Kadri Kangro heaolu arendusnõunik 510 7487 kadri.kangro@vorumaa.ee
Merilyn Viin heaolu spetsialist 5309 1046 merilyn.viin@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Otsime heaolu meeskonda projektijuhti!

Võrumaa Arenduskeskuses töötavad eri valdkondade talendikad arendusinimesed, kes päriselt armastavad Võru maakonda  ning tahavad, et siinsed inimesed oleksid hoitud ja siin oleks hinnatud elukeskkond kõigile inimestele.

Kas ka sina usud, et iga inimene on väärtuslik ja innovaatiliselt hoolekandeteenuseid arendades loome iseendale väärika vanaduspõlve? Siis võta meiega ühendust, sest meie heaolu meeskonda  on oodatud

PROJEKTIJUHT,

kes aitab välja töötada eakatele suunatud maakondliku teenuste korraldamise koostöömudeli, kavandab ja koordineerib uute lahenduste testimist hoolekandes.

Pakume sulle võimalust teha Eestis midagi ainulaadset, luua suurt ühiskondlikku väärtust ja aidata kaasa vaimse tervise probleemidega eakate ning nende perede elukvaliteedi tõusule ja võimalust kaasa rääkida teiste arenduskeskuse projektide tegevustes. Lisaks pakume paindlikku töökorraldust (kaugtöö võimalust), arengut ja koostööd väärtustavat organisatsioonikultuuri.

Oled oodatud, kui tunned hoolekandesüsteemi ja sul on avalike teenuste arendamise kogemus. Oled uuendusmeelne eestvedaja ning julge eksperimenteerija, hea analüüsioskusega ja süsteemne. Sul on väga hea projektijuhtimise oskus. Tead hästi kuidas eesmärgist lähtuvalt tegevusi planeerida, koostööd juhtida ja motiveerida, eelarvet planeerida, riske hinnata. Ka aruannete tegemine pole sinu jaoks kontimurdev töö.

Küsimuste korral võta ühendust heaolu suunajuhi Kadri Kangroga: kadri.kangro@vorumaa.ee, 5107487.

Kandideeri kuni 24.01, CV ja motiveeritud sooviavaldus saada arenduskeskus@vorumaa.ee

Projekti lisainfo.

Võrumaal toimus kolme maakonna seminar “Kagu-Eesti torm +1”

Võru, Põlva ja Valgamaa ühise ümarlaua taha kogunesid analüüsiks omavalitsuste juhid, elutähtsate teenuste osutajad ning nende partnerid elutähtsate teenuste toimepidevuse ja kriisijuhtimise poliitikat kujundavatest ministeeriumitest, tervishoiust, sisejulgeolekust ning riigikaitsest. Ümarlaud andis ülevaate omavalitsustele ja nende partneritele, kuidas on elanike valmisolekut viima aasta jooksul arendatud ja mis seisus on elutähtsate teenuste varustamine kriitilistes olukordades.

Lõuna päästekeskuse ja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni juht Margo Klaos lisas, et väga palju saab paikkondlikule kriisiks valmisolekule juurde anda kohaliku omavalitsuse algatusvõime. «Kohalik omavalitsus saab kutsuda elutähtsa teenuse pakkujad ühistele aruteludele, et õmmelda kohalikke «rätsepaülikondi» sobivaks kohalikele oludele,» ütles Margo Klaos. «Kõik kriiside lahendajad peavad veelgi paremini selgeks tegema, millised võimalused on osalistel juba olemas.» Klaos lisas, et ettevõtetel ja asutustel on üsna palju varusid ja võimalusi, mida tuleb osata õigel ajal tellida või nende kasutamises varem kokku leppida.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi oluline roll on tagada energeetika, side ja riigiteede sõidetavuse toimimine kogu riigis. Selleks peavad olemas olema ajakohased riiklikud nõuded ning toimiv süsteem, kus elutähtsa teenuse osutajad  hindavad pidevalt riske ja värskendavad plaane. Elutähtsate teenuste ulatusliku katkestuse korral juhib energeetika ja side taastamist kõikjal riigis majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ning riigiteede sõidetavuse eest vastutab maanteeamet. Juhtasutused lähtuvad oma tegevuses riiklikest energeetika, side ja riigiteede sõidetavuse hädaolukorra lahendamise plaanidest, mis toetavad elutähtsate teenuste osutajate plaane.

