Ivi Martens ettevõtluskonsultant 5349 7303 ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal ettevõtluskonsultant 5309 1180 aavo.hummal@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee
Aarne Leima Setomaa ettevõtluskonsultant 5322 6961 aarne.leima@setomaa.ee
Kadri Moppel Turismikoordinaator 5331 1919 kadri.moppel@vorumaa.ee
REGIONAALSED KONSULTANDID
Kuldar Leis Kagu-Eesti kogenud ettevõtja konsultant
(Põlvamaa arenduskeskus)
504 8123 kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Asso Uibo Lõuna-Eesti investorkonsultant
(Tartu Ärinõuandla)
5340 8320 asso.uibo@eas.ee

tsenterPuiduklaster logo

Kõik kontaktid

Liitu meililistiga

Ettevõtliku Kooli standardi tunnustuse pälvisid kaks Võrumaa kooli – Võru Kesklinna Kool ja Kuldre Kool

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool omistas tänavu 17 haridusasutusele esimese astme kvaliteedimärgise ehk baastaseme ja 5 koolile teise astme ehk hõbetaseme. Võrumaal said baastaseme kvaliteedimärgise Kuldre Kool ja Võru Kesklinna Kool. „Ettevõtlik kool“ ning “Ettevõtlik lasteaed” kvaliteedimärgise kasutamise õiguse saavad need koolid ja lasteaiad, kelle õppeasutus vastab ettevõtliku õppe kriteeriumitele olulistes lasteaia ja koolielu valdkondades.

28.oktoobril tunnustas SA Võrumaa Arenduskeskus Võru Kesklinna Kooli ja Kuldre Kooli minnes kooli kohale, kus toimus pidulik õnnitlemine. Koolidele omistati Ettevõtliku Kooli autahvel ja lipp. SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tänas koolide meeskondi, kes kasvatatavad ettevõtlikku ellusuhtumisega noori ning annavad oma panuse noorte tulevikku. Kohal olid ka koolipidajad, nii Võru linn kui ka Antsla vald.

“Ettevõtlikus koolis on olulisel kohal kaasav ja ettevõtlik õpe, mis jõuab nii ainetundidesse kui ka õppetöö välisesse aega. Vastava standardi saamiseks tuleb igal õppeasutusel läbida hindamine, mis viiakse läbi järgmistes valdkondades: eestvedamine ja juhtimine; personalivaldkond; koostöö huvigruppidega; ressursside juhtimine; õppe- ja kasvatusprotsess. Hindamise edukalt läbinutele antakse üle tunnustuskiri koos standardit tõendava autahvli ja lipuga,” selgitab Ettevõtliku Kooli arendusjuht Heidi Uustalu. Tunnustust jagatakse kolmel erineval tasemel: baas-, hõbe- ja kuldtasemel. Baastaseme saanud õppeasutusi iseloomustab oma organisatsiooni igakülgne teadlik arendamine vastavalt ettevõtliku õppe kvaliteedisüsteemile ehk standardile.

Hõbetaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe vallas kogemuste kandjad ja jagajad vähemalt oma maakonna piires ehk on eeskujuks oma maakonnas. Kuldtaseme koolid ja lasteaiad on ettevõtliku õppe liidrid nii Eesti siseselt kui ka välismaal, nad on väga suureks toeks programmi arendamisel.

Hõbetaseme omistanud haridusasutused 2020

 • Hargla Kool (Valgamaa)
 • Kohtla-Järve Järve Kool (Ida-Virumaa)
 • Viljandi Gümnaasium (Viljandimaa)
 • Väätsa Põhikool (Järvamaa)
 • Sõmeru Põhikool (Lääne-Virumaa)

