Ülle Tillmann heaolu suunajuht 513 5043 ulle.tillmann@vorumaa.ee
Merilyn Viin heaolu spetsialist 5309 1046 merilyn.viin@vorumaa.ee
Inge Vill heaolu spetsialist  5348 4969 inge.vill@vorumaa.ee
Katrin Volman vabaühenduste konsultant 525 1750 katrin.volman@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Võru maakonna kultuurivaldkonnas tegutseja – ootame Sind osalema veebiuuringus!

 

Projekti „Loov Võru maakond“ raames on valminud veebiuuring, mida väga palume, et täidaksite ja jagaksite infot enda majas, piirkonnas, asutustega, organisatsioonidega jne, kes kultuurikorraldusega Võru maakonnas kokku puutuvad.

Projekti „Loov Võru maakond“ eesmärk on tähtsustada kultuuri rolli Võru maakonna arengus, parandada maakonnaülest koostööd, toetada kultuurivaldkonnas tegutsevaid spetsialiste ning pakkuda kõikidele inimestele mitmekülgsemaid võimalusi kultuuri tegemiseks ja kultuurist osasaamiseks.

Veebiuuringus on palutud osalema kõik kultuurivaldkonnas tegutsevad inimesed Võru maakonnast ning teiste valdkondade esindajad, kes kultuurikorraldusega kokku puutuvad, sealhulgas:

 • Kunstide valdkonnas tegutsejad – sh kunstnikud, muusikud, kirjanikud, etenduskunstnikud, filmitegijad jt
 • Kultuuripärandi valdkonnas tegutsejad – sh muuseumitöötajad, raamatukogutöötajad, rahvakultuuriga tegelejad (juhendajad, koorilauljad, tantsijad), käsitööga tegelejad, muinsuskaitsega tegelejad, kultuurivaldkonna teadustööga tegelejad jt
 • Kultuurikorraldajad ja -ametnikud– sh valdade kultuurispetsialistid, rahvamajade ja kultuurikeskuste juhatajad või töötajad, festivalide korraldajad jt
 • Loomeettevõtjad– sh kultuuril ja loovusel põhinevate toodete ja teenuste pakkujad ning disaini- ja arhitektuuriettevõtjad, loomekeskuste eestvedajad, kultuurivaldkonnale tehnilist tuge pakkuvad ettevõtted, kultuuriturismiga tegelevad ettevõtjad jt
 • Hariduse ja järelkasvuga seotud inimesed– sh ringijuhid, loovate erialade õpetajad koolides, lasteaedades ja huvihariduses, noortekeskuste töötajad jt
 • Teiste seotud valdkondade esindajad– sh päevakeskustes ja hooldekodudes eakatele kultuurisündmuste korraldajad, küla- ja kogukonnaliikumise eestvedajad, maakonna turunduse ja kommunikatsiooniga tegelevad spetsialistid jt

Uuring on anonüümne ning keskendub peamiste tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamisele ning uute ideede kogumisele. Uuringuga ei koguta isikuandmeid. Uuringule vastamine võtab ligikaudu 15-20 minutit. Aitäh!

Link on uuringule on siin: https://my.forms.app/form/61d6c3c0217e287cb47c7f4b

Küsimustele vastamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Kontakt: Ragnar Siil (Creativity Lab, ragnar.siil@creativitylab.ee) ja Kristi Vals (Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, telefon: +372  59 129 200 kristi.vals@vorumaa.ee)

Suur tänu, et olete valmis panustama “Loov Võru maakond” tegevuskava koostamisse!

Loe lähemalt: https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/projektid/loov-voru-maakond/

 

 

 

 

 

 

Aset leidis Võru maakonna mahetootjate kohtumine

11.jaanuaril toimus Võru Kultuurimajas Kannel Võru maakonna mahetootjate kohtumine. Toimkonna eesmärk oli avastada võimalusi ja luua eeldusi Võru maakonna koolide ja lasteaedade mahetoorainega varustamiseks.

