Võru maakonna mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Üldinfo

Projekti nimi: Võru maakonna mahekokkuleppe täitmiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Projekt nr 2014-2020.12.01.20-0183

Projekti periood: 01.01.2021 – 30.06.2022

Projekti eelarve: 24 960 eurot ( 21216 eurot on omaosalus (85%))

Meede: Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu

Taotlusvoor: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus – Maakonna arengustrateegiate uuendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärgiks on koostada Võru maakonna mahekokkuleppe rakendamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid sh saadakse ülevaade maakonna haridusasutuste toitlustamise hetkeseisust ja vajadustest, viiakse läbi maakonna mahetootjate ja mahetoodangu kaardistamine ning võrgustiku arendamiseks vajalikud tegevused, et jõuda 20% mahetooraine kasutamiseni maakonna haridusasutuste toitlustuses.

Saadakse tööriist mahetooraine kasutamise seireks ning tegevuskava mahekokkuleppe eesmärkide saavutamiseks.

 

Taotlejad ja partnerid

Projekti osapooltena on kaasatud maakonna kohalikud omavalitsused ja MTÜ Setomaa Liit, kes on sõlmitud mahekokkuleppe osapooled.

Samuti on kaasatud MTÜ Võrumaa Talupidajate Liit ja kohaliku toidu võrgustikud UMA MEKK ja SETO KÜÜK.

 

Tegevused

Töö tulemusel valmivad:

  • Ülevaade mahetoidu kasutamis hetkeseisust maakonna haridusasutustes, tarnekirjeldus ja mahetooraine kasutamise seire.
  • Mahetootjate ülevaade.
  • Analüüsi kokkuvõte ja ettepanekud tegevusteks.

 

Uuringute materjalid

I osa_Taustaolukorra ülevaade_29.07 (DOCX;2 MB)

I osa_Taustaolukorra ülevaade_29.07(PDF; 2MB)

II osa_Mahetoodangu kattesaadavus_29.07 (DOCX; 3MB)

II osa_Mahetoodangu kattesaadavus_29.07 (PDF; 2MB)

III osa_Tegevuskava_29.07 (DOCX; 974 KB)

III osa_Tegevuskava_29.07 (PDF; 974 KB)

 

Kajastused

1. juuni 2021 Minister Urmas Kruuse Võrumaa maheseminaril: me võiksime pingutada selle nimel, et mahetoit jõuaks laste toidulauale ja toitlustusasutustesse https://vorumaa.ee/minister-urmas-kruuse-vorumaa-maheseminaril-me-voiksime-pingutada-selle-nimel-et-mahetoit-jouaks-laste-toidulauale-ja-toitlustusasutustesse/
27. juuni 2022 Aset leidis haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar https://vorumaa.ee/maheuuringu-tegevuskava/

 

 

Kontakt

Aivar Nigol, projektijuht, aivar.nigol@vorumaa.ee

 

Logod

EL Sotsiaalfondi logo