Meist

Võrumaa Arenduskeskus veab eest kohalikku arengut ja seisab hea Võru maakonna tervikliku ja süsteemse koostöö eest.

Avasta piirkonna võimalused Võrumaa Arenduskeskusega!

Võrumaa Arenduskeskus on organisatsioon, mis tegutseb Võru maakonnas ning keskendub piirkonna arendamisele ja ettevõtluse toetamisele. Arenduskeskused on üle Eesti paiknevad maakondlikud organisatsioonid, mille eesmärk ongi toetada piirkondlikku arengut ning aidata kaasa ettevõtluse ja majandustegevuse edendamisele.

Võrumaa Arenduskeskus pakub mitmesuguseid teenuseid ja toetusi, mis on suunatud nii juba tegutsevatele ettevõtjatele kui ka uute ettevõtete loomisele. Nende teenuste hulka kuuluvad äri nõustamine, koolitused, ettevõtlusõppe edendamine, projektide koordineerimine ning muud tegevused, mis aitavad tugevdada piirkonna igakülgset elujõudu. Toetame jätkusuutlikke kogukonna algatusi, mis tugevdavad kogukonda ja avavad uusi õppimisvõimalusi. Samuti koordineerime üle-maakondlikke haridussündmusi ning edendame elukestva õppe konseptsiooni.

Mis on Võrumaa Arenduskeskus?
Võrumaa Arenduskeskuse eesmärgiks on Võru maakonna ja regiooni ning ettevõtluse terviklik ja süsteemne arendamine toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.
Mis on Võrumaa Omavalitsuste Liit?
Võrumaa Omavalitsuste Liit on Võrumaa kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik koostöö ja esindusorganisatsioon, mille koosseisu kuuluvad kõik viis Võru maakonna omavalitsust.
Millised on peamised tegevussuunad?
Et arenduskeskuste tegevuste kohta oleks info leidmine hõpsam ning organisatsiooni töö sujuvam, oleme jaotanud arenduskeskuse tegevused mõtteliselt kolmeks: 1) Ettevõtlus 2) Heaolu 3) Horisontaal
Kuidas meid üles leida?
Kõige lihtsam on võtta meiega ühendust meili- või telefoni teel. Meie kontori leiad aga aadressilt Jüri 12, mida rahvasuus tuntakse ka kui "roosat maja" või teatakse, et siin asus endine Võru maavalitsus.

Mis valdkondadega arenduskeskus tegeleb?

Sotsiaalvaldkonnas:

 1. Ühendame kogukondi ja aitame aktiivsetel inimestel võrgustuda: Toetame projekte, mis ühendavad inimesi ja loovad tugevaid sotsiaalseid sidemeid. Olgu selleks kultuurisündmused, noorte algatused või sotsiaalsed ettevõtmised – meie eesmärk on luua koht, kus igaüks tunneb end olulisena.
 2. Sotsiaalne innovatsioon: Toome kokku visionäärid ja praktikud, et luua lahendusi ühiskonna ees seisvatele väljakutsetele. Toetame ideid, mis aitavad kaasa sotsiaalsele muutusele ja paremale tulevikule.

Haridusvaldkonnas:

 1. Kaasaegsed õppimisvõimalused: Pakume läbi projektide koolitusi ja seminare, mis aitavad haridusasutustel ja õpetajatel kaasajastada õppemeetodeid ning rakendada uusi tehnoloogiaid. Samuti seisame hea piirkonna inimeste elukestva õppe toetamise eest ning teeme haridusvaldkonnas koostööd nii kohalike organisatsioonidega kui rahvusvaheliste projektipartneritega. Läbi hariduse saame kujundada tulevaste põlvkondade teadmisi ja väärtusi.
 2. Noorte ettevõtlikkus: Toetame noorte ettevõtlikkust ja loovust. Oleme partnerid kooliprojektides, mis julgustavad õpilasi oma ideid teostama ning õpetavad praktilisi ettevõtlusoskusi.

Kultuurivaldkonnas:

 1. Kultuuripärandi edendamine: Kultuur on meie identiteedi oluline osa. Toetame tegevusi ja veame eest projekte, mis aitavad säilitada ja edendada Võrumaa rikkalikku kultuuripärandit, olgu selleks traditsioonilised oskused või kaasaegne kunst.

