SA Võrumaa Arenduskeskus

Aadress: Jüri 12, Võru 65605
Reg. kood: 90013972
Konto EE071010220264117224
TP kood: 599315

Tel: +372 786 8300
E-post: arenduskeskus@vorumaa.ee
Arvete e-post: arved@vorumaa.ee

Tööaeg:
E-N 8:00-17:00
R 8:00-14:30

Võrumaa Arenduskeskus

Horisontaalsuund

Tiit Toots
{Mina tegelen igapäevaselt Võrumaa Arenduskeskuse kui organisatsiooni juhtimisega.

Tiit Toots

Juhatuse liige

+372 514 5985
tiit.toots@vorumaa.ee

{Mina tegelen igapäevaselt Võrumaa Arenduskeskuse kui organisatsiooni juhtimisega.
Aivar Nigol
{Minu ülesanneteks on maakonna arengu kavandamine ja suunamine ning vajalike arendusprojektide planeerimine ning juhtimine.

Aivar Nigol

Arendusnõunik

+372 5340 2563
aivar.nigol@vorumaa.ee

{Minu ülesanneteks on maakonna arengu kavandamine ja suunamine ning vajalike arendusprojektide planeerimine ning juhtimine.
Lota Vana
{Mina juhin sihtasutuse sise- ja väliskommunikatsioonitegevusi, korraldan suhtlust avalikkuse ja meediaga ning haldan arenduskeskuse infokanaleid.

Lota Vana

Kommunikatsiooni­spetsialist

+372 5343 8483
lota.vana@vorumaa.ee

{Mina juhin sihtasutuse sise- ja väliskommunikatsioonitegevusi, korraldan suhtlust avalikkuse ja meediaga ning haldan arenduskeskuse infokanaleid.
Kerli Mikson
{Minu peamisteks ülesanneteks on arenduskeskuse jooksva töö korraldamine, personalitöö ja dokumendihalduse nõuetekohane teostamine.

Kerli Mikson

Sekretär-asjaajaja

+372 5348 1052
kerli.mikson@vorumaa.ee

{Minu peamisteks ülesanneteks on arenduskeskuse jooksva töö korraldamine, personalitöö ja dokumendihalduse nõuetekohane teostamine.
Kaja Kesküla
{Juhin mahetoiduga seonduvaid projekte nagu näiteks “Food Coalition” ning tegutsen selle nimel, et muuta Võru maakonna toit ja elukeskkond mahedamaks.

Kaja Kesküla

Projektijuht

+372 5695 3206
kaja.keskula@vorumaa.ee

{Juhin mahetoiduga seonduvaid projekte nagu näiteks “Food Coalition” ning tegutsen selle nimel, et muuta Võru maakonna toit ja elukeskkond mahedamaks.
Kaire Trumm
{Minu koordineerin selliseid toetusmeetmeid nagu “Kohaliku Omaalgatuse Programm” ja “Setomaa Programm”.

Kaire Trumm

Projektispetsialist

+372 5198 6484
kaire.trumm@vorumaa.ee

{Minu koordineerin selliseid toetusmeetmeid nagu “Kohaliku Omaalgatuse Programm” ja “Setomaa Programm”.

Ettevõtluse suund

Kaido Palu
{Minu ülesanne on aidata oma meeskonnaga ja partneritega kaasa maakonna ja piirkonna ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime kasvule

Kaido Palu

Ettevõtluse suunajuht

+372 5855 0202
kaido.palu@vorumaa.ee

{Minu ülesanne on aidata oma meeskonnaga ja partneritega kaasa maakonna ja piirkonna ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime kasvule
Ivi Martens
{Mina aitan ettevõtjaid nõustades kaasa ettevõtluskeskkonna parendamisele, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule.

Ivi Martens

Ettevõtluskonsultant

+372 5349 7303
ivi.martens@vorumaa.ee

{Mina aitan ettevõtjaid nõustades kaasa ettevõtluskeskkonna parendamisele, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule.
Aavo Hummal
{Mina nõustan ettevõtjaid kõikidest ettevõtlusvaldkondadest, olgu nende eesmärgiks siis uue ettevõtte loomine või olemasoleva arendamine.

Aavo Hummal

Ettevõtluskonsultant

+372 5309 1180
aavo.hummal@vorumaa.ee

{Mina nõustan ettevõtjaid kõikidest ettevõtlusvaldkondadest, olgu nende eesmärgiks siis uue ettevõtte loomine või olemasoleva arendamine.
Terje Moisto
{Minu eesmärgiks on Võru maakonna ja piirkonna ettevõtjate toetamine jätkusuutlike lahenduste, toodete ja teenuste kasutuselevõtuks rohepöördeks.

