Võrumaa Arenduskeskuse neli projekti toovad maakonda pea 9 miljonit eurot

Aasta alguses on Võrumaa Arenduskeskus saanud rõõmustada nelja projekti üle, mis kõik said positiivse rahastusotsuse meetme “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” kaudu.

Aasta alguses on Võrumaa Arenduskeskus saanud rõõmustada nelja projekti üle, mis kõik said positiivse rahastusotsuse meetme “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” kaudu.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme Tiit Tootsi sõnul lähtuvad projektides kirjeldatud tegevused maakonna arengustrateegiast ning toetavad selles seatud eesmärke. “See, et kõik neli taotlust said rahastuse näitab seda, et projektid aitavad kaasa maakonnas oluliste kitsaskohtade lahendamisele ning arenduskeskus on koostöös partneritega taotlused professionaalselt koostanud,” kommenteeris Toots. 

Meetme Lõuna-Eesti toetuse eelarve oli 17 678 224 eurot, mida said taotleda viis maakonda. Võru maakonda tuleva toetuse suurus on 8 817 818,39 eurot. Toetuse kasutamise lõpptähtaeg on 30. august 2026.

Kõik projektid aitavad ühel või teisel moel kaasa piirkonna sotsiaalmajanduslikule arengule toetades ettevõtlust ja ettevõtlikkust. Lisaks soodustas taotlusvoor maakondadeülest koostööd ning seda arvestati ka hindamisel. Näiteks koostati projekt “Lõuna-Eesti Ettevõtlikud Noored” koostöös kuue Lõuna-Eesti maakonna arendusorganisatsioonidega. Samuti oli oluline integreeritus erasektoriga.

Võrumaa Arenduskeskus esitas meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” juhtpartnerina kolm projekti ning lisaks ollakse veel ühe projekti partner:

 

“Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine” 

Kogumaksumus 3 199 121,23 eurot, abikõlbulik eelarve 3 199 121,23, s.h. toetus 2 399 340,92 eurot, omafinantseering 799 780,31 eurot.

Projekti lõppkuupäev 30.08.2026

Üks paljudele juba tuttav projekt tegeleb programmeerimiskooli Kood/Võru loomise toetamisega. Eesmärgiks on rajada Võru linna 100 õpilasega programmeerimiskool, mille näol on tegemist Kood/Jõhvi filiaaliga. Projekti raames rajatakse vana pangahoone (Tartu tn. 25) II ja IV korrusele kooliruumid ning vanasse spordikooli (Fr. R. Kreutzwaldi tn. 16) koolile vajalikud majutusruumid. Esimene lend on plaanis kooli vastu võtta 2025. aasta sügisel. Lisaks töötatakse projektis välja IT valikaine programm gümnaasiumi/keskkooli õpilastele ning arenguprogramm alustavale IT ettevõtjale. Projekt viiakse ellu Võrumaa Arenduskeskuse, Võru linna ja MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus koostöös. Kaasatud partneritena löövad projektis kaasa MTÜ Võru HUUB ja Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Ewers.

Loe projekti kohta lähemalt siit!

 

“Lõuna-Eesti Ettevõtlikud Noored”

Kogumaksumus 3 331 393 eurot, abikõlbulik eelarve 3 331 393 eurot, s.h. toetus 2 498 545,08 eurot, omafinantseering 832 847,92 eurot. Võru maakonna eelarve 553 374 eurot, s.h. toetus 415 031 eurot, omaosalus 138 344 eurot.

Projekti lõppkuupäev 30.08.2026

Projekt “Lõuna-Eesti Ettevõtlikud Noored” on loodud kuue Lõuna-Eesti maakonna arendusorganisatsiooni (SA Võrumaa Arenduskeskus, Tartu Omavalitsuste Liit, Tartu Ärinõuandla, Valgamaa Arenguagentuur, Põlvamaa Arenduskeskus, Viljandimaa Arenduskeskus ja Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus) koostöös. Peamine eesmärk on süsteemselt ja eesmärgistatult arendada noorte, vanuses 7-26, omaalgatust ja ettevõtlikku mõttelaadi.

Projekti raames kujundatakse välja kõikide noortega tegelevate organisatsioonide ja osapoolte Lõuna-Eesti ülesed võrgustikud, korraldatakse palju erinevaid noorte üritusi, koolitusi, laatasid, laagreid, konverentse, õppereise. Oluline roll projektis on ka noorte omaalgatustel.

Selle kaudu jätkatakse Võru maakonnas juba teatud välja kujunenud tegevusi, näiteks õpilasfirmade toetamist Kagu-Eesti Idee Laboril ning õpilaslaatade korraldamist, kuid suur fookus on ka Lõuna-Eesti üleste võrgustike arendamisel, näiteks ettevõtlusõpetajate ja juhendajate kogemusõpe, ettevõtjate kaasamine noorte tegevustesse, kuid ka suurem koostöö kohalike omavalitsustega noorte ettevõtlikkuse arendamisel.

“Igas Lõuna-Eesti maakonnas juba tegutseb noorte ettevõtlikkuse koordineerija või projektijuht ning usume, et koos oleme veel võimekamad ja jõuame oma üsnagi suured eesmärgid täita,” ütles Võrumaa Arenduskeskuse noorte ettevõtlikkuse projektijuht Kadi Kaur. “Soovime luua noortele toetatud keskkonna nii koolis, noortekeskuses kui väljaspool, kus saab ennast proovile panna, oma ideid teostada ning julgelt kastist välja mõelda. Sealjuures suudame ehk julgustada noori kaaluma ühe karjääriteena ka ettevõtlust,” lisas ta. 

Loe projekti kohta lähemalt siit!

 

“Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine”

Kogumaksumus 5 082 444,90 eurot, abikõlbulik eelarve 4 681 381,89 eurot s.h. toetus 2 999 999,17 eurot ja omafinantseering 1 681 382,72 eurot

Projekti lõppkuupäev 30.08.2026

Projekti “Kagu-Eesti ettevõtluse ökosüsteemi arendamine” raames käivitatakse Kagu-Eesti Ettevõtlusinkubaatori ning arendatakse ettevõtluse toetamise teenuseid. Projekti juhtpartner on Võrumaa Arenduskeskus, kes seob partneritena ühisesse tegevusse Võrumaa Arenduskeskuse, kompetentsikeskuse TSENTER, KEIK-i, Kagu-Eesti Puiduklastri, Tehnopoli StartUp Inkubaatori, Võrumaa Kutsehariduskeskuse, Valgamaa Kutseõppekeskuse ning Räpina Aianduskooli. Kagu-Eestis on oma tugevad valdkonnad ning iga partner annab oma parima panuse.

Projekt on seotud ka teiste samasse toetusmeetmesse esitatud projektidega. Näiteks “LEEN”-i noorte või Kood/Võru õppurite äriideed võivad areneda tasemele, mis vajavad hooandmist inkubaatoris.

Loe projekti kohta lähemalt siit! 

 

„Lõuna- Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine“

Kogumaksumus 4 000 000 eurot, abikõlbulik eelarve 4 000 000 eurot, s.h. toetus 3 000 000 eurt, omafinantseering 1 000 000 eurot.

Projekti lõppkuupäev 30.08.2026

Projekti eesmärk on Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine Obinitsa tööstusalale. Väärindamiskeskuse abil aidatakse tagada kohalike omavalitsuste hallatavate asutuste (lasteasutused, hooldekodud jne) varustatus toidu valmistamiseks kvaliteetse toorainega suurendades sealjuures mahetooraine osakaalu.

Projekti taotleja on Võrumaa Arenduskeskus, projekti partnerid on Osaühing Aiasaaduste Väärindamiskeskus, Setomaa Vallavalitsus, Võrumaa Talupidajate Liit.

Loe projekti kohta lähemalt siit!

 

Projekte  kaasrahastab Euroopa Liit.

FOTO: Rahvusvaheline õpilasfirmade kohtumine Tartus oli üks esimesi LEEN projekti tegevusi. Foto: Evelyn Virnas

Lisainfo: 

Tiit Toots, Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige, +372 514 5985, tiit.toots@vorumaa.ee