Kadri Kangro projektijuht 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Riina Savisaar rahvatervise ja turvalisuse spetsialist 5309 1046 riina.savisaar@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

2018. toetati heaolu tegevuste taotlusvoorust Võru maakonna projekte 19 000 euroga!

Projektivooru eesmärk oli toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervist edendavaid tegevusi.
Toetati projekte, mis aitavad kaasa Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamisele Võrumaal, suurendavad elanikkonna kehalist aktiivsust, edendavad tasakaalustatud toitumist, vähendavad riskikäitumist ja suurendavad sotsiaalset sidusust.

Kokku laekus taotlusvooru 16 projekti. Taotletav toetus oli 43 534,08 eurot ning jagatav summa 19 000 eurot. Idee elluviimiseks said rahastuse 6 projekti.
Taotlusvoor jagunes meetmeks 1 ja 2. Meede 1 keskendus tervisliku keskkonna ja eluviiside parendamisele ning meede 2 keskendus sotsiaalse sidususe arendamisele.
Järgmisel aastal on planeeritud toetusvoor taas avada kevadel.

 1. aasta rahastatud projektidega saab tutvuda siin: Heaolu taotlusvooru toetatud projektid_2018

Tule Võrumaa Arenduskeskuse meeskonda heategijaks ehk heaolu korraldajaks!

Otsime oma meeskonda teotahtelist kolleegi, kes aitab meil korraldada heaolu valdkonna maakondlikku koostööd.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • iseseisvus ja algatusvõime, tegutsemistahe, väga hea suhtlemisoskus, organisaator, kohusetundlikkus, süsteemsus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus;
 • kõrgharidus;
 • soovitavalt 2-aastane eelnev töökogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus, tööks vajalike andmekogude sh dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Kandidaadil palume esitada hiljemalt 2. detsembril aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee  järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Lisainfo:

Tooulesannete kirjeldus

Töökoha aadress Jüri 12, Võru
Tööle asumise aeg jaanuar 2019
Töölepingu tüüp tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni
Kontaktisik juhatuse liige Tiit Toots, tel 514 5985

 

Projektitoetuste sügisvoorude infopäev toimub 17. sept kell 16

SA Võrumaa Arenduskeskus korraldab 17. septembril algusega kell 16:00 Jüri tn 12 teise korruse saalis sügiseste toetusvoorude infopäeva.

Avatud on toetusvoorud:

Palun registreeri oma osalemine hiljemalt 14. septembril aadressil http://bit.ly/kopsygis2018

Kavas:
15.45 -16.00 Kogunemine, tervituskohv
16.00-16.30 KOP programmi tutvustus (Aigi Young, KOP programmi menetleja maakonnas)
16.30-17.00 Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tutvustus (Riina Savisaar, toetusvooru menetleja maakonnas)
17.00-17.30 Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste projektitaotlusvooru tutvustus (Riina Savisaar, toetusvooru menetleja maakonnas; Maali Käbin, Tervise Arengu Instituut – kestlikud tõenduspõhised algatused)
17.30-18.00 SA Võrumaa Arenduskeksuse eelarvetoetuse ning kodanikuühenduste konsultandi lühitutvustus (ettekandjad Kaido Palu, arenduskeskuse tegevjuht; Katrin Volman, MTÜde konsultant)

Taotluste esitamist nõustab kodanikuühenduste konsultant Katrin Volmann, katrin.volman@vorumaa.ee, 525 1750

Heaolu toetavate tegevuste toetusvoor Võrumaal on avatud 1. sept – 15. okt

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja Võru maakonna heaolu toetavate tegevuste toetusvooru.

Toetusvooru eesmärk on toetada uuenduslikke, jätkusuutlikke ning pika mõjuga tervisedenduslikke tegevusi. Projekt peab toetama Rahvastiku tervise arengukava 2009-2020 ning Heaolu arengukava 2016-2023 eesmärkide saavutamist Võrumaal. Toetatakse tegevusi, mis on suunatud elanikkonna kehalise aktiivsuse kasvule, tasakaalustatumale toitumisele, riskikäitumise vähendamisele, sotsiaalse sidususe suurendamisele ja tervisliku ebavõrdsuse vähendamisele.

Taotlejaks saavad olla:

 • mittetulundusühingud ja sihtasutused;
 • organisatsioonid ja juriidilised isikud sh kohalikud omavalitsused ja nende asutused;
 • taotleja tegevuskoht peab olema Võru maakonnas ja kavandatavad tegevused peavad vastama põhikirjalisele tegevusele;
 • taotlejal peab olema projektitegevuste elluviimiseks piisavalt kogemusi ja teadmisi.

Taotlejaks ei saa olla:

 • erakond;
 • ametiühing.