Eesmärke ja võimalusi tutvustasid:
🟢Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots (Võru maakonna haridusasutuste mahetoidule üleminek)
🟢Maaeluministeeriumi taimetervise osakonna juhataja Sigmar Suu (Mida toob 2022. aasta ja uus toetusperiood 2023. aastast)
🟢PRIA Eelarve- ja analüüsiosakonna juhataja Kadri Koel (Kas Võru Maakonna põllumehed suudavad varustada toorainega oma maakonna koolid-lasteaiad?)
🟢P.Dussmann Eesti OÜ Lõuna-Eesti toitlustusjuht Auli Vilep
(Lõuna-Eesti koolide mahetooraine vajadused)
🟢 AS A.M.F.Hulgi laojuht Illimar Siska
(Hulgikaupleja vajadused ja eeldused töö sujuvaks korraldamiseks)

Toimkonda korraldasid Võrumaa Arenduskeskus SA ja Setomaa Liit MTÜ
Fotod: Kaisa Äärmaa

Vastseliina Rahvamajas toimus projekti “Loov Võru maakond” Visioonipäev

Eile, 11.01 toimus projekti “Loov Võru maakond” Visioonipäev, Vastseliina Rahvamajas.
Visioonipäeval arutleti üheskoos, millised on hetkel kultuurivaldkonna trendid, tugevused ja väljakutsed meie maakonnas ning millist kultuurielu ja kultuurikorraldust meie maakonnas soovime.
Arutelu modereerisid: Ragnar Siil, Jorma Sarv ja Astrid Hallik
Järgmine kohtumine toimub 21. jaanuaril Tsooru Rahvamajas.
Projekti toimumist toetab: Riigi Tugiteenuste Keskus, Euroopa Sotsiaalfond

Kristi Vals

kultuurispetsialist

SA Võrumaa Arenduskeskus

tel: 5912 9200

Fotod: Birgit Pettai
vaktsineerimiskampaania

Algab COVID-19 vaktsineerimise kampaania „Kolmega on kindlam!“

Alates 10. jaanuarist suureneb kaheks nädalaks kampaania „Kolmega on kindlam!“ raames kogu Eestis märkimisväärselt nii vaktsineerimiskohtade kui ka -aegade hulk ning lisanduvad uued etteregistreerimiseta vaktsineerimispunktid ostukeskustesse.

„Jaanuar on tõhustuskuu! Tõhustusdoosi tegemine on parim kaitse, mis meil kõigil on võimalik endale täna väga kiiresti leviva koroonaviiruse omikrontüve vastu saada. Seda nii nakatumise, kuid eeskätt just raske haigestumise ehk haiglaravile sattumise vastu. Lisaks on tõhustusdoosi tegemine ka ainus võimalus oma COVID-tõendi pikendamiseks, sest alates veebruarist lüheneb selle kehtivusaeg Eestis ja Euroopa Liidus üheksale kuule pärast esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamist,“ selgitas tervise- ja tööminister Tanel Kiik.

10.-23. jaanuarini kestva kampaania ajal tagab riik maksimaalse COVID-19 vaktsineerimise võimekuse: selle aja jooksul võimaldatakse vaktsineerimine 120 000 inimesele üle Eesti. Igas maakonnas on vähemalt üks täiendav vaktsineerimispunkt, mis asuvad enamasti kaubanduskeskustes ning on avatud õhtuti ja nädalavahetustel. Ette registreerides saab vaktsineerida oma perearsti juures, haiglates, erakliinikute vaktsineerimispunktides ja apteekides. Liikumisraskustega inimesed saavad vaktsineerija kutsuda endale koju helistades telefoninumbril 1247.

Haigekassa saadab alates tänasest vanusegruppide kaupa SMS-teavitusi inimestele, kellel on käes tõhustusdoosi tegemise aeg ja kelle kontaktandmed on riigil olemas. Vaktsineerimispunktide info leiab vaktsineeri.ee lehelt, aegu saab broneerida helistades riigiinfo telefonil 1247 või logides sisse patsiendiportaali.

“Perearstid ootavad kõiki oma nimistu patsiente, kellel veel koroonaviiruse vastane kaitsesüst tegemata. Vaktsiin saab meid hoida raske haigestumise eest ja on seetõttu kindlaim viis kaitsta ennast ja oma lähedasi,” selgitas perearstide seltsi juht dr Le Vallikivi. “Kui olete oma otsust edasi lükanud ja vajate nõustamist, siis meie perearstid ja pereõed on valmis teile igati abiks olema. Just praegu on õige hetk teha ära tõhustusdoos, sest nakatumine on väga kõrges kasvutrendis.”

