Maakonna omavalitsuste ühiste huvide väljendamiseks ning riiklike ja kohalike arengu vajaduste ja huvide tasakaalustamiseks on:

  • maakonnaplaneering (ruumilised kokkulepped)
  • maakonna arengustrateegia (ministeeriumite, omavalitsuste ja partnerite koostöös ja ühisrahastusel tegevuste kvandamine)

Valdkondliku kava või profiilina on koostatud:

Võru maakonna omavalitsused on otsustanud ühiselt koostada ja uuendada

  • jäätmekava