Katrin Volmann kodanikuühenduste konsultant 525 1750 katrin.volman@vorumaa.ee
Aigi Young Europe Direct’i koordinaator, projektispetsialist 5309 0923 aigi.young@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Selgunud on 15 küla üle Eesti, kellest üks pärjatakse suvel Eestimaa aasta küla tiitliga – Võrumaa aasta küla on Lüübnitsa

Tegemist on Eesti Külaliikumise Kodukant algatatud traditsiooniga, mis tipneb aasta küla väljakuulutamisega Eesti Külade XIII Maapäeval tänavu 26. juulil Põlvamaal, Räpinas. Eestimaa aasta küla 2019 juhtmõtteks on “Elujõuline küla”.

Algatus saab teoks kaheksandat korda. Kodukandi juhatuse liikme Krista Habakuke sõnul kandideerib tiitlile üks esindusküla kõigist Eesti maakondadest. “ Juba märtsis on võimalik kandidaatidel omavahel tuttavaks saada ning  mais alustab tööd aasta küla hindamiskomisjon, kes külastab kõiki kandidaate,” selgitas ta. Traditsiooniliselt on hindamiskomisjoni tööd juhtinud Riigikogu spiiker. Komisjoni kuuluvad Maaeluministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Maalehe, Eesti Leader Liidu ja ka 2017 aasta küla esidajad.  Koostöös Eesti Rahvusringhäälinguga toimub Terevisooni vahendusel  3.- 14. juunil rahva lemmikküla e-hääletus​, kus ​on võimalik kõigil osaleda.

Eestimaa aasta küla 2019 tiitlile kandideerivad:

* Suursoo küla Harjumaalt
* Sõruotsa külad Hiiumaalt
* Kiikla küla Ida-Virumaalt
* Väätsa Järvamaalt
* Sadala külade piirkond Jõgevamaalt
* Üdruma küla Läänemaalt
* Käsmu küla Lääne-Virumaalt
* Jõesuu küla Pärnumaalt
* Karilatsi küla Põlvamaalt
* Hageri külade piirkond Raplamaalt
* Kõljala külade piirkond Saaremaalt
* Lohkva küla Tartumaalt
* Vidrike küla Valgamaalt
* Holstre küla ja küladepiirkond Viljandimaalt
* Lüübnitsa küla Võrumaalt

Kõigi kandidaatidega saab lähemalt tutvuda siin.

Eestimaa aasta küla valimised toimuvad üle aasta ning iga maakond esitab tiitlile oma kandidaadi. 2017. aastal pälvis Eestimaa aasta küla tiitli Läsna-Loobu küla Lääne-Virumaal, küla oli toona ka ERR vahendatud rahvahääletusel rahva lemmik.​

Kohaliku omaalgatuse programm 2019 kevadvoor on avatud

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid asuvad SA Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel https://vorumaa.ee/vabauhendused/kop/

 

Kohaliku omaalgatuse programmi taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada hiljemalt 1. aprillil 2019 kella 16:30 digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee.

Programmi tutvustavad praktilised infopäevad toimuvad:

 • 12.03.2019 kell 15.30-16.30 Värska kultuurikeskuses (Pikk 12, Värska)
 • 13.03.2019 kell 16.00-17.00 Võru Riigimaja IIk saal (Jüri 12, Võru)

Infopäeval osalemiseks registreeru hiljemalt 11.03.2019 aadressil www.bit.ly/KOPinfopäev. 

Lisainfo: Aigi Young, SA Võrumaa Arenduskeskus, tel. 5309 0923, e-post aigi.young@vorumaa.ee

Setomaa arenguprogrammi infopäev 20. veebruaril 2019. a kell 15.00-18.00 Värska kultuurikeskuses

Infopäeva teemad:

 • Setomaa Arenguprogrammi nõuded ja taotluste esitamine Riigi Tugiteenuste Keskusele.
  Birgit Diedrichsen ja Kai Koord, Riigi Tugiteenuste Keskus
 • Tähelepanekud 2018. aasta eeltaotlusvoorust ja soovitused eeltaotluste esitajatele
  Kaire Trumm, Võrumaa Arenduskeskus
 • Mõttetalgud teemal „Millised tegevused ja projektiideed aitavad edendada Setomaal ettevõtlust ja majandust“
  Modereerib Margus Timmo, Setomaa Liit

Infopäeval osalemissoov ja küsimused saatke hiljemalt 18. veebruaril 2019. a Võrumaa Arenduskeskusele e-posti aadressil kaire.trumm@vorumaa.ee.