Ettevõtlusvaldkonnas:

 1. Isikupärane nõustamine: Meie kogenud konsultandid on valmis kuulama sinu ideid ja eesmärke ning pakkuma individuaalset juhendamist. Oleme sinu kõrval igas etapis, alates äriplaani koostamisest kuni turule jõudmiseni.
 2. Mitmekülgsed koolitused: Pakume praktilisi koolitusi, töötubasid ja seminare, mis aitavad sul omandada uusi oskusi ning täiustada oma ärijuhtimise teadmisi. Olgu tegemist turunduse, finantsjuhtimise või digitaalse innovatsiooniga – meil on sulle midagi pakkuda.
 3. Võrgustik ja koostöövõimalused: Ühendame sind teiste ettevõtjatega, kogukonna liikmete ning ekspertidega. Koos saame luua tugeva võrgustiku, kus ideed voolavad vabalt ja koostöö õitseb.
 4. Rahastamisvõimalused: Teame, et rahastamine võib olla ettevõtluse käivitamisel või laiendamisel suur väljakutse. Seepärast aitame sul leida sobivaid toetusi, toetajaid ja rahastamisallikaid.

Juhatus ja nõukogu

Juhatus

Sihtasutuse tööd juhib üheliikmeline juhatus
Tiit Toots, juhatuse liige
tiit.toots@vorumaa.ee, 514 5985

Nõukogu

Kalvi Kõva, Võru linnapea
kalvi.kova@voru.ee, 521 6732

Avo Kirsbaum, Antsla vallavanem
avo.kirsbaum@antsla.ee, 523 2573

Britt Vahter, Rõuge vallavanem
britt.vahter@rauge.ee, 523 3009

Raul Kudre, Setomaa vallavanem
raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695

Kalmer Puusepp, Võru vallavanem
kalmer.puusepp@voruvald.ee, 5347 0970

Vello Saar, AS Värska Sanatoorium juhatuse liige
vello.saar@spavarska.ee 518 3693

Aivar Rosenberg, Roosu talu peremees
aivarrosenberg@gmail.com, 505 5707

Kadri Rauba, AS Linda Nektar juhatuse liige
kadri.rauba@lindanektar.ee, 529 5769

Kaido MäesaluLiblikaaed OÜ,
kaido@liblikaaed.ee, +372 511 2021

Põhikiri ja dokumendiregister

 

 

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele.

Komisjonid

Haridus

Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatava riigieelarvelise toetuse taotlemise hindamise töögrupp

 1. Kristi Pettai – maakonna koolijuhtide ja õppejuhtide esindaja
 2. Tiina Kala – koolieelsete lasteasutuste esindaja
 3. Merike Värs – õpetajate aineühenduste esindaja
 4. Anita Kikas – kohalike omavalitsuste haridusvaldkonna esindaja
 5. Ülle Tillmann – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja

„Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õpetaja maakondlik konkursikomisjon

 1. Kerli Kõiv – SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja
 2. Jaanika Käst – Aasta õpetaja 2022 vabariikliku konkursi nominent
 3. Karin Sonts – Mikitamäe Kooli direktor
 4. Katrin Martinfeld – Antsla Gümnaasiumi direktor
 5. Iiris Tagen – Rajaleidja Kagu-Eesti büroo juhataja

“Ettevõtliku kooli” edulugude konkursi “Õppimine on põnev!” hindamiskomisjon

 1. Kaido Mäesalu –
 2. Gitlin Kütt – MTÜ Võru Noortekeskus
 3. Eliis Ermel – SA Võrumaa Arenduskeskus
 4. Kertu Pehlak – ETKA Andras Võru koordinaator
 5. Emil Aništšenko – SA Võrumaa Arenduskeskus projektijuht (Võru Noorte HUUB)