Baastaseme omistanud haridusasutused 2020

 • Loksa Gümnaasium (Harjumaa)
 • Käina Kool (Hiiumaa)
 • Vaimastvere Kool (Jõgevamaa)
 • Koeru Lasteaed (Järvamaa)
 • Tarbja Lasteaed-Kool (Järvamaa)
 • Uuemõisa Lasteaed-Algkool (Läänemaa)
 • Noarootsi Kool (Läänemaa)
 • Aseri Kool (Lääne-Virumaa)
 • Rakvere Triinu Lasteaed (Lääne-Virumaa)
 • Ahja Kool (Põlvamaa)
 • Tilsi Põhikool (Põlvamaa)
 • Audru Kool (Pärnumaa)
 • Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (Pärnumaa)
 • Pärnu Ülejõe Põhikool (Pärnumaa)
 • Valga Gümnaasium (Valgamaa)
 • Kuldre Kool (Võrumaa)
 • Võru Kesklinna Kool (Võrumaa)

Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuulub 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, neist 8 hõbe- ja 1 kuldtasemega õppeasutust.

Tunnustuse saanud koole tänatakse veel Haridusfestivalil, mis sel aastal toimub veebiülekandena 4.-5. novembril. Palju õnne ning ettevõtlikku koolielu!

Ettevõtlik Kool on kaasaegse hariduse kvaliteedimärk, mis on koondnimetus põnevale ja kaasavale õppimise metoodikale ning ühtlasi haridusprogramm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Programmi koordineerivad maakondlikud arenduskeskused Euroopa Sotsiaalfondi toel.

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtlikkuse konsultant, SA Võrumaa Arenduskeskus, eliis.ermel@vorumaa.ee

Valgamaa kuppelmaastikul said kokku Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide õpetajad

20. oktoobril toimus Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide õpetajate ühine koostööpäev. Koostööpäeva koolitaja oli tuntud seiklusfirma 360 kraadi särava Anneli Kikkase näol ning päeva korraldas Valgamaa Arenguagentuur. Kolme maakonna ühine koostööpäev on Võru- ning Põlvamaa arenduskeskuste ning Valgamaa Arenguagentuuri koostöövili. Eesmärk on haridusmaastiku töötajate parimate praktikate ja kogemuste jagamine ning uute algatuste elluviimine. Ühistes tegevustes lepiti kokku Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Patee projekti raames.

Koostööpäeval osales 40 õpetajat 15-st Kagu-Eesti koolist, kes on võtnud enda tegevustesse haridusprogrammi “Ettevõtlik kool”. Sellel päeval tuli koos töökaaslastega hüpata vette tundmatus kohas ja asuda tekkinud olukorda lahendama. Nii nagu elu koolis käib. Lisaks teoreetiliste teadmistele koostööst, pandi end kohe proovile Pühajärve maastikul seiklusmängus “Faks peakontorist”.
Miks oli valitud just selline meetod koostööpäeva raames?

Anneli kogenud koolitajana ütleb: “Koolitus koos praktilise meeskonnamänguga lisab kogu meeskonna turgutusele põnevust, annab võimaluse tuua mängulisi olukordi igapäevatöösse ning osalejatel avastada kolleegide nn varjatud andeid, mis töökeskkonnas ei pruugi alati avalduda. Teen ise neid koolitusi just seetõttu, et need on alati täis häid emotsioone ja väga praktilised, Nii oli ka sel korral Pühajärvel. Mul oli suur rõõm ja au nende särasilmsete õpetajatega koostööd teha ning loodan kindlasti tulevikus veel kohtuda!”

Mängu alguses tuli koolitaja juhendamiseta jagada meeskonnas rollid, koordineerida tegevusi ja õigesti aega planeerida. Peaaegu kaks tundi liikusid meeskonnad maastikul ning kasutades suhtlemiseks raadiosaatjaid lahendasid mängu peaülesannet. Seejärel toimus koolitaja tagasiside osalejatele ning analüüsiti koostöövilju. Airi Lehemets Mooste Mõisakoolist tõdes, et oli äge saada tagasisidet, et õpetajad on nii loovad, targad, empaatilised ning teevad suurepärast meeskonnatööd.
Mängujuht tõi välja koolituse lõpus, et meeskonnas on alati tarkust rohkem, kui me ette kujutada oskame ja need avastused on alati südantsoojendavad!

