Ivi Martens ettevõtluskonsultant 5349 7303 ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal ettevõtluskonsultant 5309 1180 aavo.hummal@vorumaa.ee
Aarne Leima Setomaa ettevõtluskonsultant 5322 6961 aarne.leima@setomaa.ee
noorte ettevõtlikkuse konsultant
Kuldar Leis Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja 504 8123 kuldar.leis@arenduskeskused.ee

Kõik kontaktid

Homme alustab taas ettevõtjatele suunatud Kagu-Eesti mentorklubi

 

Homme alustab Pühajärve puhkekeskuses oma esimese kokkusaamisega uut hooaega Kagu-Eesti Mentorklubi.  Iga klubikohtumise raames toimub koolitus ning sellele järgneb diskussioon ja aeg mentoritele – alustavatele ettevõtjatele omavaheliseks suhtlemiseks, kogemuste ja mõtete vahetamiseks. Mentorklubi koolitusi viivad läbi Eesti juhtivad koolitajad ja eksperdid. Kagu-Eesti mentorklubi korraldavad Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus ja Valgamaa Arenguagentuur.

Kagu-Eesti Mentorklubis osaleb sel aastal 25 ettevõtjat Kagu-Eesti kolmest maakonnast. Käesoleval hooajal on kavas neli kahepäevast kohtumist.

Aprillikuu alguses toimub Suur avaüritus, kus saadakse omavahel tuttavaks ja lükatakse mänguliselt käima 2018. aasta mentorklubi, pannes tööle nii pea, näpud kui ka kõneosavuse. Klubikohtumise viib läbi juhtimiskonsultant ja koolitaja Marko Rillo. Teisel klubiüritusel maikuus on kavas kohtumine teemal „Reeglite rikkumine – uued arendusideed,” mille viib läbi ettevõtja, koolitaja ja nõustaja Indrek Maripuu. Klubikohtumisel elimineeritakse iseenesest mõistetavust ja otsitakse töötavaid ärimudeleid.  Septembris toimub kokkusaamine teemal „Persoonibränd.“ Koolitab turundaja ja koolitaja Signe Ventsel. Kuidas luua tugev persoonibränd saavutamaks konkurentsieelise. Mentorklubi klubiüritused lõpetab oktoobrikuus toimuv kogemuskoolitus ehk õppereis Raplamaale.

Mentorklubi tegevusi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Ivi Martens, atesteeritud ettevõtluskonsultant, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee

                       

Võrumaa Arenduskeskus otsib oma meeskonda ettevõtlusnõustajat

Töökoha põhieesmärk: Ettevõtete ettevõtluskeskkonna parendamisele, uute ettevõtete loomisele ja olemasolevate ettevõtete arengule kaasa aitamine, sh ettevõtjate teavitamine, koolituste korraldamine, noorte ettevõtlikkust toetavate tegevuste koordineerimine, maakonna ettevõtluskeskkonda ja noorte ettevõtlikkuse tõusu toetavate arendusprojektide algatamine ja läbiviimine.

Tööülesannete kirjeldus

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • kõrgharidus, soovitavalt majanduse või avaliku halduse valdkonnas;
 • teadmised ettevõtlusvaldkonnast ja Euroopa Liidu struktuurifondidest;
 • eelnev töökogemus ettevõtlusprojektidega või ettevõtjana;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel, inglise ja/või vene keele oskus kesktasemel erialase sõnavara valdamisega;
 • teksti- ja tabelitöötlusprogrammide kasutamise oskus;
 • iseseisvus ja algatusvõime, väga hea suhtlemisoskus, kohusetundlikus, korrektsus, abivalmidus, hea stressitaluvus, meeskonnatööoskus.

Kasuks tuleb:

 • kogemus noorte ettevõtlikkuse edendamises;
 • arendus- ja/või ettevõtlusprojektide kirjutamise kogemus.

Omalt poolt pakume:

 • põnevat ja eneseteostust pakkuvat tööd;
 • sõbralikku ja toetavat meeskonda;
 • kaasaegseid töötingimusi.

Kandidaatidel palume esitada hiljemalt 17. aprillil 2018 e-kirja aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee järgmised dokumendid:

 • motivatsioonikiri;
 • elulookirjeldus;
 • haridust ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad.

NB! Töövestlused välja valitud kandidaatidega toimuvad 20. aprillil 2018.