Taotlus- ja aruandevormid ning lisainfo on aadressil: www.vorumaa.ee/projektitoetus-heaolu.
Toetuse maksimaalne summa on 4 000 eurot.
Tegevuste elluviimise periood on kuni 6 kuud peale toetusvooru sulgemist.

Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2018 (hilisemad taotlused on automaatselt mitteabikõlblikud). Taotlus tuleb esitada esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatult aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.

Lisainfo:

Riina Savisaar, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist
e-mail: riina.savisaar@vorumaa.ee, tel: +372 5309 1046.

Kogukondliku turvalisuse maakondlik toetusvoor on avatud 01.09 -15.10.2018

2018.–2020. aasta maakondlike toetusvoorude eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kogukonnad on turvalise elukeskkonna loomiseks võrgustunud, kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegudele.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

 • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
 • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
 • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

 • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
 • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Taotlusvoor avatakse 1. septembril 2018 (info aadressil www.vorumaa.ee/projektitoetus-turvalisus).
Taotluste esitamise tähtaeg on 15. oktoober 2018 (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Lisainfo: Riina Savisaar, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist,
e-post: riina.savisaar@vorumaa.ee, tel +372 5309 1046.

Kuriteoennetuse projektikonkurss ootab kogukondlikke muresid lahendavaid projekte

Justiits- ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi leidmaks parimaid ideid elanike, ettevõtete, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ühiste kogukonnakesksete kuriteoennetuslike algatuste elluviimisel. Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Lepsi sõnul on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus juba 21 aastat. „Uhkusega saame nentida, et ka Eesti kuriteoennetuse projekte on mitmeid kordi kõrgelt tunnustatud. Mullu pälvis 18 riigi seast Eesti esmakordselt peaauhinna – konkursi võitis Põltsamaa ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt. Lisaks on Eesti pjedestaalile valitud kahel korral – 2012. aastal veebipolitsei ja 2010. aastal eakatele mõeldud vabatahtliku häirenupu projekti eest,“ rääkis Leps.

Tänavusele konkursile, mida korraldab eesistujariik Austria, oodatakse projekte, mis toetavad kogukonnakeskseid lähenemisi ja milles selgitatakse välja kogukonna murekohti ja lahendatakse neid ühiselt huvigruppide koostööna. Projekt tuleb esitada hiljemalt 4. septembriks 2018 inglisekeelsel vormil justiitsministeeriumisse aadressil konkurss@just.ee märksõnaga „ECPA 2018“.

Seejärel valitakse esmalt riigisisesel konkursil välja nominent, kelle projekti esitab justiitsministeerium 15. septembriks valikukomisjonile, kuhu kuuluvad Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku esindajad Bulgaariast, Austriast, Rumeeniast ja Soomest.

Euroopa kolm parimat projekti tehakse teatavaks 5.-6. detsembril Viinis toimuval Euroopa Liidu liikmesriikide kogukonnakesksete koostööprojektide ja kogukonnakeskse politseitöö konverentsil. Eesti nominendi esindajatel on võimalus konverentsil osaleda. Lisaks enda projektiidee levitamisele saab konverentsil tutvuda teiste liikmesriikide heade praktikatega, sõlmida otsekontakte ja viia end kurssi valdkondlike arengutega teaduses.

Täpsem info nõuetest ja tingimustest kriminaalpoliitika osakonna kodulehelt.

Haanjas pannakse punkt koolitusprogrammile „Kaitse end ja aita teist“

Haanja Puhke- ja Spordikeskuses saavad neljapäeval, 24. mail kokku Võrumaa 6 klasside õpilased, et võtta lõpuüritusega kokku kogu aasta väldanud ohutusprogramm „Kaitse end ja aita teist.“

Koolitusprogrammi eesmärk oli anda 6. klasside õpilastele põhikooli riikliku õppekava läbiva teema „Tervis ja ohutus“ alusel eluks vajalikke ohutusalaseid teadmisi ja oskusi liiklus-, tule-, veeohu ja teiste keskkonnast tulenevate ohtude puhul. Koolitusprogrammi läbinud laps teab, kuidas ohte ennetada ja oskab ohuolukorras tegutseda.

„KEAT programmis osalemist soovitan ma kõikidele koolide, see on väga põnev ning annab oskused eriolukordades käituda, ennast kaitsta ja vajadusel ka teisi abistada,“ sõnas arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Tiina Jaanimägi

Lõpuüritusel läbivad kõik lapsed tegevuspunktid, milles tuleb täita erinevaid ülesandeid. Tegevuspunkte sisustavad ohutusteemade eestvedajad erinevatest asutustest: Päästeamet, Suhka vabatahtlik päästekomando, Lõuna-Eesti pommigrupp, Maanteeamet, PPA, Eesti Punane Rist, Kaitseliit, Häirekeskus, Elektrilevi, OLE (Raudteeohutus), Võru Noortekeskus.

