Kaido Palu ettevõtluse suunajuht 5855 0202 kaido.palu@vorumaa.ee
Ivi Martens ettevõtluskonsultant 5349 7303 ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal ettevõtluskonsultant 5309 1180 aavo.hummal@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee
Anzelika Gomozova turismikoordinaator 5810 6058 anzelika.gomozova@vorumaa.ee
Kaisa Äärmaa turundusspetsialist 5698 4971 kaisa.aarmaa@vorumaa.ee
Terje Moisto projektijuht 5360 6054 terje.moisto@vorumaa.ee
Hille Lillemägi Kagu-Eesti puiduklastri koordinaator
MTÜ Kagu-Eesti Puiduklaster
5302 5373 hille@tsenter.ee
Angela Viilukas toiduvõrgustiku koordinaator
Võrumaa Talupidajate Liit
520 6260 angela.viilukas@vorumaa.ee
Jüri Makarov Kagu-Eesti ettevõtluskonsultant
SA Valgamaa Arenguagentuur
555 67455 jyri.makarov@valgamaa.ee
Asso Uibo Lõuna-Eesti investorkonsultant
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
5340 8320 asso.uibo@eas.ee

 

tsenterPuiduklaster logo

Kõik kontaktid

Liitu meililistiga

keskkond-koolitus

Registreeru koolitusele – Keskkonnaalaselt jätkusuutlik tootmisettevõte

Võrumaa Arenduskeskus koostöös Sustinere OÜ, Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse, Keskkonnainvesteeringute Keskuse, Materjalivoog MTÜ-ga kutsub Võrumaa tootmisettevõtjaid osalema ONLINE-koolitusel

KESKKONNAALASELT JÄTKUSUUTLIK TOOTMISETTEVÕTE – KUIDAS, MIKS JA MILLEKS?

Koolitusele on oodatud tootmisettevõtjad, kes soovivad hinnata ümber oma äristrateegiaid ja -tegevusi mis vastaksid ettevõtte ja huvigruppide ootustele täna, kaitstes, säilitades ja parandades inim- ja loodusressursse, mida  vajatakse tulevikus.

7 põhjust miks osaleda sellel koolitusel:

 • muuda oma tegevusi tõhusamaks, vähendades kulusid;
 • taga eelis investeeringute ja kapitali juurdepääsule;
 • ole kursis uute regulatsioonidega (roheaudit);
 • täida erinevate huvigruppide ootused (kliendid, koostööpartnerid, avalikkus);
 • ole valmis kriisideks;
 • ole vastutustundlik tööandja ja oma head mainet;
 • õpi teiste kogemustest.

 

Koolitus annab hea sisendi kandideerimaks lähiajal avanevatesse EAS-i ja KIK rohe- ning jätkusuutlikkuse toetusmeetmetesse.

Koolituse järel on osalejatel kahe kuu jooksul võimalik kasutada üks-ühele mentor-sessiooni Sustinere ekspertidega.

 

Koolitus toimub ajavahemikul 25.05.-14.06. 2022 Teamsi keskkonnas. Kokku on 5 koolitust ja igaühe pikkus on 2 tundi.

Osalema on oodatud ühest ettevõttest mitu inimest. Koolitusgrupi suurus kuni 13 ettevõtet. Osavõtutasu ettevõtte kohta 50 eurot.

Registreerimine 23.maini või kuni kohti jätkub.

Registreeri: https://forms.gle/DFQpXkYkgfZNfQMT9

Koolitusprogramm

Täiendav info: Terje Moisto ,Tel: +372 53606054 , E- post:  terje.moisto@vorumaa.ee

 

 

naisettevõtjate inspiratsiooniüritus

Naisettevõtjate inspiratsiooniüritus toimub 2.juunil

Võrumaa Arenduskeskus, Eesti Töötukassa ja Kagu-Eesti Innovatsioonikeskus korraldavad inspiratsiooniürituse naistele UNISTUSEST ETTEVÕTLUSENI.
Üritus toimub 2.juunil algusega kell 16.00 Festivali majas Võrus aadressil Räpina mnt. 11b (sissepääs Vilja tn poolt)

 

Inspiratsiooni oma ettevõtlusega alustamiseks  jagab koolitaja ja ettevõtja Signe Ventsel  

Oma põnevaid kogemusi jagavad:

