Võrumaa Omavalitsuste Liit otsib full-stack arendajat

Võrumaa Omavalitsuste Liit otsib osalise ajaga tähtajaliseks tööks full-stack arendajat, kelle ülesandeks on disainida uuenduslik Võru maakonna riiklike ja omavalitsuste laste ja noortega tegelevate asutuste infot, võimalusi ja tegevusi ühendav ülemaakondlik rakendus.

Võrumaa Omavalitsuste Liit otsib osalise ajaga tähtajaliseks tööks full-stack arendajat, kelle ülesandeks on disainida uuenduslik Võru maakonna riiklike ja omavalitsuste laste ja noortega tegelevate  asutuste  infot, võimalusi ja tegevusi ühendav ülemaakondlik rakendus. Loodav lahendus on kasutajasõbralik erineva pädevusega spetsialistile lihtsustamaks igapäevast valdkondadeülest koostööd laste ja noorte ning nende perede toetamisel.

Veebipõhise rakenduse osad on:

  • abivajadusest teatamise võimalus;
  • maakondlik hariduse-, noorsootöö-, sotsiaaltöö-, tervise-, õigusteenuste ja -tegevuste infoväli: spetsialistide ja asutuste konktid ja kontaktlistid nii omavalitsuste, riiklike asutuste kui ka valdkondade lõikes, sisaldades sealjuures infot ka teenusepakkujate kohta;
  • digitaalne infostend, mille abil tutvustatakse toimuvaid sündmuseid (nt koolitusi, õppekäike) ja teisi tegevusi, sh projekte;
  • ressursside, st teenuste ja tegevuste andmebaas/loetelu.
  • kontakti võtmise (meili või kalenderkutse saatmine) võimalus spetsialistide vahel;
  • lapse ja noore toetamise keskkond, mis sisaldab kasutajale vajalikke abivahendeid, nt hindamisvahendeid (ankeedid, testid), sekkumisvõimaluste valikuid ning juhtumispõhist tegevuslogi valdkondade- ja omavalitsusteüleste juhtumite korraldamiseks ning kogemuste kaardistamiseks;
  • e-teenuste, nt veebinõustamiste keskkonna edasiarenduse võimalus.

Vastastikusel kokkulepped ja lahendusideede korral võimalik ka protsessi jooksul rakenduse funktsioonide osaline ümberdisainimine.

Rakenduse loomise periood 01.05.2023 – 15.08.2023 ning piloteerimise periood, mille jooksul pakutakse tehnilist tuge ja nõustamist 15.08.2023 – 28.02.2024.

Töökoormus osalise ajaga.

Lepingu vorm: käsundusleping

CV, mis sisaldab ka senist töökogemust erinevate rakenduste loomisel koos palgasooviga saata arenduskeskus@vorumaa.ee hiljemalt 20.aprilliks 2023. Võimalik kandideerida ka meeskonnana.

Täiendavad küsimused: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee