Uuenduslikud avaliku toitlustamise strateegiad: säästva avaliku toitlustamise tööriistakomplekti laiendamine (StratKit+)

Läänemere piirkonna programmi projekti StratKIT algatusel on välja töötatud toitlustusasutustele, hankijatele, tootjatele, tarnijatele, tarbijatele, toitlustajatele ja poliitikakujundajatele juhendid, mis annavad suuniseid jätkusuutliku toitlustuse strateegilistest lähenemistest kuni konkreetsete tegevuste välja.

Üldinfo

Projekti nimi: Uuenduslikud avaliku toitlustamise strateegiad: säästva avaliku toitlustamise tööriistakomplekti laiendamine

(Innovative Strategies for Public Catering: the Expansion of the Sustainable Public Meal Toolkit (lühendatult StratKIT+))

Periood: 1.10.2022 – 31.03.2024 (18 kuud)

Projekti eelarve: 499 994,53 eurot, sellest Võrumaa Arenduskeskuse eelarve 26 390 eurot, omaosalus 20%, summas 5 278 eurot.

Lühikirjeldus

StratKIT+ projekti eesmärk on aidata kaasa teadlikkuse tõstmisele avaliku sektori toitlustusasutustes, et meie toit oleks tervislikum ja keskkonnale väiksema jalajäljega

Läänemere piirkonna programmi projekti StratKIT+ toetab toitlustusasutustele, hankijatele, tootjatele, tarnijatele, tarbijatele, toitlustajatele ja poliitikakujundajatele juhendite testimist, mis annavad suuniseid jätkusuutliku toitlustuse strateegilistest lähenemistest kuni konkreetsete tegevusteni välja. Lisaks juhendite testimisele ja uute juhendite väljatöötamisele, keskendub projekt ka toidujulgeolekuga seotud teemadele.

Taotlejad ja partnerid

Projekti partnerid on:

 • Võrumaa Arenduskeskus (PP12),
 • Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus,
 • Göteborgs Universitet
 • Grathaer GmbH,
 • IFAU Institute for Food Studies and Agroindustrial Development,
 • Medical University of Silesia,
 • Municipality of Rybnik,
 • Municipality of Södertälje,
 • Riga City Council,
 • Warsaw Municipality,
 • Lazdijai district municipality administration,
 • Central Denmark EU-Office,
 • Baltic restaurants Estonia

Tegevused

 • Ühe olemasoleva säästva toitlustuse juhendi rakendamine, juhendid on leitavad SIIT!
 • Uue juhendi ettepaneku esitamine;
 • Osalemine projektiüritustel;
 • Osalemine säästva toitlustamise koolitusel ning koolituse kutse levitamine huvirühmadele.
 • Võru maakonna huvi: tõhustada teadmisi mahetoidu tähtsusest ning toetada avaliku sektori asutusi üleminekul mahetoorainete kasutamisele.

Kontakt

Kristin Krinal, UMA MEKK toiduvõrgustiku koordinaator ja projektijuht, kristin.krinal@umamekk.ee

Logod