Kadi Kibena, Võru Festivalimaja eestvedaja

Anzelika Gomozova, Anzelika mahetalu

Avely Marjapuu, NAINE.FIT OÜ üks asutajatest

Mariann Lukka , Eesti moebrändi Zack Marqués üks asutajatest  

ÜRITUS ON TASUTA

Vajalik eelregistreerimine kuni 30.maini
Täiendav info: Ivi Martens ,Tel: +372 53497303 , E- post:  ivi.martens@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus allkirjastab koos 21 teise organisatsiooniga Eesti esimese sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkuleppe

10. mail leiab Tallinnas, Põhjala tehases aset sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arengupäev. Pidulikul koostöökokkuleppe tseremoonial näitavad sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arendamise koostöösoovi nii avaliku-, era- kui ka kolmanda sektori organisatsioonid.

„Kuigi Eesti sotsiaalsed ettevõtted pakuvad tööd ligi 1800 inimesele ja teenivad umbes 45 miljonit eurot ettevõtlustulu aastas, on sotsiaalne ettevõtlus ja sotsiaalne innovatsioon meil täna veel lapsekingades. Teiste riikide edusammude põhjal on alust pingutada, et viia valdkonnad pealavale,“ ütles siseminister Kristian Jaani, kes vastutab Eestis ka kodanikuühiskonna ja sotsiaalse ettevõtluse valdkondade eest. Jaani sõnul näitab Siseministeerium koostöökokkuleppega liitudes, et näeb valdkondades suurt tulevikku.

Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni koostöökokkulepe on laiem tahteavaldus sektorite üleseks koostööks ning näitab osapoolte avatust ja soovi teha koostööd valdkonna arendamisel.

Koostöökokkuleppega on liitunud erinevad sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooniga tegelevad organisatsioonid, sealhulgas ministeeriumid, ülikoolid, erasektori partnerid ja tugiorganisatsioonid.

Osapooled leppisid kokku teha koostööd neljas valdkonnas:

 1. Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ühise visiooni loomine ja eesmärgistatud elluviimine;
 2. Sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni tugiprogrammide ja -meetmete jätkuv arendamine ja toetamine;
 3. Eesti oludesse sobivate ning ühiskondlikku mõju ja innovatsiooni soodustavate rahastusmeetmete arendamine;
 4. Valdkondlike uuringute teostamine ja analüüs.

Eestis koordineerib kokkuleppega seotud tegevusi Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik. Koostöökokkuleppega saavad jätkuvalt liituda kõik soovijad.

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku juhatuse liikme Erkki Kubberi sõnul on visioonid suured. “Tahame oma tegevustega arendada sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni ökosüsteemi, et meil oleks võimekas sektor vähemalt 1000 sotsiaalse ettevõttega. Teha nii, et sotsiaalne ettevõtlus oleks normaalsus, mitte nišš. Just koostöös suudame seda teha,” kirjeldas ta eesmärke.

10. mail toimuval sotsiaalse ettevõtluse ja innovatsiooni arengupäeval astuvad üles valdkonna eestvedajad. Üritusel esinevad inspireerivad sotsiaalsed ettevõtted ja tehakse kokkuvõtteid viimased poolteist aastat kestnud SoFiMa projekti (“Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis”) tulemustest. Samuti antakse ülevaade Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomisest ning järgneva aasta jooksul toimuvatest arengutest.

Organisatsioonid, kes allkirjastavad koostöökokkuleppe:
1. Baltic Innovation Agency
2. EASi ja KredExi ühendasutus
3. Estonian Business School
4. Heateo Sihtasutus
5. Keskkonnaministeerium
6. Kodanikuühiskonna Sihtkapital
7. Maaeluministeerium
8. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
9. Põhjala tehas
10. SEB Pank
11. Siseministeerium
12. Sotsiaalministeerium
13. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
14. Tallinna linn
15. Tallinna Tehnikaülikool
16. Tallinna Ülikool
17. Tartu linn
18. Tartu Ülikool
19. Vabaühenduste Liit
20. Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum
21. VIVITA
22. Võrumaa Arenduskeskus

Sotsiaalsed ettevõtted on organisatsioonid, mis tegutsevad ühiskondliku eesmärgiga, panustades otseselt inimeste toimetulekusse ja heaolusse ning loodus- ja elukeskkonna parendamisse. Sotsiaalsed ettevõtted loovad innovaatilisi lahendusi ning aina enam tekib juurde ühiskonna- ja keskkonnaprobleeme lahendavaid iduettevõtteid. Valdkonna arenguid toimub jõudsalt ka Euroopas. Detsembris 2021 avaldas Euroopa Komisjon sotsiaalmajanduse tegevuskava (Social Economy Action Plan), mille eesmärk on edendada sotsiaalset innovatsiooni, toetada sotsiaalmajanduse arengut ning suurendada selle sotsiaalset ja majanduslikku mõju.