Koostööpäeva Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide õpetajatele korraldati Võru- ning Põlvamaa arenduskeskuste ning Valgamaa Arenguagentuuri koostööviljana. Sel korral oli eestvedaja Valgamaa Arenguagentuur, järgnevatel kahel aastal korraldatakse ühist koostööpäeva Põlva- ning Võrumaal. Ühistes tegevustes peitub jõud! „Väga värskendav ja avar võimalus kolleegidega väljaspool kooli kogeda koostööd!“ – sooja tagasisidet ühisele koostööpäevale jagas Hardi Rosumovski Mooste Mõisakoolist.

Kagu-Eesti ettevõtlikke koolide koostööpäeva korraldamist rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” projektist “Valgamaa PATEE programm 2020-2023”.

KEIK ootab ettevõtlushuvilisi intensiivsesse lühikoolituste sarja “Ideest iduettevõtteni”

Programm koosneb:

 • Kolmepäevasest (2+1) baaskoolitusest, et äriidee võtaks rakendatava kuju ja et osaleja kasvataks enda ümber inkubatsioonivõimekusega meeskonna.
 • Ülesannete lahendamisest baaskoolituse käigus omandatud teadmiste abil – idee valideerimine potentsiaalsete klientidega, esialgse finantsplaani koostamine jne.
 • Demopäevast oma ideede esitlemiseks.
 • Täiendavatest mentortundidest parimatele baaskoolituse läbinud meeskondadele, et valmistuda inkubaatorisse või kiirendisse kandideerimiseks.
 • Rahalisest toetusest programmi parimate äriideede edasiseks arendamiseks.
 • Võimalusest jõuda otse Prototron TOP40 hulka ilma taotlusvooru kandideerimiseta.

Ootame programmiga liituma kõiki Kagu-Eesti aktiivseid:

 • kellel on idee ja tahe käivitada oma iduettevõte, kuid puudub teadmine, kuidas seda teha;
 • kelle ettevõte on juba registreeritud, kuid äri on algfaasis ning ei ole seetõttu veel valmis kandideerima inkubatsiooni- ja kiirendiprogrammidesse;
 • kes omavad tegutsevat väikeettevõtet ja tahavad oma äri olulisel määral kasvatada, muutes ärimudelit, võttes kasutusele tehnoloogilisi uuendusi ja/või plaanides turule tuua innovaatilisi tooteid/teenuseid.

Ajakava:

20.10 kell 16.00-20.15
16.00-16.10 Tervitussõnad (Anita Hoole, Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus)
16.10-18.00 Idee, meeskond, konkurendid (Kadri Tammai, Tehnopol)
18.00-18.10 Paus
18.10-19.00 Finantside mudeldamine (Aavo Hummal, Võrumaa Arenduskeskus)
19.00-20.15 Tõde turunduses ja iduettevõtjates otsivad Andres ja Kuldar (Andres Kuusik, Tartu Ülikool ja Kuldar Leis, tippettevõtjast ettevõtjate nõustaja)

21.10 kell 10.00-14.00
10.00-11.30 Persoona loomine, turundus & müügikanalid (Kadri Tammai, Tehnopol)
11.30-12.00 Lõuna
12.00-13.45 Testimismeetodite õpetamine & valideerimised; toote ja teenuse arendus (Jana Budkovskaja, Prototron)
13.45-14.00 Pitchi formaadi tutvustamine & ettevalmistamine (Jana Budkovskaja)

04.11 kell 16.00-20.15
16.00-16.15 Scriptide tagasisidestamine (Jana Budkovskaja)
16.15-17.15 Pitch treening (Kuldar Leis)
17.15-18.15 Mida investorid näha tahavad? Millised on startuppide võimalused investeeringute kaasamisel? (Kalev Kaarna, SuperAngel)
18.15-18.30 Investori kogemuslugu (Kalev Kaarna)
18.30-18.45 Paus
18.45-19.00 Investeeringut kaasanud kogemuslugu (Siim Kabrits, Chaga Healt)
19.00-20.00 Osalejate äriideede esitlused
20.00-20.15 Parimate väljakuulutamine (Jana Budkovskaja, Prototron)

Registreeru juba nüüd: shorturl.at/gRW45

Lisainfo: info@prototron.ee, keik@keik.ee

Lühikoolituse sarja viivad läbi Tehnopol Startup Inkubaator, Prototron, KEIK ja Pärnumaa Arenduskeskus.

