Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas – LÕIM

Laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks.

Üldinfo

Projekti nimi: Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas

Periood: 01.12.2022 – 30.04.2024

Rahastus: Projekt on rahastatud summas 376 602 eur Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Lühikirjeldus

Projekt “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Projekti tegevused põhinevad valdkondlikel uuringutel ja innovatiivsetele teenuslahendustel. Õpilastega töötavad spetsialistide koostööd toetatakse erialaste koolituste ning toetavate tugitegevustega.

Ülevaade projekti protsessist annab järgnev joonis:

Taotlejad ja partnerid

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Tegevused

Olulised kuupäevad

2024

2023

2022

 • 14. juunil – Projekti avaseminari Kubija hotellis Võrus
 • 24. august kell 8:00 – 17:30 – LÕIM projekti ringsõit Võru maakonnas, registreerumine toimus 18. augustini.
 • 10.oktoobril  – Teenuste disaini seminar Kompetentsikeskuses Tsenter.
 • 27.oktoobril kell 9:00 – 15:30Metoodikaseminar, parimaid praktikaid ootame esitama kuni 22.septembrini. Registreerimine toimus 20.oktoobrini 2022 
 • 28.oktoobril  – Teenuste disaini seminar
 • 10. novembril  – Teenuste disaini seminar
 • 30. novembril  – Teenuste disaini seminar
 • 13. detsembril – Teenuste disaini seminar

Uuringud

Koolist väljalangemise ennetuse toe vajaduse ja hõlmatuse analüüs 2023

 

Hanked

Projekti jooksul kavandatavad alla lihthanke piirmäära jäävad hanked:

1. Teenuse disaini protsess, summas kuni 30 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil august 2022

2. Tööalane tugi teostajatele ja rakendusmeeskondadele(supervisioonid, coachingud ja kovisioonid), summas 17 720 (sisaldab käibemaksu), perioodil november 2022

Pakkumuskutse: Individuaalne coaching ja grupisupervisioon Võru maakonna laste ja noortega töötavatele spetsialistidele

3. Digilahenduse tehnilise prototüübi koostamise teenus ja rakendamise tugi, summas 20 000 (sisaldab käibemaksu), perioodil detsember 2022 – jaanuar 2023

Pakkumuskutse: Lõimitud teenuste digimudeli rakenduse arendamine

 

Metoodikaseminarid

2023

2022

Kontaktid

projekti koordinaator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

kommunikatsioonijuht: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

projektijuhi assistent Kerli Mikson

koolituste koordinaator: Küllike Hein

uuringute koordinaator: Triinu Kärbla

teenuste disaini ja piloteerimise koordinaator: Heidy Loiokonen

välisekspert: Cristina Kroon (Saksamaa)

välisekspert Eygló Rúnarsdóttir (Island)

 

In English

The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” is a broad-based co-creation project, as a result of which new solution-models are implemented in Võru County to detect the risk of early school leaving and to support students. Project activities are based on researches and innovative service solutions. The co-operation of specialists working with students is supported by professional training and support activities.

Project team:

coordinator: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel +372 55603988

communication coordinator: Lota Vana, lota.vana@vorumaa.ee. tel +372 53438483

coordinator assistant: Kerli Mikson

coordinator of the trainings and support activities: Küllike Hein

coordinator of the researches: Triinu Kärbla

coordinator of the service design and piloting: Heidy Loiokonen

external expert Cristina Kroon (Germany)

external expert Eygló Rúnarsdóttir (Iceland)

The project “Integrated services for the prevention of early school leaving in Võru County” benefits from a € 376 602 grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA and Norway Grants.

The following figure gives an overview of the project process:

Meediakajastused

Kuupäev Pealkiri Väljaanne
15. juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõuna-Eesti Postimees
16. juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Ring fm
16. juuni 2022 Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt Lõunaeestlane
26. August 2022 Õpihuvi kaotanud noort ei tohi käsitada sotsiaalse probleemina Õpetajate Leht
27. oktoober 2022 Mitmete aastate järel taaskord toimunud metoodikaseminar tõi kohale 160 laste ja noortega töötavat spetsialisti Võrumaa Arenduskeskus
27. oktoober 2022 Mitmete aastate järel taaskord toimunud metoodikaseminar tõi kohale 160 laste ja noortega töötavat spetsialisti Ring fm
27. oktoober 2022 Metoodikaseminar tõi kokku laste ja noortega töötavad spetsialistid Lõunaleht
18.november 22 Koolist väljalangemise ennetuses on vaja leida uusi radu Õpetajate Leht
8. detsember 2022 LÕIM projekt Vikipeedia
7. jaanuar 2023 Võrumaa Arenduskeskuse nädala kokkuvõte Võrumaa Teataja
Märts 2023 Pea aasta kestnud projekt LÕIM otsib lahendusi koolist väljalangemise ennetamiseks ka Võru vallas Võru Valla Teataja
27.aprill 2023 LÕIM loob selgust Mägede Hääl
4. August 2023 Mainekas teadusajakiri avaldas Võrumaa haridusuuendaja artikli Lõuna-Eesti Postimees
5. August 2023 Kerli Kõivu teadusartikkel avaldati mainekas teadusajakirjas Võrumaa Teataja
26. September 2023 Kauaoodatud Võru maakonna metoodikaseminar laste ja noortega töötavatele spetsialistidele ning lapsevanematele tuleb taas! Võrumaa Arenduskesksus
26. oktoober 2023 Võrus osales seminaril ligi 300 haridusvaldkonna spetsialisti Lõuna-Eesti Postimees
26. oktoober 2023 Täna toimunud metoodikaseminaril osales rekordarv haridusvaldkonna spetsialiste Võrumaa Arenduskesksus
26. oktoober 2023 Täna toimunud metoodikaseminaril osales rekordarv haridusvaldkonna spetsialiste Ring FM
28. oktoober 2023 Metoodikaseminaril osales rekordarv spetsialiste Võrumaa Teataja
28. oktoober 2023 Võrumaa Arenduskeskuse nädala kokkuvõte Võrumaa Teataja
1. November 2023 Metoodikaseminaril Võru Kreutzwaldi Koolis osales rekordarv haridusvaldkonna spetsialiste Võru Linna Leht

Liitu infokirjaga

Liitu LÕIM listiga!

Võru maakonnas teostatakse perioodil mai 2022 – aprill 2024 projektil “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” ehk lühidalt LÕIM, mille raames teostatakse kaardistusuuringuid, viiakse ellu teenuste disaniprotsessi, toimuvad koolitused, teenuste piloteerimine ning tulemuste analüüs.

Võrumaa Omavalitsuste Liit kui projekti koordineerija soovib olla selles protsessis võimalikult avatud, informeeriv ja kaasav. Seetõttu on loodud huvilistele ka infolistiga liitumise võimalus.

Olles infolisti liige on sul võimalus:

 • olla kursis projekti protsessiga;
 • saada kõige kiiremini infot projekti tegevuste tulemuste, sh uurigute tulemuste kohta;
 • olla teadlik enda võimalustest projektitegevustes osaleda;
 • jagada soovi korral oma mõtteid ja sisendeid.

Listiga liikmelisust saab igal ajal lõpetada.

  E-posti aadress, kuhu uudiskirju hakatakse saatma:

   

  Logod