Ivi Martens ettevõtluskonsultant 5349 7303 ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal ettevõtluskonsultant 5309 1180 aavo.hummal@vorumaa.ee
Aarne Leima Setomaa ettevõtluskonsultant 5322 6961 aarne.leima@setomaa.ee
Kristel Onno noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 kristel.onno@vorumaa.ee

Kõik kontaktid

Ettevõtte finantskoolitus

28. märtsil 2018, kell 11.00-18.00 Navi seltsimajas

Koolitus on suunatud ettevõtte juhtidele, töötajatele suurendamaks teadlikkust
finantsidest, aruannetest ja nende analüüsist ning rahavoogude planeerimisest.
Seda nii LEADER meetmetest toetuse taotlemise kui ettevõtte juhtimise vaatest.

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

 • Bilansi loogika, sisu ja ülesehitus
 • Majandustehingud ja bilanss
 • Kasumiaruanded, nende loogika, sisu ja ülesehitus; kasumite liigid
 • Bilansi ja kasumiaruande olulisemad proportsioonid ja suhted
 • Äriplaani sisu ülesehitus ja tähtsaimad momendid
 • Rahavoo plaan äriplaanis

Koolitaja MARGUS TINITS Just juhtidele, ettevõtjatele ja teistele mitte-finantsspetsialistidele
mõeldud koolitustega on Margus Tinits tegelenud 1993. aastast alates. Margus on Tallinna Tehnikaülikooli
ärikorralduse instituudi külalisdotsent, Äripäeva Akadeemia ja EMI EWT lektor, vandeaudiitor.
Antud koolitus toetub (nn „numbrite maagia“ lahtiseletamise asemel) finantsnähtuse
sisulisele mõistmisele, graafilisele kujutamisele, tervele mõistusele, loogikale ja
eesti keelele (raamatupidamise keele asemel).

Praktika on näidanud, et ettevõtete juhtimisel on selline lähenemine märksa
tulemuslikum

Registreerimine: https://goo.gl/forms/1g0bKCCAbLQu47082
www.voruleader.ee

Rahandusministeerium ja MKM kutsub osalema infoseminaril “Raha kasvatamise võimalused ja riskid”

Olgu meie valitud eluala milline tahes, on igaühel alati midagi uut õppida nii raha säästmisest kui ka kasvatamisest sõltumata ajast või eelnevate teadmiste olemasolust. Kuna märts on kogu Eestis rahatarkuse kuu, kutsub rahandusministeerium koostöös Pangaliidu ja majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga Teid 27. märtsil kl 17 Stedingu maja kohvikus (Kreutzwaldi 15) kuulama infoseminari “Raha kasvatamise võimalused ja riskid.”

Seminaril osalus on tasuta ning materjalid ja teemad on ettevalmistatud ministeeriumide ja Pangaliidu koostöös.  Osalemiseks täitke registreerumisvorm.

Ajakava ja teemad:

Kell 17-18: Sissejuhatus raha kasvatamise olulisusest, võimalustest –  Kai Kutsar (SEB panga äriarendusjuht, tegelenud aastaid investeerimistoodete juhtimisega)

 • Vajaduste ja võimaluste kaalumine, eesmärkide seadmine
 • Kriteeriumid ja kaalutlused raha paigutamiseks, lisateabe hankimine
 • Eeldused investeerimiseks – konto avamine, plaan

Kell 18 -18.30: Kuidas alustada investeerimist –  Kuldar Leis (rahvusvahelise kogemusega tippettevõtja ja investor)

 • Ajendid investeerimise alustamiseks
 • Kaalutluskohad, riskide hindamine
 • Valusad kaotused, magusad võidud

Kl 18.30-19.00: Suupistelaud, küsimused-vastused

Täiendav info: Kristel Onno, ettevõtlikkuse konsultant, tel 521 7705, kristel.onno@vorumaa.ee

Mentorklubi kutsub 1-3 aastat tegutsenud ambitsioonikaid ettevõtjaid osalema

Ootame ettevõtjaid aprillis algavasse ettevõtjate mentorklubisse.  Eelistame  1-3 aastat tegutsenud ambitsioonikaid ettevõtjaid. Sel hooajal on 5 klubikohtumist aprillist novembrini koos Valgama mentorklubi liikmetega. Klubisse on oodata ca 30 osalejat kolmest maakonnast (Võru, Põlva, Valga).

Varasemad osalejad on hinnanud kohtumistel kogemuste jagamist ja üksteiselt õppimist, uute mõttekaaslaste leidmist ning koostöö suurenemist. Hea võimalus on küsida otse koolitajatelt, osalejatelt tagasisidet enda teenuste/toodete kohta, mille läbi on saadud uusi arendusideid ja  kliente.