Elektrivõrgu ettevõtte Elektrilevi esindajate ettekannetest selgus, et olulisemaks on muutunud ilmaprognooside jälgimine ning info analüüsimine – et olla õigel tormideks valmis. Oluline on õppida veelgi täpsemalt hindama rikete ulatust ning nende parandamise kestust, sest sellest sõltub elektrita jäävate ettevõtete, kohaliku omavalitsuse ja elanike tegevus. Hajaasustuse eramajade elanike jaoks on praeguseks välja töötatud võrgust sõltumatud lihtsasti paigaldatavad ja senisest soodsamad koduelektrijaamad, mis saavad elektrit toota tuule, päikese või vee abil.

Kütusemüügi ettevõtete Olerexi, Tartu Terminali ja Circle K valmisoleku ülevaatest jäi kõlama, et kütusevarud on ka kriisi jaoks piisavad ja nende tarnimine tanklatesse on tagatud. Selleks, et lõpptarbija selle tanklast ka elektrivarustuse ja side katkemisel kätte saaks, on olemas autonoomse elektrivarustusega tanklad ja sarnaseid lahendusi luuakse juurde.

Side- ja kommunikatsiooniettevõtetele, nagu Telia ja Elisa, kehtestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi eestvõttel teenuse tagamiseks senisest rangemad nõuded. Olenevalt piirkonnast peab side toimima ja tugijaamade töö jätkuma ka kolme- kuni kuuetunnise elektrikatkestuse korral. Pikematel katkestustel tagatakse tähtsamate jaamade jätkuv töö elektrigeneraatoritega, kuid võrkude võimsust piiratakse. See tähendab teenuse kasutajatele, et oma mobiiltelefonikõned tuleb teha ruumidest väljas ning internetist mahukat infot alla laadida ei ole võimalik.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kriisireguleerimise osakonna juhataja Priit Saare sõnul oleks omavalitsuste eestvõttel koos päästeametiga kogukonnakeskustesse võimalik rajada kriisipunktid, kuhu inimesed saaksid häda korral koguneda. Koostöö elutähtsaid teenuseid pakkuvate ettevõtetega on näidanud, et teenuse jätkumine ka kriisiolukorras on nende jaoks esmatähtis ja selle parendamise nimel pingutatakse võimaluste piires rohkemgi, kui seadused nõuavad.

“Kagu-Eesti torm +1” seminari korraldasid üheskoos Lõuna päästekeskus, Võrumaa Arenduskeskus ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Refereeritud ajalehest Tartu Postimees

Seminari on võimalik järgi vaadata Youtube’ist.

Lisainfo:  Merilyn Viin, heaolu spetsialist, tel 5309 1046, e-post merilyn.viin@vorumaa.ee 

Sotsiaalminister tunnustab silmapaistvaid vanemaealisi

Sotsiaalminister Tanel Kiik tänab vanemaealisi, kes andsid kevadise eriolukorra ajal panuse COVID-19 kriisiga toimetulekuks, sõltumata sellest, kas nad tegid seda ametialaselt või vabatahtlikkuse alusel. Samuti tänatakse neid, kes on oma tegevusega kogukonnas silma paistnud.

„Käesolev aasta on COVID-19 leviku tõttu muutnud meie kõigi tavapärast elukorraldust ning oleme pidanud kohandama oma harjumusi, mõtlemist ja käitumist. Ministeeriumil on hea meel tänada 31 vanemaealist, kes tegid eriolukorra ajal suure pühendumusega tööd ning abistasid neid, kes seda kõige rohkem vajasid,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Tunnustamisväärselt on kõik need inimesed oma kogukonnas silma paistnud, teisi toetanud ja abistanud ning inspireerinud ka teisi kogukonnaliikmeid.“

Tunnustuse pälvivad tervise- ja sotsiaalvaldkonna töötajad, kelle hulgas on nii koduhooldustöötajaid, tegevusjuhendajaid, õdesid, perearste, asenduskodude töötajaid, kohaliku omavalitsuse korrakaitsetöötaja, sotsiaaltranspordi bussijuht, aga ka mitmeid vabatahtlikke.

Sotsiaalministeerium korraldab igal aastal augustis traditsioonilise sotsiaalministri vastuvõtu, et tunnustada silmapaistvaid vanemaealisi. Sel aastal otsustati COVID-19 haigestumiste arvu tõusu tõttu iga-aastane tänuüritus ära jätta ning kõigile tunnustuse pälvinutele saadetakse tänukiri koos meenega koju posti teel.

