Komisjonid ja esindajad komisjonides

Siit leiad kõik Võrumaa Arenduskeskusega seotud komisjonid ja esindajad komisjonides. 

Maakonna teenetemärgid

Võru maakonna teenetemärkide andmise komisjon

 1. Tiit Toots – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 2. Anti Allas – Võru linnavolikogu liige
 3. Tomi Saluveer – ajakirjanike esindaja
 4. Merike Õun – vabaühenduste esindaja
 5. Vello Saar – ettevõtjate esindaja

Haridus

Haridus-ja Teadusministeeriumi poolt eraldatava riigieelarvelise toetuse taotlemise hindamise töögrupp (Juhatuse liikme käskkiri)

 1. Kristi Pettai – maakonna koolijuhtide ja õppejuhtide esindaja
 2. Tiia Must – koolieelsete lasteasutuste esindaja
 3. Merike Värs – õpetajate aineühenduste esindaja
 4. Anita Kikas – kohalike omavalitsuste haridusvaldkonna esindaja
 5. Kerli Kõiv – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja

„Eestimaa õpib ja tänab“ aasta õpetaja maakondlik konkursikomisjon

 1. Kerli Kõiv, komisjoni esimees
 2. Eveli Kuklane, kutsehariduse esindaja
 3. Triinu Kärbla, üldhariduse esindaja, 2023.aasta konkursi laureaat
 4. Tiia Must, alushariduse esindaja
 5. Iiris Tagen, tugispetsialistide esindaja

“Ettevõtliku kooli” edulugude konkursi “Õppimine on põnev!” hindamiskomisjon

 1. Kaido Mäesalu –
 2. Gitlin Kütt – MTÜ Võru Noortekeskus
 3. Eliis Ermel – SA Võrumaa Arenduskeskus
 4. Kertu Pehlak – ETKA Andras Võru koordinaator
 5. Emil Aništšenko – SA Võrumaa Arenduskeskus projektijuht (Võru Noorte HUUB)

Võru maakonna noorsootöö nõukoda

 1. Antsla piirkonna esindaja – Eerika Lääts
 2. Haanja piirkonna esindaja – Mariann Toots
 3. Lasva piirkonna esindaja – Laura Loikmann
 4. Meremäe piirkonna esindaja – Päivi Kahusk
 5. Mikitamäe piirkonna esindaja – Jorgen Oras
 6. Misso piirkonna esindaja – Agneta Paloveer
 7. Nursi piirkonna esindaja – Jaanika Vichterpal
 8. Mõniste piirkonna esindaja – Rena Arhipov
 9. Orava piirkonna esindaja – Liina Loosaar
 10. Parksepa piirkonna esindaja – Kaisa Niilo
 11. Puiga piirkonna esindaja – Koit Roots
 12. Rõuge piirkonna esindajad – Jaanika Orav
 13. Sõmerpalu piirkonna esindaja – Helje Võõras
 14. Urvaste piirkonna esindaja – Monika Aas
 15. Varstu piirkonna esindaja – Monika Kuuba
 16. Vastseliina piirkonna esindaja – Merlis Pajustik
 17. Viitina piirkonna esindaja – Jaanika Orav
 18. Värska piirkonna esindaja – Triinu Arund
 19. Võru linna piirkonna esindaja – Gitlin Kütt
 20. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja – Kerli Kõiv

Võru maakonna noorsootöö valdkonna tunnustamise hindamiskomisjon (Juhatuse liikme käskkiri)

 1. Kerli Kõiv, Võrumaa Arenduskeskuse esindaja, komisjoni esimees
 2. Emil Aništšenko, Võru maakonna noorsootöö nõukoja esindaja
 3. Anu Koop, maakonna huvijuhtide aineühenduse esindaja
 4. Uku Udras, maakonna noorte esindaja, 2023.aasta Aasta Noor tiitli laureaat
 5. Maivi Liiskmann, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja
 6. Kristiina Rauba, kaasatud ekspert huvihariduse valdkonnas.

 

Kultuur

Võru maakonna aasta ema aunimetuse andmise komisjon

 1. Tiit Toots – SA Võrumaa Arenduskeskus
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees
 3. Anti Allas – Võru linnavolikogu liige
 4. Merike Õun – MTÜ Võrumaa Spordiliit
 5. Vello Saar – Värska Kuurortravikeskus

Võru maakonna aasta isa aunimetuse andmise komisjon

 1. Anti Allas – Võru linnavolikogu liige
 2. Tiit Toots – Võrumaa Arenduskeskus, juhatuse liige
 3. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees AS, reporter
 4. Merike Õun – Võrumaa Spordiliit, tegevjuht
 5. Taivo Tuusis – OÜ Sän & Män, juhatuse liige

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse konkurssi „Eesti kaunis kodu“ Võru maakonna komisjon (Juhatuse liikme käskkiri)

 1. Erika Joonas – Setomaa valla majandus- ja arendusosakonna juhataja
 2. Krislyn Prants – Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Ruumilise planeerimise
  osakonna juhtivspetsialist
 3. Liane Mäesalu – Räpina Aianduskoolis ilutaimede ja katmikalade õpetaja
 4. Marje Pettai – Marjametsa talu perenaine – Eesti kaunis kodu 2020 laureaat ja Paradiisi
  Aed OÜ asutaja
 5. Kariina Nesenko – Rõuge vald planeeringuspetsialist
 6. Ene Tooming – Antsla vald keskkonnaspetsialist