Sündmus korraldatakse “Ühiskondlikult vastutustundlike ettevõtete rahastusvõimaluste arendamine Eestis (SoFiMa)” projekti raames, mida rahastab osaliselt Euroopa tööhõive ja sotsiaalse innovatsiooni programm (EaSI).

Foto: Veebruaris 2022 toimunud mõjuinvestorite ümarlaud.

Kagu-Eesti mentorklubi

Toimus Kagu-Eesti mentorklubi kohtumine

Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubi raames toimus 13.aprillil Põlvamaal Valgjärvel, OÜ Siidrikoja ruumides teine klubikohtumine.
Päeva viis läbi Harald Lepisk. Kohtumisel keskenduti  esitlus- ja müügitehnikatele. Peamised teemad olid: kuidas sõnastada väärtuspakkumist, kuidas esitleda oma toodet või teenust ning milline on ettevõtte online kuvand.

 

Kagu-Eesti mentorklubis osaleb 2022 aastal 14 vähese kogemusega ettevõtjat kolmest (Võru, Põlva, Valga) maakonnast. Igale ettevõtjale on toeks ja nõuandjaks määratud suurte kogemustega tegutsenud ettevõtja ehk mentor.
Mentorklubis toimub terve rida koolitusi/töötubasid, mis keskenduvad klubis osalevate ettevõtjate vajadustele. Lisaks saavad osalejad kasutada teiste osalejate teadmisi ja kogemusi, sest toimuvad erinevad suhtlusringid.

 

Mentorprogrammi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Mentorklubis osalemine on osalejale tasuta.

Lisainfo: Ivi Martens, ettevõtluskonsultant, tel 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee

 

UMA MEKK Kohvikute ja Restoranide nädalal osaleb kümme toidukohta

UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalal 4.- 10. aprillil pakuvad maitseelamusi kümme erinevat toidukohta Vana-Võromaal ja Setomaal.

Sel korral on uuteks osalejaks Maa Gurmee Kodurestoran Räpina vallas Meeksi külas, Mõisa Ait Võru linnas ning Mooste Viinavabrik.

UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädal toimub igal aastal kaks korda: kevadel ja sügisel. Kohvikute ja restoranide nädala eesmärgiks on viia kokku Vana-Võromaa pärandtoidu tootjad toitlustus- ja turismiettevõtjatega ning pakkuda külastajatele uusi kohaliku toidu elamusi. Menüüdes on toitude nimetused nii eesti keeles kui ka kohalikus, võro keeles. Valikutes on nii ruuga, keesi, vatska, määdsä, hülpä, trulli ku vattu – mis need on ja kuidas maitsevad, selgub kohapeal.

Toidukohad ootavad kevadisele maitserännakule külastajaid nii Kagu-Eesti piirkonnast kui ka kaugemalt. Kolmekäigulise söömaaja hinnaks on 24 eurot, see sisaldab eel- ja pearooga ning magustoitu. Lauad tuleb broneerida ette vähemalt 24 tundi. Teavet toidukohtade ning menüüde kohta leiad visitvoru kodulehelt https://www.visitvoru.ee/, Uma Meki FB lehelt ning Uma Meki kodulehelt.

Kohvikute ja restoranide nädal Võrumaal toimus esimest korda aprillis 2016 aastal, siis pakkusid Uma Meki menüüsid viis toidukohta. Osalemaks UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalal on toitlustuskohtadel vaja järgida kõiki Vana-Võromaa toidumärgise UMA MEKK reegleid ja nõudeid, sealhugas peab vähemalt 50% menüü koostisosadest olema Vana-Võromaal toodetud või kasvatatud tooraine.

Viimastel aastatel on UMA MEKK kohvikute ja restoranide nädalal olnud 1200-1500 maitseelamuse otsijat. Aastate jooksul on kohaliku toidu nädalatel osalenud kolmkümmend kohvikut ja restorani.

