UUDISED

Samson-Himmelstjerna sihtasutus jagas toetusi

Käesoleva aasta algul kinnitas Samson-Himmelstjerna sihtasutuse looja Alexander von Samson- Himmelstjerna fondi nõukogu ettepanekul 2017 aastal ellu viidavate Rõuge kogukonna projektide toetuse summaks 43 530 eurot. Sihtasutus toetab Rõuge kogudust, sealhulgas altari restaureerimist ja pühapäevakooli tegevusi. Rõuge hooldekodu toetatakse vanureid abistava varustuse ja Rõuge lasteaeda laste füüsilist arengut toetavate väliste mänguvahendite soetamisel. Rõuge põhikoolis leiab […]

Kõik uudised