Mentorklubi võimaldab:

 • saada endale koostööpartneriks kogenud mentor, kellega koos arutada läbi ettevõtte arenguplaanid ning teha olulisi otsuseid;
 • läbida asjalikke koolitusi, mida viivad läbi Eesti juhtivad koolitajad ja eksperdid;
 • õppida edukate ettevõtete kogemustest ja saada nõu mentoritelt;
 • saada uusi tuttavaid ja ideid oma äri arendamisel.

Mentorklubis saab osaleda üks inimene ühe ettevõtte kohta, soovitavalt omanik/tegevjuht.

Mentorklubis osalemine on tasuta (koolitus, majutus, toitlustus), programm ei kata transpordikulu ( va õppereis) klubi toimumise kohta.

Klubis saab iga alustav ettevõtja (mentii ) endale personaalse mentori, kes on abiks ja toeks ettevõtjale seatud eesmärkide saavutamisel.

KAVA

4.-05.aprill  Suur avaüritusMarko Rillo. Toimumiskoht: Pühajärve puhkekeskus
30.-31.mai   Reeglite rikkumine- uued arendusideed- Indrek Maripuu, Toimumiskoht:  Loovusait, Neitsijärve talu, Uibujärve küla, Põlva vald
05.-06.sept  Persoonibränd- Signe VentselToimumiskoht: Kubija hotell-loodusspaa Võrumaal http://www.kubija.ee/
24. -25.okt  Õppereis Raplamaale
Lõpuseminar novembris.

Iga klubikohtumise raames toimub koolitus ning sellele järgneb diskussioon ja aeg mentoritele – mentiidele omavaheliseks suhtlemiseks, kogemuste ja mõtete vahetamiseks.

Registreerimine kuni 22.märtsini. 

Vaata ka: Mentorklubi meelespea 2018

Täiendav info: SA Võrumaa Arenduskeskus, ivi.martens@vorumaa.ee, 5349 7303 või SA Põlvamaa Arenduskeskus  diana.plakso@polvamaa.ee, 527 5899

Kultuurikava on Võrumaa sündmusterohke kevad- ja suvehooaja kajastaja

Kutsume kõiki sündmuste korraldajaid üles kajastama Võrumaal toimuvaid sündmuseid Kultuurikava portaalis.

Kultuurikava on Võrumaa sündmuseid kajastanud aastast 2015. Kultuurikava on ühtne lahendus, mis on mõeldud nii sündmuste korraldajatele kui sündmuste külastajatele.

Ürituste korraldajad saavad ennast registreerida kultuurikava.ee lehe kaudu portaali kasutajaks ning oma sündmuste info keskkonda sisestada. Portaal on mõeldud kõigile kultuuri-, spordi-, vaba aja, aga ka näiteks koolituste jm avatud ürituste kajastamiseks.

Kultuurikava annab ka osalejatele hea võimaluse info leidmiseks Võrumaal toimuva kohta. Kultuurikava kaudu kajastuvad Võrumaa sündmused paljudes infokanalites üle Eesti, nagu näiteks visitvoru.ee või puhkaeestis.ee mistõttu leiavad siinsed sündmused ka laiemat kõlapinda.

Võrumaa  kultuurikava rahastab SA Võrumaa Arenduskeskus ja kultuurikavasse info lisamine on korraldajatele tasuta.

Võrumaa kultuurikava sündmustega on võimalik tutvuda läbi Kultuurikava veebilehe.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, SA Võrumaa Arenduskeskus, aigi.pall@vorumaa.ee

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu 2018. a taotlusvooru

Taotlusvoor on avatud 09.-23. aprill 2018. a

Toetust saab taotleda meetmetest:

Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine
Meede 3 – Ühistegevuse ja koostöö arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada uues e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 06. juuli 2018.

Infopäevad ja koolitused taotlejatele toimuvad:

 1. märts kell 10.00 projektikoolitus Obinitsa külakeskuses, registreeru piiriveere@piiriveere.ee
 2. märts kell 16.00 infopäev Räpina vallamajas, registreeru siin
 3. märts kell 16.00 infopäev Obinitsa külakeskuses, registreeru siin

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

Eurostat statistika andmebaas kui kasulik töörist tegusale ettevõtjale

Eurostat on Luksemburgis asuv Euroopa Liidu statistikaamet. Organisatsiooni missioon on pakkuda Euroopale kvaliteetset ja usaldusväärset statistikat. Eesmärgi täitmisel propageeritakse  järgnevaid väärtusi: austus ja usaldus, tipptaseme edendamine, innovatsiooni edendamine, teenindussuutlikkus, professionaalne sõltumatus.

Eurostati peamiseks ülesandeks anda on Euroopa Liidule Euroopa tasandi statistikat selliselt, et andmeid oleks võimalik võrrelda riikide vahel ja regiooniti, olgu selleks siis näiteks mahepõllumaa osakaal haritavast maast või igakuised andmed turismiasutuste täituvuse kohta.