Kontaktandmed:
Asukoht: Jüri 12, 65620 Võru
Tööle asumise aeg: niipea kui võimalik
Töö tüüp: osaline tööaeg (0,5 koormus), töötaja
Lepingu tüüp: tähtajaline, asendaja lapsehoolduspuhkuse ajaks
Kontaktisik: juhatuse liige Tiit Toots, tel 514 5985

Homme alustab uut hooaega ettevõtjatele suunatud Kagu-Eesti Kogemusklubi

Homme, 28. märtsil alustab Moostes oma esimese kokkusaamisega uut hooaega Kagu-Eesti Kogemusklubi, mis pakub väikeettevõtjatele võimalust suhelda nii koolitajate kui praktikutega, saada uusi teadmisi, häid nõuandeid ning jagada vastastikuseid kogemusi. See on hea võimalus nii uute kontaktide saamiseks kui ka suhetevõrgustiku laiendamiseks ja arendamiseks. Kagu-Eesti Kogemusklubi korraldavad Võrumaa Arenduskeskus, Põlvamaa Arenduskeskus ja Valgamaa Arenguagentuur.

Kagu-Eesti kogemusklubis osaleb sel aastal 33 ettevõtjat Kagu-Eesti kolmest maakonnast. Käesoleval hooajal on kavas kolm kahepäevast kohtumist.

Märtsi kohtumise teemaks on “Juhtimise varjatud tahud ja nendega toimetulek,” koolituse viib läbi organisatsioonikonsultant, treener ja mentor Margus Alviste. Osalejatele pakutakse lisaks koolitusele õppe-eesmärkide saavutamiseks põnevaid arutelusid, erinevaid näiteid, visuaalseid mudeleid ja praktilisi harjutusi. Teisel kohtumisel mais on kavas „Ärimudeli töötuba,“ mille viib läbi juhtimiskonsultant ja koolitaja Marko Rillo. Klubikohtumisel otsitakse uusi ideid ja arengusuundi kiirete muutuste tuules. Novembris toimub kokkusaamine „Läbirääkimised.“ Koolitab läbirääkimiste ekspert ja koolitaja Georg Merilo. Koolitusel toimub reaalsete kaasuste lahendamine grupitöödes ja läbirääkimiste simulatsioonid. Osaleja kogeb oma plusse, õpib vältima vigu ning aru saama nende tekkepõhjustest.

Kogemusklubi tegevusi rahastab Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fond.

Lisainfo: Ivi Martens, atesteeritud ettevõtluskonsultant, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel +372 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee

Ettevõtte finantskoolitus

28. märtsil 2018, kell 11.00-18.00 Navi seltsimajas

Koolitus on suunatud ettevõtte juhtidele, töötajatele suurendamaks teadlikkust finantsidest, aruannetest ja nende analüüsist ning rahavoogude planeerimisest. Seda nii LEADER meetmetest toetuse taotlemise kui ettevõtte juhtimise vaatest.

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

 • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus
 • Majandustehingud ja bilanss
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus; kasumite liigid
 • Bilansi ja kasumiaruande olulisemad proportsioonid ja suhted
 • Äriplaani sisu ülesehitus ja tähtsaimad momendid
 • Rahavoo plaan äriplaanis

Koolitaja MARGUS TINITS Just juhtidele, ettevõtjatele ja teistele mitte-finantsspetsialistidele mõeldud koolitustega on Margus Tinits tegelenud 1993. aastast alates. Margus on Tallinna Tehnikaülikooli
ärikorralduse instituudi külalisdotsent, Äripäeva Akadeemia ja EMI EWT lektor, vandeaudiitor. Antud koolitus toetub (nn „numbrite maagia“ lahtiseletamise asemel) finantsnähtuse sisulisele mõistmisele, graafilisele kujutamisele, tervele mõistusele, loogikale ja eesti keelele (raamatupidamise keele asemel).

Praktika on näidanud, et ettevõtete juhtimisel on selline lähenemine märksa tulemuslikum.

Registreerimine: https://goo.gl/forms/1g0bKCCAbLQu47082
www.voruleader.ee

Rahandusministeerium ja MKM kutsub osalema infoseminaril “Raha kasvatamise võimalused ja riskid”

Olgu meie valitud eluala milline tahes, on igaühel alati midagi uut õppida nii raha säästmisest kui ka kasvatamisest sõltumata ajast või eelnevate teadmiste olemasolust. Kuna märts on kogu Eestis rahatarkuse kuu, kutsub rahandusministeerium koostöös Pangaliidu ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga Teid 27. märtsil kl 17 Stedingu maja kohvikus (Kreutzwaldi 15) kuulama infoseminari “Raha kasvatamise võimalused ja riskid.”

Seminaril osalus on tasuta ning materjalid ja teemad on ettevalmistatud ministeeriumide ja Pangaliidu koostöös.  Osalemiseks täitke registreerumisvorm.

