Valmimas on värske tööjõuvajaduse baromeeter

Eesti Töötukassa hindab kaks korda aastas lühiajalist tööjõuvajadust ametialade lõikes. Prognoos koostatakse maakonna tasandil töötukassa osakondades, kaasates eksperte ka väljastpoolt töötukassat. Tööjõuvajaduse prognoosis hinnatakse erinevate töökohtade nõudluse muutust piirkonnas ning pakkumise ja nõudluse vahelist tasakaalu. Mõne ametiala osas võib tekkida olukord, kus olenevalt vaatepunktist iseloomustab tööturgu erinev olukord. Näiteks sobiva kvalifikatsiooniga vaba tööjõudu on piisavalt, kuid tööjõud ei ole nõus teatud sektorisse tööle minema, sest töötasud on madalad. Seega ühest küljest paistab tööjõudu üle olevat, kuid teisalt on tööandja raskustes tööjõu leidmisega.  (Samuti näitab baromeeter, et Eestis võib valitseda ametialade lõikes üheaegselt nii tööjõu puudus kui ka ülejääk. )

(veel …)

Tunnustage Võrumaa tublisid noorsootöötajaid ja noortevaldkonna tegijaid

Võru Maavalitsus ootab kandidaate Võrumaa tublide noorsootöötajate ja noortevaldkonna tegijate tunnustamiseks.

Kategooriad on:

 1. Aasta noorsootöötaja (k.a. koolide huvijuhid, huviringide juhendajad, vabatahtlikud noortejuhid jne)
 2. Aasta huvikool
 3. Aasta noortekeskus
 4. Aasta noorteühing või -organisatsioon
 5. Aasta osaluskogu ja õpilasesindus
 6. Aasta noortemalev
 7. Aasta noortelaager
 8. Aasta kohalik omavalitsus
 9. Aasta noorsootööühing
 10. Aasta toetaja noorsootöös
 11. Aasta tegu noorsootöös
 12. Pikaajaline panus noortevaldkonda (vähemalt 10 aastat)

(veel …)

Riik annab kohalikele omavalitsustele vahendid matusekulude katmise toetamiseks

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
11.10.2017

Riik annab kohalikele omavalitsustele vahendid matusekulude katmise toetamiseks

Riigikogus läbis esimese lugemise eelnõu, millega riik toetab matuste korraldamist kõigi lahkunute puhul 250 euro ulatuses. Matusetoetuse määramine jääb kohaliku omavalitsuse pädevusse.

Kui kehtiva seaduse kohaselt toetatakse riigieelarvest matuste korraldamist vaid kohaliku omavalitsuse korraldatavate matuste puhul ning neil füüsilistel isikutel, kelle pered on viimase aasta jooksul saanud toimetulekutoetust, siis edaspidi soovib riik abistada kõikide Eesti elanike matuste korraldamisel.

(veel …)

Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub eesti keele täienduskoolitusele

Võrumaa Kutsehariduskeskus kutsub eesti keele täienduskoolitusele

Tulekul on täienduskoolitus kõigile, kes vajavad eesti keele oskuste arendamist. Koolitus on osalejale tasuta ja toimub RKT programmi raames. Koolituse eesmärgiks on omandada igapäevaseks tööks eesti keele oskust, et paremini suhelda ja teha koostööd ning õppida eesti keeles väljendamist sõnas ja kirjas, sh teeninduse sõnavara  osas.

Koolitus toimub alates 16. oktoobrist esmaspäeviti ja kolmapäeviti algusega kell 16.00 (lõpeb kell 18.15), kokku 60 tundi. Koolitus toimub järgmistel kuupäevadel: 16.; 18.; 23.; 25.; 30. oktoober, 1.; 6.; 8.; 13.; 15.; 20.; 22.; 27.; 29. november, 4.; 6.; 11.; 13.; 18. ja 20. detsember.

Osalemiseks registreeruda hiljemalt 12. oktoobriks telefonil 5690 5389 või e-posti aadressil terje.kruusalu@vkhk.ee.

Haanja vald asutas Sihtasutuse Haanjamaa Sport

Pressiteade
05.10.2017

Haanja vald asutas Sihtasutuse Haanjamaa Sport

Haanja vallavolikogu otsustas 05.10.2017 asutada SA Haanjamaa Sport, kelle eesmärgiks on mitmekülgsete tegelemisvõimalustega Haanjas spordi- ja puhkekeskuse arendamine ning Haanja terviseradade ja teiste spordirajatiste arendamine, spordiorganisatsioonide, koolide, erinevate asutuste ning laste ja noorte spordi-, konverentside-, teavitus- ja koolitustegevuseks tingimuste loomine ja vastavate teenuste pakkumine; elanikkonna aktiivseks puhkamiseks ja tervisespordiks tingimuste loomine ja vastavate teenuste pakkumine.

(veel …)