Kuna lähikuudel on oodata väga suurt koroonaviirusega nakatumise lainet, mis mujal maailmas on juba tekitanud probleeme töötajate massiliselt töölt eemal olemisega, siis panustavad tõhustusdooside tegemisse ka tööandjad. Kampaania „Kolmega on kindlam!“ jooksul võimaldab Eesti üks suurimaid tööandjaid Tallink oma laevadel COVID-19 vaktsineerimise nii töötajatele kui ka reisijatele.

Eestis on tänaseks tõhustusdoosi saanud 304 086 inimest, mis moodustab 28,3% täisealisest elanikkonnast ja 46,7% üle 60-aastastest elanikest. Eestis alustati tõhustusdooside tegemist 2021. aasta oktoobris üle 65-aastaste vanuserühmas, hooldekodude elanike, tervishoiu-, sotsiaal- ja haridusvaldkonna töötajate seas, kellel oli esmase vaktsineerimiskuuri lõpetamisest möödas vähemalt viis kuud. Omikroni tüve kiire leviku tõttu võimaldati alates 21. detsembrist 2021 tõhustusdoosi tegemine kaks kuud pärast Jansseni ja kolm kuud pärast Pfizeri, Moderna või AstraZeneca vaktsineerimiskuuri lõpetamist. Läbipõdenud saavad tõhustusdoosi teha kuuendal kuul pärast viimast vaktsiinidoosi või läbipõdemist.

 

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Võru maakonna omavalitsustega ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutatakse välja Võrumaa Arenduskeskuse korraldataval Eesti Vabariigi 104. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert–aktusel 22. veebruaril Võru Kandles.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2022.

Taotluse vormid ja lisainfo.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Lisainfo:
Kristi Vals
kultuurispetsialist
SA Võrumaa Arenduskeskus
tel. 5912 9200
e-post kristi.vals@vorumaa.ee

COVID-19 vaktsineerimine Võru maakonnas 8.-14. novembril

VAKTSINEERIMISBUSS 

11.11.2021 (Viljandi haigla vaktsineerimisbuss)
Kell 10.00-11.00 Kuldre, COOP parkla juures, (Janssen, Pfizer, Moderna)
Kell 12.00-13 .00 Lasva Kultuurimaja parklas, (Janssen, Pfizer, Moderna)
Kell 13.30-15.30 Võru Makimarketi COOP juures, (Janssen, Pfizer, Moderna)
Kell 16.00-18.00 Vastseliina COOP parkla juures, (Janssen, Pfizer, Moderna)

12.11.2021 (Viljandi haigla vaktsineerimisbuss)
Kell 9.30-11.00 Antsla COOP parkla juures, (Janssen, Pfizer, Moderna)
Kell 12.00-13.30 Mõniste teenuskeskuse juures, (Janssen, Pfizer, Moderna)
Kell 14.30-15.30 Rõuge Suurjärve parklas, (Janssen, Pfizer, Moderna)
Kell 16.00-18.30 Võru Makimarketi COOP juures, (Janssen, Pfizer, Moderna)

 

LÕUNA-EESTI HAIGLA VAKTSINEERIMISKABINET
8.11.2021
Kell 9.00-12.00 (Pfizer)*
Kell 13.00-14.30 (Janssen)*
Kell 13.00-15.00 (Pfizer)

10.11.2021
Kell 9.00-15.00 (Pfizer)*
Kell 13.00-15.00 (Pfizer)

11.11.2021
Kell 9.00-10.00 (Moderna)*

15.11.2021
Kell 9.00-10.00 (Pfizer)*
Kell 13.00-15.00 Pfizer

*Eelneva registreerimisega (1247 või 786 8569 või www.digilugu.ee)
 

KAGUKESKUSE SÜDAMEAPTEEK

Avatud T ja K 15.45–18.45, L 11.15-17.45

Broneeri aeg: www.sudameapteek.ee

 

PEREARSTIKESKUSED 

Üle kogu Eesti saab perearstikeskustes vaktsineerida COVID-i vastu:
*1. ja 2. doos kõikidele soovijatele alates 12. eluaastast.
*3.doos 6 kuud pärast 2.doosi kõikidele üle 65-aastastele (väga soovitame!)
*3.doos 7 kuud pärast 2.doosi kõikidele noorematele inimestele, kes seda soovivad.
Küsimuste korral või aja broneerimiseks võta ühendust oma perearstiga!