Ajakava ja teemad:

Kell 17-18: Sissejuhatus raha kasvatamise olulisusest, võimalustest –  Kai Kutsar (SEB panga äriarendusjuht, tegelenud aastaid investeerimistoodete juhtimisega)

 • Vajaduste ja võimaluste kaalumine, eesmärkide seadmine
 • Kriteeriumid ja kaalutlused raha paigutamiseks, lisateabe hankimine
 • Eeldused investeerimiseks – konto avamine, plaan

Kell 18 -18.30: Kuidas alustada investeerimist –  Kuldar Leis (rahvusvahelise kogemusega tippettevõtja ja investor)

 • Ajendid investeerimise alustamiseks
 • Kaalutluskohad, riskide hindamine
 • Valusad kaotused, magusad võidud

Kl 18.30-19.00: Suupistelaud, küsimused-vastused

Täiendav info: Kristel Onno, ettevõtlikkuse konsultant, tel 521 7705, kristel.onno@vorumaa.ee

Mentorklubi kutsub 1-3 aastat tegutsenud ambitsioonikaid ettevõtjaid osalema

Ootame ettevõtjaid aprillis algavasse ettevõtjate mentorklubisse.  Eelistame  1-3 aastat tegutsenud ambitsioonikaid ettevõtjaid. Sel hooajal on 5 klubikohtumist aprillist novembrini koos Valgama mentorklubi liikmetega. Klubisse on oodata ca 30 osalejat kolmest maakonnast (Võru, Põlva, Valga).

Varasemad osalejad on hinnanud kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja  kliente.

Mentorklubi võimaldab:

 • saada endale koostööpartneriks kogenud mentor, kellega koos arutada läbi ettevõtte arenguplaanid ning teha olulisi otsuseid;
 • läbida asjalikke koolitusi, mida viivad läbi Eesti juhtivad koolitajad ja eksperdid;
 • õppida edukate ettevõtete kogemustest ja saada nõu mentoritelt;
 • saada uusi tuttavaid ja ideid oma äri arendamisel.

Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.

Mentorklubis osalemine on tasuta (koolitus, majutus, toitlustus), programm ei kata transpordikulu ( va õppereis) klubi toimumise kohta.

Klubis saab iga alustav ettevõtja (mentii ) endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks ettevõtjale seatud eesmärkide saavutamisel.

KAVA

4.-05.aprill  Suur avaüritusMarko Rillo. Toimumiskoht: Pühajärve puhkekeskus
30.-31.mai   Reeglite rikkumine- uued arendusideed- Indrek Maripuu, Toimumiskoht:  Loovusait, Neitsijärve talu, Uibujärve küla, Põlva vald
05.-06.sept  Persoonibränd- Signe VentselToimumiskoht: Kubija hotell-loodusspaa Võrumaal http://www.kubija.ee/
24. -25.okt  Õppereis Raplamaale
Lõpuseminar novembris.

Iga klubikohtumise raames toimub koolitus ning sellele järgneb diskussioon ja aeg mentoritele – mentiidele omavaheliseks suhtlemiseks, kogemuste ja mõtete vahetamiseks.

Registreerimine kuni 22.märtsini. 

Vaata ka: Mentorklubi meelespea 2018

Täiendav info: SA Võrumaa Arenduskeskus, ivi.martens@vorumaa.ee, 5349 7303 või SA Põlvamaa Arenduskeskus  diana.plakso@polvamaa.ee, 527 5899

Kultuurikava on Võrumaa sündmusterohke kevad- ja suvehooaja kajastaja

Kutsume kõiki sündmuste korraldajaid üles kajastama Võrumaal toimuvaid sündmuseid Kultuurikava portaalis.

Kultuurikava on Võrumaa sündmuseid kajastanud aastast 2015. Kultuurikava on ühtne lahendus, mis on mõeldud nii sündmuste korraldajatele kui sündmuste külastajatele.

Ürituste korraldajad saavad ennast registreerida kultuurikava.ee lehe kaudu portaali kasutajaks ning oma sündmuste info keskkonda sisestada. Portaal on mõeldud kõigile kultuuri-, spordi-, vaba aja, aga ka näiteks koolituste jm avatud ürituste kajastamiseks.

Kultuurikava annab ka osalejatele hea võimaluse info leidmiseks Võrumaal toimuva kohta. Kultuurikava kaudu kajastuvad Võrumaa sündmused paljudes infokanalites üle Eesti, nagu näiteks visitvoru.ee või puhkaeestis.ee mistõttu leiavad siinsed sündmused ka laiemat kõlapinda.

Võrumaa  kultuurikava rahastab SA Võrumaa Arenduskeskus ja kultuurikavasse info lisamine on korraldajatele tasuta.

Võrumaa kultuurikava sündmustega on võimalik tutvuda läbi Kultuurikava veebilehe.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, aigi.pall@vorumaa.ee

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu 2018. a taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud 09.-23. aprill 2018. a

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 06. juuli 2018.

