Algas registreerumine alustava MTÜ baaskoolitusele

Võrumaa Arenduskeskus kutsub alustavate MTÜde eestvedajaid ja vähese kogemusega MTÜde juhte end täiendama! Koolitus annab vajalikud baasteadmised MTÜ asutamisest, juriidikast, tegevuse kavandamisest, juhatuse liikmete õigustest ja kohustustest, heast valitsemisest, kommunikatsioonist, raamatupidamisest jpm. Loe veel

Põhjamaade infopäev Võrus 6. veebruaril

6. veebruaril kell 12.30-15.00 toimub Võru kultuurikeskuses Kannel infopäev, kus tutvustatakse Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetusprogramme.
Infopäevale on oodatud arendustöötajad, riigiametnikud, haridustöötajad, MTÜde esindajad ja kultuurivaldkonnas tegevad isikud, kes soovivad ellu viia koostööprojekte Põhjamaadega, taotleda selleks reisi- ja majutustoetust. Loe veel

Võrumaa ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

Võrumaa omavalitsused koostöös SA Võrumaa Arenduskeskusega ootavad 01. veebruariks 2018 taotlusi maakonna kõrgeimate autasude – vapi- ja teenetemärkide – omistamiseks. 

Varasemalt Võru Maavalitsuste poolt välja antud vapi- ja teenetemärkide omistamise traditsiooni jätkavad sellest aastast Võrumaa omavalitsused koostöös SA Võrumaa Arenduskeskusega. Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots autasustab/tunnustab nominente Eesti Vabariigi 100. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 22. veebruaril 2018 Võru Kandles.

Võrumaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võrumaa Teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna valla- ja linnavalitsused ning volikogud, kõik Võrumaal tegutsevad juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud Võrumaa Arenduskeskus e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga teenetemärgid Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru. Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2018.

Taotluse vormid, samuti lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Aigi Pall, Võrumaa Arenduskeskuse kultuurispetsialist, aigi.pall@vorumaa.ee

Siseministeerium kutsub üles tunnustama vabatahtlikke ja nende toetajaid

Kätte on jõudmas aeg tunnustada siseturvalisuse vabatahtlikke ning neid toetavaid ettevõtteid, asutusi, ühinguid ja eraisikuid. Näiteks möödunud aastal pälvis aasta vabatahtliku päästekomando tunnustuse Kibuna vabatahtlik päästekomando. Kibuna vabatahtlikud päästjad on käinud aastast aastasse koolides ja vabaajaüritustel päästetehnikat ja -oskusi tutvustamas ja nõustanud tuleohutusalaselt paljusid kodusid.

Ootame teie ettepanekuid siseturvalisuse vabatahtlike rühmade ja nende toetajate tunnustamiseks.

Abipolitseinikud, vabatahtlikud päästjad ja merepäästjad panustavad vabast tahtest oma isiklikku aega selleks, et Eesti oleks turvalisem koht. Nende roll turvalise ühiskonna tagamisel on asendamatu. Samuti on vabatahtlike töös ülioluline toetajate panus, nemadki aitavad kaasa siseturvalisuse tõstmisele. Sellepärast soovime igal aastal tunnustada vabatahtlike rühmi ning tänada vabatahtlikke toetavaid inimesi, ettevõtteid, asutusi ja ühinguid, kes panustavad meie riigi turvalisusesse.

Ettepanekuid ootame nii üksikisikutelt kui ka organisatsioonidelt neljas kategoorias:

  • Aasta vabatahtlik päästekomando või reservpäästerühm
  • Aasta vabatahtlik merepäästeühing
  • Aasta abipolitseinike rühm
  • Aasta siseturvalisuse vabatahtlike toetaja

Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu ja täiendava info ning statuudiga saab tutvuda siin: https://www.siseministeerium.ee/et/vabatahtlikud-2018

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 22. jaanuaril 2018.

Laekunud ettepanekute seast valin hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümme füüsilist või juriidilist isikut ja kolm vabatahtlike rühma, kes pälvivad tunnustuse.

Tunnustatuid õnnitletakse 27. veebruaril toimuval pidulikul vastuvõtul siseministeeriumi sinises saalis.