Eurostat veebikeskkonda on lihtne kasutada. Mugavaks kasutamiseks on andmed koondatud teemade kaupa (Statistics by theme). Grupeeritud on näiteks: majandus- ja rahandusvaldkonda puudutavad teemad, tööstus-kaubandus ja teenused,  põllumajandus, metsandus ja kalandus jne.

Eurostati tooted ja tööriistad

Statistika andmebaas (The database) on Eurostati alamleht, mis pakub tasuta juurdepääsu kogu Eurostati poolt kogutavale statistikale.

Publikatsioonid (Publications). Kõik Eurostat poolt väljastatud informatsioon on saadaval tasuta PDF versioonis, alternatiivselt saab trükitud versioone on tellida EU Bookshop veebipoest. Igal Euroopa Liidu kodanikul on õigus tellida 1 raamat tasuta tasudes vaid postikulu eest.

Statistika selgitatud (Statistics Explained) esitab Euroopa statistika kergesti arusaadaval viisil, kasutades Wiki- inspireeritud süsteemi. Kõigi artiklite juurde kuulub ka sõnastik, mis selgitab statistilisi termineid ja lisatud on ka arvukaid linke täiendavale informatsioonile.

Visualiseerimise tööriist. Boonusena loob Eurostat võimaluse saadud andmeid ka visuaalselt võrrelda, muutes andmed graafikuteks või tuues nad näiteks Euroopa kaardile.  

Euroopa alaste küsimustega soovitame alati pöörduda Europe Direct Võru teabekeskusesse Jüri 12, Võru., email: euroinfo@vorumaa.ee tel. 7868301.

Puidu- ja mööbliettevõtjad on kutsutud osalema ekspordiseminaridel 12.-13. märtsil Väimelas TSENTRIS ja 14.-15. märtsil Valmieras Lätis

Kas otsid viise kuidas laiendada oma ettevõtet ja siseneda eksporditurgudele? Maailm ei ole kunagi olnud nii käeulatuses kui praegu! Kraba võimalusest ja registreeru ekspordiseminarile, et hinnata oma ettevõtte valmisolekut ekspordiks ning õppida häid nippe, kuidas ekspordiga seotud toiminguid tänapäevasel moel teostada. Puidu- ja mööbliettevõtjad on kutsutud osalema ühel kahest 2-päevasest ekspordiseminarist – 12.-13. märtsil Väimelas ja 14.-15. märtsil Valmieras Lätis.

Ekspordiga alustades tuleb rinda pista mitmete teemadega – alustades vajadusest analüüsida ettevõtte ja toote valmisolekut ekspordiks, määrata eksporditegevuste prioriteedid kuni tarviduseni teostada kõik vajalikud toimingud (valdavalt) piiratud ettevõttesiseste ressursside tingimustes. Püüdes kõike ise ära teha, on väikeettevõttes tihti tulemuseks võtmeisikute ülekoormus ja “uppumine” igapäevastesse väheolulistesse tegevustesse. Siinkohal saavad abikäe sirutada “päkapikud”. Kes nad on ja miks nad igale eksportivale väikeettevõttele vägagi kasulikud võivad olla? Neile ja teistele küsimustele vastuse saamiseks ning kasulike eksporditeadmiste ja -tööriistade omandamiseks osale ekspordiseminaril ja  töötoas!

Seminarid on jagatud sihtgrupi järgi kaheks. Mööblitootjad on oodatud osalema 12-13. märtsil Väimelas kompetentsikeskuses TSENTER ning puitmajatootjad 14-15. märtsil Lätis Valmieras. Loe veel

Tootmisettevõtte tarkvara võtmeküsimused: vajadus, valik, juurutamine ja turvalisus

Hea ettevõtja! Oled oodatud 6. märtsil kell 10 TSENTRI teemahommikule “Tootmisettevõtte tarkvara juhtimise võtmeküsimused: ärivajadus, lahenduste valik, juurutamine ja turvalisus”

Teemahommiku viib läbi Erkki Leego.

Teemahommik on reaalajas jälgitav TSENTRI veebilehel ja Youtube-i kanalis. Pärast on video järelvaadatav. Transleeringut veebi teeme kuni kella 12-ni. Loe veel

Algamas on koolitus alustavale ettevõtjale

Algamas on EASi poolt korraldatav „Alustava ettevõtja baaskoolitus“, mida aitavad koostööpartneritena läbi viia BDA Consulting OÜ ja SA Võrumaa Arenduskeskus.

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele, alustavatele ja vastalustanud ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolitus toimub aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist, näidisjuhtumite lahendamist. Koolituse mahule (72 akadeemilist tundi) lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana. Loe veel

Tunnusta ettevõtluse edendajat 2018

Algas ettevõtluse edendaja konkurss, millega Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium otsib organisatsioone ja algatusi, mis on panustanud ettevõtluse arendamisse.

Ministeerium ootab võistlusele kandideerima valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on tehtud koostööd avaliku sektoriga.

Välja selgitatakse kuni kaks võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile. Loe veel