Kadri Kangro projektijuht 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Riina Savisaar rahvatervise ja turvalisuse spetsialist 5309 1046 riina.savisaar@vorumaa.ee

Kõik kontaktid

Kuriteoennetuse projektikonkurss ootab kogukondlikke muresid lahendavaid projekte

Justiits- ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi leidmaks parimaid ideid elanike, ettevõtete, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ühiste kogukonnakesksete kuriteoennetuslike algatuste elluviimisel. Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Lepsi sõnul on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus juba 21 aastat. „Uhkusega saame nentida, et ka Eesti kuriteoennetuse projekte on mitmeid kordi kõrgelt tunnustatud. Mullu pälvis 18 riigi seast Eesti esmakordselt peaauhinna – konkursi võitis Põltsamaa ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt. Lisaks on Eesti pjedestaalile valitud kahel korral – 2012. aastal veebipolitsei ja 2010. aastal eakatele mõeldud vabatahtliku häirenupu projekti eest,“ rääkis Leps.

Tänavusele konkursile, mida korraldab eesistujariik Austria, oodatakse projekte, mis toetavad kogukonnakeskseid lähenemisi ja milles selgitatakse välja kogukonna murekohti ja lahendatakse neid ühiselt huvigruppide koostööna. Projekt tuleb esitada hiljemalt 4. septembriks 2018 inglisekeelsel vormil justiitsministeeriumisse aadressil konkurss@just.ee märksõnaga „ECPA 2018“.

Seejärel valitakse esmalt riigisisesel konkursil välja nominent, kelle projekti esitab justiitsministeerium 15. septembriks valikukomisjonile, kuhu kuuluvad Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku esindajad Bulgaariast, Austriast, Rumeeniast ja Soomest.

Euroopa kolm parimat projekti tehakse teatavaks 5.-6. detsembril Viinis toimuval Euroopa Liidu liikmesriikide kogukonnakesksete koostööprojektide ja kogukonnakeskse politseitöö konverentsil. Eesti nominendi esindajatel on võimalus konverentsil osaleda. Lisaks enda projektiidee levitamisele saab konverentsil tutvuda teiste liikmesriikide heade praktikatega, sõlmida otsekontakte ja viia end kurssi valdkondlike arengutega teaduses.

Täpsem info nõuetest ja tingimustest kriminaalpoliitika osakonna kodulehelt.

Haanjas pannakse punkt koolitusprogrammile „Kaitse end ja aita teist“

Haanja Puhke- ja Spordikeskuses saavad neljapäeval, 24. mail kokku Võrumaa 6 klasside õpilased, et võtta lõpuüritusega kokku kogu aasta väldanud ohutusprogramm „Kaitse end ja aita teist.“

Koolitusprogrammi eesmärk oli anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul. Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda.

„KEAT programmis osalemist soovitan ma kõikidele koolide, see on väga põnev ning annab oskused eriolukordades käituda, ennast kaitsta ja vajadusel ka teisi abistada,“ sõnas arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Tiina Jaanimägi

Lõpuüritusel läbivad kõik lapsed tegevuspunktid, milles tuleb täita erinevaid ülesandeid. Tegevuspunkte sisustavad ohutusteemade eestvedajad erinevatest asutustest: Päästeamet, Suhka vabatahtlik päästekomando, Lõuna-Eesti pommigrupp, Maanteeamet, PPA, Eesti Punane Rist, Kaitseliit, Häirekeskus, Elektrilevi, OLE (Raudteeohutus), Võru Noortekeskus.

Lisainfo: Tiina Jaanimägi, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, te: +372 5309 1046, e- post: tiina.jaanimagi@vorumaa.ee või Merili Liivoja, ennetusbüroo juhtivspetsialist, Lõuna Päästekeskus, tel: +372 5919 5169, e-post: Merili.Liivoja@rescue.ee

tervise ja heaoluprofiil alkoholikahjud võrumaal

Võru maakonnas sureb iga kuu kaks inimest alkoholi tagajärjel

Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaametiga on valmis saanud maakondade tervise ja heaolu ülevaate 2018. Selle eesmärk on heita pilk maakonnas olevatele kitsaskohtade ja luua terviklik ülevaade maakonna elanike terviseseisundist.

Täna avaldatud ülevaadetest selgub, et Eestis on tervise ja heaolu vallas regionaalselt suured erinevused. Võrumaa on esirinnas alkoholisurmade, tabatud joobes juhtide, tuleõnnetuses kannatanute, ülekaaluliste inimeste, naiste depressiooni ja abivajavate laste suurte näitajatega. Võrumaal on kuus keskmiselt 2 alkoholist tingitud surmajuhtu. Alkoholi liigtarvitamine toob kaasa suuri tervise- ja sotsiaalseid kahjusid mitte ainult liigtarvitajale endale, vaid kogu ühiskonnale. Politsei- ja piirivalveameti andmetel tabati 2017. aastal Võrumaal 365 joobes juhti. Õigete sekkumismeetmetega on alkoholist tingitud surmad ja muud kahjud ennetatavad.

Maakondade tervise ja heaolu ülevaadetega saab tutvuda Terviseinfo veebilehel: http://www.terviseinfo.ee/maakonnatervis

Omavalitsused saavad sotsiaalteenuste arendamiseks Innovest toetust taotleda

Alates tänasest on avatud taotlusvoor eakatele, erivajaduste ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste pakkumiseks. Euroopa Sotsiaalfond toetab kohalikke omavalitsusi kokku 7 miljoni euroga.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on kohalikel omavalitsustel hea võimalus avanevast voorust toetust taotleda abivajajatele vajalike teenuste osutamiseks.

„Projektide raames saab pakkuda näiteks koduhooldus- või tugiisikuteenust, käivitada päevahoiu või palgata isiklikud abistajad. Võrreldes eelmise taotlusvooruga on muutunud ka taotlemistingimused lihtsamaks ja omavalitsustele sobivamaks.“

Taotlusi on oodatud Innovesse esitama kohaliku omavalitsuse üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud.

Taotlusvooru eelarve on kokku 7 000 000 eurot. Toetust saab taotleda 50 kuni 500 000 eurot projekti kohta. Toetuse osa on kuni 75% abikõlblikest kuludest, vähemalt 25% tuleb omavalitusel panustada endal.

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas. Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni kell 17.00. Huvilised on oodatud infopäevadele 26. aprillil Tallinnas või 3. mail Tartus.

Täpsem teave ja infopäevale registreerumine Innove kodulehel.

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Tule Võrumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialistiks

Töökoha põhieesmärk: tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise koordineerimine Võru maakonnas. Europe Direct Võru teabekeskuse ürituste korraldamise ja avaliku teabe edastamise toetamine. Tööülesannete kirjeldus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • soovitavalt 2-aastane eelnev töökogemus arendus-, rahvatervise või siseturvalisuse valdkonnas;
 • soovitavalt projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus, tööks vajalike andmekogude sh dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
 • iseseisvus ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Kandidaadil palume esitada hiljemalt 19. aprillil aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee  järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Töövestlused toimuvad 24. või 25. aprill 2018.

Lisainfo:

Töökoha aadress Jüri 12, Võru
Tööle asumise aeg juuni 2018
Töölepingu tüüp tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni
Kontaktisik juhatuse liige Tiit Toots, tel 514 5985

MTÜ Helpific otsib oma meeskonda projekti assistenti

MTÜ Helpific on Võrumaa hea partner projektis “Teenuste innovatsiooni koosloomine Euroopas.” Helpific on veebipõhine tugikeskkond, mille kaudu erivajadusega inimesed saavad tellida vabatahtlikke abistajaid või tasulisi teenuseid. See on inimeselt inimesele lahendus, mis aitab luua tugevamaid kogukondi.

Pakutav ametikoht: PROJEKTI ASSISTENT

Tööülesanded:
Tule ja saa osa areneva sotsiaalse ettevõtte igapäevatööst. Ootame oma meeskonda entusiastlikku ja aktiivset inimest, kes soovib aidata kaasa Helpific veebiplatvormi tutvustamisele Lõuna-Eestis. Aitad tutvustada Helpific’ut erinevatele sihtgruppidele ning osaled ka erinevate ürituste korraldamisel. Korraldad ise oma tööd ning osaled meie iganädalastel Skype-koosolekutel.

Nõudmised kandidaadile:
Oled valmis suhtlema erinevate inimestega ning tunned ennast kodus sotsiaalmeedia keskkonnas.

Omalt poolt pakume:
Tööd saab teha kaugtööna ning oma tööaja ja -koha valid ise, tegemist on osalise tööajaga tööga. Aitame sind sisseelamisel ning saad osa meie meeskonna igapäevatööst.

Nõutud keeled: eesti, inglise

Tähtaeg: konkurss kestab kuni sobiva kandidaadi leidmiseni

Kontaktisik:
Triin Üksvärav, telefon 52 163 73 või tugi@helpific.com
http://www.helpific.com

Loe ka käimasoleva projekti kohta lisaks SIIT.

