Võru maakonna 2023. aasta valdkondadeülene laste ja noorte koolist väljalangemise ennetamise fookusega metoodikaseminar

Kutsume teid osa saama metoodikaseminarist 23.jaanuaril 2023 Võru Kreutzwaldi Koolis. Metoodikaseminarid on hea võimalus jagada praktikat, uusi teadmisi ja oskusi.

Võru maakonna 2023. aasta valdkondadeülene laste ja noorte koolist väljalangemise ennetamise fookusega metoodikaseminar toimub 23.jaanuaril (13:00 – 17:00) Võru Kreutzwaldi Koolis (Kooli 7, Võru linn).

Metoodikaseminar on Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” üks osa.

Päevakava:

13:00 Sissejuhatus päeva Võru Kreutzwaldi Kooli aulas

13:05 – 13.30 N-telg ehk innovatiivne teaduspõhine mudel noortekeskse lähenemise rakendamiseks. Maria Žuravljova, Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

13:35 – 13:45 Eesti Töötukassa uue karjääritoe lahenduse tutvustus. Kristi Olesk

Töötoad I: 14:00 – 14:45

Kohvipaus 14:45 – 15:00

Töötoad II: 15:00 – 15:45

Töötoad III: 16:00 – 16:45

16:45 – 17:00 Päeva kokkuvõte ja tagasiside koolimaja aulas

 

Palun anna teada oma osalusest hiljemalt 16.jaanuariks 2023 selle vormi kaudu. https://forms.gle/XkEyHoqtV825Hwm48

 

Töötoad:

  1. Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus kui üks viis abistada kõrge abivajadusega last. Simone Epro, Marge Laks, Sotsiaalkindlustusamet.

  2. CARe metoodika. Veronika Varep, Johannes Mihkelsoni Keskus.

  3. Noortegarantii ja noortegarantii tugisüsteem. Heidi Paabort. Sotsiaalkindlustusamet.

  4. Kuidas iga päev lihtsalt ja kiirelt oma vaimset tervist hoida? Nele Mets. MTÜ Peaasjad.

  5. “Ringist välja” kui intensiivsel võrgustikutööl põhinev mudel, millega toetatakse noort, kellel esineb keskmise või kõrge tasemega riskikäitumist. Annely Reile. Sotsiaalkindlustusamet

  6. Kuidas toimib motivatsioon neurobioloogiliselt. Cristina Kroon, Charite Kliinik, Saksamaa. (eesti keeles).

  7. Islandi praktika koolist väljalangemise ennetuses. Eyglo Runarsdottir, Islandi Ülikool, Island. (inglise keeles, eesti keelse tõlkeabiga).

  8. Lapsevanema võimalused lapse toetamisel karjäärivalikutes. Kristi Olesk, Annemai Joab, Eesti Töötukassa

Info: Kerli Kõiv, Võrumaa Omavalitsuste Liit, tel 55603988, email: kerli.koiv@vorumaa.ee