Kubijal toimus LÕIM projekti vaheseminar

Kubijal said täna kokku LÕIM projekti panustanud omavalitsuste esindajad ja koostööpartnerid Eesti Töötukassast ja Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskusest, et teha vahekokkuvõtteid senisest protsessist meie maakonna noorte õpitee toetamisel.

Kubijal said täna kokku LÕIM projekti panustanud omavalitsuste esindajad ja koostööpartnerid Eesti Töötukassast ja Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskusest, et teha vahekokkuvõtteid senisest protsessist meie maakonna noorte õpitee toetamisel.

Avatud õhkkonnas jagati nii õnnestumisi kui ka ebaõnnestumisi, millest kõigist on tänaseks saanud olulised õppimiskohad. Omavalitsustes on alates 2023.aasta kevadest piloteeritud spetsialistide koostöömudeleid ja toetavaid sekkumisi noorte koolist väljalangemise ennetamiseks. Esile toodi, et piloteerimise jooksul on selgemaks saanud eri valdkondade spetsialistide rollid noorte toetamisel ning  koostöökohad. Koostöö on muutunud professionaalsemaks, kohtumised regulaarsemaks ja noortele pakutav tugi seega ka efektiivsemaks. Suur väljakutse on olnud spetsialistide vahetumine ametikohtadel ning ka spetsialistide ülekoormatus ja killustatud erinevate tööülesannete vahel. Positiivsena nähakse koostöömudelite kaudu tekkinud hea koostöö jätkamise potentsiaali ka jaanuaris alanud uues projektis mitteõppivate noorte toetamiseks. 

Päeva fookus oli enesejuhitud õppimisel. Eneseregulatsioonist õppimises ja eneseregulatsiooni oskuste hindamisvahendist rääkisid Katrin Saks Tartu Ülikoolist ning LÕIM-i projektijuht Kerli Kõiv. Samuti avasid Kerli Kõiv ja Mariann Toots Enesejuhitud õppimise oskuste sekkumisprogrammi piloteerimise kogemust Makedoonias. Mariann on ka LÕIM projektile järgneva projekti “Lõimitud tugitegevused noorte tööeluks valmisoleku suurendamiseks” projekti koordinaator, mille käigus alustavad kõigis viies maakonna omavalitsuses tööd noorte heaolu spetsialistid. 

Järgmine kord kohtume 22. märtsil, mil uurijate poolt laekunud andmete põhjal räägitakse projekti tulemustest ning reflekteeritakse uurimisprotsessi. 

GALERII (Lota Vana)