Ivi Martens ettevõtluskonsultant 5349 7303 ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal ettevõtluskonsultant 5309 1180 aavo.hummal@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee
Aarne Leima Setomaa ettevõtluskonsultant 5322 6961 aarne.leima@setomaa.ee
Kuldar Leis Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja
(Põlvamaa arenduskeskus)
504 8123 kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Asso Uibo Lõuna-Eesti investorkonsultant
(Tartu Ärinõuandla)
504 8123 asso.uibo@eas.ee

tsenterPuiduklaster logo

Kõik kontaktid

Liitu meililistiga

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuste andmiseks

Aunimetus antakse välja kuues kategoorias:

 • Võru maakonna aasta suurettevõte
 • Võru maakonna aasta väikeettevõte
 • Võru maakonna aasta mikroettevõte
 • Võru maakonna aasta startija
 • Võru maakonna aasta tööandja
 • Võru maakonna aasta ettevõtja

Võrumaa aasta ettevõtja aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 31. oktoobriks 2019

Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi ja Mõniste kooli

Haridusfestivalil, mis seekord toimus Paide Muusika – ja Teatrimajas, tunnustati ettevõtlikke koole ja lasteaedasid. Võru maakonnast pälvis Antsla Gümnaasium hõbetaseme, Mõniste Kool baastaseme.

17.10.2019 kogunes enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestivalile. Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.

Sel aastal jagati välja 29 standardit ehk kvaliteeditunnustust, sh Sillamäe Lasteaed Päikseke sai kõrgeima taseme ehk kuldtaseme ning Antsla Gümnaasiumile ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumile omistati hõbetase. Baastasemed omistati kokku 26 õppeasutusele üle Eesti. Standardeid jagatakse 3 kategoorias (baas-, hõbe- ja kuldtase) õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse.

Antsla Gümnaasium läbis lisaks sisehindamisele ka septembrikuus välishindamise, mis hõlmas fookus grupiintervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, õpetajate ja koolipartneritega.

Lisaks standarite jagamisele toimus parimate edulugude valimine. Võru maakonnast sai edasi Võru Kesklinna kool ning kategoorias „Heategu kogukonnale“ saavutati auhinnaline II koht. Eduloo pealkiri oli muusikal „Vaeslaps ja talutütar“. Juba järgmise aasta märtsikuus tuuakse lavale uus muusikal. Antsla Gümnaasium pälvis kategoorias „Noorte/laste algatus“ III koha. Eduloo pealkiri oli „Loovuslaager“. Antsla Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Kristel Taal korraldas 2-päevase loovuslaagri, mis looks erinevaid võimalusi kaasõpilaste loominguliseks eneseväljenduseks läbi tegevuste suunaga õpilaselt õpilasele ning pakuks aktiivset vaba aja veetmise võimalust.

Ettevõtlik Kool tunnustas edulugude voorus I kohta 500 euroga, II kohta 250 euroga ning III kohta 150 euroga.

Palju õnne Antsla Gümnaasiumile, Võru Kesklinna Koolile ja Mõniste Koolile.

Ettevõtlikku meelt ja toredaid kordaminekuid!

ettevõtlik kool

Välja on kuulutatud üle-eestilise Ettevõtliku kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ nominendid

Võitjad selguvad publiku ja žürii kombineeritud hääletuse tulemusena juba 17. oktoobril Haridusfestivalil Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Võru maakonnast sai edasi kategoorias “Heategu kogukonnale” Võru Kesklinna Kooli “Muusikal” ja kategoorias “Noorte/laste algatus” Antsla Gümnaasium “Loovuslaager”

Palju õnne kõikidele nominentidele!

Selgunud on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” Võru maakonna kaks standardi saajat

Ettevõtliku õppe Standardi hindamisprotsessi tulemusena on võimalik saavutada 3 erinevat taset: Baastase, Väljapaistev tase (hõbetase) ja Suurepärane tase (kuldtase).

Teise ja kolmanda taseme saavutamine on koolile selgeks kvaliteedimärgiks ning võimaldab saavutada tuntust regioonis ja riigis tervikuna ning parandada oluliselt oma tegutsemise tõhusust.

Võru maakonnast läbis edukalt sisehindamise Mõniste Kool, kes saavutas Ettevõtliku Kooli baastaseme.