Kagu-Eesti haarab rahvatervisel sarvist

Kolmapäeval, 3. novembril korraldas Tervise Arengu Instituut (TAI) veebi teel koostöökohtumise Kagu-Eesti kohalike omavalitsuste (KOVde) esindajatele, mentoritele ning maakonna rahvatervise spetsialistidele, et startida üheskoos teekonnal, mis aitab rahvatervise valdkonnas sihte seada. Kagu-Eestis alustavad rahvatervise võimekuse arendamisega kuus valda: Antsla, Rõuge, Otepää, Valga, Tõrva ja Põlva.

Uutele liitunutele anti julgustuseks ülevaade 2020.aasta pilootprojekti raportist, kus osalesid Põlva vald (tiimi juhtideks Janika Usin ja Kaire Zopp) ning Rõuge vald (tiimi juht Triinu Õispuu). Nende valdade näidetel prooviti läbi teenusedisaini põhimõtete kasutamise suurendada omavalitsuse võimekust rahvatervise probleemide ennetamisel.

Sarnaselt Lääne-Virumaal alustanud KOVidele  (https://www.tai.ee/et/uudised/kuidas-saada-tervise-tombekeskusteks) saavad ilmselt ka Kagu-Eestis fookusteemadeks olema laste- ja noorte vaimse tervise ning toitumise ja liikumise teemad, sest need on ühel või teisel kujul valukohaks kõikjal Eestis. Lastele ja noortele keskendumine on vajalik, et tulevikus saaks suureneda tervena elatud aastate hulk ja paraneda tervise enesehinnang. Just nende kahe tervisenäitaja vaates on Kagu-Eesti võrreldes teiste piirkondadega kehvemas seisus – näiteks erineb Põlvamaa tervena elatud aastate hulk sünnimomendil (46 aastat) Eesti parimast näitajast (Hiiumaa 60,8 aastat) rohkem kui kümne eluaastaga.

„Selleks et saaks tekkida muutus rahvatervise näitajates, on vaja saavutada muutus omavalitsuste lähenemises. Ressursid on alati piiratud, kuid läbi ümberkorralduste ja mõttemustrite muutuse on võimalik neid efektiivsemalt kasutada. Praegune ülemaailmne pandeemia aitab olukorda paremini mõista ja ehk ka vajalike otsuseid mõnevõrra kiirendada. Nagu ütlevad klassikud: head kriisi ei saa raisku lasta!“ sõnastas väljakutse TAI paikkonna ja töökohtade valdkonna vanemspetsialist Kaidy Aljama.

Murekohtade kaardistamisel, analüüsil ning tegevusstrateegia koostamisel on Kagu-Eesti KOVle abiks nii mentorid Krista Pegolainen-Saar, Elo Paap ja Maali Käbin, maakonna rahvatervise spetsialistid kui ka TAI enda spetsialistid. Vastavalt KOV-i vajadustele pakutakse protsessi käigus erinevaid koolitus- ja arenduspäevi.

„Tänu pilootprojektile saime väärt kogemuse, et piiratud kokkusaamise tingimustes on võimalik asjad tehtud saada ka virtuaalseid kanaleid kasutades. Kindlasti võib see protsessi seetõttu pisut pikendada ning rohkem tuleb tähelepanu pöörata meeskonna motivatsiooni hoidmisele, kuid me oleme selleks loodetavasti valmis,“ annab Aljama kindlustunde, et midagi tegemata ei jää.

Hetkel on KOV-de töö algatamise faasis, kus moodustatakse meeskondi ning hakatakse olemasolevatele teadmistele tuginedes võtma fookusesse tähelepanu vajavaid teemasid.

Pilootprojekti raportiga on võimalik üksikasjalikumalt tutvuda siin: https://www.terviseinfo.ee/images/TAI_KOV_loppraport_210514.pdf

Kõiki kõnealuseid tegevusi rahastatakse Norra toetusest 2014-2021 finantseeritud projektist „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“.

Valdo Jahilo
avalike suhete juht
tel: 503 9531
Teams: valdo.jahilo@tai.ee
Tervise Arengu Instituut
Jälgi meid Facebookis

Kogukonnad saavad taas kohaliku turvalisuse tagamiseks raha taotleda

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru  eesmärk  on  aidata  kaasa  ühiskonna  kujunemisele,  kus  inimesed  tunnevad  end  vabalt  ja  turvaliselt ning  kus  igaühe  teadliku  panuse  ja  kogukondliku  koostegutsemise  kaudu  on  tagatud  laiemalt  ohtude  ennetamine,  elanikkonnakaitse  ning  nutikas  ja  tulemuslik  reageerimine  õnnetustele,  korrarikkumistele  ja  kuritegevusele.