Otsime oma meeskonda sädeinimest, kes aitab korraldada Võrumaal kolm suurt arendusüritust (häkatoni)

Võrumaa Omavalitsuste Liit koos Tallinna Ülikooli ja MTÜga Helpific korraldab 2018-2019 aastal Võrumaal kolm suurt arendusüritust ehk häkatoni, et leida toimivad ja kogukondi kaasavad lahendused haavatavate ühiskonnagruppide heaolu parandamiseks.

Sellega seoses otsib Võrumaa Omavalitsuste Liit oma meeskonda mitmekülgset HÄKATONIDE KORRALDAJAT, kes

 • tegeleb turunduse ja kommunikatsiooniga (s.h. kodulehe ja sotsiaalmeedia haldamine),
 • kaasab osapooli, suhtleb kogukondade, omavalitsuste jt osapooltega,
 • korraldab eelüritusi ja kohtumisi partneritega,
 • toetab kogukondlike arendusideede elluviimist,
 • tegeleb ürituste logistikaga,
 • aitab hoida korras dokumentatsiooni.

Oled sobiv kandidaat, kui

 • Sa usud, et Võrumaa arengu mootoriks on meie inimesed ja tugevad kogukonnad;
 • Sulle meeldivad uued algatused, nende ellu kutsumine ja nendest osa saamine;
 • Sa usud, et lahendused peituvad koostöös ja oled hea meeskonnamängija;
 • Sa oled tubli korraldaja ning Sulle meeldib (heas mõttes) sebida;
 • Sa oled parasjagu kannatlik, et asjaajamine korras hoida;
 • Sa armastad inimestega suhelda ja teed seda ladusalt nii rääkides kui kirjutades;
 • Sa oled optimistlik ja sihikindel.

Oma sobivust töökohale saad proovida värbamistestis.

Töökohal tulevad kasuks juhiload ning inglise keele valdamine suhtlustasemel.

Töö periood: aprill 2018 – detsember 2019

Töö koormus: kokkuleppel, võimalik nii täis- kui osaline tööaeg

Töö asukoht: Võrumaa

KANDIDEERIMISEKS saada 21.märtsiks aadressile vol@vorumaa.ee

 • elulookirjeldus (CV)
 • motivatsioonikiri, kus kirjeldada oma sobivust töökohale, ootuseid tööle, töötasule ning töökoormusele ja tööle asumise võimalik aeg.

Vestlused valitud kandidaatidega toimuvad 26.märtsil.

Lisainfo: Kadri Kangro, 510 7487, kadri.kangro@vorumaa.ee

Kultuurikava on Võrumaa sündmusterohke kevad- ja suvehooaja kajastaja

Kutsume kõiki sündmuste korraldajaid üles kajastama Võrumaal toimuvaid sündmuseid Kultuurikava portaalis.

Kultuurikava on Võrumaa sündmuseid kajastanud aastast 2015. Kultuurikava on ühtne lahendus, mis on mõeldud nii sündmuste korraldajatele kui sündmuste külastajatele.

Ürituste korraldajad saavad ennast registreerida kultuurikava.ee lehe kaudu portaali kasutajaks ning oma sündmuste info keskkonda sisestada. Portaal on mõeldud kõigile kultuuri-, spordi-, vaba aja, aga ka näiteks koolituste jm avatud ürituste kajastamiseks.

Kultuurikava annab ka osalejatele hea võimaluse info leidmiseks Võrumaal toimuva kohta. Kultuurikava kaudu kajastuvad Võrumaa sündmused paljudes infokanalites üle Eesti, nagu näiteks visitvoru.ee või puhkaeestis.ee mistõttu leiavad siinsed sündmused ka laiemat kõlapinda.

Võrumaa  kultuurikava rahastab SA Võrumaa Arenduskeskus ja kultuurikavasse info lisamine on korraldajatele tasuta.

Võrumaa kultuurikava sündmustega on võimalik tutvuda läbi Kultuurikava veebilehe.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, aigi.pall@vorumaa.ee

Väikesed Eesti kogukonnad suure maailma sees

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud koostöös Võrumaa Arenduskeskusega ootavad Võrumaa aktiivseid ja oma kogukonna heaolule mõtlevaid inimesi 16. jaanuaril Sänna mõisa, et ühe tegusa pärastlõuna jooksul mõelda, mis on maailma kestlik areng ning kuidas see igaüht meist puudutab. Mida teha, et Võrumaa puhas loodus ja metsad rõõmustaks ka tulevasi põlvi ning mis on meie igaühe roll selles? Loe veel

Rohkem uudiseid