Lisainfo:

Anzelika Gomozova
SA Võrumaa Arenduskeskus
Turismikoordinaator
TEL +372 58106058
anzelika.gomozova@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus otsib ettevõtluse projektijuhti

Võrumaa Arenduskeskuses töötavad eri valdkondade talendikad arendusinimesed, kes päriselt armastavad Võru maakonda ning tahavad, et siinsed inimesed oleksid ettevõtlikud ja ettevõtted jätkusuutlikud. Kas ka sina usud, et läbimõeldud ja hästi korraldatud projektid aitavad jõuda lähemale seatud eesmärkidele? Kui jah, siis võta meiega ühendust, sest Võrumaa Arenduskeskusesse on oodatud

PROJEKTIJUHT,

kes kavandab ja juhib projekte, mis aitavad maakonna ettevõtetel veelgi konkurentsivõimelisemaks ja jätkusuulikumaks areneda.

Oled oodatud, kui tunned projektide kavandamise, elluviimise ja aruandluse põhimõtteid, vead rõõmuga eest ja lööd kaasa ürituste korraldamises, tunned end hästi nii omade kui võõrastega suheldes, jälgid ja oskad analüüsida infot, sõna rohepööre tekitab sinus soovi midagi uut korda saata. Oled omandanud kõrghariduse ja sul on valdkondlik töökogemus.

Meie juures on paindlik töökorraldus ning arengut ja koostööd väärtustav organisatsioonikultuur.

Küsimuste korral võta ühendust arenduskeskuse ettevõtluse suunajuhi Kaido Paluga: kaido.palu@vorumaa.ee, 5855  0202.

Kandideeri kuni 28. märtsini saates aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee oma CV ja motiveeritud sooviavaldus.

Õpilasfirmade juhendajad on oodatud motivatsioonipäevale „Alustava juhendaja stardiabi“

Motivatsioonipäev „Alustava juhendaja stardiabi “

7. aprillil 2022 on tulemas üle-eestiline alustava mini- ja õpilasfirma juhendaja stardiabi seminar. Sel korral toimub see Võru maakonnas. Külastatakse Võru Gümnaasiumi ja Võrumaa Kutsehariduskeskuse Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskust Tsenter.

07.04.2022 kell 10.30-15.30

Võru Gümnaasium ja Tsenter

Päevakava:
10.15 Kogunemine Võru Gümnaasiumi juures
10.30 Võru Gümnaasium (ringkäik koolimajas ja Õpilasfirma kogemuslugu)
11.45 Sõit Tsentrisse
12.00 Lõuna
12.30 Ringkäik ja kogemuslugu: Tsentri koostöö ÕF-dega (Kaido Mäesalu)
13.30 Turunduse seminar (Marek Mekk)
15.00 Päeva kokkuvõte – tekkinud küsimused

Motivatsioonipäev on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi toetuse andmise tingimustest “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks” Võrumaa PATEE programm 2020-2023.

Foto: Võrumaa Teataja

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtlikkuse koordinaator, tel 521 7705, eliis.ermel@vorumaa.ee

Üleskutse: aitame üheskoos Ukraina sõjapõgenikke vastu võtta Võru maakonnas

Austatud Võru maakonna ettevõtjad!

Juba nädalaid toimub Ukrainas naaberriigi agressioon, mis on sundinud miljoneid inimesi oma kodudest lahkuma. See on üleilmne humanitaarkriis, mis mõjutab meid kõiki. Võru maakonda on juba saabunud esimesed sõjapõgenikud, kes vajavad kohaliku kogukonna abi, et end siin võimalikult turvaliselt tunda. Põgenike siin viibimise aeg on kahjuks praegu prognoosimatu.

Mitmed Võru maakonna ettevõtjad on andnud teada oma valmisolekust toetada maakonna omavalitsusi, et valmistuda põgenike vastuvõtmiseks.

Kutsume teid, head ettevõtjad, üles teada andma oma toetamissoovist. Toetada saab rahaliselt, oma teenustega või sobiva kaubaga. Näiteks on abi vaja põgenike majutuse ettevalmistamisel, riiete soetamisel jne. Täpsemad vajadused selguvad jooksvalt, seetõttu on nimekiri pidevas täiendamises…

Annetusi kogume vajaduspõhiselt. Oluline on saada info ettevõtjate valmisolekust panustamiseks ning millega panustada soovitakse. SA Võrumaa Arenduskeskus viib omavalitsuste vajadused ja ettevõtjate pakkumised kokku. Anna teada oma panustamissoovist: ukraina@vorumaa.ee.

