Ivi Martens ettevõtluskonsultant 5349 7303 ivi.martens@vorumaa.ee
Aavo Hummal ettevõtluskonsultant 5309 1180 aavo.hummal@vorumaa.ee
Eliis Ermel noorte ettevõtlikkuse konsultant 521 7705 eliis.ermel@vorumaa.ee
Aarne Leima Setomaa ettevõtluskonsultant 5322 6961 aarne.leima@setomaa.ee
Kadri Moppel Turismikoordinaator 5331 1919 kadri.moppel@vorumaa.ee
REGIONAALSED KONSULTANDID
Kuldar Leis Kagu-Eesti kogenud ettevõtja konsultant
(Põlvamaa arenduskeskus)
504 8123 kuldar.leis@arenduskeskused.ee
Asso Uibo Lõuna-Eesti investorkonsultant
(Tartu Ärinõuandla)
504 8123 asso.uibo@eas.ee

tsenterPuiduklaster logo

Kõik kontaktid

Liitu meililistiga

Kagu-Eesti väikeettevõtjaid saavad toetust taotleda ettevõtluse arenguks, tähtaeg 14. september

Riigi Tugiteenuste Keskus koostöös Rahandusministeeriumiga avab 20. juulil Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetusmeetme teise taotlusvooru. Toetust saavad taotleda Valga, Võru või Põlva maakondade mikro- ja väikeettevõtjad. Toetuse andmise tingimused on sel aastal muudetud ettevõtjatele lihtsamaks.

„Kagu-Eesti on oma suurepärase looduskeskkonna ning ühtehoidva kogukonnaga väga hea paik, kus elada ja töötada,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Ka möödunud aastal Kagu-Eestis toimunud ametnike välitöödelt nähtus, et kohalikel on mitmeid häid ideid, kuidas arendada kohapealset ettevõtlust. Innovaatiliste ideede hoogustamiseks vajab piirkond aga riigilt lisatuge. Kagu-Eesti toetusprogrammiga oleme piirkonnale teist aastat tuge pakkumas, avatava taotlusvooruga aitame kaasa just uuenduslikumale ettevõtluse arendamisele. Näiteks toetame tootearendamise või tootmismahu tõstmisega seotud investeeringuid, samuti tootmise automatiseerimist ja digitaliseerimist.“

Toetuse andmise eesmärk on kaasa aidata Kagu-Eesti ettevõtluse arengule, et laiendada piirkonna töövõimalusi. Majandusarengu hoogustamise toel on võimalik pidurdada ka Kagu-Eesti maakondade rahvaarvu kahanemist.

Antud taotlusvooru maht on 690 000 eurot. Kagu-Eesti ettevõtjaid toetati samast meetmest ka eelmisel aastal, mil rahastati kokku 13 projekti.

Just nagu möödunud aastal saavad Põlva, Valga ja Võru maakondades tegutsevad ettevõtjad taotleda toetust minimaalselt 10 000 ja maksimaalselt 50 000 eurot. Sel aastal on taotlemine tehtud ettevõtjatele lihtsamaks. Ära jääb näiteks taotlejate halduskoormuse vähendamiseks kohustuslik eelnõustamine ning hõlbustatud on tugitegevuste ehk müügi- ja turundustegevuste rahastamise võimalusi.

Selle aasta toetusmeetme taotlusvoorus arvestatakse ka koroonakriisist tingitud majanduslangust. „Meie jaoks on oluline see, et praegustes majandustingimustes ei seaks me taotlejatele oma tegevuste elluviimiseks ebavajalikke piiranguid. Näiteks võimaldame sel korral toetuse saajale osalist ettemaksu. See vähendab vajadust toetuse sildfinantseerimiseks krediidiasutuste kaudu, mis Kagu-Eestis on niigi keeruline,“ ütles RTK ettevõtlus- ja külastuskeskkonna talituse juhataja Lauri Alver.

Toetust saab taotleda 20. juulist kuni 14. septembrini 2020. Taotlusvooru elluviimist korraldab Riigi Tugiteenuste Keskus ning toetusmeetme täpsemad tingimused leiab RTK kodulehelt. Toetust rahastab Rahandusministeerium Kagu-Eesti programmist.

Lisainfo:
Siret Soonsein
Projektikoordinaator
Riigi Tugiteenuste Keskus
siret.soonsein@rtk.ee
Tel: 663 1466

MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja projektitaotluste vastuvõtu

Taotlusvoor on avatud 17.-26. august 2020.