Lisainfo:
Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus
www.keik.ee
tel 601 6160

ettevõtlik kool

Selgunud on haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi nominendid

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ komisjon on 111-st eduloost välja valinud 12 nominenti 4 erinevas kategoorias. Laureaadid kuulutatakse välja hariduskonverentsi „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!“ teisel päeval, 5. novembril.

Ettevõtliku Kooli arendusjuhi Heidi Uustalu sõnul on märkamine ja tunnustamine äärmiselt oluline. „See on suur kiitus meie kõikidele haridusasutustele, õpetajatele ja noortele, kes õppetöö käigus või ka selle välisel ajal viivad ellu märkimisväärseid algatusi, mis edendavad meie kõigi ettevõtlikkust,“ lisab Uustalu.

Tänavusele edulugude konkursile esitati kokku 111 edulugu. Uustalu sõnul näitavad rohked edulood seda kui ettevõtlikud ja põnevate ideedega on meie noored kui ka kõik haridustöötajad.

Hariduskonverentsil „Ennast juhtiv väärtust loov noor ei ole imeloom!“ kuulutatakse välja laureaadid 4 järgmises kategoorias: „Parim koostöötegu“, „2P (Parimad praktikad)“, „Noorte algatus“, „Ettevõtlik haridustegu“. Esmakordselt kuulutatakse välja ka 2020. aasta Ettevõtliku Kooli kuldpartner ja aasta üllatajad.

Nominendid 2020

Parim koostöötegu

 • Paide Lasteaed Tähepai “Väärtused läbi meie tegude”
 • Rakvere Gümnaasium “Filmifestival”
 • Vändra Gümnaasium “OÜ Valley ettevõtlusõpe”

2P (Parimad praktikad)

 • Mooste Mõisakool “Kõndimisnädal”
 • Rakvere Rohuaia Lasteaed “Kaubatänav”
 • Sillamäe Vanalinna Kool “Rebasesaba juga”

Noorte algatus

 • Kohtla-Järve Järve Kool “Veloabi”
 • Põltsamaa Ühisgümnaasium “Asjad, millest keegi ei räägi”
 • Räpina Ühisgümnaasium “Esinemisoskus”

Ettevõtlik haridustegu

 • Põltsamaa Ühisgümnaasium “TPN ja Helena Nõmmik”
 • Paide H. Hanssoo Põhikool “Tantsuetendus”
 • Tabasalu Lasteaed Tibutare “Sipsikud tahavad ja suudavad elevanti toita”

Edulugude konkurssi „Õppimine on põnev!“ korraldab haridusprogramm Ettevõtlik Kool alates 2008. aastast. Edulugude konkursi eesmärk on soodustada haridusasutustes ettevõtlikku õpet ning ärgitada edulugude kaudu ka teisi koole ja lasteaedasid leidma nutikaid lahendusi, kuidas seda õppetöö raames teha.

Haridusprogramm Ettevõtlik Kool toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab 124 kooli ja 15 lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase.

Lisainfo:
Eliis Ermel
ettevõtluskonsultant (noorte ettevõtlikkus)
tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

Võru maakonna Idee Starteri inspiratsiooniseminaril aidati õpilastel valida millise ideega alustada enda minifirma

7. oktoobril toimus Võru maakonna 7.-9. klasside noortele inspiratsiooniseminar „Millise ideega alustada enda minifirma? Seminari viis läbi loova eneseteostuse uurija ja koolitaja Harald Lepisk.