Setomaa arenguprogrammi taotlusvoor 2019. a tegevuskava koostamiseks on avatud 25.02 – 25.03.2019

Maaeluministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus ja Võrumaa Arenduskeskus annavad teada, et Setomaa arenguprogrammi 2019. a taotlusvoor on avatud 25.02. – 25.03.2019.

Arenguprogrammi infopäev toimub 20. veebruaril 2019. a kell 15.00 Värska kultuurikeskuses.

Programmi eesmärk on toetada projekte Setomaa arengueelduste tugevdamiseks ja paremaks kasutamiseks.

Programmi raames saavad taotlejad olla Setomaa vald ning programmi piirkonnas tegutsevad mittetulundusühendused ja sihtasutused.

Taotletava toetuse maksimaalne suurus on 32 000 eurot. Toetuse määr on kuni 85% projekti abikõlblikest kuludest.

Programmdokument, eeltaotluse vorm ja toetusest teavitamise juhend on kinnitatud maaeluministri 01.02.2019 käskkirjaga nr 18 “Setomaa arenguprogramm”.

 Vormikohane eeltaotlus tuleb esitada Võrumaa Arenduskeskusele:

 • elektrooniliselt aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee või paberil aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru, perioodil 25.02.-25.03.2019.
 • kui elektrooniliselt esitatav taotlus on digiallkirjata, tuleb esitada ka paberil allkirjastatud taotlus posti teel või käsipostiga aadressil Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, 65605 Võru. Hiliseim postitempel võib olla 25.03.2019. a.

 Programmdokument, eeltaotluse vorm ja muu info on leitav

Täpsemat informatsiooni eeltaotluse esitamise kohta saab Kaire Trummilt, tel 5341 0766, e-post kaire.trumm@vorumaa.ee

Põhjamaade heaolu keskus (Nordic Welfare Centre) jagab igal aastal umbes 1,5 miljonit rootsi krooni, et tugevdada kodanikuühiskonna tasandi puudega inimeste organisatsioonide koostööd

Rahastamise eesmärk on aidata Põhjamaade puudega inimeste organisatsioonidel vahetada kogemusi ja teadmisi, arendada projekte või luua partnerlussuhteid samaväärsete organisatsioonidega Eestis, Lätis, Leedus ja Loode-Venemaal. Taotlevate organisatsioonide tegevus peab edendama puudega või krooniliste haigustega inimeste huve ühiskonnas.

Meil on väga hea meel teatada, et alates käesolevast aastast on võimalik taotlusi esitada ka Eesti mittetulundusühendustel – puudega või krooniliste haigustega inimeste või nende hüvanguks tegutsevatel MTÜ-del või sihtasutustel.

Toetused:

Strateegilised algatused või koostööprojektid:

 • Toimuvad vähemalt kolme Põhjamaa või kahe Põhjamaa ja vähemalt ühe Balti riigi või ühe Loode-Venemaa piirkonna vahel.
 • Tegevusteks võivad olla näiteks konverentsid, kampaaniad, trükised vms.
 • Projektid on toetatavad summas 50 000 kuni 500 000 rootsi krooni (ca 4 800 – 48 000 eur).
 • Tähtaeg: 28. veebruar 2019

 

Võrgustumistegevused:

 • Osalejad vähemalt kolmest Põhjamaast või kahest Põhjamaast ja ühest Balti riigist või ühest Loode-Venemaa piirkonnast.
 • Tegevusel peab olema konkreetne programm, mis toimub kas Põhjamaades, Baltimaades või Loode-Venemaal.
 • Tegevused on toetatavad kuni 5 000 rootsi krooni ühe Põhjamaa kohta ja kuni 10 000 rootsi krooni ühe Balti või Loode-Venemaa piirkonna kohta.
 • Taotlemine avaneb oktoobris 2019 (2020.aasta tegevusteks).
 • Tähtaeg: 30. november 2019

Mõlema toetusmeetme prioriteedid on: Inimõigused, kestlik areng, liikumisvabadus.