Toetust saab taotleda meetmetest:
Meede 1 – Elukeskkonna arendamine
Meede 2 – Ettevõtluse arendamine

Toetust saavad taotleda Räpina, Setomaa, Rõuge ja Võru vallas haldusreformile eelnenud piirides endise Meremäe, Misso, Mikitamäe, Orava,  Räpina ja Värska vallas tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused, seltsingud ja kohalikud omavalitsused.

Projektitaotlused tuleb esitada e-PRIA keskkonnas.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg hiljemalt (tegevusgrupis): 28. oktoober 2020

Täpsem info ja nõustamise kontaktid: www.piiriveere.ee

Ettevõtjad on oodatud kanideerima e-kaubanduse baaskursusele

Soovid luua e-poodi, kuid ei tea, kuidas seda teha? E-kaubanduse baaskursus on intensiivne koolitusprogramm, mis annab teadmised alates e-poe loomisest kuni selle turundamiseni.

Kursus koosneb 3 moodulist ja 6 koolituspäevast.

Osalemiseks tuleb kandideerida kuni 10. augustini. Programmi valitakse kuni 30 ettevõtjat.

SIHTGRUPP: ettevõtjad, kes plaanivad oma toodete/teenuste müügiks luua e-poe, kuid puuduvad tehnilised oskused sellega alustamiseks.
MAKSUMUS: tasuta, kuid osalemist võetakse arvesse vähese tähtsusega riigiabiks (VTA).

TOIMUMISAEG: 26.-27.08; 02.-03.09; 09.09; 22.09.2020
TOIMUMISKOHT: veebiplatvorm Zoom
https://www.arenduskeskused.ee/e-kaubanduse-baaskursus/

EAS tutvustab ettevõtjatele mõeldud kriisimeetmete paketti 29. aprillil

Valitsus otsustas kiita heaks Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ja EASi poolt välja töötatud kriisimeetmete paketi, mis on suunatud kriisist kannatada saanud turismisektori ettevõtjate ning mikro- ja väikeettevõtjate toetamisele kogusummas 35 miljonit eurot.  Kriisimeetmete paketi eesmärk on leevendada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenevaid majanduslikke raskusi ning tõsta ettevõtjate võimekust kriisist kiiremini väljuda. Valitsuse otsusele järgneb toetusmeetme määruste jõustamine Riigi Teatajas, mistõttu avatakse meetmed järgmisel nädalal.

COVID-19 mõjude leevendamise toetus mikro- ja väikeettevõtetele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele
Toetusmeetme rahaline maht on 10 mln eurot ning toetuse eesmärk on ühekordse tagastamatu abi andmine COVID-19 puhangust tulenenud kriisikahjude osaliseks hüvitamiseks, mis aitaks mikro- ja väikeettevõtjatel tagada oma jätkusuutlikkus toodete ja teenuste pakkumisel ka pärast COVID-19 pandeemia lõppemist.
Toetuse suurus on 3000 ja 5000 eurot ettevõtja kohta sõltuvalt ettevõtte käibe suurusest ning käibekaotusest kriisiajal võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte ja Ida-Virumaa ettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused kõigile ettevõtetele on samad.

COVID-19 kahjude vähendamise toetus turismisektorile

Toetusmeetme rahaline maht on 25 mln eurot ning see on suunatud majutus-, toitlustus– ja reisiettevõtjatele, turismiatraktsioonidele ning turismiteenuste pakkujatele. Toetuse suurus ettevõtja kohta jääb vahemikku 2000-60 000 eurot sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, suurusest, käibekaotusest ja riigile tasutud tööjõumaksudest. Eesmärk on toetada raskustesse sattunud turismisektori ettevõtjaid kriisiga toimetulekuks, kriisi üleelamiseks ning kriisist kiiremaks väljumiseks niipea kui nõudlus hakkab taastuma.
Kriisitoetuse taotlemine kriisipuhangust lukustatud saarte turismiettevõtetele toimub eraldi, kuid tingimused on kõigile ettevõtetele samad.
Kui ettevõte kuulub rohkem kui ühe eelnimetatud sihtrühma hulka, tuleb ettevõttel endal valida, milline abi ettevõtet kõige paremini aitab, kuna abi on ettevõtte kohta ühekordne.

Täpsemalt saab toetusmeetmete kohta lugeda siit: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/

Toetusmeetmete tingimuste kohta teeb EAS veebiseminarid kõigile huvitatutele 29. aprillil nii eesti kui vene keeles:

Eesti keeles
9:30-10:30 mikro-ja väikeettevõtete toetused
12:30-13:30 turismisektori toetused
Veebiseminaridele saab registreeruda siin: https://www.eas.ee/sundmused/ (eesti keeles)

Vene keeles
11:00-12:00 mikro-ja väikeettevõtete toetused
15:30-16:30 turismisektori toetused
Veebiseminaridele saab registreeruda siin: https://www.eas.ee/sundmused/?lang=ru (vene keeles)

Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kuulutab välja konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020“.

