Kadri Kangro heaolu arendusnõunik 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Merilyn Viin heaolu spetsialist 5309 1046 merilyn.viin@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Võrumaa Arenduskeskuse pühadetervitus

Võrumaa Arenduskeskus jõulupühade ajal

Võrumaa Arenduskeskus on 23.-27. detsembrini suletud.

23. detsembril kell 10-14 on avatud turismiinfokeskus.

Soovime teile kaunist jõuluaega!

Seekordne pop-up akadeemia keskendub kogukondadele

Kas kõrgemat lisandväärtust loovad pigem kõrgepalgalised IT-sektori töötajad või hoopis sidusad kogukonnad? Või on mõlemad maakonna arengus võrdväärselt olulised?

Pop-up akadeemia on omanäoline üritus, kus päeva esimeses pooles toimub akadeemiline loeng teatud valdkonnale või probleemile ning päeva teises pooles arutletakse ja püütakse seda probleemi lahti mõtestada (maakonna perspektiivist lähtudes).

30. oktoobril toimuv pop-up akadeemia võtab luubi alla kogukonnad. Sellel teemal on mitmeid uuringuid läbi viinud geograaf Andres Rõigas.
Andres Rõigas on varasemalt uurinud koos kolleegi Madis Rennuga maaletulemist ja selle protsessi kulgemist. Kagu-Eestis olid vaatluse all Antsla, “Tule maale” projekt Missos ja Värskas. Lisaks uuriti veel omaalgatuslikke protsesse Peipsiääre vallas ja Hallistes.
Hetkel on Andres Rõigasel ja Madis Rennul käsil uuring, mis vaatleb uute kogukondade teket ja arengut maapiirkondades läbi uus-hõimude (neo-tribe) kontseptsiooni. Kuigi töö on veel pooleli, saab siiski esimestest tulemustest rääkida. Selles uuringus vaadeldakse Kagu-Eestist Karula Parmu Ökoküla, Mauri põlikodude küla Missos, Sänna Kultuurimõisa ja Mooste kogukonda.

Päevakava:
9.45 – 10.00 Kogunemine
10.00 – 11.45 Andres Rõigas “Uute kogukondade teke ja omaalgatuslikud protsessid Kagu-Eestis”
11.45 – 12.15 Sirutuspaus
12.15 – 14.00 Paneeldiskussioon “Moodne maaele hajaasustuses?”

Anna oma tulekust teada!

Pop-up akadeemia Maju Lauristiniga: “Tuleviku haridus ja selle roll maapiirkonna arengus.”

Järgmine Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemia toimub 2. oktoobril kompetentsikeskuses Tsenter, kus sel korral võetakse luubi alla haridusvaldkond, visioon tuleviku haridusest ning missugust rolli mängib haridus maapiirkonna arengus?

Päevakava:
12.30 – 13.00 Kogunemine
13.00 – 15.00 Marju Lauristin “Tuleviku haridus ja selle roll maapiirkonna arengus?”
15.00 – 15.30 Sirutuspaus
15.30 – 17.00 Paneeldiskussioon “Kuidas täna künda haridusmaastikku nii, et tulevikus põld oleks viljakas?”

Panelistid: Marju Lauristin, Margus Ojaots, Pille Liblik, Hendrik Noor, Minna Aia-Utsal

Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemiate sarja eesmärk on tuua Võrumaale akadeemilist teadmust ja luua ühendavaid mõtteid teaduse ja praktika vahel. Järjekorras viienda pop-up akadeemias võtame luubi alla ühiskonna alustalad – haridusvaldkonna. Missugune on võiks olla tulevikus haridus ja kuidas mõjutab haridusmaastikus toimuvad muutused maapiirkondade arengut?  Loengule järgneb samal teemal paneeldiskussioon “Kuidas täna künda haridusmaastikku nii, et tulevikus põld oleks viljakas?”

Registreerimine toimub SIIN VORMIL.

Publiku lemmikuks valiti IT huvinukk

Vunki mano! loometalgutel pälvisid enim tähelepanu IT-huviring, lahe vahetund ja lugusid rääkiv linn

26.–28. septembrini anti maakonda edendavatele ideedele hoogu juurde III Vunki mano! loometalgutel Võru Gümnaasiumis. 48 tunni jooksul võeti juppideks ja pandi taas kokku 11 erinevat maakonna elu ja inimesi puudutavad ideed.

Rahvahääletusel valiti lemmikuks MTÜ Nuti-Võluri eestvedamisel arendatud IT-haridust edendava huviringi lahendus ”IT huvinukk,” mis pälvis sellega 3000-eurose preemia. IT-huvinuka mudel ühendab IT-st huvitatud noored, kohalikud valdkonna praktikud ning neid omavahel kokku viivad koordinaatorid, kohalikud robootikaentusiastid.

