Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine

Projekti eesmärk on Võru linna rajada programmeerimiskooli kood/Jõhvi filiaal kood/Võru koos ettevõtlust edendava võrgustikuga. Kood/Võru eesmärk on vähendada Eesti tööturul tarkvaraarendajate puudust ja pakkuda mitmekülgset täiendus- ja ümberõppevõimalust. Tegemist on kaheaastase õppeprogrammiga, mille lõpetanu on full-stack arendaja. Kooli saavad kandideerida kõik vähemalt 18-aastased, põhiharidusega, algtasemel inglise keele oskusega, Eesti kodakondsuse või vähemalt 24 kuulise elamisloaga inimesed

Üldinfo

Projekti nimi: Kood/Võru programmeerimiskooli rajamine ja IT-valdkonna edendamine

Projekti periood: 01.01.2024- 30.08.2026

Maksumus: Kogumaksumus 3 199 121,23 eurot, abikõlbulik eelarve 3 199 121,23, s.h. toetus 2 399 340,92 eurot, omafinantseering 799 780,31 eurot.

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk on Võru linna rajada programmeerimiskooli kood/Jõhvi filiaal kood/Võru koos ettevõtlust edendava võrgustikuga. Kood/Võru eesmärk on vähendada Eesti tööturul tarkvaraarendajate puudust ja pakkuda mitmekülgset täiendus- ja ümberõppevõimalust. Tegemist on kaheaastase õppeprogrammiga, mille lõpetanu on full-stack arendaja. Kooli saavad kandideerida kõik vähemalt 18-aastased, põhiharidusega, algtasemel inglise keele oskusega, Eesti kodakondsuse või vähemalt 24 kuulise elamisloaga inimesed

 

Taotlejad ja partnerid

Projekt viiakse ellu Võrumaa Arenduskeskuse, Võru linna ja MTÜ Tuleviku Tehnoloogiaharidus koostöös.

Kaasatud partneritena löövad projektis kaasa MTÜ Võru HUUB ja Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus Ewers.

 

Tegevused

Projekt hõlmab kooli kood/Võru rajamist, ruumide kohandamist Võru linnas olemasolevas pangahoones (Tartu 25) ja õpilastele mõeldud majutusruumide renoveerimist (Kreutzwaldi 16). Esimesel õppeaastal on plaanis võtta kooli õppima korraga 50 inimest. Kuigi kooli sihtgrupp on lai, siis kood/Jõhvi kogemusel on näha, et peamiselt tullakse kooli ümberõppe eesmärgil, st inimesed, kes on enamasti keskharidusega, omavad juba töökogemust, kuid soovivad teha karjääripööret alustamaks karjääri IT-valdkonnas.

Lisaks kooli- ja majutushoone rajamisele luuakse ettevõtlust toetav võrgustik. Iga-aastaselt hakkab toimuma alustava IT-ettevõtja arenguprogramm, mis koosneb 8-10 sessioonist. Programmis osalemine on tasuta ja avatud kõigile, sh suunatud kooli õpilastele, et anda neile lisaks IT-teadmistele ka ettevõtlusalased baasteadmised. Programm algab ideekorjega ja lõpeb esmaste prototüüpide valmimisega, mille vahele jäävad koolitused teemadel nagu äriplaani koostamine, tootearendus, turundamine, esitlustehnikad ja pitchimine, mentorlussessioonid. Koolitajateks on IT-sektori tipptegijad.

Samuti arendatakse projekti raames välja IT-valikaine, mis on mõeldud gümnaasiumiastmele, mille käigus on neil võimalik omandada programmeerimisõppe alusteadmised. Eesmärk on propageerida programmeerimise eriala, et võimendada projekti mõju veelgi laiemalt. Projekti raames tehakse koostööd mh Võrumaa Kutsehariduskuse jt piirkonna keskkoolidega, et valikaine vastaks just õpilaste ootustele ja tasemele. Projekti käigus tutvustatakse kõigile piirkonna keskkoolidele antud moodulit. Õpilane saab moodulit läbida poolaasta jooksul endale sobivas tempos. Iga keskkool saab ise valida, kas pakub seda üks või kaks korda aastas oma õppekavas. Projekt kestab kolm aastat (2023 sept – 2026 aug), mille lõpuks on esimene lend lõpetanud ühe õppeaasta. 2024 augustiks on liitunud meeskonnaga koolijuht, 2025. aastaks tehniline tuutor ning kommunikatsiooni spetsialist. 2025 sügiseks on lõppenud kooli- ja majutushoone renoveerimistööd ning valmis õpilasi vastu võtma. 2024. aasta jooksul on teostatud alustava IT-ettevõtja arenguprogrammi ettevalmistööd.

Kontakt

Tiit Toots, juhatuse liige, e-post tiit.toots@vorumaa.ee

Logod