Loe lisaks Põhjamaade heaolukeskuse kodulehel

Tutvu toetuse täpsemate tingmustega siin.

Taotlemine on elektrooniline ja inglise keeles.

 

Vastutav isik: Lars Rottem Krangnes
E-post: lars.rottem-krangnes@nordicwelfare.org
tel +46 70562 4530
Nordic Welfare Centre

Vabaühenduste arenguprogramm kutsub MTÜde juhte oma oskuste ja teadmiste pagasit täiendama

2019. aasta märtsis ja aprillis toimub neljast koolituspäevast koosnev vabaühenduste juhtide arenguprogramm, mille eesmärgiks on anda hoogu juurde MTÜde juhtide pädevuse ja kompetentsuse kasvule, suurendada motivatsiooni ja innukust ning lisada uusi oskusi juhtide ning eestvedajate pagasisse.

7.-8. märtsi koolituspäevad keskenduvad MTÜ omatulu teenimisele ja aitavad läbi mõelda ning kokku panna lihtsasti mõistetava äriplaani. 29. märtsil räägitakse sise- ja väliskommunikatsioonist, sisuloomest, turundusstrateegiast ja kanalitest. 16. aprillil räägitakse läbipõlemisest, kuidas seda varakult märgata ja mida ette võtta, et töös inimestega läbipõlemist ennetada. Koolitajad on oma ala profid: Indrek Maripuu, Getter Lukjanov, Kadri Kõiv.

Osalemiseks on vajalik täita hiljemalt 25. veebruariks registreerumisvorm, milles ka paar motivatsiooniküsimust: http://bit.ly/MTÜarenguprogramm

Vabaühenduste arenguprogrammis osalemise tasu on 50 eurot inimese kohta. Lõunapausid on iga osaleja enda kulul. Võimalik on osaleda ka eraldi koolituspäevadel, sel juhul on ühe koolituspäeva maksumus 15 eurot.

Täpsem info koolituspäevade sisu ja koolitajate kohta Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel: https://vorumaa.ee/vabauhendused/arenguprogramm/arenguprogramm-2019/

Lisainfo: Katrin Volman, vabaühenduste konsultant, tel 525 1750, e-post katrin.volman@vorumaa.ee

MTÜ Võrumaa Partnerluskogu LEADER projektitoetuste 2019. aasta taotlusvoorud

Taotlusvoor küla- ja kultuurimeetmetele on avatud 10.-17.aprill 2019

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

alameede 1.1 külakogukondade arendamine

alameede 1.2 kogukonna arendamine läbi ühiskoostöö

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil tegutsevad ettevõtjad, mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused, v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 15. juuli 2019.

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub esmaspäeval 04.märtsil 2019 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 algusega kell 14:00 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest) ja

 

ettevõtluse meetmetele on avatud  04.-11. september 2019     

Projektitoetust saab taotleda alameetmetest:

alameede 2.1 ettevõtluskeskkonna arendamine

alameede 2.2 väiketootmisettevõtete arendamine

Taotlusi saavad esitada Antsla-, Rõuge- ja Võru valla territooriumil vähemalt 1 aasta tegutsenud mikro- ja väikeettevõtjad, füüsilisest isikust ettevõtjad, kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud ja sihtasutused v.a. Orava ja Misso piirkond.

Projektitaotluste hindamise tähtaeg Võrumaa Partnerluskogus on hiljemalt 04.detsember 2019.

Taotlusvoorueelne infopäev taotlejatele toimub esmaspäeval 05.augustil 2019 kell 14.00 Võru Riigimaja II korruse saalis Jüri tn 12 (sissepääs L.Koidula tn poolsest uksest).

Taotlused tuleb esitada PRIA e-teenuse keskkonna kaudu  väljakuulutatud taotlusvooru viimasel päeval hiljemalt kell 16:00.

Täpsem info Võrumaa Partnerluskogu kodulehel: https://voruleader.ee/2019-taotlusvoor

 

Tartumaa Põllumeeste Liit kutsub infopäevale “Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel”

Toimumisaeg: 13.03.2019

Toimumiskoht: Võrumaa Toidukeskus, Koidula 7, Võru

Sihtgrupp: LEADER-meetme toetuse taotlejad ja toetuse saajad, LEADER tegevusgrupid, LEADER piirkondade mittetulundusühingud, ettevõtjad jt riigihangete teemast huvitatud isikud

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab Eesti maaelu arengukava 2014-2020 teadmussiirde meetme programmi “Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduspoliitika abinõude rakendamise tegevusvaldkonnas” raames 6 infopäeva teemal “Riigihangetest LEADER toetuste taotlemisel”.

Infopäevale on oodatud nii LEADER meetme toetuse taotlejad, kui ka toetuse saajad, MTÜd, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused. Piirkondlikult on eelkõige oodatud Lõuna-Eesti, Tartu- ja Jõgevamaa huvilised, kuid ka teised piirkonnad on teretulnud, kuni kohti jätkub.

Samuti on oodatud infopäevale ka ettevõtjad, kes soovivad riigihangetes pakkujana osaleda. Teemade avamisel käsitletakse samaaegselt ka pakkuja poolset vaadet. Teretulnud on ka teised riigihanke teemast huvitaud osalejad.

Infopäevade lektoriks on riigihangete korraldamise kogemusega jurist Keidi Kõiv.

LEADER meetme näited tutvustavad Võru- ja Valga Partneerluskogude ja teiste Lõuna-Eesti tegevusgruppide tegevjuhid ja meetmespetsialistid. Infopäeva arutelus osalevad ka PRIA spetsialistid.

Infopäev toimub Võrumaa Toidukeskuses, Koidula 7, Võru KAART: goo.gl/maps/46fWn15pHxx
algusega kl 10.00 ja kestab kuus akadeemilist tundi.

REGISTREERIMINE kuni 11.märtsini: goo.gl/forms/WjgCazRb7rlEmzCQ2
Infopäevale saab registreerida ka e-postil – merry@kodu.ee või 736 6955

Vaata lisaks: https://maainfo.ee/index.php?id=6400&page=3394&

Aprillis algab uus avalike teenuste delegeerimise ja koosloome arenguprogramm kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajatele

Programmi on oodatud osalema kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste esindajate 4 – 5 liikmelised meeskonnad.

Programmis õpid:

 • tegema vahet omavalitsuse ja vabaühenduse erinevatel koostöövormidel ning nende võimalustel;
 • korraldama teenuste koosloomet, kuhu kõik osapooled, kellest sõltub teenuse pakkumise edukus;
 • kasutama  teenusedisaini ja koosloome tööriistu;
 • planeerima ja kontrollima teenuse kvaliteeti ja mõju;
 • valima delegeerimise viisi ja delegeerimist praktiliselt korraldama;
 • ehitama omavalitsuses üles süsteemi, mis toetab teenuste delegeerimist ja strateegilist koostööd vabaühendustega.

Programmi tulemusena valmib koostöös koolitajate ja oma valdkonna ekspertidega delegeerimise plaan uueks teenuseks või praeguse teenuse edasi arendamiseks.

Programm koosneb 3 koolituspäevast, millele järgneb 5-kuuline nõustamisperiood. Nõustamisprogrammi valitakse omavalitsused või omavalitsuste grupid, kes soovivad hakata koostöös vabaühendustega pakkuma uusi teenuseid või praeguseid edasi arendama. Kokku valitakse välja 8-12 omavalitsust või omavalitsuste gruppi.

Koolitused toimuvad neljas linnas: Pärnus, Rakveres, Tartus ja Tallinnas.

Programmi tellijaks on Rahandusministeerium ja Riigi Tugiteenuste Keskus, programmi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi rahadega. Osalejatel tuleb täita ESF-ist tulenevaid nõudeid, sh osalejate andmete esitamise nõue.

Programmi metoodika on väljatöötatud MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori poolt (Si-Lab). Si-Lab on sotsiaalne ettevõte, eesmärgiga arendada ja rakendada koosloomet kogukondlike ja ühiskondlike probleemide lahendamisel.

Programmi viiakse ellu MTÜ Sotsiaalse Innovatsiooni Labori ja MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik koostöös.

Programm on osalistele tasuta!

Kandideerimise tähtaeg on 1. märts. Kandideerida saab siin: https://goo.gl/forms/YcJdtwFpBLmgDfwE2

Rohkem infot programmi kohta leiad siit: http://www.koosloome.ee/projektid/avalike-teenuste-delegeermise-koosloome-arengupogramm

Täna selgusid Võru maakonna kodanikuühiskonna tegusaimad

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 29. novembril Vana-Võromaa Kultuurikojas maakonna tegusaid kodanikke, toimekaid ühinguid, ettevõtteid, kes kodanikuühiskonna tegevusi toetavad ja kuulutas välja aasta küla – laureaadid on Maret Soon, Krabi Külateater, Merling Reisid ja Lüübnitsa küla.

Võru maakonna tegusaim kodanik 2018 on pikaaegne Osula külaseltsi juhatuse liige ja kogukonna vedur Marte Soon. Tiina Männe, Osula Külaseltsi juhatuse liige: „Ilma vedur Maretita poleks Osula kant see, mis ta praegu on. Tema atsakus ja julgus suhelda igasuguste ametnike ja ametimeestega on kadestamisväärne.“ „ Maret on olnud Osula külaseltsi tegus ja aktiivne hing ja juht üle kahekümne aasta. Ta haarab kaasa teisi seltsi liikmeid ja suudab panna inimesed üheskoos tegutsema, et piirkonda paremaks muuta. Ta ei viska tänasida toimetusi homse varna, vaid tegeleb kohe, ta on osav ülesannete delegeerija, külaliste võõrustaja ja peoperenaine, lööb kaasa ka Sulbi külateatris,“ lisab teine Osula Külaseltsi juhatuse liige Margita Kipasto.

Internetis läbi viidud rahvahääletusel kogus enim toetust Urmas Sarja, kes on Lüübnitsa külas elanud küll ainult 5 aastat, aga on selle aja jooksul suutnud külarahvale hinge pugeda ja külarahvast ühendanud. Ta on ettevõtlik talgute korraldaja, lööb aktiivselt kaasa küla arendamises tehes koostööd kohaliku omavalitsusega ja osaledes mitmetes projektides.

Võru maakonna toimekaim ühing 2018 on Krabi Külateater. „Krabi külateater on tegutsenud 18 aastat omaloominguliste ja omakeelsete näitemängude loomise ja lavale toomisega. Teadaolevalt on etendatud 26 erinevat lavastust. Külateatris on läbi aastate kaasa teinud sadakond kohalikku näitemängusõpra erinevatest põlvkondadest. Nad kaasavad noori ja löövad kaasa koos teiste piirkonna vabatahtlike ja külaseltsi liikmetega ürituste korraldamises. Sel aastal on nad kogunud tiitleid ka mitmelt külateatrite festivalilt,“ kiidab ühingu toimekust Paganamaa Arendamise MTÜ juhatuse liige Eda Lüütsepp.

Võru maakonna kodanikuühiskonna toetaja 2018 on OÜ Merling Reisid. Selle bussifirmaga on häid kokkupuuteid paljudel maakonna vabaühendustel, kes kõik kinnitavad, et nendega reisides saab alati osaks suur rõõm ja hea tunne toredast bussijuhist ja mõistlikust firmast.

Aasta külaks valiti Lüübnitsa küla, mis sel aastal tähistas 635. sünnipäeva, pidas Seto Kuningriiki ning sibula- ja kalalaata, külas elavad väga töökad ja aktiivsed inimesed, kes on korraldanud talguid elukeskkonna parandamiseks, pidanuid koosolekuid leidmaks uusi lahendusi küla arendamiseks ja koostööks naaberküladega, elanikel on väga suur ühtekuuluvustunne, aktiivselt osaleti ka Setomaa valla uue arengukava koostamisel.

Kokku esitati tunnustamiseks 17 kodanikku, 9 ühendust, 5 ettevõtet ning 6 küla. Laureaadid valis töögrupp, kus oli esindatud SA Võrumaa Arenduskeskus, Võru Instituut, Setomaa Liit, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts.

Tunnustamise sai teoks tänau SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja SA Võrumaa Arenduskeskuse rahastusele.

Foto Jaanus Tanilsoo: laureaadid, vasakult Urmas Sarja, rahvahääletuse võitja ning Lüübnitsa küla esindaja, Krabi Külateatri naised, Annika Anton, keskel Marje Mürk ja Daisy Anton, tegusaima kodaniku esindaja Agu Soon ja Inge Vill Merling Reisidest.

Rohkem uudiseid