Täna alustas sisulist tööd SA Võrumaa Arenduskeskus

Alates 2. jaanuarist 2018 alustas sisulist tegevust kõigi Võrumaa omavalitsuste poolt loodud SA Võrumaa Arenduskeskus, kuhu on koondunud Võru Maavalitsuse senised arendusülesanded ning SA Võrumaa Arenguagentuuri ja Võrumaa Omavalitsuste Liidu tegevused.

Võrumaa Arenduskeskus täidab alates 1. jaanuarist järgmisi ülesandeid: maakonna arengu kavandamine ja suunamine, maakonna võrgustikutöö (s.h. kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine), piirkonna turundamine, maakondlik väliskoostöö), kohalike omavalitsuste vahelise koostöö koordineerimine, maakondliku turvalisuse nõukogu töö juhtimine ja koordineerimine, rahvatervise ülesanded, maakonna kultuurikorraldus, maakonna haridusürituste korraldamine, siseriiklike toetusprogrammide (kohaliku omaalgatuse programm, Vene föderatsiooni viisa menetlemise tasu kompenseerimine, regionaalsete investeeringutoetuse programmi maakonna projektide prioriteetsuse hindamine), rakendamine ja korraldamine, Europe Direct Võru teabekeskuse ülesanded.

Võrumaa Arenduskeskuses jätkuvad info-, nõustamis- ja koolitusteenused ettevõtetele, vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Sihtasutus viib ellu noorte ettevõtlikkusega seotud tegevusi Võru maakonnas. Samuti jätkab arenduskeskuses tööd Võrumaa Turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb maakonna turismiarenduse ja turismitrükiste koostamisega.

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots: „SA Võrumaa Arenduskeskuse loomisega on koondatud maakonna arendustegevus ühte organisatsiooni, millega on loodud eeldused ühtse piirkondliku visiooni loomiseks ja selle poole liikumiseks. Samas on vähendatud erinevate arendustegevuste killustatust ning dubleerimist.“

Võrumaa Arenduskeskuse koosseisus on 16,7 töökohta ja tegevuskoht on endine maavalitsuse hoone Võru linnas aadressil Jüri tänav 12. Lähema kuu jooksul korraldatakse ümber Võrumaa Arenduskeskuse kommunikatsioonivahendid: kujundatakse uus koduleht, sümboolika, kontaktinformatsioon. Hetkel kehtivad kontaktid on leitavad veebilehelt vorumaa.ee.

Lisainfo: Tiit Toots, juhatuse liige, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel 514 5985, tiit@vorumaa.ee

Väikesed Eesti kogukonnad suure maailma sees

MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud koostöös Võrumaa Arenduskeskusega ootavad Võrumaa aktiivseid ja oma kogukonna heaolule mõtlevaid inimesi 16. jaanuaril Sänna mõisa, et ühe tegusa pärastlõuna jooksul mõelda, mis on maailma kestlik areng ning kuidas see igaüht meist puudutab. Mida teha, et Võrumaa puhas loodus ja metsad rõõmustaks ka tulevasi põlvi ning mis on meie igaühe roll selles?

Päevakava

Aeg ja koht: 16. jaanuar, Sänna Kultuurimõis, Sänna küla, Rõuge vald

13.30 – 14.00 Kogunemine ja eetiline kohvilaud.
14.00 – 14.45 Jääd ja müüte murdev viktoriin “Kuidas maailmal läheb?” Saame teada, kas elu meie planeedil on läinud ajaga paremaks või halvemaks.
14.45 – 15.15 Jätkusuutliku kogukonna näide.
15.15 -15.45 Maailm ja mina. Mis on maailma kestlik areng? Milliseid aspekte maailmas ma mõjutan? Kuidas teha oma asju senisest paremini? Tutvume maailma kestliku arengu eesmärkidega ja otsime nende seast oma.
15.45 – 16. 15 Kust tuleb kohv ja kuhu kaob raha? Paneme kokku ühe väga suure pusle, joome sinna kõrvale kohvi ja mõtleme, kust kogu meie eluks vajalik kraam tuleb ning miks on oluline pidada jätkusuutlikku kohvipausi.
16.15 – 17.15 Grupitööd kogukonna kestliku arengu teemal.
17.15 – 17.45 Kokkuvõtted ja ühine arutelu.
17. 45 – 19. 00 Kohv, suupistete ja mõnus olemine.

Osalemine on tasuta, kuid palun registreeri end hiljemalt 12. jaanuariks siin: https://goo.gl/forms/ku9SI2MtxQKXe2Hr1

Sündmuse elluviimist toetavad Euroopa Komisjon ja Välisministeerium.

Võrumaa Arenguagentuur kuulutab välja Võru maakonna meenekonkursi

Meenekonkursi eesmärgiks on laiendada valikut Võru maakonnas pakutavatest meenetest, mis seovad meie piirkonna külalisi toredate elamustega ning on meeldejäävaks kingiks ja meenutuseks ummamuudu kandist.

Konkursile ootame ennekõike meeneid, mis iseloomustaksid uut Võru maakonda, Vana-Võromaa ja Setomaa looduslikku ja kultuurilist eripära.

Meenekonkurss toimub kahes osas:

I Ideevoor

Kui Sul on meene(te) osas hea mõte, aga  Sa ise ei saa või ei oska seda teostada, siis ootame sind oma mõtet esitama meenete ideevooru. Sinu meeneidee võiks olla seotud kohaliku pärimuse, motiivide või sümboolikaga.

Konkursitöid ideevooru saab esitada kuni 31. jaanuarini 2018, kell 16.00 Võrumaa Turismiinfokeskusesse aadressil Jüri tn 12.

Ideevooru I koht – auhind kinkekaart väärtusega 150 €*
Ideevooru II koht – auhind kinkekaart väärtusega 100 €*
Ideevooru III koht – auhind kinkekaart väärtusega 50 €*

* auhinna summa väärtuses vabalt valitud kinkekaart Võru maakonnas toote- või teenusepakkujalt.

II Meenevoor

Meeneid ootame konkursile kahes kategoorias:

  1. Esindusmeene (ostuhind kuni 25 €/tk)
  2. Turismimeene (ostuhind kuni 5 €/tk)

Kõnekas ja meeldejääv meene võiks väljendada piirkonna looduslikku ja kultuurilist eripära (Vana-Võromaa või Setomaa kultuuriruum), olla ajendatud kohalikust sümboolikast, seotud kohalike kommete ning pärimusega, valmistatud kohalikust materjalist/toorainest. Võimalusel lisada meenele lugu või legend. Nii esindusmeenetel kui turismimeenetel võiks olla praktiline väärtus.

Mõlemas katekoorias on auhinnaks 500 € väärtuses meenete tellimus.

Konkursitöid meenevooru saab esitada kuni 30. märtsini 2018, kell 16.00 Võrumaa Turismiinfokeskusesse aadressil Jüri tn 12.

Vaata ka: Lisainfo-ja-konkursi-täpsemad-tingimused

Võrumaa Arenguagentuuri 52. nädala eelinfo

Ja ongi SA Võrumaa Arenguagentuuri viimane töönädal. Uuel aastal jätkame samas vaimus ja kohas juba uue nime all SA Võrumaa Arenduskeskus.

Võrumaa Arenguagentuuri 51. nädala eelinfo

Teisipäev, 19. detsember
  • Ettevõtluskonsultant Ivi Martensi nõustamispäev Antslas. Lisateave: Ivi Martens 5349 7303, ivi@vorumaa.ee.
Kolmapäev, 20. detsember

Võrumaa Arenguagentuuri 50. nädala eelinfo

Esmaspäev, 11. detsember
  • Kogukondliku ettevõtlikkuse projekti lõpuseminar Kubija hotellis. Lisateave: Kadri Kangro, 510 7487, kadri@vorumaa.ee.
Teisipäev, 12. detsember
  • Vabaühenduste konsultant osaleb Vabaühenduste messi kokkuvõtval koosolekul Navi külas. Lisateave: Katrin Volman, 525 1750, katrin@vorumaa.ee.

Loe veel