Seminarile registreerus 9 kooli ning osalejaid oli ca 141. Veebiseminaril jagas Võru Kesklinna Kooli minifirma Kehale Pai oma edulugu – mida õpiti firmat tehes ning milliste tulemusteni jõuti. Tüdrukud tõid välja, et rollide jaotus firmas on oluline ning nad õppisid seda, et kui neil oleks võimalus, siis nad oleks võtnud endale ühe tiimiliikme juurde.
Teine edulugu oli pärit naabermaakonnast – Põlvast. Põlva Kooli minifirma Meeilu tüdrukud rõhutasid seda, kui oluline on mugavustsoonist välja tulla ning alati proovida uuesti. Minifirma Meeilu tegutses kaks aastat ning nende teadmised ja oskused kasvasid pidevalt.

Inspiratsiooniseminaril toimus ka intervjuu endise Võru Gümnaasiumi vilistlasega, Kristiina Kõrbega, kes asutas 4 aastat tagasi õpilasfirma nimega Cheeset. Kristiina on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning hetkel töötab ühes IT-startupis rahvusvahelise müügijuhina. Kristiina pidas oluliseks märgata alati probleemides ka lahendusi ning kui läheb raskeks, siis tuletada endale meelde tegemise eesmärki. Tähtis on küsida: „Miks ma seda teen“?

Veebiseminaril:
– kuulati noorte lugusid, kus nad jagasid, mida on vaja selleks, et edukas minifirma teha;
– õpiti, kuidas märgata enda ümber rohkem võimalusi, mida ette võtta;
– mõisteti, kuidas tunda ära hea äriidee ja proovida kas sellest võiks asja saada.

Lisaks toimusid intervjuud mentoritega/õpilasfirma vilistlastega, kes jagavad nippe firma loomisel.

Soovime kõikidele osalejatele ja õpilastele ettevõtlikku ja inspireerivat õppeaastat!

Inspiratsiooniseminari toimumist rahastati Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolide, kogukonna ja ettevõtjate koostöö toetamine ettevõtlusõppe praktilisemaks muutmiseks“.

Lisainfo:
Eliis Ermel
ettevõtluskonsultant (noorte ettevõtlikkus)
tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

 

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuse andmiseks

Võrumaa Arenduskeskus kutsub esitama kandidaate Võrumaa aasta ettevõtjate aunimetuse andmiseks.

Tänavuse Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetused kuulutab arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots välja ettevõtjate tunnustusüritusel 18. novembril 2020.a.

Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuste kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, ettevõtted, organisatsioonid kui ka üksikisikud.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused palume saata märksõnaga „Aasta ettevõtja auhind“ Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 31. oktoobriks 2020.

Võrumaa aasta ettevõtja aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Ivi Martens, ettevõtluskonsultant, tel 53497303, e-post ivi.martens@vorumaa.ee

Ettevõtlusnädal aitab avastada ettevõtlikkuse valemit

Esmaspäevast, 14. septembrist on tänavuse Ettevõtlusnädala programm avalik ja alanud on registreerumine pakutavatele üritustele. Traditsiooniline üle-eestiline Ettevõtlusnädal „Avasta ettevõtlikkuse valem!“ toimub sel aastal 5.-11. oktoobril.

„Tänavusel Ettevõtlusnädalal tutvustame viise, kuidas olla ettevõtlikum ja nutikam, seetõttu on üheks fookuseks ka e-kaubandus, sest just tänu veebipõhistele lahendustele õnnestus paljudel ettevõtjatel sel aastal koroonakriisi kiuste oma tegevust jätkata või isegi uuele tasemele viia,“ sõnas Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul.

Ettevõtlusnädala raames toimub tänavu pea 200 temaatilist üritust. Kõikides Eesti maakondades korraldatakse ettevõtlusega alustama julgustavaid veebiseminare, konverentse, töötubasid ning muudes formaatides üritusi. Suurem osa neist on osalejate jaoks tasuta!