Antsla Gümnaasium on läbinud edukalt sisehindamise ning väliskomisjoni külastuse, mis hõlmas fookusgrupi intervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, hoolekogu, õpetajate ja välispartneritega. Antsla Gümnaasium saab kvaliteedimärgi, tunnustuse ning kooli hinnatakse HÕBETASEME väärilliseks.

Palju õnne Antsla Gümnaasium ja Mõniste Kool.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad.

„Ettevõtlik kool” teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada.

Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik.

Ajujahi äriideede arenguprogrammi ja kiirendisse saab kandideerida 27. oktoobrini

Ajujahi äriideede arenguprogrammi ja kiirendisse saab kandideerida 27. oktoobrini.  Ajujahi veebilehel: http://www.ajujaht.ee/hooaeg-2019-2020/osale/

Ajujahile on oma äriideed esitama oodatud kõik – nii noored kui kogenumad, õppivad kui töötavad kui ka need, kel juba ettevõtlusega tegelemise kogemus tagataskus olemas, kuid soovivad karjäärimuutust.

Loe lisa Ajujahi veebilehelt www.ajujaht.ee.

Jälgi Ajujahti Facebookis ja Instagramis.

 

Võrumaa Arenduskeskus, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja EAS kutsuvad Võrumaa tööstusettevõtteid Tark Tööstus arendusmaratonile Tartusse 20.-22. novembril

Arendusmaratonil saavad tööstusettevõtted IT-ettevõtete kaasabiga leida uusi digilahendusi enda kasvu pidurdavatele väljakutsetele tootmisvallast. Lisaks võimaluse leida hea koostööpartner kas antud või tulevasteks arendusprojektideks, häid kontakte ja abilisi mentorite ja koolitajate näol ning võimaluse oma arendusprojektile saada hilisemat tuge edasiarendamisel Tehnopoli Startup Inkubaatorist. Ja seda kõike tasuta!

Esimesed tööstusettevõtted, kes oma väljakutsed häkkimiseks toovad, on:

 1. Afterone OÜ (CNC freesimine ja -treimine) – Kuidas muuta hinnapäringute käitlemist ja hinnapakkumiste tegemist kiiremaks ja täpsemaks ning siduda see MRP-süsteemiga?
 2. Sense Building OÜ (passiivmoodulmajade tootmine) – Kuidas klientide käitumist ja valikuid veebipõhises tellimiskeskkonnas jälgida, analüüsida ning selle tulemusel müügiprotsessi parandada?
 3. Doordec OÜ (terasest avatäidete tootmine) – Kuidas muuta füüsilised tooted, nende liikumine laos ja tootmis- ning hooldusandmed digitaalselt jälgitavaks ja analüüsitavaks?

Anna ka enda osalemishuvist ja lahendamist vajavast väljakutsest teada ennast registreerides siin ning samal lehel saad lugeda lisa nii möödunud kui tulevasest Tark Tööstus üritusest.

Loodame Tartus novembri lõpus kohtuda!

Lisainfo: Kadi Villers, innovatsioonijuht, Tallinna Teaduspark Tehnopol, tel 520 8223, Skype: kadi.villers, kadi.villers@tehnopol.ee

Maaelu mitmekesistamise infopäeva materjalid

Eile, 28. augustil toimus Navil maapiirkonna majandustegevuse
mitmekesistamise toetuse infopäev. Taotluseid saab esitada PRIA e-teenuse keskkonnas 18. septembrist 9. oktoobrini 2019.

Infopäeva esitlused

ettevõtlik kool

Selgunud on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkursi “Õppimine on põnev” Võru maakonna kolm parimat edasisaajat

Võru maakonnast osales kuus edulugu:

 • Antsla Gümnaasium – „Heategevuslik jõululaat ja oksjon“
 • Antsla Gümnaasium – „Loovuslaager“
 • Värska Gümnaasium – „Õpime õues“
 • Võru Kesklinna Kool – muusikal „Vaeslaps ja talutütar“
 • Mikitamäe Kool – Mikitamäe Kooli ja Räpina Aianduskooli koostööpäev „Pingist välja“
 • Osula Põhikool – „Tibukasvatus“

Võru maakonna kolm parimat edulugu, mis pääsesid edasi üle-eestilisse finaali on järgmised:

 • Antsla Gümnaasium – „Heategevuslik jõululaat ja oksjon“
 • Antsla Gümnaasium – „Loovuslaager“
 • Võru Kesklinna Kool – muusikal „Vaeslaps ja talutütar“

 Aitäh kõigile osalenutele ning järgmiste põnevate edulugudeni! Kohtumiseni 17. oktoobril Haridusfestivalil Paide Muusika- ja Teatrimajas. 