Heaolu eripreemia, 2000 eurot, andis eelmiste kordade võitjatest koosnev žürii laheda vahetunni ehk lahetunni teemale. Kreutzwaldi koolipere pakutud lahendus aitab kohandada nõukogudeaegse koolihoone vastavalt tänapäeva laste vajadustele hubasemaks ja põnevamaks.

Sel korral pani loometalgute eripreemia välja Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus koos Tehnopoliga. Võru linnavalitsuste idee tuua Võro kultuuripärandit füüsilisse ja virtuaalsesse linnaruumi saab võimaluse jätkata arendamist 2-kuulises inkubatsiooniprogrammis.

Ideed, millega tegeleti olid veel näiteks sotsiaaltöötajate digitaalne töölaud, isikliku abistaja teenuse kättesaadavus, leinanõustamise pakkumine, päkapikkude treeninglaager, Võru vanalinna arendamine, meeste vabaaja keskuse loomine, Võhandu maratoni kaldalood ja ravirahvamajade loomine.

Publiku lemmiku auhinna üleandmisel sõnas järgmiseid loometalguid võõrustav Antsla vallavolikogu esimees Merike Prätz: “Need kolmed loometalgud, mis praeguseks on olnud, on toonud välja väga palju meie kitsaskohti, mida ongi vaja lahendada ja need on tekitanud väga palju uusi mõtteid. See toetus, mida osalejad loometalgutel läbi mentorite saavad, on niivõrd professionaalne, et kui juba mingi mõte olemas on, siis saab seda nende 48 tunni jooksul väga hästi edasi arendada.”

Vunki Mano projektijuht Kadri Kangro: “Loometalgud on koht, kus kogukond saab näidata oma jõudu ja pealehakkamist. Eriti hea meel on, et sel korral oli kohale tulnud ka suur hulk eriliste vajadustega inimesi, kes töötasid võrdsetel alustel ja õlg-õla kõrval kõigi teistega. Kindlasti oli see paljudele uudne kogemus ning aitas ületada hirme ja eelarvamusi.”

Loometalgutele oli kohale tulnud enam kui 100 inimest, kes lõid kaasa 11 erineva idee arendamises. Osalejate hulgas oli aktiviste ja eestvedajaid, eksperte, kogukondade liikmeid ja ametnikke. 48 tunni jooksul töötasid meeskonnad valitud ideede kallal, neid juhendasid mentorid: turunduse, meeskonnatöö, teenusedisaini ja kohaliku elu edendamise eksperdid.

Neljandad Vunki mano! loometalgud toimuvad 12.‒14. märtsil Kuldres.

Projekti elluviijad on Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Võrumaa Arenduskeskusega, Tallinna Ülikool ja MTÜ Helpific. Tegemist on osaga laiemast üleeuroopalisest projektist CoSIE, mis otsib lahendusi, kuidas luua kogukonnale suunatud jätkusuutlike teenuseid ning Eestis on projekti pilootpiirkonnaks Võru maakond. Projekti toetab Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni programm Horizon 2020 (toetusleping nr 770492).

Ideekonkurss Mina Suudan

Sellel nädalal algas koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan“, mis ootab noortelt ideid, kuidas parandada noorte turvalisust, heaolu ja/või tervist kohalikus kogukonnas. Ootame, et noored märkaksid oma kogukonna probleeme ja pakuksid neile kodanikualgatuse vormis lahendusi.

Auhinnad on uhked – 5 parimat ideed võidavad 1000 eurot ja neid juhendanud õpetajajaid 300 euroga, samuti premeeritakse eraldi ka kõige aktiivsemalt osalenud koole ja/või õpilasesindusi!

Rohkem infot: merilyn.viin@vorumaa.ee

Töötuba: „Sild tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi vahel“ 26. juunil kell 12 Navi seltsimajas

Võrumaa Arenduskeskuse ja Dermtest OÜ viivad läbi projekti uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks sotsiaalvaldkonnas, keskendudes just Võrumaa vajadustele. Projekti eesmärk on vähendada hoolduskoormust ning parandada erivajadustega inimeste toimetulekut, hinnates perearsti ja sotsiaaltöötajate koostöö parandamise võimalusi uudse koostöömudeli abil.