Kutse kandidaatide esitamiseks saadeti kõigile maaomavalitsusliitudele, omavalitsusliidud ise korraldasid kandidaatide valimise. Lisaks said oma kandidaate esitada vanemaealiste poliitika komisjoni kuuluvad organisatsioonid ning Riigikogu sotsiaalkomisjon.

Tunnustuse pälvivad kokku 31 inimest. Võru makonnast pälvis tunnustuse Evi Tarro, Lea Jõevere ja Hille Järvekald.

 

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 17.-26. august 2020.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 28. oktoober 2020

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

Kogukondliku turvalisuse 2020. aasta toetusvoor on avatud

SA Võrumaa Arenduskeskus kuulutab välja kogukondliku turvalisuse 2020. aasta maakondliku toetusvooru. Toetusvoor on avatud 20. aprill – 25. mai 2020. aasta.Toetusvooru eesmärk on aidata kaasa ühiskonna kujunemisele, kus inimesed tunnevad end vabalt ja turvaliselt ning kus igaühe teadliku panuse ja kogukondliku koos tegutsemise kaudu on tagatud laiemalt ohtude ennetamine, elanikkonnakaitse  ning nutikas ja tulemuslik reageerimine õnnetustele, korrarikkumistele ja kuritegevusele.

Kogukondliku turvalisuse toetusvoorus toetatakse taotlusi, mis:

  • edendavad kohalikku ja piirkondlikku algatust turvalise elukeskkonna loomisel;
  • suurendavad turvalisuse loomisse panustavate ühenduste vahelist koostööd (sh edendavad võrgustikupõhist koostööd);
  • aitavad kaasa vabaühenduste võimekuse tõstmisele.

Taotlejaks võivad olla:

  • Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused, kelle liikmeks ei ole või kelle asutajaks ei ole riik või kohaliku omavalitsuse üksus, ning vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused.
  • Vabatahtlikku päästekomandot pidavad kohaliku omavalitsuse üksused saavad olla taotlejaks üksnes vabatahtliku päästekomandoga seotud taotluste puhul.

Toetuse piirsumma on 3 500 eurot.

Toetusvoor avatakse 20.04.2020. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2020. (hilisemad taotlused hindamisele ei kuulu). Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt ja digiallkirjastatult arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai 2020.

Aruanne tuleb esitada 1 kuu jooksul arvates projekti elluviimise lõppkuupäevast.

Taotlemiseks vajalikud vormid leiate Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt: https://vorumaa.ee/heaolu/projektitoetused/

Lisainfo:  Merilyn Viin, heaolu spetsialist, tel 5309 1046, e-post merilyn.viin@vorumaa.ee 

Tallinna Tervishoiukõrgkool kutsub osalema e-kursustel, mis annavad näpunäiteid töötamiseks koduhoolduses ja hooldekodus

Koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Võrumaa Arenduskeskuse ja Võru maakonna omavalitsustega töötasime välja vabatahtlikele suunatud hooldustöötaja koolituse, mille raames anti teadmisi isikukaitsevahendite kasutamisest, eakate hooldamisest, konfidentsiaalsusest ning ka sellest kuidas oma lähedasi kaitsta.

29.-31.03.20 toimus I koolitus, kus keskenduti peamiselt koduhooldusele
04.-09.04.20 toimus II koolitus, kus anti teadmisi hooldustöötamisest hooldekodudes.

Aitäh Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolile, õppejõududele ja osalejatele, et võtsite väljakutse vastu ning olite valmis katsetama!

Hea meel on anda teada, et TTK jätkab koolitamist ning ootab uusi huvilisi hooldustöötaja e-kursustele. Rohkem infot koolituse kohta on võimalik leida Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kodulehelt.

Võrumaa Arenduskeskuse töökorraldus lähinädalatel

Vähendamaks viiruse leviku riski on SA Võrumaa Arenduskeskuse kõik töötajad alates 12. märtsist kodusel kaugtööl. Suletud on ka turismiinfokeskus.

Kõik töötajad on tavapärastel tööaegadel kättesaadavad nii telefonitsi kui e-posti teel. Kontaktid on leitavad: https://vorumaa.ee/kontakt/arenduskeskus/

Koosolekuteks ja videovestlusteks kasutatakse Teams’i või Skype’i. Ettevõtluskonsultantide ja vabaühenduste konsultandiga saate võtta ühendust ja soovi korral elektroonilise kohtumise kokku leppida.

