Haridus

Kvaliteetne haridus on tervise ja heaolu alus.

Võrumaa Arenduskeskus:

 • Koordineerib haridusasutuste koostööd
 • Edendab elukestvat õpet
 • Korraldab haridust väärtustavaid sündmusi

Kultuur

Võru maakonna kultuuri-, spordi- ja turismivaldkond on mitmekülgne, kvaliteetne ja kõigile kättesaadav ning siinsed omanäolised kultuuriruumid on elujõulised.

 • Aitame leida kultuurisündmusi Võru maakonnas
 • Avastada meie maakonna kaht eriilmelist kultuuriruumi
 • Edendada kultuurivaldkonna koostööd

Rahvatervis

Maakonna tervisedendus toetab laste ja noorte vaimset tervist, mõtleme vanemahariduse programmidele ning toetame vaimse tervise tugivõrgustikku.

 • Koostöö Tervisearengu Instituudiga
 • Koostöö Tervisekassaga

Turvalisus

Turvalisust tõstvaid ja tagavaid tegevusi viiakse ellu nii riiklikul, maakondlikul kohalikul kui ka kogukondlikul tasandil.

 • Koostöö Päästeametiga
 • jt

Vabaühendused

Aitame kaasa vabaühenduste tegutsemisele maakonnas ning loome eeldused kodanikualgatuste tekkeks ja arenguks. Võimestame vabaühenduste eestvedajaid ning soodustame kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendumist maakonnas.

Võrumaa Arenduskeskuses:

 • Nõustame MTÜ/SA asutamisel, arendamisel ja lõpetamisel;
 • Aitame leida rahastusvõimalusi ja toetame projektiideede arendamisel;
 • Korraldame inspiratsioonisündmusi ja soodustame vabaühenduste võrgustumist;
 • Korraldame inspiratsioonisündmusi ja soodustame vabaühenduste võrgustumist

Heaolusuuna projektid

Tutvu heaolu valdkonna projektidega!

Oleme ettevõtlusvaldkonna edendamiseks algatanud mitmeid projekte:

 • LÕIM
 • EUARENAS
 • SAPE