Kuidas korraldada tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi koostöö nii, et

  • perearstikeskuste töökoormus väheneks
  • inimeste vajadused saaks märgatud
  • infovahetus tervishoiu ja KOV-i vahel oleks efektiivne
  • lahendus arvestaks vananeva ühiskonna ja Võrumaa vajadustega

Töötoas:

  • Tutvustame värsket Võrumaa arsti – ja sotsiaalabianalüüsi Esitleme kolme patsiendijuhtumit
  • Arutame, kuidas parandada keerukate ja sagedamini esinevate juhtumite töökorraldust
  • Pakume välja võimalusi, kuidas tõhustada probleemide varajast avastamist
  • Tutvustame võimalikke tehnilisi lahendusi, uusi teenusemudeleid ning nende rahalist mõju
  • Tagasiside, arutelu ning ettepanekud aitame viia otsustajateni

Päevakava:
12:00 – 12:30 kogunemine, kerge lõuna
12:30 – 14:30 sisuline töö
14:30 – 14:45 paus, suupisted
12:30 – 14:30 sisuline töö 2
14:45 – 16:45 päeva kokkuvõtmine

Palun andke enda tulekust märku 21. juuniks kirjutades aadressile info@dermtest.com

Lisainfo: silver@dermtest.com või +372 5820 5637

Pop-up akadeemia “Avaliku sektori innovatsiooni võimalikkusest Võrumaal Vunki mano! loometalgute näitel” 18. juunil

18. juunil toimub Võrumaa Arenduskeskuse neljas pop-up akadeemia teemal “Avaliku sektori innovatsiooni võimalikkusest Võrumaal Vunki mano! loometalgute näitel”, kus võtame luubi alla meie oma Vunki mano! loometalgud ja vaatleme seda teaduse perspektiivist – – mis on see, mis käivitab uuendusi avalikus sektoris, mis kasu võiks olla sektorite vahelisest koosloomest, kas maapiirkond sobib innovatsiooniks. Loengu peab Vunki Mano! projektijuht ja Tallinna Ülikooli doktorant Kadri Kangro. Loengule järgneb samal teemal paneeldiskussioon, kus teaduslikku vaadet tasakaalustab talupoja tarkus ja praktika.

Päevakava:
10.00 – 11.30 “Avaliku sektori innovatsiooni võimalikkusest Võrumaal Vunki mano! loometalgute näitel,” Kadri Kangro
11.30 – 11.45  Sirutuspaus
11.45 – 13.00 Loengu peegeldused ja paneeldiskussioon.

Panelistid:
Britt Vahter, kompetentsikeskus Tsenter juhataja
Jana Trolla, Lõuna-Eesti Haigla õendusjuht
Rein Järvelill, Setomaa vallavolikogu esimees

Palun registreerige osalemine hiljemalt 17. juuniks

Lisainfo: Merilyn Viin, Merilyn.viin@vorumaa.ee , tel 5309 1046

tugiisiku projekt

Kolmveerand Võrumaa erivajadustega inimestest, kes said pilootprojektis tugiisiku teenust, said tööle või otsivad nüüd aktiivselt tööd.

 

Võrumaa omavalitsuste poolt käivitatud kaheaastase pilootprojekti käigus osutati 127-le Võrumaa täiskasvanud abivajajale tugiisikuteenust kokku üle 25 500 tunni. Sellega aidati 75%-l ehk 95 inimesel parandada tema tööhõive olukorda, s.t. aidati säilitada tööd või jõuda töötamiseni või jõuda aktiivseks tööotsijaks.

Kevade hakul lõppes Võrumaal kaheaastane pilootprojekt, mille eesmärgiks oli parandada erivajadustega inimeste võimalusi iseseisvaks hakkamasaamiseks, seal hulgas toetada nende osalemist tööturul. 2016. aastal panid Võrumaa 13 omavalitsust seljad kokku ja otsustasid proovida täiskasvanute tugiisiku teenuse ühist korraldamist, sest vajadus teenuse järele oli suur (hinnanguliselt vajas teenust ca 200 inimest), kuid võimekust selle korraldamiseks omavalitsustes nappis (teenust osutati 2016. aastal 38 inimesele, peamiselt Võru linnas).
2017. aastal käivitati Euroopa Sotsiaalfondi toel vastav pilootprojekt, milles hanke tulemusena hakkas maakonnas tugiisikuteenust osutama MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskus.

23. mail toimus Haanjas Suure Muna kohvikus projekti pidulik lõpetamine ja kokkuvõtete tegemine. „Muutus algab julgetest otsustest. 2016. aastal oli Võrumaal 13 omavalitsust ja kõiki neid hõlmava ühise teenuse korraldamise kogemus puudus. Sellise projekti ettevõtmine oli väga suur otsus toonaste vallajuhtide ja ametnike poolt. Täna saame öelda, et see risk õigustas ja tänu koostöötahtele see projekt ka õnnestus,“ ütles Mailis Koger, praegune Rõuge Vallavanem, kes toona Võrumaa Omavalitsuste Liitu juhtides oli üks projekti käima lükkajatest.