Viisakompensatsiooni taotlusi saate esitada e-postiga aadressil viisakomp@vorumaa.ee või postiga Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru. Kohapeal taotluste vastuvõttu ei toimu.

Kohaliku omaalgatuse programmi ja Setomaa programmi taotlusvoorud on avatud plaanipäraselt ning nõustamine ja taotluste vastuvõtmine toimub nagu välja kuulutatud.

Ürituste ja kohtumiste toimumise / mitte toimumise kohta informeerime kõiki osapooli arenduskeskuse kodulehel ja Facebookis ning vajadusel meili ja telefoni teel.

Edasi on lükatud:

  • UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädal, mis pidi toimuma 13.-19. aprillil
  • Maakonna laulu- ja tantsupidu, mis pidi toimuma 30. mail
  • Kõik aineolümpiaadide piirkondlikud voorud

Veebi on kolinud järgmised koolitused:

  • Alustava ettevõtja baaskoolitus, mis pidi toimuma vahemikus 6. aprill – 25. mail
  • 25. märtsile planeeritud Heaolu Foorumi ja Vunki mano! loometalgute gurpijuhtidele (meeskondadele) ning MTÜde juhtidele suunatud projektijuhtimise koolitus toimub webinari vormis.

Soovime kõigile raudset tervist, hoidke ennast ja oma lähedasi, järgige valitsuse ja terviseameti soovitusi!

NULA inkubaator kutsub elu Eestis paremaks muutma – ideid ootame kuni 23. märtsini

Eesti ainus ühiskondlike algatuste inkubaator NULA alustas 18.veebruaril oma viiendat hooaega ja otsib mõjusaid ideid ühiskonna valupunktide leevendamiseks.

NULA inkubaatoris saavad kokku kodanikualgatus ja eraettevõtlus, et kasvatada ideedest tõeliselt toimivad sotsiaalsed algatused. Poole aasta pikkuse programmi jooksul algseid ideid testitakse ning arendatakse kogenud mentorite ja tegutsevate ettevõtjatega koos edasi. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Heateo Sihtasutuse poolt 2016. aastal ellu kutsutud inkubaatori on aastate jooksul läbinud 30 algatust ning 12 neist on saanud ka kuni 25 000 euro suuruse starditoetuse.

NULA vilistlaste seas on näiteks noorte tehnikaharidust elavdav SPARK Makerlab, Ida-Viru noori IT-ettevõtetesse praktikale vahendav Spinner, ühekordsete topside kasutust vähendav Topsiring, asendusõpetajaid koolidesse vahendav Asendusõpetajate platvorm, erivajadustega inimeste transpordivõimalusi avardav Tugitakso, eakaid ja noori omavahel kokku viiv Jututaja ja kümned teised algatused.

Et oma lahendusidee jaoks inspiratsiooni koguda, teiste ärksate inimestega kohtuda ja juba tegutsevate sotsiaalsete ettevõtjate kogemustest õppida, kutsume inspiratsiooniõhtutele, mis toimuvad:

11.03 Tartus (Tartu Loodusmajas)

12.03 Tallinnas (Vivistop Telliskivis)

18.03 Narvas (Narva Kolledzis)

Inspiratsiooniõhtute täpsem info Nula Facebookis!

Kui aga idee on olemas, tuleks täita lihtne vorm inkubaatori kodulehel [nula.ee] ning saata see hiljemalt 23. märtsil aadressile nula@kysk.ee

Lisainfo:

Muudame koos elu Eestis paremaks!

Sotsiaalministeeriumi Võru maakonna tervisedendaja tunnustuse pälvis Antsla Gümnaasium

Sotsiaalminister Tanel Kiik tunnustas 17. veebruaril Kadrioru Kunstimuuseumis toimunud pidulikul vastuvõtul 2019. aasta tegusamaid tervisedendajaid igast Eesti maakonnast. Riikliku tunnustamisega tõstame esile rahvatervise valdkonda arendanud ja tervisedendamisse panustanud inimesi.

„Inimeste tervise edendamisse panustavad Eestis igapäevaselt paljud inimesed nii oma põhitööga kui vabatahtlikult. Tervist mõjutavad nii meie geenid, igapäevased valikud kui ka ümbritsev keskkond. Seejuures on tervist toetava keskkonna kujundamisel, inimeste teadlikkuse tõstmisel ja hoiakute muutmisel, tervist toetavate valikute pakkumisel võtmeroll just kogukondadel ja paikkondadel – kohalikel omavalitsustel, tööandjatel, haridusasutustel, aga ka vabaühendustel,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Tervisedendajate tunnustamine ongi kutsutud ellu selleks, et me märkaksime kohalike inimeste ja organisatsioonide rolli ja tegevusi tervise edendamisel ning tõstaksime seda eeskujuks ka teistele.“

Võrumaalt pälvis Sotsiaalministeeriumi tunnustuse Antsla Gümnaasium.