Võru maakonna noorsootöö nõukoda

 1. Antsla piirkonna esindaja – Eerika Lääts
 2. Haanja piirkonna esindaja – Mariann Toots
 3. Lasva piirkonna esindaja – Laura Loikmann
 4. Meremäe piirkonna esindaja – Päivi Kahusk
 5. Mikitamäe piirkonna esindaja – Jorgen Oras
 6. Misso piirkonna esindaja – Agneta Paloveer
 7. Nursi piirkonna esindaja – Jaanika Vichterpal
 8. Mõniste piirkonna esindaja – Rena Arhipov
 9. Orava piirkonna esindaja – Liina Loosaar
 10. Parksepa piirkonna esindaja – Kaisa Niilo
 11. Puiga piirkonna esindaja – Koit Roots
 12. Rõuge piirkonna esindajad – Jaanika Orav
 13. Sõmerpalu piirkonna esindaja – Helje Võõras
 14. Urvaste piirkonna esindaja – Monika Aas
 15. Varstu piirkonna esindaja – Monika Kuuba
 16. Vastseliina piirkonna esindaja – Merlis Pajustik
 17. Viitina piirkonna esindaja – Jaanika Orav
 18. Värska piirkonna esindaja – Triinu Arund
 19. Võru linna piirkonna esindaja – Gitlin Kütt
 20. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja – Kerli Kõiv

Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise konkursikomisjon

 1. Kerli Kõiv  SA Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendajat
 2. Gitlin Kütt – Võru maakonna noorsootöö nõukoja esindaja
 3. Anu Koop  Võru maakonna huvijuhtide aineühenduse esindaja
 4. Emma Sofia Meri – Võru maakonna aasta noor 2022
 5. Ege Enok  Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja.

Kultuur

Võru maakonna teenetemärkide andmise komisjon

 1. Tiit Toots – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 2. Anti Allas – Võru linnavolikogu liige
 3. Tomi Saluveer – ajakirjanike esindaja
 4. Merike Õun – vabaühenduste esindaja
 5. Taivo Tuusis – ettevõtjate esindaja

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise komisjon

 1. Tiit Toots – SA Võrumaa Arenduskeskus
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees
 3. Anti Allas – Võru linnavolikogu liige
 4. Merike Õun – MTÜ Võrumaa Spordiliit
 5. Vello Saar – Värska Kuurortravikeskus

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise komisjon

 1. Anti Allas – Võru linnavolikogu liige
 2. Tiit Toots – Võrumaa Arenduskeskus, juhatuse liige
 3. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees AS, reporter
 4. Merike Õun – Võrumaa Spordiliit, tegevjuht
 5. Taivo Tuusis – OÜ Sän & Män, juhatuse liige

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkurssi „Eesti kaunis kodu“ Võru maakonna komisjon

 1. Erika Joonas – Setomaa valla majandus-ja arendusosakonna juhataja
 2. Ülle Luuk – Rahandusministeeriumi Võru talituse ruumilise planeerimise peaspetsialist
 3. Liane Mäesalu – Räpina Aianduskoolis ilutaimede ja katmikalade õpetaja
 4. Marika Parv – Võrumaa Talupidajate Liidu tegevjuht
 5. Marje Pettai – Marjametsa talu perenaine – Eesti kaunis kodu 2020 laureaat ja Paradiisi Aed OÜ asutaja
 6. Kariina Nesenko – Rõuge vald planeeringuspetsialist
 7. Anne Vahtla – Võru linnavalitsuse haljastuse ja linnakujunduse spetsialist

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia komisjon

 1. Inga Kuljus – Võrumaa Keskraamatukogu, direktor
 2. Liina Valper – vabakutseline ajakirjanik
 3. Elina Allas – Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts, juhatuse liige, ajakirjanik
 4. Janika Kronberg – Looming, peatoimetaja, kirjandusteadlane ja -kriitik
 5. Raili Leesalu – Võru Kreutzwaldi Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 6. Ahto Raudoja – Seto Instituut, tegevjuht
 7. Kaile Kabun – Võru Instituut, projektijuht

XXVII laulu-ja XX tantsupeo Võru maakonna komisjon

 1. Komisjoni esimees: SA Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist
 2. Antsla Vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist
 3. Rõuge Vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist
 4. Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 5. Võru Linnavalitsuse kultuurispetsialist
 6. Võru Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 7. Rahvakultuurikeskuse Võru maakonna rahvakultuurispetsialist
 8. Võru Muusikakooli õppealajuhataja

Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjon

 1. Airi Hallik-Konnula – Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
 2. Kaja Tullus – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
 3. Mairi Raju-Toots
 4. Tiina Hallimäe
 5. Merle Tsirk

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise komisjon

 1. Katrin Volman – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 2. Merike Prätz – Võrumaa Partnerluskogu esindaja
 3. Endla Mitt – Piiriveere Liidri esindaja
 4. Tiia Allas – Võru Instituudi esindaja
 5. Margus Timmo – Setomaa Liidu esindaja
 6. Elina Allas – Eesti Kodanikuajakirjanduse Seltsi esindaja
 7. Kariina Nesenko – kohaliku omavalitsuste esindaja, Rõuge valla projektispetsialist.

Heaolu

Võru maakonna turvalisuse nõukogu

 1. SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige (nõukogu esimees)
 2. Antsla valla esindaja
 3. Rõuge valla esindaja
 4. Setomaa valla esindaja
 5. Võru linna esindaja
 6. Võru valla esindaja
 7. Politsei-ja Piirivalveameti esindaja
 8. Päästeameti esindaja
 9. Kaitseliidu esindaja
 10. Transpordiameti esindaja
 11. Rahandusministeeriumi Võru talituse esindaja
 12. Keskkonnainspektsiooni esindaja
 13. Terviseameti esindaja
 14. Kuperjanovi jalaväepataljoni esindaja
 15. AS LõunaEesti Haigla esindaja

Võru maakonna liikluskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige – komisjoni esimees
 2. Transpordiameti esindaja – komisjoni aseesimees
 3. Transpordiameti esindaja
 4. Transpordiameti esindaja
 5. Antsla valla esindaja
 6. Rõuge valla esindaja
 7. Setomaa valla esindaja
 8. Võru linna esindaja
 9. Võru valla esindaja
 10. Politsei- ja Piirivalveameti esindaja
 11. Päästeameti esindaja
 12. OÜ Tugev Partner esindaja
 13. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus esindaja

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru hindamiskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja Katrin Volman
 2. Päästeameti esindaja Kristi Randla
 3. Politsei-ja Piirivalveameti esindaja Anti Paap
 4. Keskkonnaameti esindaja Ardi Lepp
 5. Kohalike omavalitsuste esindaja Avo Kirsbaum

„Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste“ projekti taotlusvooru hindamiskomisjon

 1. Kadri Kangro –
 2. Mailis Koger – Rõuge valla esindaja
 3. Triinu Purru – Tervise Arengu Instituut esindaja

Ettevõtlus

Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuse andmise komisjon

 1. Anti Allas – Võru linnavolikogu liige
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees AS, reporter
 3. Vello Saar – Värska Kuurortravikeskus, juhatuse liige
 4. Kaido Palu – SA Võrumaa Arenduskeskus, ettevõtluse suunajuht
 5. Ene Kerge – Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, osakonnajuhataja

Setomaa programmi hindamiskomisjon

1. Anzelika Gomozova – Lõuna-Eesti DMO arendustegevuste valdkonnajuht
2. Rein Järvelill
3. Kai Koord
4. Raul Kudre – Setomaa vallavanem
5. Mart Külvik
6. Kaido Palu- SA Võrumaa Arenduskeskus, ettevõtluse suunajuht
7. Vello Saar – Värska Kuurortravikeskus, juhatuse liige

Esindajad komisjonides

“Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018-2021” nõukogu

 • Kristi Vals

Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 – regionaalse ekspertkomisjoni liige

 • Kristi Vals

Eesti-Vene 2014-2020 programmi seirekomitee

 • Põhiliige Aivar Nigol
 • Asendusliige

Eesti-Vene 2014-2020 programmi hindamiskomisjon

 • Aivar Nigol

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus üldkoosoleku liikmed

 • Tiit Toots
 • asendusliige Kaido Palu

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus volinike kogu

 • Põhiliige Kristi Vals
 • asendusliige

Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjon

 • Tiit Toots

Meetme “Teadmussiire ja teavitus” hindamiskomisjoni maakondlik esindaja

 • Põhiliige
 • asendusliige Aivar Nigol

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused üldkoosolek

 • Tiit Toots
 • asendaja Kaido Palu

Eelarve ja majandusaasta aruanded