Võrumaa olukord on märkimisväärne veel selle poolest, et kordagi ei olnud puudus tugiisikutest. Sageli on just tugiisikute puudus probleemiks, miks teenus on maapiirkonnas kättesaamatu. Kokku andis projekt tööd 39-le tugiisikule.

Kaja Solom, Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste Keskuse juht sõnas: „Esialgu oli meil väike hirm, et kas suudame tagada nii suures mahus teenust, kas jätkub tugiisikuid? Meilegi üllatusena selgus, et Võrumaal on väga palju väga häid tugiisikuid, kes soovivad pakkuda oma abi. Projekt aitas kindlasti väärtustada seda rasket tööd, mida tugiisikud igapäevaselt teevad ja näitas, et ükski olukord ei ole lootusetu – inimesed, kes oma eluga alati toime ei oska tulla, suudavad õppida ja ise hakkama saamist kasvatada.“

Selle tõestuseks üks lugu paljudest selles projektis, mis kirjeldab, millist muutust kvaliteetne sotsiaalteenus toob:

Malle (nimi muudetud) tuli teenusele eesmärgiga luua lastele turvaline elukeskkond. Ta oli just elukaaslasest lahku kolinud. Eelnevalt olid lapsed olnud sageli peretülide ja –vägivalla tunnistajateks, korduvalt oli juhtumisse kaasatud olnud politsei ja lastekaitse. Naine oli viibinud korduvalt psühhiaatriakliinikus ravil ennastkahjustava käitumise tõttu. Ta oli kimpus ka alkoholi kuritarvitamisega. Olemas oli reaalne oht laste eraldamiseks perest.  Malle pangakonto oli arestitud, võlgadest puudus täpsem ülevaade. Ta oli kaotanud enesekindluse ja –usu ning arvas, et ei saa enam kunagi oma elu korda. Malle sai tugiisiku toel juurde enesekindlust; mõistis psüühikaravimite võtmise tähtsust ning õppis erinevaid olukordi adekvaatselt analüüsima ning vastu võtma nii positiivset kui negatiivset tagasisidet. Ta asus õppima, et omandada uus eriala. Ostis endale ja lastele järelmaksuga korteri, mida jõudumööda remondib. Samuti suudab ta ennast laste kasvatamisel paremini kehtestada ning ettetulevate raskuste korral abi küsida.

Tänaseks on omavalitsuses üle võtnud olulise osa projektis osutatavast teenusest. Kuna vahepeal toimus haldusreform, mille tulemusel omavalitsused suurenesid ning tugevnenud on omavalitsuste koostöö Võrumaa Arenduskeskuse kaudu, siis vajadus teenuse ühiseks korraldamiseks on vähenenud. „Tugiisiku teenuse osutamisega jätkatakse nii omavalitsuste enda jõududega kui Erihooldusteenuste Keskuse abiga. Projektiga loodi tugev vundament, millele suurenenud omavalitsused teenuse korraldusel tuginevad,“ kommenteeris projektijuht Kadri Kangro olukorda peale projekti lõppemist.

Projekti rahastati ESF meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused” taotlusvoorust „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused”. Projekti kogumaksumus oli 401 932 eurot, s.h. toetus 301 269 ja omaosalus 100 633 eurot.

 

Lisainfo:
Kadri Kangro
Võrumaa Arenduskeskuse heaolu valdkonna arendusnõunik
Tel: 51 07487; e-kiri: kadri.kangro@vorumaa.ee

16. mail, algusega kell 11.00 toimub Võrumaa Arenduskeskuse pop-up akadeemia “Numbrid ei valeta. Pilk Võru maakonnale läbi Statistikaameti silmade”

Seekordne pop-up akadeemia esineja on Statistikaameti juhtivanalüütik Mihkel Servinski, kelle fookus on suunatud Võru maakonna statistilistele näitajatele, võttes aluseks nii Võru maakonna arengustrateegia 2035+ strateegilised eesmärgid kui ka kohalike omavalitsuste arengustrateegiad. Ettekandes räägitakse rahvastikuga seotud protsessidest, iibest ja rahvastiku vananemisest. Pärast akadeemilist loengut toimub ühine mõttevahetus teemal “Kuidas mõõta Võru maakonna arengut?”.
Üritus toimub Võru Riigimaja III korruse saalis, Jüri 12.

Päevakava:
10.45 – 11.00 Kogunemine
11.00 – 12.30 Mihkel Servinski loeng ja ühisarutelu teemal “Numbrid ei valeta – Võru maakonna arengustrateegia 2035+ läbi statistilise prisma? ”
12.30 – 12.45 Sirutuspaus
12.45 – 14.30 Statistika teemaline töötuba “Kuidas mõõta Võru maakonna arengut?”
14.30 – 14.45 Päeva lõpetamine

Palun osalemisest teada anda hiljemalt 14. maiks.

Rohkem uudiseid