LÕIM-projekt on jõudnud kogemuste analüüsini

Reedel, 22.märtsil kogunesid maakonna viie omavalitsuse, Võrumaa Omavalitsuste Liidu, Rajaleidja Keskuse ja Eesti Töötukassa esindajad analüüsiseminarile, et võtta kokku senine kogemus seoses LÕIM-projektiga. 

Võrumaa Arenduskeskuse LÕIM-projekt on peagi kestnud kaks aastat. Projekt on koondanud enam kui 30 omavalitsustes ja maakonnas laste ja noortega töötavat spetsialisti, kes on aasta jooksul piloteerinud uusi tegevusmudeleid tõhusamaks koostööks ja valdkondadeüleseks lõiminguks laste ja noorte ümber.

Projektijuhi Kerli Kõivu sõnul läbisid kõik piirkonnad sel perioodil suuri ja väiksemaid kriise ja raskusi, mille suurim väljakutse on olnud inimeste vahetumine. “Tuleb uhke olla meie inimeste vastupidavuse üle nende kriisidega toimetulekul,” ütles Kõiv. 

Ühelt poolt on see projekt, mida rahastatakse Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel eesmärgiga ennetada koolist väljalangemist ning toetada lõimitud teenuste rakendamist laste ja noorte toetamisel, kuid teiselt poolt on see maakonnas oluline arendusprotsess.

Kahe aasta jooksul on toimunud kokku 15 koolitusmoodulit, mille käigus on väljastatud 89 tunnistust. Erinevatel kaasamisüritustel on osalenud arvukalt inimesi, sh kolmel metoodikaseminaril kokku on olnud ligi 600 osalust. Toetustegevustes on osalenud 50 õpilast. Spetsialistidele on võimaldatud supervisioone ja coachinguid. Alustanud on tegevust maakonnaülene laste ja noorte heaoluvõrgustik ning valmimas on digirakendus info sujuvamaks korralduseks. Protsessi osas valmib teadlaste poolt uuring.

Protsessi osa on seniste tegevuste refleksioon ja analüüs, et teha järeldusi senistest kogemusest ja innustuda uutest eesmärkidest. Kogemuste analüüsi aitavad teostada Tartu Ülikooli kaasprofessor Katrin Saks ja Tallinna Ülikooli sotsiaaltöö dotsent Marju Medar. Hämsa Maherestos toimunud analüüsiseminarile andis hoo sisse ka coach-superviisor Anne Õuemaa esitatud mõttekäik refleksiooni olulisusest meie igapäevatöös.

Analüüsipäeva kokkuvõtteks võib spetsialistide arvamustele tuginedes öelda, et paranenud on valdkondadevaheline koostöö ja infovahetus, selgemaks on saanud iga valdkonna ressurss ja rollid, õpitud on tundma ja kasutama uusi metoodikaid ja lähenemisi, tugi lastele ja noortele on muutunud efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. 

Võru maakond on alustanud oma unikaalset teekonda koostöiste lahenduste teel ning sel aastal alanud uus projekt LÕIM 2 võtab siit kaasa juba väga hea aluspõhja juba uuteks teekondadeks. Võru maakond jätkab kursil, et üks pluss üks on vähem kui kaks, ehk koos tehes suudame rohkem.

LÕIM projekti kogemus ja tulemused võetakse lõplikult kokku 19. aprillil Võru Kultuurimajas Kannel toimuva lõpukonverentsiga, millest on oodatud osa saama kõik laste ja noorte heaolust huvi tundvad inimesed.