Meist

Võrumaa Arenduskeskus veab eest kohalikku arengut ja seisab hea Võru maakonna tervikliku ja süsteemse koostöö eest.

Avasta piirkonna võimalused Võrumaa Arenduskeskusega!

Võrumaa Arenduskeskus on organisatsioon, mis tegutseb Võru maakonnas ning keskendub piirkonna arendamisele ja ettevõtluse toetamisele. Arenduskeskused on üle Eesti paiknevad maakondlikud organisatsioonid, mille eesmärk ongi toetada piirkondlikku arengut ning aidata kaasa ettevõtluse ja majandustegevuse edendamisele.

Võrumaa Arenduskeskus pakub mitmesuguseid teenuseid ja toetusi, mis on suunatud nii juba tegutsevatele ettevõtjatele kui ka uute ettevõtete loomisele. Nende teenuste hulka kuuluvad äri nõustamine, koolitused, ettevõtlusõppe edendamine, projektide koordineerimine ning muud tegevused, mis aitavad tugevdada piirkonna igakülgset elujõudu. Toetame jätkusuutlikke kogukonna algatusi, mis tugevdavad kogukonda ja avavad uusi õppimisvõimalusi. Samuti koordineerime üle-maakondlikke haridussündmusi ning edendame elukestva õppe konseptsiooni.

Mis on Võrumaa Arenduskeskus?
Võrumaa Arenduskeskuse eesmärgiks on Võru maakonna ja regiooni ning ettevõtluse terviklik ja süsteemne arendamine toetades erinevate teenustega era-, avaliku- ja kolmanda sektori organisatsioone ning üksikisikuid.
Mis on Võrumaa Omavalitsuste Liit?
Võrumaa Omavalitsuste Liit on Võrumaa kohaliku omavalitsuse üksuste vabatahtlik koostöö ja esindusorganisatsioon, mille koosseisu kuuluvad kõik viis Võru maakonna omavalitsust.
Millised on peamised tegevussuunad?
Et arenduskeskuste tegevuste kohta oleks info leidmine hõpsam ning organisatsiooni töö sujuvam, oleme jaotanud arenduskeskuse tegevused mõtteliselt kolmeks: 1) Ettevõtlus 2) Heaolu 3) Horisontaal
Kuidas meid üles leida?
Kõige lihtsam on võtta meiega ühendust meili- või telefoni teel. Meie kontori leiad aga aadressilt Jüri 12, mida rahvasuus tuntakse ka kui "roosat maja" või teatakse, et siin asus endine Võru maavalitsus.

Juhatus ja nõukogu

Juhatus

Sihtasutuse tööd juhib üheliikmeline juhatus
Tiit Toots, juhatuse liige
tiit.toots@vorumaa.ee, 514 5985

 

Komisjonid ja esindajad komisjonides

Kontakt

Nõukogu

Raul Kudre, Nõukogu esimees, Setomaa vallavanem
raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695

Kalvi Kõva, Võru linnapea
kalvi.kova@voru.ee, 521 6732

Avo Kirsbaum, Antsla vallavanem
avo.kirsbaum@antsla.ee, 523 2573

Britt Vahter, Rõuge vallavanem
britt.vahter@rougevald.ee, 523 3009

Kalmer Puusepp, Võru vallavanem
kalmer.puusepp@voruvald.ee, 5347 0970

Aivar Rosenberg, Roosu talu peremees
aivarrosenberg@gmail.com, 505 5707

Kadri Rauba, AS Linda Nektar juhatuse liige
kadri.rauba@lindanektar.ee, 529 5769

Kaido MäesaluLiblikaaed OÜ,
kaido@liblikaaed.ee, 511 2021

Põhikiri ja dokumendiregister

 

 

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele.

SA Võrumaa Arenduskeskus eelarve ja majandusaasta aruanded

Võrumaa Omavalitsuste Liit

Võrumaa Omavalitsuste Liit on Võrumaa kohaliku omavalitsuseüksuste vabatahtlik koostöö ja esindusorganisatsioon, mille koosseisu kuuluvad kõik maakonna omavalitsused. Võrumaa OL on asutatud 16. märtsil 1993. aastal.

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele.

Võrumaa Omavalitsuste Liidu sisuline tegevus toimub Võrumaa Arenduskeskuses.

Kontakt

Aadress: Jüri 12, Võru 65605
Reg. kood: 80194583, konto EE751010402006032000
Arvete e-post: arved@vorumaa.ee

Juhatus

 ASUTUS PÕHILIIGE ASENDUSLIIGE
Antsla Vallavalitsus Avo Kirsbaum Kurmet Müürsepp
Rõuge Vallavalitsus Britt Vahter Uno Kangro
Setomaa Vallavalitsus Raul Kudre Martin Sulp
Võru Vallavalitsus Kalmer Puusepp Juris Juhansoo
Võru Linnavalitsus Kalvi Kõva Sixten Sild
Võrumaa Omavalitsuste Liit Tiit Toots

Üldkoosoleku liikmed

OMAVALITSUS PÕHILIIKMED ASENDUSLIIKMED
Antsla Vallavalitsus Merike Prätz
Avo Kirsbaum
Margus Klaar
Kurmet Müürsepp
Rõuge Vallavalitsus Britt Vahter
Mati Kuklane
Uno Kangro
Rein Loik
Setomaa Vallavalitsus  Urmas Sarja
Aarne Leima
Imre Liivago
Raivo Kunst
Võru Vallavalitsus Kalmer Puusepp
Georg Ruuda
Juris Juhansoo
Aivar Rosenberg
Võru Linnavalitsus Kalvi Kõva
Anti Haugas
Sixten Sild
Toomas Sarapuu

 

 

 

 

Võrumaa Omavalitsuste Liit

 

Lae logo alla!