Eesmärkide saavutamiseks toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete turvalisuse ja ohutuse alaste teadmiste ja oskuste kasvu, vähendatakse riskikäitumist ning  arendatakse kogukonnaliikmete osalusel põhinevaid turvalisust ja ohutust tagavaid tegevusi ja teenuste pakkumist.

Toetatakse tegevusi, mille abil:

 • edendatakse kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel,
 • suurendatakse turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd),
 • aidatakse kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Kõik vajalikud vormid ja tingimused: https://vorumaa.ee/heaolu/toetused/

Toetusvoor avatakse 25.10.2021. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. november 2021. (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. november 2021.

Aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Projektitaotluse kirjutamisel saab sisulise poole pealt nõu ja abi küsida vabaühenduste konsultandilt: Katrin Volman, katrin.volman@vorumaa.ee, tel 525 1750

Lisainfo: 
Merilyn Viin
projektijuht
tel: 5309 1046
E-post: merilyn.viin@vorumaa.ee

LÜKKUB EDASI! Mahetoit koolidesse – seminar 25. oktoobril

Koolijuhid ja koolide kokad on oodatud kaasa lööma mahetoidu seminaril 25. oktoobril Rõuge ja Varstu koolis.

 Üritus algab kell 14.00 Rõuge Põhikoolis ja jätkub Varstu koolis.

Päevakava:
14:00 Mahetoorainest tervituskohv ja suupisted
14:15- 15:00 Rõuge Põhikooli kogemused

Võru maakonna 10 kooli kogemused mahetoiduga aslustamisel– Setomaa Liit MTÜ projektijuht Kaja Kesküla

Mida tähendab mahetoitlustus? Mahetoitlustuse ökomärgiga tarbija teavitamise, sh toitlustamise ökomärgi kasutamise nõuded- Veterinaar- ja Toiduameti peaspetsialist Janne Jõesaar

15:30- 15:45 Varstu koolis värskenduspaus
15:45- 16:15 Varstu kooli kogemused
16:15- 17:00 Arutelu ja kokkuvõtted teemal Miks mahe? modereerib Setomaa Liit MTÜ juhatuse liige Margus Timmo

Registreerumine kuni 22.okt lingilt
https://forms.gle/4DN9W1FMoFwvVFsQ9

COVID-19 vaktsineerimine Võru maakonnas 15.-21. oktoobril

VAKTSINEERIMISBUSS 

15.10
kell 9:00-10:30 Mõniste teenuskeskuse juures (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 11:00-12:30 Varstu keskuse juures (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 13:30-15:00 Lasva kultuurimaja juures (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 15:30-18:00 Väimela poe juures (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)

16.10
kell 9:00-10:00 Kose poe juures (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 10:30-11:30 Puiga koolimaja juures (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 12:30-14:00 Haanja teenuskeskuse parklas (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 14:30-15:30 Ruusmäel Rogosi mõisa parklas (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 16:00-18:00 Misso teenuskeskuse parklas (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)
kell 19:00-21:00 Vastseliina Konsumi juures (Janssen, Pfizer, Moderna, Viljandi Haigla)

17.10
kell 11.00-17.00 Võrus, Jüri 32A  (Janssen, Pfizer, Moderna, Confido)
kell 11.00-17.00 Antsla Kultuuri ja Spordikeskuse ees (Janssen, Pfizer, Moderna, Confido)

 

LÕUNA-EESTI HAIGLA VAKTSINEERIMISKABINET 
18.10
kell 8-12 (Moderna)*
kell 13-15 (Moderna)
20.10
kell 8-12 (Pfizer)*
kell 13.30-14.40 (Janssen)*
21.10
kell 8-10 (Moderna)
*Eelneva registreerimisega broneeri aeg: 1247 või 786 8569 või www.digilugu.ee

 

KAGUKESKUSE SÜDAMEAPTEEK
Avatud T ja N 15.45–18.45, L 11.15-14.45
Broneeri aeg: www.sudameapteek.ee

 

PEREARSTIKESKUSED
Võta ühendust oma perearstiga!

Rohkem uudiseid