Terje Moisto

Projektijuht

+372 5360 6054
terje.moisto@vorumaa.ee

{Minu eesmärgiks on Võru maakonna ja piirkonna ettevõtjate toetamine jätkusuutlike lahenduste, toodete ja teenuste kasutuselevõtuks rohepöördeks.
Kadi Kaur
{Mina koordineerin noorte ettevõtlikkust toetavaid tegevusi ja juhin noorte ettevõtlikkuse tõusu toetavaid arendusprojekte.

Kadi Kaur

Noorte ettevõtlikkuse projektijuht

+372 521 7705
kadi.kaur@vorumaa.ee

{Mina koordineerin noorte ettevõtlikkust toetavaid tegevusi ja juhin noorte ettevõtlikkuse tõusu toetavaid arendusprojekte.
Emil Aništšenko
{Mina koordineerin Võru noorte innovatsioonikeskuse HUUB tegevusi, mis on mõeldud kõikidele Võru maakonna noortele vanuses 16-30.

Emil Aništšenko

Projektijuht

+372 5342 2989
emil.anistsenko@vorumaa.ee

{Mina koordineerin Võru noorte innovatsioonikeskuse HUUB tegevusi, mis on mõeldud kõikidele Võru maakonna noortele vanuses 16-30.
Kristi Vals
{Aitan tagada arenduskeskuse projektide ja tegevuste nähtavuse digimaailmas.

Joonas Liivrand

Digiturundaja

+372 5381 1809
joonas.liivrand@vorumaa.ee

{Aitan tagada arenduskeskuse projektide ja tegevuste nähtavuse digimaailmas.
{Aitan inkubaatoriga liituvaid ettevõtjaid ja meeskondi.

Liina Maripuu

Ettevõtluse mentor- konsultant

+372 5669 7969
liina.maripuu@vorumaa.ee

{Aitan inkubaatoriga liituvaid ettevõtjaid ja meeskondi.

Heaolu suund

Küllike Hein
{Minu eesmärk on tagada heaolu suuna sujuv töö ja eesmärkide saavutamine.

Küllike Hein

Heaolu suunajuht

+372 5196 7531
kyllike.hein@vorumaa.ee

{Minu eesmärk on tagada heaolu suuna sujuv töö ja eesmärkide saavutamine.
Meel Valk
{Mina ja Maris oleme tandem, kelle eesmärk on Võru maakonna vabaühenduste võimestamine ning nõustamine.

Meel Valk

Vabaühenduste konsultant (0,5 kohta)

+372 5251 750
meel.valk@vorumaa.ee

{Mina ja Maris oleme tandem, kelle eesmärk on Võru maakonna vabaühenduste võimestamine ning nõustamine.
Maris Andreller
{Mina ja Meel oleme tandem, kelle eesmärk on Võru maakonna vabaühenduste võimestamine ning nõustamine.

Maris Andreller

Vabaühenduste konsultant (0,5 kohta)

+372 5216 893
maris.andreller@vorumaa.ee

{Mina ja Meel oleme tandem, kelle eesmärk on Võru maakonna vabaühenduste võimestamine ning nõustamine.
Kerli Kõiv
{Mina tegelen igapäevaselt hariduse ja noorsootöö maakondliku arengu kavandamisega koostöös riiklike ja kohalike arendusorganisatsioonide ning ettevõtetega.

Kerli Kõiv

Haridusuuendaja (0,5 kohta)

+372 5560 3988
kerli.koiv@vorumaa.ee

{Mina tegelen igapäevaselt hariduse ja noorsootöö maakondliku arengu kavandamisega koostöös riiklike ja kohalike arendusorganisatsioonide ning ettevõtetega.
{Mina koordineerin maakonna kultuurivaldkonna koostööd ning seisan hea Võru maakonna kultuuriloolise eripära ja identiteedi säilitamise tagamise ning arendamise eest.

Kristi Vals

Kultuurispetsialist

+372 5912 9200
kristi.vals@vorumaa.ee

{Mina koordineerin maakonna kultuurivaldkonna koostööd ning seisan hea Võru maakonna kultuuriloolise eripära ja identiteedi säilitamise tagamise ning arendamise eest.
Tiina Jaanimägi
{Mina tegelen maakonna siseturvalisuse ja elanikkonna kaitse teemadega.

Tiina Jaanimägi

Heaoluspetsialist (0,5 kohta)

+372 5309 1046
tiina.jaanimagi@vorumaa.ee

{Mina tegelen maakonna siseturvalisuse ja elanikkonna kaitse teemadega.
{Aitan haridusasutustel teha tõenduspõhiseid valikuid ning pakun teavet ja tuge, et koolides tervisedendusega järjepidevalt tegeletaks.

Ene Veberson

Haridusasutuste heaoluspetsialist

+372 5390 0752
ene.veberson@vorumaa.ee

{Aitan haridusasutustel teha tõenduspõhiseid valikuid ning pakun teavet ja tuge, et koolides tervisedendusega järjepidevalt tegeletaks.
{Koordineerin maakondlikku NEET-staatuses noortele suunatud projekti „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“.