Käivitunud on konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2020”, mis on ühtlasi Eesti eelvooruks üleeuroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhind 2020”. Kutsume ettevõtlust edendanud organisatsioone aktiivselt konkursil osalema ja oma ellu viidud või vähemalt 2 aastat kestnud algatusi laiemalt tutvustama. Välja selgitatakse kuni 2 võitjat, kes esitatakse üleeuroopalisele konkursile.

Kandideerima ootame valitsus- ja omavalitsusasutusi koos allasutustega, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi, kes on oma tegevusega on edendanud ettevõtluskeskkonda. Era- ja kolmandast sektorist oodatakse konkursile algatusi, mille puhul on toimunud koostöö avaliku sektoriga.

Projektide esitamise tähtaeg on 23. aprill 2020. Loe lisaks.

Haridusprogrammi Ettevõtlik Kool edulugude konkurss 2020 „Õppimine on põnev!“ on avatud!

Selleks, et lood kõige ettevõtlikkumatest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid jutustatud suuremale hulgale huvilistele, oleme kuulutanud välja edulugude konkursi, millega soovime tunnustada inimesi, organisatsioone kui ka algatusi, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut või on heaks näiteks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisest.

Edulugude konkursi kategooriad:

 • Parim koostöötegu – tunnustame partnerite vahelist koostööd, olgu selleks kogukonnad, õppeasutused, asutused, ettevõtted, lapsevanemad jne. Koostööst sündinud tegevus väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.
 • 2P (Parim Praktika) – tunnustame õpetajat, kes on välja töötanud ettevõtliku õppe rakendamiseks hea õppematerjali, -meetodi, -tegevuse, mis väärib laiemat tähelepanu.
 • Noorte algatus – tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.
 • Ettevõtlik haridustegu – tunnustatakse isikut, meeskonda või organisatsiooni, kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, mis on panustanud noorte ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.

Lisaks annavad maakondlike arenduskeskuste koordinaatorid välja ka “Ettevõtliku kooli” „Aasta üllataja“ auhinna, millega tunnustatakse piirkondlikke eestvedajaid, kes on õppeaasta jooksul rakendanud ettevõtliku õppe metoodikat, panustanud või olnud uuenduslikul moel eeskujuks ettevõtliku eluhoiaku kujundamisel.

Edulugusid saavad esitada kõikidele kategooriatele Ettevõtliku Kooli võrgustikku kuuluvad koolid ja lasteaiad.

Edulugusid ootame kuni 22. juunini, loe lähemalt esitamise kohta siit: https://evkool.ee/edulood/haridusprogrammi-ettevotlik-kool-edulugude-konkurss-2020/

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtluskonsultant, tel 521 7705, eliis.ermel@vorumaa.ee

E-kaubanduse veebiseminar 29. aprillil

Sel aastal on alustava ettevõtja baaskoolitusel üks lisapäev, mille teema on e-kaubandus ja digilahendused. Olete oodatud osalema!

Veebiseminar toimub 29. aprillil 2020 Zoom keskkonnas. Registreerunutele saadetakse osalemiseks veebikeskkonna link, mis suunab teid koolitusruumi. Registreerun

Koolitusel osalejate arv on piiratud, sama koolituse korraldavad kõik maakondlikud arenduskeskused.

Koolitusel osalemise kohta väljastatakse osalejale tõend. Osalemine on tasuta.

Koolitaja Brit Mesipuu.

Teemad:

 1. Sissejuhatus e-kaubandusse (millega on tegu; millised trendid ja suundumused, kus kanalites eestlased liiguvad, mida nad seal teevad?)
 2. Kuidas alustada e-kaubandusega? – Kodulehe loomise võimalused WordPressis ja Woocommercis
 3. Digiturundus e-kaubanduses (Google, Facebook, Instagram, meiliturundus)

Päevakava:

 • 10:00 – 12:00 I loeng
 • 12:00 – 12:15 paus
 • 12:15 – 13:45 II loeng
 • 13:45 – 14:00 paus
 • 14:00 – 15:30 III loeng

Lisainfo: Eliis Ermel, noorte ettevõtlikkuse konsultant, tel 521 7705, e-post eliis.ermel@vorumaa.ee

Kredexi kriisimeetmete paketti tutuvstav veebiseminar 1. aprillil

MKMi järgmine live veebiseminar toimub kolmapäeval, 1.04 kell 11:00. Seekord on veebiseminari põhiteemaks Kredexi kriisimeetmete pakett. Lisaks Viljar Lubile astub panelistina üles ka Kredexi esindaja.

