Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine

Üldinfo

Projekti nimi: Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine

Projekti periood: 01.01.2024- 30.08.2026

Maksumus: Kogumaksumus 4 000 000 eurot, abikõlbulik eelarve 4 000 000 eurot, s.h. toetus 3 000 000 eurt, omafinantseering 1 000 000 eurot.

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk – Projekti eesmärgiks on Lõuna-Eesti aiasaaduste väärindamiskeskuse arendamine Obinitsa tööstusalale. Väärindamiskeskuse esmane eesmärk on tagada kohalike omavalitsuste hallatavad asutused
(lasteasutused, hooldekodud) toidu valmistamiseks kvaliteetse toorainega vajalikus töötlusastmes ning suurendada seejuures mahetooraine osakaalu. Väärindatav tooraine ostetakse vabadel turutingimustel ettevõtjatelt ja sellega suureneb ka kohapealsetel tootjatel võimalus kasvatatud aiasaadused realiseerida.

 

Taotlejad ja partnerid

Juhtpartner Võrumaa Arenduskeskus

Partnerid:

  • Osaühing Aiasaaduste Väärindamiskeskus
  • Setomaa Vallavalitsus
  • Võrumaa Talupidajate Liit

 

Tegevused

Projekti raames plaanitakse vana lauda asemele luua moodne ja multifunktsionaalne aiasaaduste väärindamiskeskus, milles pakutakse ja arendatakse välja vajalikud teenused lühikese tarneahelaga kvaliteetse toidutoorme ja -saaduste ning valmistoodangu jõudmiseks eelkõige kohalikesse koolidesse, lasteaedadesse ja hooldekodudesse.

Kontakt

Aivar Nigol, arendusnõunik, e-post aivar.nigol@vorumaa.ee

Logod