Mariann Toots

LÕIM 2 projektijuht ning laste ja noorte heaoluvõrgustiku koordinaator

+372 5653 707 
mariann.toots@vorumaa.ee

{Koordineerin maakondlikku NEET-staatuses noortele suunatud projekti „Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks“.
{Juhin projekti “Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine”.

Astrid Org

Projektijuht

+372 528 3552
astrid.org@vorumaa.ee

{Juhin projekti “Turismimarsruutide ligipääsetavuse arendamine”.
Anzelika Gomozova
{Peamiselt korraldan ja koordineerin Euroopa Liidu teemalist kaasamis- ja teavitustegevust Võru maakonnas ning laiemalt Lõuna-Eestis.

Kristiina Valk

Europe Direct Lõuna-Eesti Võru keskuse ja projekti Resist juht

+ 372 5309 0923
kristiina.valk@vorumaa.ee

{Peamiselt korraldan ja koordineerin Euroopa Liidu teemalist kaasamis- ja teavitustegevust Võru maakonnas ning laiemalt Lõuna-Eestis.

Partnerid

Margita Kipasto
{Mina vastutan Võrumaa Arenduskeskuse raamatupidamise eest ning puutun igapäevaselt palju kokku ka projektide aruannetega.

Margita Kipasto

Raamatupidaja (OÜ Vistabel)

+372 528 4848
margita.kipasto@vorumaa.ee

{Mina vastutan Võrumaa Arenduskeskuse raamatupidamise eest ning puutun igapäevaselt palju kokku ka projektide aruannetega.
Hille Lillemägi
{Mul on au juhtida klastrisse kuuluvate puidu- ja mööbliettevõtete ühistegevusi: välisvisiite, messikülastusi ning arendus- ja turundustegevusi.

Hille Lillemägi

Kagu-Eesti puiduklastri tegevjuht

+372 5302 5373
info@puiduklaster.ee

{Mul on au juhtida klastrisse kuuluvate puidu- ja mööbliettevõtete ühistegevusi: välisvisiite, messikülastusi ning arendus- ja turundustegevusi.
Jaanus Mark
{Tegelen nii Võru maakonna korteriühistute konsulteerimisega KredEx toetusmeetmete teemal kui ka vean projekti “RenoWave”.

Jaanus Mark

Korterelamu toetusmeetmete konsultant

+372 521 7587
jaanus.mark@vorumaa.ee

{Tegelen nii Võru maakonna korteriühistute konsulteerimisega KredEx toetusmeetmete teemal kui ka vean projekti “RenoWave”.
Asso Uibo
{Mina töötan EASi ja KredExi ühendasutuses ning minuga puutub kokku eelkõige välisinvesteeringute teemal.

Asso Uibo

Välisinvesteeringute konsultant Lõuna-Eestis

+372 5340 8320
asso.uibo@eas.ee

{Mina töötan EASi ja KredExi ühendasutuses ning minuga puutub kokku eelkõige välisinvesteeringute teemal.
Siim Meeliste
{Mina vean eest projekti “RenoWave”, mis on toonud maakonda uusi algatusi nagu näiteks “Koduomanike Kogu”.

Siim Meeliste

RenoWave projektijuht

+372 5647 8568
siim@tepsli.eu

{Mina vean eest projekti “RenoWave”, mis on toonud maakonda uusi algatusi nagu näiteks “Koduomanike Kogu”.
Kaisa Äärmaa
{Mina tegutsen selle nimel, et Lõuna-Eesti ettevõtjad oleksid kõikjal nähtavad ning nende andmed korrektsed.

Kaisa Äärmaa

Lõuna-Eesti DMO diginähtavuse spetsialist (0,8 kohta)

+372 55 572 695
kaisa.aarmaa@vorumaa.ee

{Mina tegutsen selle nimel, et Lõuna-Eesti ettevõtjad oleksid kõikjal nähtavad ning nende andmed korrektsed.
Anzelika Gomozova
{Mina edendan Lõuna-Eesti DMO kaudu turismivaldkonna tegevusi.

Anzelika Gomozova

Lõuna-Eesti DMO arendustegevuste valdkonnajuht

+372 5810 6058
anzelika.gomozova@vorumaa.ee

{Mina edendan Lõuna-Eesti DMO kaudu turismivaldkonna tegevusi.
{Tegelen UMA MEKK toiduvõrgustiku koordineerimisega Võrumaa Talupidajate Liidus ning aitan kaasa maakonna mahekokkuleppe täitmisele projektiga “StratKit+”.

Kristin Krinal

UMA MEKK toiduvõrgustiku koordinaator ja projektijuht

+372 5349 4250
kristin.krinal@umamekk.ee

{Tegelen UMA MEKK toiduvõrgustiku koordineerimisega Võrumaa Talupidajate Liidus ning aitan kaasa maakonna mahekokkuleppe täitmisele projektiga “StratKit+”.