Aigi Young Europe Direct infokeskuse koordinaator mob 5309 0923
tel 786 8301
aigi.young@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Europe Direct Võru teabekeskus kuulub Euroopa Komisjoni poolt loodud üle-euroopalisse teabekeskuste võrgustiku.

Põhiülesandeks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu (EL) puudutavates küsimustes.

Europe Direct Võru teabekeskus asub SA Võrumaa Arenduskeskuse aadressil, Jüri 12, Võru I korrusel.

Europe Direct Võru teabekeskuses me:

 • Jagame Euroopa Liidu alast teavet ja trükiseid;
 • Nõustame huvitatuid Euroopa Liitu puudutavates küsimustes või vajadusel suuname asjakohastesse EL võrgustikku või Europe Direct kõnekeskusesse;
 • Korraldame maakonnas põnevaid Euroopa Liidus alaseid üritusi (kinoõhtud, õppereisid, infopäevad jne)
 • Jagame informatsioon rahvusvaheliste projektikonkursside kohta;
 • Oleme vajadusel abiks Sinu poolt korraldataval Euroopa Liidu teemalisel üritustel

Teabekeskus on avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.30, keskuse külastamiseks palume lahkesti eelnevalt aeg kokku leppida helistades telefonil 786 8301 või kirjutades euroinfo@vorumaa.ee.

ELi alane eesti keelne info on kättesaadav tasuta telefonil 00 800 6789 1011.

Hoia end kursis ürituste ja EL teemaaliste uudistega meie Europe Direct Võru Facebooki lehel.

Loe lisaks

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Euroopa Liidu infokeskus
Teie Euroopa (Praktiline EL alane info kodanikule ja ettevõtjale)
Euroopa Liidu struktuurifondid
Eesti Euroopa Liidus
Euroopa Liidu alane elektrooniliste päringute teenus
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Euroopa Liidu asjade koordineerimine Eestis

Tagasiside

Palun vastake Europe Direct kodulehe tagasisideküsitlusele. Küsitlus on anonüümne ja aitab meil oma teenuseid parendada.

RSS Euroopa Liidu uudised

 • Komisjon eraldab 123 miljonit eurot koroonaviiruse uute tüvedega seotud teadusuuringuteks ja innovatsiooniks 7. apr. 2021
  Komisjon kuulutas välja uue projektikonkursi, et toetada ELi teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa horisont“ 123 miljoni euroga koroonaviiruse tüvede kiireloomulist uurimist.
 • Komisjon tegi ettepaneku eraldada 4,5 miljonit eurot Eesti turismitöötajate toetamiseks 31. märts 2021
  Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku toetada Eestis üle 5000 turismitöötaja, kes on COVID-19 pandeemia tagajärjel kaotanud töö või lõpetanud füüsilisest isikust ettevõtjana tegevuse. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondist (EGF) eraldatav 4,5 miljonit eurot aitab neil inimestel täiendõppe või koolituse abil leida uue töökoha või alustada ettevõtlusega. See on esimene kord, kui EGFi kasutatakse COVID-19 pandeemia tõttu.
 • Komisjon kiitis heaks 9,9 miljoni euro suuruse Eesti abikava turismiettevõtjate ja koroonaviiruse puhangust otseselt mõjutatud sektorite toetamiseks 25. märts 2021
  Euroopa Komisjon kiitis heaks 9,9 miljoni euro suuruse Eesti abikava, millega toetatakse turismiettevõtjaid ja koroonaviiruse puhangust otseselt mõjutatud sektoreid.
 • Erasmus+ toetab rohkem kui 28 miljardi euroga õpirännet ja piiriülese koostöö projekte 25. märts 2021
  Euroopa Komisjon võttis täna vastu programmi „Erasmus+“ (2021–2027) esimese aastase tööprogrammi. Uue ja uuendatud programmi eelarve on 26,2 miljardit eurot (võrdluseks: aastate 2014–2020 programmi eelarve oli 14,7 miljardit eurot), millele lisatakse ligikaudu 2,2 miljardit eurot ELi välistegevuse rahastamisvahenditest. Programmist rahastatakse õpirände ja piiriülese koostöö projekte, milles on võimalus osaleda 10 miljonil eri vanuses ja eri taustaga eurooplasel. […]
 • Komisjon soovib laste õigusi paremini kaitsta 24. märts 2021
  Komisjon võttis täna vastu ELi esimese laste õiguste strateegia ning ettepaneku luua Euroopa lastegarantii vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate laste võimaluste parandamiseks. Mõlema algatuse ettevalmistamisel küsis komisjon koostöös maailma suuremate lapse õiguste organisatsioonidega arvamust rohkem kui 10 000 lapselt.
 • Uus kord lihtsustab ja kiirendab COVID-19 uutele tüvedele kohandatud vaktsiinidele loa andmist 24. märts 2021
  Komisjon soovib Euroopa biokaitseks valmisoleku programmi „HERA Incubator“ abil kiirendada COVID-19 uutele tüvedele kohandatud vaktsiinidele loa andmist. Selleks lisatakse asjakohastesse ELi õigusaktidesse sätted, et ettevõtjad saaksid keskenduda vajalike tõendite õigeaegsele kogumisele ja Euroopa Ravimiamet saaks kohandatud vaktsiinidele anda loa väiksema hulga lisaandmete põhjal.
 • Euroopa Komisjon tugevdab COVID-19 vaktsiinide ekspordi läbipaistvuse ja lubade andmise mehhanismi 24. märts 2021
  Euroopa Komisjon kehtestas täna vastastikkuse ja proportsionaalsuse põhimõtted, mida tuleb võtta uute kriteeriumidena arvesse enne COVID-19 vaktsiinide ekspordilubade andmist.
 • Eesti saab TERA rahastust 230 miljonit eurot finantsabi 23. märts 2021
  Nõukogu kiitis heaks komisjoni ettepaneku anda Eestile tööhõive erakorralise toetamise rahastust (TERA) 230 miljonit eurot finantsabi. See summa aitab Eestil katta kulusid, mis on tekkinud seoses lühendatud tööaja kava ning muude sarnaste meetmete rakendamisel. Lisaks aitab see katta tervisevaldkonnas pandeemiaga toimetulekuks tehtud kulutusi.
 • Uus Euroopa Innovatsiooninõukogu aitab ühendada teaduse ja innovatsiooni 18. märts 2021
  Euroopa Komisjon tutvustas tänasel veebiüritusel uut Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC), mille eelarve aastatel 2021–2027 on üle 10 miljardi euro ning millega toetatakse uute murranguliste lahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu. Avaldati ka Euroopa Innovatsiooninõukogu esimene iga-aastane tööprogramm, millega nähakse 2021. aastaks ette rohkem kui 1,5 miljardi euro ulatuses rahastamisvõimalusi. Samuti saab nüüdsest esitada taotlusi naisnovaatorite ja Euroopa innovatsioonipealinna auhinnale kandideerimiseks.
 • Komisjon valmistab ette Euroopa ohutut taasavamist 17. märts 2021
  Enne Euroopa juhtide kohtumist 25. märtsil kutsub komisjon liikmesriike üles olema valmis COVID-19 piiranguid järk-järgult ja kooskõlastatult leevendama, kui epidemioloogiline olukord seda võimaldab. Täna vastu võetud teatises kirjeldab komisjon edasisi samme, mis tuleb astuda Euroopa ohutuks taasavamiseks.