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:

 1. märts kell 10.00 projektikoolitus Obinitsa külakeskuses, registreeru piiriveere@piiriveere.ee
 2. märts kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas, registreeru siin
 3. märts kell 16.00 infopäev Obinitsa külakeskuses, registreeru siin

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

Eurostat statistika andmebaas kui kasulik töörist tegusale ettevõtjale

Eurostat on Luksemburgis asuv Euroopa Liidu statistikaamet. Organisatsiooni missioon on pakkuda Euroopale kvaliteetset ja usaldusväärset statistikat. Eesmärgi täitmisel propageeritakse  järgnevaid väärtusi: austus ja usaldus, tipptaseme edendamine, innovatsiooni edendamine, teenindussuutlikkus, professionaalne sõltumatus.

Eurostati peamiseks ülesandeks anda on Euroopa Liidule Euroopa tasandi statistikat selliselt, et andmeid oleks võimalik võrrelda riikide vahel ja regiooniti, olgu selleks siis näiteks mahepõllumaa osakaal haritavast maast või igakuised andmed turismiasutuste täituvuse kohta.

Eurostat veebikeskkonda on lihtne kasutada. Mugavaks kasutamiseks on andmed koondatud teemade kaupa (Statistics by theme). Grupeeritud on näiteks: majandus- ja rahandusvaldkonda puudutavad teemad, tööstus-kaubandus ja teenused,  põllumajandus, metsandus ja kalandus jne.

Eurostati tooted ja tööriistad

Statistika andmebaas (The database) on Eurostati alamleht, mis pakub tasuta juurdepääsu kogu Eurostati poolt kogutavale statistikale.

Publikatsioonid (Publications). Kõik Eurostat poolt väljastatud informatsioon on saadaval tasuta PDF versioonis, alternatiivselt saab trükitud versioone on tellida EU Bookshop veebipoest. Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus tellida 1 raamat tasuta tasudes vaid postikulu eest.

Statistika selgitatud (Statistics Explained) esitab Euroopa statistika kergesti arusaadaval viisil, kasutades Wiki- inspireeritud süsteemi. Kõigi artiklite juurde kuulub ka sõnastik, mis selgitab statistilisi termineid ja lisatud on ka arvukaid linke täiendavale informatsioonile.

Visualiseerimise tööriist. Boonusena loob Eurostat võimaluse saadud andmeid ka visuaalselt võrrelda, muutes andmed graafikuteks või tuues nad näiteks Euroopa kaardile.  

Euroopa alaste küsimustega soovitame alati pöörduda Europe Direct Võru teabekeskusesse Jüri 12, Võru., email: euroinfo@vorumaa.ee tel. 7868301.

Puidu- ja mööbliettevõtjad on kutsutud osalema ekspordiseminaridel 12.-13. märtsil Väimelas TSENTRIS ja 14.-15. märtsil Valmieras Lätis

Kas otsid viise kuidas laiendada oma ettevõtet ja siseneda eksporditurgudele? Maailm ei ole kunagi olnud nii käeulatuses kui praegu! Kraba võimalusest ja registreeru ekspordiseminarile, et hinnata oma ettevõtte valmisolekut ekspordiks ning õppida häid nippe, kuidas ekspordiga seotud toiminguid tänapäevasel moel teostada. Puidu- ja mööbliettevõtjad on kutsutud osalema ühel kahest 2-päevasest ekspordiseminarist – 12.-13. märtsil Väimelas ja 14.-15. märtsil Valmieras Lätis.

Ekspordiga alustades tuleb rinda pista mitmete teemadega – alustades vajadusest analüüsida ettevõtte ja toote valmisolekut ekspordiks, määrata eksporditegevuste prioriteedid kuni tarviduseni teostada kõik vajalikud toimingud (valdavalt) piiratud ettevõttesiseste ressursside tingimustes. Püüdes kõike ise ära teha, on väikeettevõttes tihti tulemuseks võtmeisikute ülekoormus ja “uppumine” igapäevastesse väheolulistesse tegevustesse. Siinkohal saavad abikäe sirutada “päkapikud”. Kes nad on ja miks nad igale eksportivale väikeettevõttele vägagi kasulikud võivad olla? Neile ja teistele küsimustele vastuse saamiseks ning kasulike eksporditeadmiste ja -tööriistade omandamiseks osale ekspordiseminaril ja  töötoas!

Seminarid on jagatud sihtgrupi järgi kaheks. Mööblitootjad on oodatud osalema 12-13. märtsil Väimelas kompetentsikeskuses TSENTER ning puitmajatootjad 14-15. märtsil Lätis Valmieras. Loe veel

Rohkem uudiseid