Bernard Kangro nimelise kirjanduspreemia komisjon

 1. Inga Kuljus – Võrumaa Keskraamatukogu, direktor
 2. Liina Valper – vabakutseline ajakirjanik
 3. Elina Allas – Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts, juhatuse liige, ajakirjanik
 4. Janika Kronberg – Looming, peatoimetaja, kirjandusteadlane ja -kriitik
 5. Raili Leesalu – Võru Kreutzwaldi Kool, eesti keele ja kirjanduse õpetaja
 6. Ahto Raudoja – Seto Instituut, tegevjuht
 7. Kaile Kabun – Võru Instituut, projektijuht

XXVII laulu-ja XX tantsupeo Võru maakonna komisjon

 1. Komisjoni esimees: SA Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist
 2. Antsla Vallavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist
 3. Rõuge Vallavalitsuse kultuuri- ja spordispetsialist
 4. Setomaa Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 5. Võru Linnavalitsuse kultuurispetsialist
 6. Võru Vallavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
 7. Rahvakultuurikeskuse Võru maakonna rahvakultuurispetsialist
 8. Võru Muusikakooli õppealajuhataja

 

Vabaühendused

Kohaliku omaalgatuse programmi komisjon

 1. Airi Hallik-Konnula – Eesti Külaliikumine Kodukant esindaja
 2. Kaja Tullus – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja
 3. Mairi Raju-Toots
 4. Tiina Hallimäe
 5. Merle Tsirk

Võru maakonna tegusate kodanike ja ühenduste tunnustamise komisjon

 1. Meel Valk – Võrumaa Arenduskeskuse esindaja
 2. Epp Vana – Tegusaim kodanik 2022
 3. Katrin Soon – MTÜ Terve Pere Selts – Silmapaistvaim ühendus 2022
 4. Peep Kimmel – Viitina küla – aasta küla 2022
 5. Piret Haljend – MTÜ Saagu Parem – Eriauhind 2022
 6. Avo Kirsbaum – Antsla vallavanem

 

Rahvatervis ja turvalisus

Võru maakonna turvalisuse nõukogu

 1. Sihtasutuse Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige (turvalisuse nõukogu esimees);
 2. Antsla valla esindaja;
 3. Rõuge valla esindaja;
 4. Setomaa valla esindaja;
 5. Võru linna esindaja;
 6. Võru valla esindaja;
 7. Politsei- ja Piirivalveameti esindaja;
 8. Päästeameti esindaja;
 9. Kaitseliidu esindaja;
 10. Transpordiameti esindaja;
 11. Rahandusministeeriumi Võru talituse esindaja;
 12. Keskkonnaameti esindaja;
 13. Terviseameti esindaja;
 14. Kuperjanovi jalaväepataljoni esindaja;
 15. AS Lõuna-Eesti Haigla esindaja;

Võru maakonna liikluskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige – komisjoni esimees
 2. Transpordiameti esindaja – komisjoni aseesimees
 3. Transpordiameti esindaja
 4. Transpordiameti esindaja
 5. Antsla valla esindaja
 6. Rõuge valla esindaja
 7. Setomaa valla esindaja
 8. Võru linna esindaja
 9. Võru valla esindaja
 10. Politsei- ja Piirivalveameti esindaja
 11. Päästeameti esindaja
 12. OÜ Tugev Partner esindaja
 13. MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus esindaja

Kogukondliku turvalisuse toetusvooru hindamiskomisjon

 1. SA Võrumaa Arenduskeskuse esindaja Katrin Volman
 2. Päästeameti esindaja Kristi Randla
 3. Politsei-ja Piirivalveameti esindaja Anti Paap
 4. Keskkonnaameti esindaja Ardi Lepp
 5. Kohalike omavalitsuste esindaja Avo Kirsbaum

„Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste“ projekti taotlusvooru hindamiskomisjon

 1. Kadri Kangro –
 2. Mailis Koger – Rõuge valla esindaja
 3. Triinu Purru – Tervise Arengu Instituut esindaja

 

Ettevõtlus

Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuse andmise komisjon

 1. Raul Kurde – SA Võrumaa Arenduskeskus, nõukogu esimees, Setomaa vallavanem
 2. Tomi Saluveer – Lõuna-Eesti Postimees AS, reporter
 3. Vello Saar – Värska Kuurortravikeskus, juhatuse liige
 4. Kaido Palu – SA Võrumaa Arenduskeskus, ettevõtluse suunajuht
 5. Ene Kerge – Eesti Töötukassa Võrumaa osakond, osakonnajuhataja

Setomaa programmi hindamiskomisjon

 1. Rein Järvelill
 2. Kai Koord
 3. Raul Kudre
 4. Mart Külvik
 5. Evelin Leima
 6. Kaido Palu
 7. Vello Saar

 

Esindajad komisjonides

“Vana-Võromaa pärimuskultuuri programm 2018-2021” nõukogu

 • Kristi Vals

Euroopa Kultuuripealinn Tartu 2024 – regionaalse ekspertkomisjoni liige

 • Kristi Vals

Eesti-Vene 2014-2020 programmi seirekomitee

 • Põhiliige Aivar Nigol
 • Asendusliige

Eesti-Vene 2014-2020 programmi hindamiskomisjon

 • Aivar Nigol

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus üldkoosoleku liikmed

 • Tiit Toots
 • asendusliige Kaido Palu

MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus volinike kogu

 • Põhiliige Kristi Vals
 • asendusliige

Eesti-Läti piiriülese koostöö tõhustamise valitsuskomisjon

 • Tiit Toots

Meetme “Teadmussiire ja teavitus” hindamiskomisjoni maakondlik esindaja

 • Põhiliige
 • asendusliige Aivar Nigol

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused üldkoosolek

 • Tiit Toots
 • asendaja Kaido Palu