Ettevõtlusnädalal pakutavaga programmiga saab tutvuda ja üritustele registreeruda veebilehel https://ettevotlusnadal.ee/ 

Ettevõtlusnädala korraldajad järgivad Eesti Vabariigi Valitsuse ürituste korraldamise nõudeid ja Terviseameti soovitusi, et tagada kõikidele huvilistele turvaline üritustel osalemine. Korraldajad soovitavad siseruumides toimuvatel sündmustel kanda maske.
Ettevõtlusnädal on valmis tegema ürituste korraldamisel ka jooksvaid muudatusi juhul, kui olukord seda ette nõuab.

„Ettevõtlusnädala eesmärk on inspireerida ja julgustada inimesi enda ideid ellu viima, olgu selleks näiteks äriga alustamine, e-poe loomine või mõne uue põneva tootega turule tulemine,“ rääkis Huul. „Selleks, et jõuda ühel päeval oma unistuste täitumiseni, tuleb hakata samm-sammu haaval valitud suunas liikuma. Ettevõtlusnädal annab selleks väga hea stardipaku,“ lisas Huul.

Ettevõtlusnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused juba 15. korda ning see viiakse läbi kõigis 15 maakonnas.

Ettevõtlusnädal viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Tulevastele õpilasfirmadele anti Võrus hoogu juurde

12. septembril toimus Võru Gümnaasiumis Kagu-Eesti Idee Labor tulevastele õpilasfirmadele. Idee Labor aitas osalejatel arendada äriideid. Esitletud ideede ümber moodustati meeskonnad, kes mentorite toel vormisid äriidee kontseptsiooni, tegevus toimus häkatoni formaadis.

Tegevused:

 • Ideede laat ja meeskondade moodustamine;
 • Ahvatleva toote/teenuse idee arendamine;
 • Täiendatud ideede esitlemine;
 • Sammud enda õpilasfirma loomiseks.

Kohal olid Võru Gümnaasiumi, Põlva Gümnaasiumi, Antsla Gümnaasiumi ja Parksepa Keskkooli õpilased. Häkatonist koorus ca 17 ideed. Kohal oli ka igast maakonnast ettevõtja taustaga mentorid ning lisaks eelmiste aastate õpilasfirmade vilistlased.

Mobiilsed mentorid:

 • Kuldar Leis – Ösel Foodsi ja Premia Foodsi endine juht, Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja
 • Kaido Mäesalu – alustava ettevõtluse konsultant, Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus, Tsenter
 • Aavo Hummal – Võrumaa Arenduskeskuse ettevõtlusnõustaja
 • Kristiina Kõrbe – Võru Gümnaasiumi õpilasfirma Cheeset vilistlane, Tartu Ülikooli majandusteadkonna lõpetanu. Töötab hetkel IT startupis Moderan, rahvusvaheline müügijuht
 • Kätlin Rest – Võru Gümnaasiumi õpilasfirma Cheeset vilistlane, neljanda aasta Tartu Ülikooli arstitudeng, töötab hetkel TÜ kardioloogia osakonnas
 • Anett Org – OÜ Vahva Vahvel, kohvik 318 perenaine
 • Merilin Alve – Wiera Nordic Scents, juht
 • Evelin Arulepp – Põlva Gümnaasiumi Õpilasfirma Mängutasku vilistlane, hooaeg 2019/2020
 • Kristiina Reinok – Põlva Gümnaasiumi Õpilasfirma Mängutasku vilistlane, hooaeg 2019/2020
 • Jelena Kalames – Valga Arenguagentuuri noortevaldkonna projektijuht

Kagu-Eesti Idee Labori päevajuht oli loova eneseteostuse uurija, koolitaja, innovatsiooniprogrammide moderaator, inspireeriva avaliku kõnelemise treener Harald Lepisk.

Üritus on Võru-, Põlva, ja Valga maakonna PATEE projekti tegevus. Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE).

Lisainfo:
Eliis Ermel
ettevõtluskonsultant (noorte ettevõtlikkus)
tel + 372 521 7705
e-post: eliis.ermel@vorumaa.ee

12. septembril 2020 toimub tulevastele õpilasfirmadele mõeldud ideede genereerimise üritus – Kagu-Eesti Idee Labor!

