Haridus

Heaolu haridus

Kvaliteetne haridus on tervise ja heaolu alus.

Võrumaa Arenduskeskus:

 • Koordineerib haridusasutuste koostööd
 • Edendab elukestvat õpet
 • Korraldab haridust väärtustavaid sündmusi

Siit leiad ka haridussündmuste rahastamise info!

Kultuur

Heaolu kultuur

Võru maakonna kultuuri-, spordi- ja turismivaldkond on mitmekülgne, kvaliteetne ja kõigile kättesaadav ning siinsed omanäolised kultuuriruumid on elujõulised.

 • Aitame leida kultuurisündmusi Võru maakonnas
 • Avastada meie maakonna kaht eriilmelist kultuuriruumi
 • Edendada kultuurivaldkonna koostööd

Perekond ja rahvatervis

Heaolu rahvatervis

Maakonna tervisedendus toetab laste ja noorte vaimset tervist. Lisaks teeme tihedat koostööd TAI ning Tervisekassaga.

Maakonna tervisedendus toetab laste ja noorte vaimset tervist, mõtleme vanemahariduse programmidele ning toetame vaimse tervise tugivõrgustikku.

 

 • Aitame luua tervist toetavat elukeskkonda.
 • Tegeleme vaimse tervise edendamise, väärtustamise ja probleemide ennetusega.
 • Aitame ellu viia erinevaid tervist edendavaid projekte.
 • Korraldame koostööd eri sektorite vahel.

Turvalisus

Heaolu turvalisus

Aitame luua ohutu ja turvaliste kogukondadega maakonna, kus elanikud oskavad turvalisusriske märgata, neid maandada ja vajadusel neile adekvaatselt reageerida.

 • Aitame kaasa turvalise maakonna kujundamisele. 
 • Teeme koos eri partneritega ennetustööd. Koostöös parandame elukeskkonda, vähendame ohtu elule, tervisele, varale ning tagame kiire ja asjatundliku abi.  
 • Koordineerime erinevate sektorite vahest koostöövõrgustiku. 
 • Toetame siseturvalisuse alaste tegevuste elluviimist maakonnas. 

Vabaühendused

Heaolu vabaühendused

Aitame kaasa vabaühenduste tegutsemisele maakonnas ning loome eeldused kodanikualgatuste tekkeks ja arenguks.

Võrumaa Arenduskeskuses:

 • Nõustame MTÜ/SA asutamisel, arendamisel ja lõpetamisel;
 • Aitame leida rahastusvõimalusi ja toetame projektiideede arendamisel;
 • Korraldame inspiratsioonisündmusi ja soodustame vabaühenduste võrgustumist.

Heaolusuuna projektid

Heaolu projektid

Tutvu heaolu valdkonna projektidega!

Oleme ettevõtlusvaldkonna edendamiseks algatanud mitmeid projekte:

 • LÕIM
 • EUARENAS
 • SAPE