Kui soovid koheselt rahaliselt toetada, siis saad teha seda läbi Eesti Punasee Risti konto: EE742200001180001436, märkides juurde selgituse “Ukraina põgenikud, Võru maakonnas”. Eesti Punane Rist on kantud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute nimekirja. NB! Annetuse summast läheb 10% Punase Risti üldkulude katteks.

Laekunud annetuste kasutamise üle peame eraldi arvestust ning kasutamise arutame läbi omavalitsuste ja ettevõtjate esindajatega.

Lisaks annetustele saate toetada põgenikke ka töökoha pakkumisega. Anna oma valmisolekust tööd pakkuda teada: https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/

Paneme seljad kokku ja liigume ühise eesmärgi nimel!

Tiit Toots, Ursel Kaarna, Indrek Klampe ja Janar Oru

Täpsem info:
Tiit Toots
Juhatuse liige
SA Võrumaa Arenduskeskus
+372 514 5985
tiit.toots@vorumaa.ee

Info Ukrainlaste töötamise kohta Eestis

Seoses Venemaa sõjalise tegevusega Ukrainas on paljud Ukraina kodanikud sunnitud oma koduriigist lahkuma. See e-kiri sisaldab olulisemat informatsiooni, mis puudutab hetkeolukorda ukrainlaste palkamisel ja seaduslikul töötamisel Eestis.

Seoses Ukraina kodanike töötamisega Eestis on oluline teada, et:

 • Euroopa Liit kavandab lähipäevil kõigile Ukraina sõjapõgenikele ajutise kaitse andmist, mis tähendaks, et Eestisse sõja eest pagenud ukrainlased saaksid peagi Eestis töötada ja kasutada tööturuteenuseid samadel tingimustel nagu Eesti inimesed (välismaalaste seadust sel juhul ei kohaldata). Otsus ajutise kaitse andmise kohta langetatakse ELis lähipäevil.
 • Julgustame ukrainlasi palgata soovivaid ettevõtjaid lisama oma tööpakkumine spetsiaalselt selleks tehtud Töötukassa veebikeskkonda: https://www.onlineexpo.com/ee/tookohad-ukrainlaste-jaoks-eestis/
 • Valitsus kavandab välismaalaste seadusest tuleneva lühiajalise töötamise (LTR) palgakriteeriumi ajutist muudatust, et hõlbustada juba enne 24.veebruarit Eestisse tulnud ukrainlaste palkamist. Kõik sedalaadi leevendused eeldavad seadusemuudatust ja Riigikogu menetlust ning võtavad seetõttu mõnevõrra aega. 

Seniks, kuni muudatused ei ole jõustunud, kehtivad järgmised reeglid:

 • Ukraina kodanikud, kel on viisa või muu viibimise alus lõppenud, saavad Eestis PPA peadirektori korraldusega edasi viibida, ent kui töötamise periood (LTRi puhul 365 päeva 455 järjestikuse päeva jooksul ja hooajatöö puhul 270 päeva 365 päeva jooksul) on täis, ei saa nad praegu Eestis edasi töötada.
 • Ukraina kodanikud, kel on viisa või muu viibimise alus lõppemas, ent kel ei ole LTRi puhul 365 päeva ja hooajatöö puhul 270 päeva täis, saavad järelejäänud töötamisperioodiks kasutada uut LTRi. Tööandja saab LTRi taotleda PPA iseteeniduskeskkonnas.
 • Viibimisaluse pikendamist eraldi viisa või muu viibimise aluse pikendamiseks taotleda vaja ei ole. NB! Kõik Ukraina kodanikud saavad Eestis edasi viibida, ent viibimisalus ei anna automaatselt õigust töötamiseks.
 • Kui Eestisse viisavabalt või viisaga tulnud Ukraina kodanik (kes ei taotle pagulasstaatust ega EL ajutist kaitset) leiab endale Eestisse saabudes ajutise töökoha, peab tööandja registreerima lühiajalise töötamise.
 • Ajutise viibimisalusega inimestel, kel ei ole tööandjat ja töökohta, ei ole praegu õigust end tööotsijana registreerida ega töövahendust saada. Ukrainlastele Töötukassa teenustele ligipääsu andmine eeldab seadusemuudatust, mis võtab mõnevõrra aega.

