INFO: LÕIM projektis tegevuste läbiviimiseks mõeldud tugi projektimeeskondadele

Leia infot supervisioonidele, individuaalsele coachingu ja kovisiooni kohta ning vajadusel registreeru!

LÕIM projektis tegevuste läbiviimiseks saavad meie projektimeeskonnad tuge individuaalsete coachingute, supervisioonide ja kovisioonide abil

Individuaalsete coachingu sessioonide eesmärk on toetada spetsialistide motiveeritust ja vastupidavust keeruliste olukordadega, mis võivad tulla kas juhtumitest või töökeskkonnast. Olulisel kohal on toetada spetsialisti individuaalset heaolu. Tegemist on coachingu SOS-sessioonidega, mida on piloteerimisega seotud spetsialistil võimalik kasutada. SOS-sessioon võimaldab saada spetsialisti toel kiire enda olukorra vaate ja leida võimalikud edasised tegevussuunad või äratundmised edasisteks sammudeks, tegu ei ole mitmekordse nö karjääricoachinguga. 

Kovisioon on projekti regulaarsete kohtumiste sari, kuhu iga spetsialist saab soovi korral liituda juhul kui vajab kolleegide tuge piloteeritava juhtumi lahendamisel. Kovisioonile kohaselt on keskmes juhtumid ja nende lahendamiste alternatiivid. Lisaks konkreetsete töös ette tulevate situatsioonide lahendamisele loob kovisioon võimaluse ka refleksiooniks, mis on oluline töö kvaliteedi tagamiseks.  

Supervisioonid on suunatud meeskondadele, kes juhtumitega koos töötavad ehk sama tasandi spetsialistid, kes töötavad ühise eesmärgi nimel. Supervisiooni on meeskonnale oluline tekkinud muutunud koostöövormides nt tõhusa töökorralduse ja toimimiseks, sh struktuurid, rollid, ülesanded, ootused ja võimalused või töösituatsioonide lahendamiseks.  

INDIVIDUAALSETELE COACHINGUTELE registreeru SIIN!

KOVISIOONID toimuvad 14.03; 12.04 ja 08.05. 2023 Võru linnas, Riigimaja III korruse saalis algusega kell 14. Palun esita oma teema siin!

SUPERVISIOONIDE toimumised lepib kokku KOV koostöömudeli juht e-maili teel: ulle.tillmann@vorumaa.ee.