Kui teil on küsimusi, mida soovite, et veebiseminaril arutaksime, siis palun edastage need e-posti aadressile covid19@mkm.ee. Nagu varasemalt, saab küsimusi jooksvalt edastada ka live keskkonnas veebiseminari jooksul. Alt leiate uued sisselogimise detailid.

Veebiseminaril osavõtupiirangut ei ole!

Liitumise link: https://zoom.us/j/407809161?pwd=N2IvS2NTWHE5cG5DTE5MRTc2akRvQT09
Parool: 349357
Webinar ID: 407 809 161

Kuidas liituda:
1. Enne veebiseminari laadida alla Zoom äpp arvutisse (Zoom Client for meetings): https://zoom.us/download
2. Veebiseminari eel klikkida lingile: https://zoom.us/j/407809161?pwd=N2IvS2NTWHE5cG5DTE5MRTc2akRvQT09 (Parool: 349357)
3. Kliki “Join the meeting” ning lisa nimi ja meiliaadress
4. “Terms and conditions” –> kliki “Agree”
5. Kliki nupule “chat” ning saad lisada panelistidele jooksvalt oma küsimusi

Lisainfo: Anu Kull, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, peaspetsialist, tel 5017 516 | Skype: anu.kull

Maakondlikud arenduskeskused: tegevuse peatumist vähemalt järgmiseks 2 kuuks prognoosib üle Eesti 63% küsitlusele vastanud ettevõtetest

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati perioodil 18. – 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord. Ankeedile vastanud ettevõtjad on tööandjaks 18 741 inimesele üle Eesti. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitas tulemused ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Küsitluse tulemusena selgus, et:

 • 52,43% vastanud ettevõtjatest usub, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada.
 • Kõige enam on oodata koondamisi toitlustuse valdkonnas, kõige vähem finants- ja administreerimisteenuste valdkonnas.
 • 74,38% vastanud ettevõtjatest hindavad lähinädalate käibelanguseks 51-100% võrreldes möödunud aasta 6 kuu keskmisega.
 • Palga maksmise võimekus vähemalt järgmiseks 3 kuuks on 9,61% vastanud ettevõtetest.
 • 54,71% vastanud ettevõtetest on laenu- ja/või liisingukoormus.

Enamik ettevõtteid on küsimustiku täitnud enne riigipoolse abimeetmete paketi kinnitamist.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad läbiviidud küsitluse tulemused. Huul rõhutab, et ka need ettevõtjad, kelleni kriis veel ei ole jõudnud kogu oma raskuses, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused juba alustanud teenuste uuendamisega, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida ettevõtjad kriisiolukorras vajavad, selleks teeme koostööd nii ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsustega. Esialgne ülevaade neist valmib orienteeruvalt aprillikuu keskpaigaks.

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma endale lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik saada tasuta nõustamist ning koostöös konsultandiga panna paika järgmised sammud olukorras hakkama saamiseks.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust ettevõtjatele ja vabaühendustele. Võrgustikus töötab kokku 160 inimest, nende hulgas enam kui 45 ettevõtluskonsultanti.

Lisainfo:

Küsitluse tulemustega saab tutvuda siin: https://www.arenduskeskused.ee/eesti-ettevotete-kriisiabikeskuse-tulemused-2020/

Kõneisik:
Andres Huul
Juhatuse liige
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
andres.huul@arenduskeskused.ee
5557 2557

Töötasu hüvitamise meetme infotund 25. märtsil kell 9:00

Lisatud infopäeva materjalid:


Töötukassa Võrumaa osakond korraldab 25.03.2020 kell 9.00 – 10.00 tööandjatele veebipõhise infotunni, kus räägitakse töötasu hüvitamise meetmest.

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Täpsem info meetme kohta: https://www.tootukassa.ee/content/tootasu-huvitis

KUIDAS OSALEDA?

Link infotunnile: Join Microsoft Teams Meeting

*Kui arvutis ei ole Teams’i tarkvara, saab koosolekuga liituda läbi veebivariandi. Veebi puhul võib avaneda hoiatuskast, kus küsitakse luba kasutada arvuti mikrofoni ja kaamerat. Selleks, et veebikoosolekuga liituda, peab andma nõusoleku.

Lisainfo: Gea Meriste, Töötukassa,  tööandjate konsultant, tel  786 8762, e-post Gea.Meriste@tootukassa.ee   

 

Rohkem uudiseid