Balti toidukoalitsioon (BSR Food Coalition)

Üldinfo

Projekti nimi: Balti toidukoalitsioon

BALTIC MUNICIPALITY’S FOOD COALITION-  lühend BSR FOOD COALITION

Projekti periood: 01.10.2022- 30.09.2024

Maksumus: projekti eelarve 500 000 €, s.h. Võrumaa Arenduskeskus 65 163 €

https://interreg-baltic.eu/project/bsr-food-coalition/

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärk – BSR Food Coalition ühendab kohalikke põllumehi ja riigiasutusi, et tagada koolides regulaarne juurdepääs mahetoidule ja seega pidev nõudlus tervisliku toidu järele.

Mitmed omavalitsused üle Baltikumi on oma pikaajalistes regionaalsetes strateegilistes plaanides võtnud teemaks toidu ja jätkusuutlikkuse. Toidusüsteemide jätkusuutlikkuse edendamisel ja sellega kaasnevate väljakutsetega toimetulemisel on oluline osalus, koostöö ja ühine eesmärk linnaosa ja kohalike omavalitsuste vahel. Teadmiste, kogemuste ja pädevuste puudumine säästva toidu, toiduga kindlustatuse ja kestliku arengu eesmärkidega töötamise vallas valla tasandil ning alt-üles koostöö nappus on aga saanud takistuseks vastupidavate ja jätkusuutlike toidupiirkondade arengul.

Kolm olulist alguspunkti, millega tuleb kiiresti tegeleda ja mida võiks lahendada:

 • Väiketalunikud on toiduga kindlustatuse seisukohalt väga olulised ning põllumajanduse tootlikkuse suurendamine on tihedalt seotud maapiirkondade vaesuse ja nälja vähendamisega. Siiski läheb toit jätkuvalt kaotsi ja raisku, selle asemel, et jõuda koolitoiduni.
 • Mahetoit on alati jätkusuutliku koolitoidu osa ja nõudlus selle järele Balti riikides kasvab, kuid pakkumine on nõrk ja organiseerimata.
 • Väiketalunike koolidele lähemale toomine.

 

Taotlejad ja partnerid

Juhtpartner Klaipeda Ülikool

Lisaks:

 • Sustainable Gastro
 • Ühing “Klaipeda piirkond”
 • Latgale planeerimispiirkond
 • Kurzeme planeerimispiirkond
 • Tartumaa Omavalitsuste Liit
 • Võrumaa Arenduskeskus

 

Tegevused

Luua talust kooli toidukoostöö pilootprogrammid Balti riikides ja testida neid

Sisenemispunktid:

 • Põllumajandustootjad on toiduga kindlustatuse seisukohalt väga olulised nagu ka põllumajanduse tootlikkuse tõstmine, et jõuda sobivatesse turustusvõimalustesse töövahendite ja suhtluskanalite kaudu toiduprogrammides.
 • mahetoit on alati osa jätkusuutlikust koolitoidust ning nõudlus selle järele Balti riikides kasvab, kuid pakkumine on nõrk ja organiseerimata töötavate meetodite puudumise tõttu.

Spetsiifilised vajadused:

 • Aidata luua jätkusuutlikku toidukoostööd ja -vahendeid.
 • Suurendada säästvat koolitoidu innovatsiooni ja arengut Leedu, Läti ja Eesti vahel.

Millega me konkreetselt tegelema hakkame:

 • metoodilise toe põhimõtted tegutsemiseks
 • teadlikkuse suurendamine olemasolevatest vahenditest
 • töömeetodid, suhtluskanalid ja vahendid

Kontakt

Kaja Kesküla, projektijuht, e-post kaja.keskula@vorumaa.ee

Logod