Antsla Gümnaasium on juba üle kolme aasta aktiivselt osa võtnud programmist „Liikuma kutsuva kooli“. Programm on olnud edukas nii koolile, selle õpilastele kui ka suureks eeskujuks teistele haridusasutustele. Antsla Gümnaasium on seadnud peamiseks eesmärgiks hoida noori vahetundidel nutiseadmetest eemal ja leida antud tegevusele teisi alternatiive, mis aitaksid noortel vahetunde sisustada.  Erinevate tegevuste pakkumine õpilastele on aidanud lapsi hoida aktiivsetena ja pakkunud hulganisti ka mängulusti ja koostegemise rõõmu. Programmi jooksul on seatud eesmärgiks ka kasvatada õpilaste seast üha uusi mängujuhte, kes viivad vahetundidel erinevaid tegevusi läbi, suunates nooremaid õpilasi vahetundidest aktiivselt osa võtma.

Programm sai hoogu juurde ka Võrumaa Arenduskeskuse „Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste“ 2018. aasta toetusvooru projektist „Liikumine teeb koolipäeva rõõmsaks“, mille abil soetati erinevaid vahendeid koolivahetundide sisustamiseks. Projekti tulemusi tutvustati 2019. aasta kevadel. Antsla Gümnaasiumi ettevõtlikus ja lastesse panustamine ei jää märkamata ainult oma maakonnas – kooli on kutsutud ka mentoriteks teistele koolidele. Antsla Gümnaasium pälvis möödunud sügisel ka aasta haridusteo tiitli ja sai Ettevõtliku kooli hõbetaseme kvaliteedimärgi.

Aitäh ja palju õnne Antsla Gümnaasiumi kooliperele!

Foto: Sotsiaalminiteerium.

Lisainfo: Merilyn Viin, heaolu spetsialist, 5309 1046, e-post: merilyn.viin@vorumaa.ee

 

vunki mano loometalgud

Aeg taas vunki mano anda! Kohtume 12.–14. märtsil Kuldres

12.–14. märtsini saab taas kaasa lüüa Võrumaa elu parandavate nutikate lahenduste loomisel – Kuldre koolis toimuvad järjekorras juba neljandad Vunki mano! loometalgud.

Kuldre loometalgud erinevad eelmistest selle poolest, et teemade esitlemine ja meeskondade moodustamine toimub juba enne üritust. Vunki mano! kodulehel on avatud vorm oma teema esitamiseks: https://vunkimano.vorumaa.ee/

Vunki mano! loometalgud on häkatoni stiilis nädalavahetus, kus igaüks saab osaleda Võru maakonna elu edendavate uudsete teenuste arendamises ja toimivate lahendusteni jõudmises. Meie ülim eesmärk on koosloomelise mõtteviisi levitamine: kaasates probleemide lahendamisse kõik võimalikud osapooled saab olla kindel, et lahendus on kõiki arvestavalt läbi mõeldud. Toome loometalgutele kokku kodanike kogemuse, ettevõtjate realistlikkuse, ekspertide pädevuse ja ametnike vastutuse. Iga idee juures pöörame erilist tähelepanu sellele, et arvestatud oleks ka nende inimeste huvidega, kelle häält igapäevaelus ehk nii palju kuulda ei ole, näiteks erivajadustega inimesed, vähemused jne.

Kui me ütleme, et kõik on oodatud, siis pole see tühi sõnakõlks: meil kõigil on oskusi, teadmisi, tutvusi, mis võivad kellegi teise jaoks väga väärtuslikuks osutuda. Siin Eestimaa ääremaal elades, kus meid on niigi vähe, on igaühe panus hindamatu väärtusega ja ainult üheskoos tehes jõuame kestvate tulemusteni.

Sina ja mina – koos loome homse Võrumaa!

Loometalgud on osalejatele tasuta. Talguid rahastab SA Võrumaa Arenduskeskuse projekt “Vunki mano! loometalgud” (Võrumaa Partnerluskogu LEADERi programmi meede 1.2 – Kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö).

Martin Mark
Vunki mano! projektijuht

Rohkem uudiseid