Tegelen ettevõtlusega

Toetame Sinu ambitsioonikat ettevõtmist oma ettevõtte käivitamisel, äri arendamisel ning tootearenduse ja innovatsiooni edendamisel.

Alustan ettevõtlusega

Alustan ettevõtlusega ikoon

Ühes kalendrikuus kantakse äriregistrisse keskmiselt 28 Võru maakonna ettevõtet

Aitame sul jõuda äriideest äriplaanini ja oma ettevõtte käivitamiseni. Nõustame äriplaani ja finantsprognooside koostamist, ettevõtlusvormi ja ärimudeli valikut, raha kaasamist, turundust ja müüki, aitame leida koostööpartneri. Korraldame alustavatele ettevõtjatele kohtumisi info kogumiseks, kogemuste vahetuseks ja ideede genereerimiseks.

 • leia hea äriidee
 • osale ettevõtlusega alustamise baaskoolitusel
 • käivita oma ettevõte
 • jaga ja tutvu kogemustega
 • julgusta ja toeta naisettevõtjana naisi ettevõtlusega alustamisel ja tegutsemisel

Kasvatan ettevõtte kasumlikkust

Kasvatan ettevõtte kasumlikkust

Võru maakonna ettevõtted on Euroopa tõukefondide toel investeerinud ettevõtete arengusse üle 50 miljoni euro

Korraldame infopäevi, õppekäike, seminare ja koolitusi et inspireerida ettevõtteid uuendusteks, uute ja säästlike tehnoloogiate ja tehnikate kasutuselevõtuks ja kasumlikkuse tõstmiseks. Anname nõu investeeringutoetuste taotlustel.

 • ole kursis, suurenda teadmisi ja oskusi
 • kavanda arengut
 • leia rahastus
 • vii ellu muudatused

Teen koostööd ja võrgustun

Teen koostööd

Kagu-Eesti Puiduklastrisse on liitunud ligi 35 tootmisettevõtet, Uma Mekk ühendab ligi 70 väiketootjat, Lõuna-Eesti Turismiklastris on ligi 30 ettevõtet, Kuplandisse kuulub ligi 40 asutust ja ettevõtet

Toetame erinevate ühisprojektide abil ettevõtete koostööd ja koostöövõrgustikke. Piirkonna suurimad ettevõtjaid ühendavad võrgustikud on

 • Kagu-Eesti puiduklaster
 • Uma Mekk toiduvõrgustik
 • Lõuna-Eesti turismiklaster
 • kaugtöövõrgustik Kupland

Alustan ettevõtlusega koolis

Alustan ettevõtlusega koolis

Igal õppeaastal saab Võru maakonnas keskmiselt 25 õpilas- või minifirma meeskonda kogemuse ettevõtte tegemisest, toote- või teenuse arendamisest ja müügist

Tegeleme igapäevaselt noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse toetamisega. Korraldame õpilastele, õpetajatele ja koolimeeskondadele erinevaid kohtumisi ettevõtluse teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlikkuse toetamiseks.

 • loon ja arendan oma õpilasfirma
 • osalen ühistegevustes

Tutvun maakonna ettevõtluskeskkonnaga

Tutvun maakonna ettevõtluskeskkonnaga

Oled mõelnud, et Võru maakond on Sinu ettevõtte jaoks suurepärane kasvukeskkond?

Milline on Võru maakonna majanduskeskkond, mis on suurimad valdkonnad, kes tuntumad tegijad, mille poolest Võru maakond eristub? Siin on maakonna ja piirkonna lühikirjeldus, valik statistilistest näitajatest ja tunnustust pälvinud ettevõtetest ning ettevõtjatest.

Projektid

Projektid

Tutvu ettevõtlusvaldkonna projektidega!

Anname hoogu maakonna mikro-, väikese ja keskmise suurusega ettevõtete majanduskasvule ja tugevdada nende konkurentsivõimet maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse abil.

Kaasame ettevõtlusekeskkonna arendamiseks erinevaid vahendeid. Meie olulisemad ettevõtluse valdkonna projektid on:

 • Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine
 • Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine
 • Lõuna-Eesti ettevõtlikud noored
 • Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine
 • Regional Ecosystems for Social Innovation and Social Transformation