Projekti „Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas“ (LÕIM-projekt) vaheseminar

Olete oodatud 24.jaanuaril 2023 osa saama Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti „Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas“ (LÕIM-projekt) vaheseminarist.

24. jaanuar 2023 | 12:30 – 16:00 | Kubija hotelli (Männiku 43 a, Võru) seminariruumis | REGISTREERU hiljemalt 17. jaanuariks!

LÕIM-projekt on laiapõhjaline koosloomeprojekt, mille tulemusena rakendatakse Võru maakonnas uusi valdkondade üleseid lahendusi õpilaste koolist väljalangemise riski varajaseks märkamiseks ning õpilaste toetamiseks. Seminari eesmärk on anda ülevaade projekti jooksul valminud materjalidest, tutvustada eelseisvaid tegevusi.

Vaheseminar toimub Kubija hotelli (Männiku 43 a, Võru) seminariruumis.

AJAKAVA

12:30 tervituskohv
13:00 avasõnad
13:15 – 13:45 Uue avaliku valitsemise põhimõtted noorte toetamisel. Heidi Paabort (Tartu Ülikool/Sotsiaalkindlustusamet)
13:45 – 14:15 Ülevaade projekti jooksul valminud uuringutest. Triinu Kärbla (Võrumaa Omavalitsuste Liit)
14:15 – 14:30 paus
14:30 – 15:30 Ülevaade disainiprotsessi tulemustest. Rasmus Pedanik ja Jaan Aps (Sotsiaalse Innovatsiooni Labor).
15:30 – 15:45 Piloteerimise protsess ja seda toetavad tegevused. Kerli Kõiv ja Christiana Vaher (Võrumaa Omavalitsuste Liit)
15:45 – 16:00 Kokkuvõte ja tähistamine

Palun anda oma osalusest teada hiljemalt 17.jaanuar 2023 sellel lingil: https://forms.gle/LYcukvDBXK3N4H3E6

Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

Info: Kerli Kõiv, kerli.koiv@vorumaa.ee, tel 55603988, Võrumaa Omavalitsuste Liit