Võru, Valga ja Põlva maakonna gümnaasiuminoored asuvad üheskoos nuputama oma tulevastele õpilasfirmadele head ideed. Kohal on igast maakonnast ettevõtja taustaga mentorid ning lisaks eelmiste aastate õpilasfirmade vilistlased.

Idee Labor aitab osalejatel arendada äriideid. Esitletud ideede ümber moodustatakse meeskonnad, kes mentorite toel vormivad äriidee kontseptsiooni, tegevus toimub häkatoni formaadis.

Tegevused:

 • Ideede laat ja meeskondade moodustamine;
 • Ahvatleva toote/teenuse idee arendamine;
 • Täiendatud ideede esitlemine;
 • Sammud enda õpilasfirma loomiseks.

Koostöös maakondlike arenduskeskustega toimub sel aastal üritus Võru Gümnaasiumis. Kagu-Eesti Idee Labori päevajuht on loova eneseteostuse uurija, koolitaja, innovatsiooniprogrammide moderaator, inspireeriva avaliku kõnelemise treener Harald Lepisk.

Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel ning FB-l jagatakse iga maakonnast tutvustavaid videolugusid õpilasfirmade kohta.

Üritus on Võru-, Põlva, ja Valga maakonna PATEE projekti tegevus. Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks (PATEE)

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtluskonsultant, tel: +372 521 7705, eliis.ermel@vorumaa.ee

Kagu-Eesti puiduklastri juubelil räägitakse mööblitööstuse olevikust ja tulevikust

Kagu-Eesti puiduklaster kutsub oma 10. tegevusaasta tähistamise puhul kõiki sõpru ja sektori ettevõtjaid külla. 28. augustil toimuval konverentsil teeme ülevaate Eesti mööblisektorist ning oma kogemusi jagavad puiduklastri ettevõtjad.

Koroonakriis tekitas probleeme tarneahelates, tühistati tellimusi ja viivitati arvete tasumisega. Kuidas on mööblisektori olukord täna, kas mõeldakse ellujäämisest või uuest arenguhüppest – sellest saab aimu konverentsil ”Kagu-Eesti puiduklaster 10 – vaatame tulevikku!”

Raul Kirsimäe tutvustab Swedbanki ülevaadet sektori hetkeolukorrast. Sõna saavad ettevõtjad, kes jagavad oma kogemusi tootearendust ja ettevõttes tootmistarkvara juurutamisest. Tootearenduse teemal ütleb sõna sekka ka klastri partner Võrumaa Kutsehariduskeskuse kompetentsikeskus TSENTER.

Sünnipäevaüritusel osalejatele avavad oma uksed ja tutvustavad tegemisi kaks Kagu-Eesti puiduklastrisse kuuluvat ettevõtet: Guido Mööbel ja Estopuit.

Kagu-Eesti puiduklaster on avatud organisatsioon, mis tegutseb Lõuna-Eesti puidu- ja mööbliettevõtjaid koondava ühendusena. Klastrisse kuulub hetkel 26 mööbli- ja puiduvaldkonna ettevõtet.  Puiduklastri koostööpartner on Võrumaa Arenduskeskus ning tegevust toetab EL Regionaalarengu Fond.

Eesti puidu- ja mööblisektori 2019. aasta müügikäive oli 3000 miljonit eurot ja sektor andis tööd 21 300 inimesele (Statistikaameti andmed). Kagu-Eestis puidu- ja mööblitööstusest tuleb ligi neljandik kolme maakonna müügitulust ning sektoris saab tööd u 3000 inimest.

Ürituse info: https://puiduklaster.ee/kagu-eesti-puiduklaster-10-vaatame-tulevikku/

Klastri ajalugu: https://puiduklaster.ee/klastrist/kagu-eesti-puiduklastri-ajalugu/

Lisainfo: Hille Lillemägi, Kagu-Eesti Puiduklaster, tegevjuht, tel 5302 5373

Rohkem uudiseid