Lisainfo: Tiina Jaanimägi, rahvatervise ja turvalisuse spetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, te: +372 5309 1046, e- post: tiina.jaanimagi@vorumaa.ee või Merili Liivoja, ennetusbüroo juhtivspetsialist, Lõuna Päästekeskus, tel: +372 5919 5169, e-post: Merili.Liivoja@rescue.ee

tervise ja heaoluprofiil alkoholikahjud võrumaal

Võru maakonnas sureb iga kuu kaks inimest alkoholi tagajärjel

Tervise Arengu Instituut koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Statistikaametiga on valmis saanud maakondade tervise ja heaolu ülevaate 2018. Selle eesmärk on heita pilk maakonnas olevatele kitsaskohtade ja luua terviklik ülevaade maakonna elanike terviseseisundist.

Täna avaldatud ülevaadetest selgub, et Eestis on tervise ja heaolu vallas regionaalselt suured erinevused. Võrumaa on esirinnas alkoholisurmade, tabatud joobes juhtide, tuleõnnetuses kannatanute, ülekaaluliste inimeste, naiste depressiooni ja abivajavate laste suurte näitajatega. Võrumaal on kuus keskmiselt 2 alkoholist tingitud surmajuhtu. Alkoholi liigtarvitamine toob kaasa suuri tervise- ja sotsiaalseid kahjusid mitte ainult liigtarvitajale endale, vaid kogu ühiskonnale. Politsei- ja piirivalveameti andmetel tabati 2017. aastal Võrumaal 365 joobes juhti. Õigete sekkumismeetmetega on alkoholist tingitud surmad ja muud kahjud ennetatavad.

Maakondade tervise ja heaolu ülevaadetega saab tutvuda Terviseinfo veebilehel: http://www.terviseinfo.ee/maakonnatervis

Omavalitsused saavad sotsiaalteenuste arendamiseks Innovest toetust taotleda

Alates tänasest on avatud taotlusvoor eakatele, erivajaduste ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavate hoolekandeteenuste pakkumiseks. Euroopa Sotsiaalfond toetab kohalikke omavalitsusi kokku 7 miljoni euroga.

Innove tööelu keskuse juhi Ülle Luide sõnul on kohalikel omavalitsustel hea võimalus avanevast voorust toetust taotleda abivajajatele vajalike teenuste osutamiseks.

„Projektide raames saab pakkuda näiteks koduhooldus- või tugiisikuteenust, käivitada päevahoiu või palgata isiklikud abistajad. Võrreldes eelmise taotlusvooruga on muutunud ka taotlemistingimused lihtsamaks ja omavalitsustele sobivamaks.“

Taotlusi on oodatud Innovesse esitama kohaliku omavalitsuse üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud.

Taotlusvooru eelarve on kokku 7 000 000 eurot. Toetust saab taotleda 50 kuni 500 000 eurot projekti kohta. Toetuse osa on kuni 75% abikõlblikest kuludest, vähemalt 25% tuleb omavalitusel panustada endal.

Taotluste esitamine toimub struktuuritoetuse e-keskkonnas. Taotlusvooru viib läbi SA Innove koostöös Sotsiaalministeeriumiga. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni kell 17.00. Huvilised on oodatud infopäevadele 26. aprillil Tallinnas või 3. mail Tartus.

Täpsem teave ja infopäevale registreerumine Innove kodulehel.

Sihtasutus Innove on hariduse kompetentsikeskus, mis edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub üle-eestilise Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Tule Võrumaa Arenduskeskuse rahvatervise ja turvalisuse spetsialistiks

Töökoha põhieesmärk: tervist, heaolu ja turvalisust toetava elukeskkonna kujundamise koordineerimine Võru maakonnas. Europe Direct Võru teabekeskuse ürituste korraldamise ja avaliku teabe edastamise toetamine. Tööülesannete kirjeldus.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus;
 • soovitavalt 2-aastane eelnev töökogemus arendus-, rahvatervise või siseturvalisuse valdkonnas;
 • soovitavalt projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, vähemalt ühe võõrkeele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus, tööks vajalike andmekogude sh dokumendihaldussüsteemi kasutamise oskus;
 • iseseisvus ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Kandidaadil palume esitada hiljemalt 19. aprillil aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee  järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

Töövestlused toimuvad 24. või 25. aprill 2018.

Lisainfo:

Töökoha aadress Jüri 12, Võru
Tööle asumise aeg juuni 2018
Töölepingu tüüp tähtajaline, lapsehoolduspuhkusel viibiva töötaja naasmiseni
Kontaktisik juhatuse liige Tiit Toots, tel 514 5985
Rohkem uudiseid