2019. aasta parimad maakondlikud lood valib augustiks välja kohalik žürii – seda korraldab kohalik Maakondlik Arenduskeskus. Iga maakonna kolm edukamat pääsevad edasi üle-eestilisse finaali. Selleks on kokku pandud väärikas žürii, kes valib omakorda välja 15 kõige silmapaistvamat lugu, mis jõuavad lõppvooru. 5 kategooria 3 loo paremusjärjestus selgub publiku kaasabil Haridusfestivalil 17. oktoobril Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Mitmekesistamise toetusmeetme sügisese taotlusvooru eel korraldatavad infopäevad

Septembri keskel avab PRIA meetme “Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas” taotlusvoor. Meetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Täpsem info toetusmeetme tingimuste kohta asub PRIA kodulehel.

Selleks, et info mitmekesistamise meetme kohta jõuaks võimalikult paljude ettevõtjateni, on kavandatud rida infopäevi erinevates maakondades.

Maaeluministeeriumi ja PRIA esindajad tutvustavad infopäevadel toetusmeetme eesmärke ja võimalusi. Vaadatakse üle, milleks toetust saab kasutada ja milliste tingimustega tuleb arvestada. Räägitakse, millele tuleb taotlemisel ja hiljem projektide elluviimisel tähelepanu pöörata, et planeeritud tulemused oleksid saavutatavad. Infopäevad korraldatakse koostööd maakondlike arenduskeskustega.

Infopäevale on oodatud osalema kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Mitmekesistamise toetusmeetme infopäevad 2019:

15.08    Tartus, Jalaka 48 Tartumaa Põllumeeste Liidu ruumides algusega kell 10.00
Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra

21.08    Pärnus, Akadeemia 2 Pärnumaa Arenduskeskuse ruumides algusega kell 13.00
Korraldab Pärnumaa Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium Pärnumaa Arenduskeskuse kontaktisik on Svea Uusen

22.08    Kärdlas, Leigri väljak 5 Kärdla Maakonnatalituse majas algusega kell 11.00
Korraldab Hiiumaa Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium Hiiumaa Arenduskeskuse kontaktisikud on Ilmi Aksli

23.08    Kuressaares, Pargi 16 Hotell Meri konverentsisaalis algusega kell 10.00
Korraldab Saare Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium Saare Arenduskeskuse kontaktisikud on Urmas Treiel

27.08    Paides, Rüütli 25 (endine maavalitsuse maja) algusega kell 14.00
Korraldab Järvamaa Arenduskeskus, ettekanded Maaeluministeerium ja Järvamaa Arenduskeskus Järvamaa Arenduskeskuse kontaktisik on Saima Piisner

28.08    Võrumaal, Navi seltsimajas algusega kell 10.00
Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra

29.08    Ida-Virumaa, Maidla Rahvamajas algusega kell 10.00
Korraldab Tartumaa Põllumeeste Liit, ettekanded Maaeluministeerium ja PRIA Tartumaa Põllumeeste Liidu kontaktisik on Jaan Sõrra

Mitmekesistamise turundusmaterjal

Lisainfo: Allar Korjas, peaspetsialist, maaelupoliitika ja analüüsi osakond, Maaeluministeerium, tel 625 6162

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetuse infopäev

Infopäeval tutvustatakse  18.sept – 9. okt 2019 avatud taotlusvooru Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunasvõimalusi ja tingimusi.

Infopäevad toimuvad algusega kell 10:

meetme eesmärk: eelduste loomine uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit
toetuse sihtrühm: tegutsev maapiirkonna mikroettevõte (kuni 9 töötajat, müügitulu kuni 2 milj €)
toetuse suurus: kuni 150 000 €

Infopäevade korraldaja on Tartumaa Põllumeeste Liit. Taotlusvooru avanemisest annab PRIA teada oma kodulehel.
Lisainfo 508 7320.

Toetuse info PRIA veebil.

Toetuse reklaamleht (pdf, 2 MB)

Rohkem uudiseid