Tegelen ettevõtlusega

Toetame Sinu ambitsioonikat ettevõtmist oma ettevõtte käivitamisel, äri arendamisel ning tootearenduse ja innovatsiooni edendamisel.

Alustan ettevõtlusega

Alustan ettevõtlusega ikoon

Oleme viie aasta jooksul andnud hoogu paljude ettevõtte loomisele.

Aitame sul jõuda äriideest äriplaanini ja oma ettevõtte käivitamiseni. Nõustame äriplaani ja finantsprognooside koostamist, ettevõtlusvormi ja ärimudeli valikut, raha kaasamist, turundust ja müüki, aitame leida koostööpartneri. Korraldame alustavatele ettevõtjatele kohtumisi info kogumiseks, kogemuste vahetuseks ja ideede genereerimiseks.

 • leia hea äriidee
 • osale ettevõtlusega alustamise baaskoolitusel
 • käivita oma ettevõte
 • jaga ja tutvu kogemustega
 • julgusta ja toeta naisettevõtjana naisi ettevõtlusega alustamisel ja tegutsemisel

Kasvatan ettevõtte kasumlikkust

Kasvatan ettevõtte kasumlikkust

Võru maakonna ettevõtted on Euroopa tõukefondide toel investeerinud ettevõtete arengusse üle 50 miljonit euro

Anname nõu, kuidas arendada oma ettevõtet, erinevaid kompetentse ja kaasata investeeringutoetusi projektide rahastamiseks. Tegeleme iga päev ettevõtete digi-, rohe- ja innovatsioonipöörde hoogustamisega. Aitame suurendada tehnoloogia-​ ja teadmusmahukust ettevõtluses ning tõsta piirkonna konkurentsivõimet atraktiivse ettevõtluskeskkonnana.

 • pööra oma ettevõtet
 • suurenda teadmisi ja oskusi
 • leia rahastus
 • ole kursis

Teen koostööd

Teen koostööd

Kagu-Eesti Puiduklastriga on liitunud 36 ettevõtet, Uma Mekk toiduvõrgustikus on 66 aktiivsaet liiget, Lõuna-Eesti Turismiklastrisse on liitunud 28 ettevõtet.

Toetame erinevate ühisprojektide abil ettevõtete koostööd ja koostöövõrgustikke.

 • löö kaasa Kagu-Eesti puiduklastris
 • ühine Uma Mekk toiduvõrgustikuga
 • arenda Lõuna-Eesti turismisihtkohta ja liitu turismiklastriga

Alustan ettevõtlusega koolis

Alustan ettevõtlusega koolis

Võru maakonnas luuakse õppeaastas keskmiselt 25 õpilas- või minifirmat.

Tegeleme igapäevaselt noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse toetamisega. Korraldame i õpilastele, õpetajatele ja koolimeeskondadele erinevaid kohtumisi ettevõtluse teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlikkuse toetamiseks.

 • loon ja arendan oma õpilasfirma
 • osalen ühistegevustes

Tutvun maakonna ettevõtluskeskkonnaga

Tutvun maakonna ettevõtluskeskkonnaga

Oled mõelnud, et Võru maakond oleks Sinu ettevõtte jaoks suurepärane kasvukeskkond?

Milline on Võru maakonna majanduskeskkond, mis on suurimad valdkonnad, kes tuntumad tegijad, mille poolest Võru maakond eristub? Siin on maakonna ja piirkonna lühikirjeldus, valik statistilistest näitajatest ja tunnustust pälvinud ettevõtetest ning ettevõtjatest.

Projektid

Projektid

Tutvu ettevõtlusvaldkonna projektidega!

Oleme ettevõtlusvaldkonna edendamiseks algatanud mitmeid projekte.

 • PATEE 2019-2023
 • EVTP 2015-2023
 • Setomaa programm