Lisainfo:

Kagu-Eesti mentorklubi alustab uut hooaega

Märtsis alustab tegevust Kagu-Eesti mentorklubi uus hooaeg, mis on ellu kutsutud, et anda  alustavatele ettevõtjatele enesekindlust ja kasvatada nende suhtlusvõrgustikku.  

Mentorlusprogramm sobib, kui soovid:
• omandada uusi teadmisi läbi koolituste;
• suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi ja leida kontakte;
• saada ja jagada kogemusi;
• analüüsida koos mentoritega oma ettevõtte väljakutseid, erinevaid vaatenurki ja arvamusi
Mentorlusprogrammis saab osaleda Valga, Põlva ja Võru maakonna ettevõtja (mentii). Iga alustav ettevõtja saab endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks eesmärkide saavutamisel.

Kui soovid investeerida endasse ja ettevõtte arengusse, siis kandideeri Kagu-Eesti ettevõtjate mentorklubisse. Oled oodatud osalema, kui Sinu firma vanus on kuni 3 aastat (erandkorras ka kauem tegutsenud ettevõte). Mentorklubi kohtumiste raames toimuvad ettevõtlusalased koolitused, suhtlus mentorite ning teiste ettevõtjatega, külastatakse põnevaid ettevõtteid.

Mentorlusprogrammis saab osaleda  Valga, Põlva ja Võru maakonna 12 alustavat ettevõtjat (mentiid).
Vaata mentorite tutvustust SIIT

Registreerumiseks palume täita ankeedi hiljemalt 14.märts 2022 SIIN    

Mentorklubi ajakava aastal 2022:
23. märts kell 10-17 Otepääl, Tehvandi staadionihoone konverentsikeskuses.
Avakohtumine –  eesmärkide seadmine, plaani koostamine. Koolitaja Mart Kikas.
13.aprill         Esitlus- ja müügitehnikad, Harald Lepisk,
18-19.mai      Õppereis ettevõtetesse
8.sept             Praktikapäev: Müük. Turundus. Tootearendus. 
LoovusaitIndrek Maripuu
06.okt             Minu teenuse/toote hind, kas on piisav? Kristo Krumm
03.nov            Mentorklubi  tegevuste kokkuvõtted, Mart Kikas.

Mentorklubi korraldavad Valgamaa Arenguagentuur, Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus.
Tegevuste elluviimist toetab Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: tel 53497303, e-post ivi.martens@vorumaa.ee, Ivi Martens, ettevõtluskonsultant.


Programmis osalejalt ootame:
• motivatsiooni ja valmisolekut enda ja ettevõtte arendamiseks
• kandideerimisankeedi täitmist koos osalemisesoovi põhjendusega
• kinnitust osaleda kõikidel kohtumistel

Nõuded mentorklubis osalevatele ettevõtjatele (mentiidele):
1. mentorklubi on suunatud kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjale (erandina kauem tegutsenud);
2. mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht;
3. mentorklubis saab osaleda ainult ettevõtja esindajana, mitte üksnes füüsilise isikuna;
4. Programmis ei saa osaleda mentiina 31.03.2015 kinnitatud väliskaubandus- ja ettevõtlusministri käskkirja nr 15-0094 „Toetuse andmise tingimused ettevõtlusteadlikkuse arendamiseks“ punktides 6.9.7, 6.9.8 ja 6.9.9 välja toodud järgmiste tegevusalade esindajad:
3.2.13.1. Euroopa Liidu toimimise lepingu lisas I loetletud põllumajandustoodete esmane tootmine;
3.2.13.2. Kalandus- ja vesiviljelusvaldkond, mida reguleeritakse nõukogu määrusega (EL) nr 1379/2013;
3.2.13.3. Tubaka ja tubakatoodete valmistamine, töötlemine ja turustamine;
3.2.13.4. Hasartmängude ja kihlvedude korraldamine;
3.2.13.5. Raskustes olevad ettevõtjad, mis on sellisena määratletud liidu riigiabi eeskirjades (Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014 artikli 2 punktis 18

Rohkem uudiseid