Ivi Martens ettevõtluskonsultant 5349 7303 ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal ettevõtluskonsultant 5309 1180 aavo.hummal@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee
Aarne Leima Setomaa ettevõtluskonsultant 5322 6961 aarne.leima@setomaa.ee
REGIONAALSED PARTNERID
Kuldar Leis Kagu-Eesti ettevõtlusvaldkonna nõustaja
(Põlvamaa arenduskeskus)
504 8123 kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Asso Uibo Lõuna-Eesti investorkonsultant
(Tartu Ärinõuandla)
504 8123 asso.uibo@eas.ee

tsenterPuiduklaster logo

Kõik kontaktid

Liitu meililistiga

Võrumaa Arenduskeskuse pühadetervitus

Võrumaa Arenduskeskus jõulupühade ajal

Võrumaa Arenduskeskus on 23.-27. detsembrini suletud.

23. detsembril kell 10-14 on avatud turismiinfokeskus.

Soovime teile kaunist jõuluaega!

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas maakonna parimaid ettevõtjaid

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 28. novembris Võru Kultuurimajas Kannel toimunud pidulikult tunnustamisüritusel maakonna parimaid ettevõtjaid. Hindamiskomisjonile laekunud 22 kandidaadi seast valiti laureaadid kuues kategoorias. Aunimetuse pälvisid AS Barrus, OÜ Hamery, OÜ VIP-Mööbel, Solarflow OÜ, AS Värska Vesi ja Taimar Timmi.

AS Barrus, Võru maakonna aasta suurettevõte 2019. See tiitel antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on rohkem kui 50 töötajat ja kes on tegutsenud kauem kui 3 aastat. See firma on Võru maakonna üks suurematest tööandajatest (249 töötajat). Ettevõtte põhivaldkonnaks on puit, võib isegi öelda liimpuit ja kõik sinna juurde kuuluv. Ettevõte peab oluliseks kohaliku kogukonna arengut ning seetõttu panustatakse Võrumaa noorte spordi- ja kultuuriellu. 2018 aasta müügitulu oli ligi 50 miljonit eurot, 73% sellest eksporditi.

OÜ Hamery , Võru maakonna aasta väikeettevõte 2019. See tiitel antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 50 ja üle 10 töötaja ja kes on tegutsenud kauem kui 3 aastat. Tunnustamist väärib ettevõte juba põhjusel, et tänaseni on suudetud edukalt ning majanduslikult  tõusvas joones tegutseda sektoris, milles ettevõtete ja töökohtade arv Eestis pigem vähenema kipub. Müügitulu kasv on olnud viimased 10 aastat stabiilselt kasvav nagu ka töötajate arv 23-lt 34-ni. 2018. aastal kasvas müügitulu aga enam kui 30%. Ettevõtte on Töötukassa hea koostööpartner. Suur hulk tänastest töötajatest on ameti selgeks õppinud läbi töötukassa tööpraktika.

OÜ VIP-Mööbel, Võru maakonna aasta mikroettevõte 2019. See tiitel antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 10 töötaja ja kes on tegutsenud kauem kui 3 aastat. See firma on stabiilne väike tööandja oma piirkonnas, ühest Venemaa piiripunktist paari kilomeetri kaugusel. Ettevõte areneb pidevalt, viimastel aastatel on tehtud suurem investeering ehitusse. Läbi Töötukassa on praegu ettevõttes praktikal 2 noort, ta on aktiivne Kagu-Eesti Puiduklastri liige.

Solarflow OÜ, Võru maakonna aasta startija 2019. See tiitel antakse välja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõttele, kes on oma tegevuse edukalt käivitanud. See firma pakub nutikaid lahendusi, nende poole võib julgelt pöörduda erinevate elektrialaste küsimustega, sest nende silmaring on väga lai ning hea suhtlemisoskus toob esile positiivsed tulevikuväljavaated päikeseenergeetika osas, nii iseloomustas firmat selle kandidaadi esitaja.

AS Värska Vesi, Võru maakonna aasta tööandja 2019. See tiitel antakse välja ettevõttele, kes on oma tegevusega oluliselt panustanud oma töötajatele heade töötingimuste ja töökeskkonna loomisel, on toetanud töötajate ühistegevusi ja heaolu.

Taimar Timmi, Võru maakonna aasta ettevõtja 2019. See tiitel aunimetus antakse välja edukale ettevõtjale, kelle juhtida on kaks või enam ettevõtet ja kes on ühiskondlikult aktiivne, panustanud kogukonda, esile toonud oma tegevuses piirkonna kultuurilist eripära ning on eeskujuks teistele.

