Mahekokkulepe

Võru maakonna omavalitsused, SA Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit sõlmisid 18. septembril 2020 kokkuleppe kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks avaliku sektori rahastatavas toitlustuses.

Mahekokkulepe aitab saavutada Võru maakonna arengustrateegia 2035+ püstitatud eesmärke:

  • väärtustame tervist toetavaid valikuid ja vähendame tervisest tulenevat ebavõrdsust;
  • toetame väiketootmist panustamaks puhtasse loodusesse, puhtasse toitu ja mahetootmisse;
  • pakume paikkonna eripära ja omanäolisust arvestava elukestva hariduse.

Kokkuleppe tegevussuundadena nähakse ette: teadlikkuse tõstmist, mahe ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise motiveerimist ning selleks eelduste loomist, toidujäätmete tekke vähendamist. Eesmärgiks on 2024. aastaks saavutada omavalitsuste haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20% ulatuses.

Setomaa Liit teostas 3 koostööprojekti:

  1. Mahe ja muhe – lapsed, kool ja mahetoit (Piiriveere Liider);
  2. Mahe ja muhe – Mikitamäe, Värska, Meremäe, Orava ja Misso haridusasutused mahetoidule! (Piiriveere Liider);
  3. Mahe ja muhe koostöövõrgustik (Võrumaa Partnerluskogu).

Esimesed kaks projekti olid suunatud teadlikkuse tõstmisele tervislikest toiduvalikutest, mahetootmise eelistest, mõjust keskkonnale ning elanikkonna tervisele. Lasteasutuste kokad saavad praktilised tööriistad (menüüvihik, koolitustel saadavad näpunäited) mahetoidu osakaalu suurendamiseks. Kolmas projekt on suunatud toimiva koostöövõrgustiku ja ühistegevuse arendamisele kohalike ettevõtjate ja omavalitsuste vahel, millega tagab maheda tooraine osakaalu kasvu Võru maakonna lasteasutuste toitlustuses.

Mahe ja Muhe projekti eestvedajad koos Võrumaa Arenduskeskuse ja maakonna kõikide valdade esindajatega käisid ühisel õppereisil Taanis ja Rootsis, mille eesmärgiks oli uurida toitlustuse korraldust ja mahetoidu kasutamist sealsetes koolides ja lasteaedades.

Võru Linnavalitsus on läbi viinud hanke linna koolide toitlustamiseks, milles on esitatud nõue mahetooraine kasutamiseks vähemalt 20% ulatuses.

Võru maakonna mahekokkulepe sõlmimist meenuta järgmisest videost: