Mahe ja muhe

1. aprilli 2024 seisuga on 43 Võru maakonna haridusasutusest 37 mahetoitlustuse ökomärgi 20-50% tasemel mahetooraine kasutamisega 

Mahe ja muhe idee pandi kokku esimestel Vunki Mano loometalgutel 5.-7.oktoobril 2018 Vastseliinas, kus mahepiirkonna ideest kasvas välja idee maheda koolitoidu võrgustikust, mis katab kõik Võrumaa koolid. Mahe ja muhe idee sai loometalgutel kaks auhinda: parim tervist toetav lahendus (1500€) ja loometalgute peaauhind (3000€).

Eesmärgi saavutamiseks hakati koostöös teostama erinevaid projekte, kus esmalt Mahe ja Muhe projekti töörühm Võrumaa Arenduskeskuse ja Setomaa Liidu ning maakonna kõikide valdade esindajatega käisid ühisel õppereisil Taanis ja Rootsis. Eesmärgiks oli uurida toitlustuse korraldust ning mahetoidu kasutamist sealsetes koolides ja lasteaedades. Õppereis andis hea ettekujutuse töötavatest praktikatest ja võimalustest, mis motiveeris teemaga tegelemist. 

 

Esimesed tegevused said alguse Setomaa Liidu koostööprojektidega kümnes koolis 2019-2021: 

 1. Mahe ja muhe – lapsed, kool ja mahetoit (Piiriveere Liider); 
 1. Mahe ja muhe – Mikitamäe, Värska, Meremäe, Orava ja Misso haridusasutused mahetoidule! (Piiriveere Liider); 
 1. Mahe ja muhe koostöövõrgustik (Võrumaa Partnerluskogu). 

Esimesed kaks projekti olid suunatud teadlikkuse tõstmisele tervislikest toiduvalikutest, mahetootmise eelistest, mõjust keskkonnale ning elanikkonna tervisele. Lasteasutuste kokad saavad praktilised tööriistad (menüüvihik, koolitustel saadavad näpunäited) mahetoidu osakaalu suurendamiseks. Kolmas projekt on suunatud toimivale koostöövõrgustikule koos vajalike teadmisega haridusasutustele, tootjatele, omavalitsustele, mis tagab maheda tooraine osakaalu kasvu Võru maakonna lasteasutuste toitlustuses. 

Mahetoidu algatusega jätkamiseks maakonna tasandil viisime koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega läbi projekti Võru maakonna mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud uuringud ja analüüsid, et kaardistada haridusasutuste praktika tooraine kasutamisel ja koostada tegevuskava edasi liikumiseks.

 

1. aprilli 2024 seisuga on 43 Võru maakonna haridusasutusest 37 mahetoitlustuse ökomärgi 20-50% tasemel mahetooraine kasutamisega 

 

Haridusasutustes mahetooraine 20% kasutamisel on Võru maakonnas asutused, 

 • kellel on köök ja kokk , kes ise valides ostavad otse tarnijatelt- enamus haridusasutusi Võru maakonnas;
 • kellel on kohustus viia läbi tooraine hange- Võru vallas neli kooli saavad raamhankest võimaluse valida mahetooraine;
 • kes hangivad toitlustusteenuse – Võru linna kolm kooli (üks erakool toob ka neilt) Võru Gümnaasium ja EWERS. 

Võru Linnavalitsuse hankes  linna koolide toitlustamiseks (kolme kooli) on esitatud nõue mahetooraine kasutamiseks vähemalt 20% ulatuses. Kaks riigikooli on teinud hanke ka mahekriteeriumidega. 

 

Mahekokkulepe

18. septembril 2020  sõlmisid Võru maakonna omavalitsused, SA Võrumaa Arenduskeskus ja MTÜ Setomaa Liit kokkuleppe kohaliku, tervisliku ning maheda toidu ja tooraine suuremaks kasutamiseks avaliku sektori rahastatavas toitlustuses. Eesmärgiks sai 2024. aastaks saavutada omavalitsuste haridusasutustes mahetooraine kasutamine pakutavas toidus vähemalt 20% ulatuses.

Mahekokkulepe aitab saavutada Võru maakonna arengustrateegia 2035+ püstitatud eesmärke: 

 • väärtustame tervist toetavaid valikuid ja vähendame tervisest tulenevat ebavõrdsust; 
 • toetame väiketootmist panustamaks puhtasse loodusesse, puhtasse toitu ja mahetootmisse; 
 • pakume paikkonna eripära ja omanäolisust arvestava elukestva hariduse. 

Kokkuleppe tegevussuundadena nähakse ette: teadlikkuse tõstmist, mahe ja keskkonnasõbraliku toidu- ning põllumajandustootmise motiveerimist ning selleks eelduste loomist, toidujäätmete tekke vähendamist.  

Võru maakonna mahekokkulepe sõlmimist meenuta järgmisest videost: 

Võru County Organic Agreement:

Mahe ja muhe projektid 2022- 2024

Võrumaa Arenduskeskuses on töös tegevused vajalike kogemuste ja teadmiste jagamiseks fookusega kõigi haridusasutuste toitlustuses kohaliku mahetooraine 20% osakaaluni jõudmiseks 

Setomaa Liidu projektid keskenduvad kohalike mahetootjate teadmiste vahetusele ja koostööle ning mahetoodangu ja tootjate tutvustamise toetuseks. 

 • Mahe ja muhe – mahetootjate ühistegevuse ja koostöö arendamine 
 • Mahe ja muhe- Võru maakond mahepiirkonnaks! 

Mahe ja muhe projektid 2024- 2026

Võrumaa Arenduskeskuse PEEK rahastusega Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine

 • Projekti eesmärk on Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine Obinitsa tööstusalale. Väärindamiskeskuse esmane eesmärk on tagada kohalike omavalitsuste hallatavad asutused
  (lasteasutused, hooldekodud) toidu valmistamiseks kvaliteetse toorainega vajalikus töötlusastmes ning suurendada seejuures mahetooraine osakaalu. Väärindatav tooraine ostetakse vabadel turutingimustel ettevõtjatelt ja sellega suureneb ka kohapealsetel tootjatel võimalus kasvatatud aiasaadused realiseerida.

Kogukonnafestival

Esimest korda toimus kogukonnafestival 2023. aasta septembris Rõuge Ööbikuorus. 2024. aastal ühendatati festival traditsioonilise Urbanipäeva laadaga Antsla vallas Urvastes.

Festivali eesmärk on pöörata tähelepanu mahetoidule ja keskkonda hoidvale eluviisile. Sealjuures korraldatakse seda aga koos meie maakonna erinevate kogukondadega, mis muudab sündmuse igal aastal veidi erinevaks. vaata toimunud festivalide kohta lähemalt:

Mahekiri

Mahekiri on Võru maakonna maheteemasid sisaldav uudiskiri, mis ilmub iga kuu alguses.

.

2024. aastal ilmunud Mahekirjad:

2023. aastal ilmunud Mahekirjad:

Liitu mahekirjaga siin!