Hea koostöö eest ettevõtluse valdkonnas anti tänukiri Eesti Töötukassa Võrumaa osakonnale.

Pildistas Aigar Nagel. Fotol kõik nominendid ja laureaadid.

Lisainfo: Ivi Martens, atesteeritud ettevõtluskonsultant, tel 5349 7303, e-post: ivi.martens@vorumaa.ee

Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuste andmiseks

Aunimetus antakse välja kuues kategoorias:

  • Võru maakonna aasta suurettevõte
  • Võru maakonna aasta väikeettevõte
  • Võru maakonna aasta mikroettevõte
  • Võru maakonna aasta startija
  • Võru maakonna aasta tööandja
  • Võru maakonna aasta ettevõtja

Võrumaa aasta ettevõtja aunimetuse andmise statuut ja taotluse vorm.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskuse e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 31. oktoobriks 2019

Haridusfestivalil tunnustati Antsla Gümnaasiumi ja Mõniste kooli

Haridusfestivalil, mis seekord toimus Paide Muusika – ja Teatrimajas, tunnustati ettevõtlikke koole ja lasteaedasid. Võru maakonnast pälvis Antsla Gümnaasium hõbetaseme, Mõniste Kool baastaseme.

17.10.2019 kogunes enam kui 400 õpetajat, koolijuhti ja noort haridusprogrammi Ettevõtlik Kool haridusfestivalile. Festivali raames kuulutati välja koolide ja lasteaedade parimad ettevõtlikku hoiakut arendavad edulood ning jagati välja standardid ehk kvaliteeditunnustused õppeasutustele, mis rakendavad süsteemselt ettevõtlikku õpet.

Sel aastal jagati välja 29 standardit ehk kvaliteeditunnustust, sh Sillamäe Lasteaed Päikseke sai kõrgeima taseme ehk kuldtaseme ning Antsla Gümnaasiumile ja Põltsamaa Ühisgümnaasiumile omistati hõbetase. Baastasemed omistati kokku 26 õppeasutusele üle Eesti. Standardeid jagatakse 3 kategoorias (baas-, hõbe- ja kuldtase) õppeasutustele, mis on juurutanud hästi igapäeva õppesse ettevõtliku ja õppijakeskse õpikäsitluse.

Antsla Gümnaasium läbis lisaks sisehindamisele ka septembrikuus välishindamise, mis hõlmas fookus grupiintervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, õpetajate ja koolipartneritega.

Lisaks standarite jagamisele toimus parimate edulugude valimine. Võru maakonnast sai edasi Võru Kesklinna kool ning kategoorias „Heategu kogukonnale“ saavutati auhinnaline II koht. Eduloo pealkiri oli muusikal „Vaeslaps ja talutütar“. Juba järgmise aasta märtsikuus tuuakse lavale uus muusikal. Antsla Gümnaasium pälvis kategoorias „Noorte/laste algatus“ III koha. Eduloo pealkiri oli „Loovuslaager“. Antsla Gümnaasiumi 8. klassi õpilane Kristel Taal korraldas 2-päevase loovuslaagri, mis looks erinevaid võimalusi kaasõpilaste loominguliseks eneseväljenduseks läbi tegevuste suunaga õpilaselt õpilasele ning pakuks aktiivset vaba aja veetmise võimalust.

Ettevõtlik Kool tunnustas edulugude voorus I kohta 500 euroga, II kohta 250 euroga ning III kohta 150 euroga.

Palju õnne Antsla Gümnaasiumile, Võru Kesklinna Koolile ja Mõniste Koolile.

Ettevõtlikku meelt ja toredaid kordaminekuid!

ettevõtlik kool

Välja on kuulutatud üle-eestilise Ettevõtliku kooli edulugude konkursi „Õppimine on põnev!“ nominendid

Võitjad selguvad publiku ja žürii kombineeritud hääletuse tulemusena juba 17. oktoobril Haridusfestivalil Paide Muusika- ja Teatrimajas.

Võru maakonnast sai edasi kategoorias “Heategu kogukonnale” Võru Kesklinna Kooli “Muusikal” ja kategoorias “Noorte/laste algatus” Antsla Gümnaasium “Loovuslaager”

Palju õnne kõikidele nominentidele!

Selgunud on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” Võru maakonna kaks standardi saajat

Ettevõtliku õppe Standardi hindamisprotsessi tulemusena on võimalik saavutada 3 erinevat taset: Baastase, Väljapaistev tase (hõbetase) ja Suurepärane tase (kuldtase).

Teise ja kolmanda taseme saavutamine on koolile selgeks kvaliteedimärgiks ning võimaldab saavutada tuntust regioonis ja riigis tervikuna ning parandada oluliselt oma tegutsemise tõhusust.

Võru maakonnast läbis edukalt sisehindamise Mõniste Kool, kes saavutas Ettevõtliku Kooli baastaseme.

Antsla Gümnaasium on läbinud edukalt sisehindamise ning väliskomisjoni külastuse, mis hõlmas fookusgrupi intervjuusid lapsevanemate, juhtkonna, õpilaste, hoolekogu, õpetajate ja välispartneritega. Antsla Gümnaasium saab kvaliteedimärgi, tunnustuse ning kooli hinnatakse HÕBETASEME väärilliseks.

Palju õnne Antsla Gümnaasium ja Mõniste Kool.

Haridusprogrammi „Ettevõtlik kool” eesmärgiks on ettevõtliku õppe integreerimine koolisüsteemi ja igasse õppetundi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus, mis omakorda tagab, et eestimaalased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad-Suudavad-Teevad.

„Ettevõtlik kool” teeb õppimise huvitavaks ja õpetab õpilast eluga hästi hakkama saada.

Ettevõtlikkus õppes ei mängita vaid tehakse „päris asju” iseenda või kogukonna heaks, mille tulemusena on õpilane julge algataja, otsib uusi lahendusi, on motiveeritud õppima, tegutseb koos, püstitab eesmärke, saavutab tulemusi, on vastutustundlik.

Ajujahi äriideede arenguprogrammi ja kiirendisse saab kandideerida 27. oktoobrini

Ajujahi äriideede arenguprogrammi ja kiirendisse saab kandideerida 27. oktoobrini.  Ajujahi veebilehel: http://www.ajujaht.ee/hooaeg-2019-2020/osale/

Ajujahile on oma äriideed esitama oodatud kõik – nii noored kui kogenumad, õppivad kui töötavad kui ka need, kel juba ettevõtlusega tegelemise kogemus tagataskus olemas, kuid soovivad karjäärimuutust.

Loe lisa Ajujahi veebilehelt www.ajujaht.ee.

Jälgi Ajujahti Facebookis ja Instagramis.

 

Võrumaa Arenduskeskus, Tallinna Teaduspark Tehnopol ja EAS kutsuvad Võrumaa tööstusettevõtteid Tark Tööstus arendusmaratonile Tartusse 20.-22. novembril

Arendusmaratonil saavad tööstusettevõtted IT-ettevõtete kaasabiga leida uusi digilahendusi enda kasvu pidurdavatele väljakutsetele tootmisvallast. Lisaks võimaluse leida hea koostööpartner kas antud või tulevasteks arendusprojektideks, häid kontakte ja abilisi mentorite ja koolitajate näol ning võimaluse oma arendusprojektile saada hilisemat tuge edasiarendamisel Tehnopoli Startup Inkubaatorist. Ja seda kõike tasuta!

Esimesed tööstusettevõtted, kes oma väljakutsed häkkimiseks toovad, on:

  1. Afterone OÜ (CNC freesimine ja -treimine) – Kuidas muuta hinnapäringute käitlemist ja hinnapakkumiste tegemist kiiremaks ja täpsemaks ning siduda see MRP-süsteemiga?
  2. Sense Building OÜ (passiivmoodulmajade tootmine) – Kuidas klientide käitumist ja valikuid veebipõhises tellimiskeskkonnas jälgida, analüüsida ning selle tulemusel müügiprotsessi parandada?
  3. Doordec OÜ (terasest avatäidete tootmine) – Kuidas muuta füüsilised tooted, nende liikumine laos ja tootmis- ning hooldusandmed digitaalselt jälgitavaks ja analüüsitavaks?

Anna ka enda osalemishuvist ja lahendamist vajavast väljakutsest teada ennast registreerides siin ning samal lehel saad lugeda lisa nii möödunud kui tulevasest Tark Tööstus üritusest.

Loodame Tartus novembri lõpus kohtuda!

Lisainfo: Kadi Villers, innovatsioonijuht, Tallinna Teaduspark Tehnopol, tel 520 8223, Skype: kadi.villers, kadi.villers@tehnopol.ee

Maaelu mitmekesistamise infopäeva materjalid

Eile, 28. augustil toimus Navil maapiirkonna majandustegevuse
mitmekesistamise toetuse infopäev. Taotluseid saab esitada PRIA e-teenuse keskkonnas 18. septembrist 9. oktoobrini 2019.

Infopäeva esitlused

Rohkem uudiseid