Maakonna arengustrateegia

Kutsume kõiki maakonna inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid aktiivselt kaasa mõtlema ja ettepanekuid tegema arengustrateegia avalikustamise protsessis!

Maakonna arengustrateegia on vajalik kohalike omavalitsuste ning partnerite ühiseks maakonna arengu suunamiseks, ühiselt tehtavate maakondlike investeeringute kavandamiseks, investeeringutoetuste taotlemiseks ning ühiste ülesannete täitmiseks.

Kagu-Eesti Programm

Programmi eesmärgiks on aidata kaasa Kagu-Eesti piirkonna jätkusuutlikule säilitamisele, toetada kohapealse ettevõtluskeskkonna arengut ning  mitmekesisemate töövõimaluste teket piirkonnas.

Kagu-Eesti programmi toetussuunad

  • Kagu-Eesti ettevõtluse arengu toetus
  • Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetus
  • Kagu-Eesti piirkonna mainekujundus

Mahe ja muhe

Võru maakonna 43st haridusasutusest omab toitlustuses mahemärgist 37.

Ole kursis Võru maakonna maheteemadega:

  • Võru maakonna mahekokkulepe
  • Mahekiri

Horisontaalsuuna projektid

Heaolu projektid

Tutvu Võrumaa Arenduskeskuse maakonnaüleste projektidega!

Siit leiad erinevad Võrumaa Arenduskeskuse projektid:

  • StratKit+
  • EUARENAS
  • Kood/Võru programmeerimiskooli rajamise mõju-uuringud ja analüüsid

ja palju muid projekte.