Mitmete aastate järel taaskord toimunud metoodikaseminar tõi kohale 160 laste ja noortega töötavat spetsialisti

Täna, 27. oktoobril, toimus Võru Kreutzwaldi Koolis Vunki Mano! metoodikaseminar laste ja noortega töötavatele spetsialistidele. Üritust väärtustatakse maakonnas kõrgelt, mida näitas suur osalejate hulk.

“Sellised metoodikaseminarid olid aastaid osa haridustöötajate koolivaheaegadest. Tänane üritus taaselustas olulise traditsiooni,” ütles seminari peakorraldaja ja Võrumaa Arenduskeskuse haridusuuendaja Kerli Kõiv.

Metoodikaseminari raames toimus 14 töötuba, millest iga osaleja sai valida 4. Üheks populaarseimaks osutus Tartu Ülikooli õppejõu Lii Kaudne töötuba tundetarkusest. Kaudne rõhutas, et noorte aitamiseks kiputakse rakendama sageli erinevaid meetodeid enne kui saavutatakse nendega päriselt kontakt. “Nad ei kuula enam ammu, sest nad on kuulnud liiga palju seda, mida nad ei tohi teha,” ütles Kaudne kommenteerides noorte käskimise ja keelamise tegeliku mõju vähesust.

Osalejad said sissevaate noorte sisemaailma, kes täiskasvanu jaoks ei käitu aktsepteeritavalt. Lii Kaudne sõnul on sellise käitumise taga täiskasvanute oskamatust noort päriselt kuulata. Kaudne ütles, et nii vanemad kui haridustöötajad küll kuulavad noort, aga liigsete eeldustega. “Räägi ruttu oma vale mõte ära, siis ma räägin, mis on õige mõte,” ütles Kaudne näitlikustades, kuidas vanemad oma lapsi piisavalt ei kuula.

Päeva alustas Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühendus, juhatuse esimees Minni Aia-Utsal, kes rõhutas laste ja noortega töötavate spetsialistide vajadust oma vaimset tervist hoida ja sellele tähelepanu pöörata: “Palju vaimse tervise probleeme jääb diagnoosimata, mis ei tähenda et see inimest ei mõjuta,” sõnas Aia-Utsal.

Töötubasid juhtinud spetsialistid vasakult paremale: Tiia Linnas, Kerli Kõiv, Kristi Olesk, Grete Heinaste, Tiia Must, Annemai Joab, Katrin Saks, Lii Kaudne. Istuvad Marju Medar, Kadri Treial ja Pille Raudam. Pildilt puudub Eveli Kuklane. Foto: Lota Vana

Midagi sai seminarilt kaasa igaüks, sest teemad varieerusid lasteaialaste heaolust tööturule suunamise toetamiseni. Osalejad noppisid päevast kaasa järgmisi mõtteid: “Ära võta endale rohkem rolle, aga parenda neid, mis sul juba on”, “Ei tohiks astuda tagasi vanadesse kingadesse, vaid proovida kasvõi üht asja teisti teha”, “Mõtteid ja kogemusi jagades, jagavad neid ka teised. Nii sünnivad uued mõtted ja koostööd, mis kõik aitavad meie kandi heaolule kaasa”, “LÕIM projekt on edasiviiv ja vajalik ning arenguvõimalusi on palju”, “Hariduse võti peitub õpilase austamises – Ralph Emerson”.

Metoodikaseminar on Võrumaa Omavalitsuste Liidu projekti “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” üks tegevus. Projekt on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.