Katrin Volmann kodanikuühenduste konsultant 525 1750 katrin.volman@vorumaa.ee
Aigi Young Europe Direct’i koordinaator, projektispetsialist 5309 0923 aigi.young@vorumaa.ee

 

Kõik kontaktid

Täna selgusid Võru maakonna kodanikuühiskonna tegusaimad

Võrumaa Arenduskeskus tunnustas 29. novembril Vana-Võromaa Kultuurikojas maakonna tegusaid kodanikke, toimekaid ühinguid, ettevõtteid, kes kodanikuühiskonna tegevusi toetavad ja kuulutas välja aasta küla – laureaadid on Maret Soon, Krabi Külateater, Merling Reisid ja Lüübnitsa küla.

Võru maakonna tegusaim kodanik 2018 on pikaaegne Osula külaseltsi juhatuse liige ja kogukonna vedur Marte Soon. Tiina Männe, Osula Külaseltsi juhatuse liige: „Ilma vedur Maretita poleks Osula kant see, mis ta praegu on. Tema atsakus ja julgus suhelda igasuguste ametnike ja ametimeestega on kadestamisväärne.“ „ Maret on olnud Osula külaseltsi tegus ja aktiivne hing ja juht üle kahekümne aasta. Ta haarab kaasa teisi seltsi liikmeid ja suudab panna inimesed üheskoos tegutsema, et piirkonda paremaks muuta. Ta ei viska tänasida toimetusi homse varna, vaid tegeleb kohe, ta on osav ülesannete delegeerija, külaliste võõrustaja ja peoperenaine, lööb kaasa ka Sulbi külateatris,“ lisab teine Osula Külaseltsi juhatuse liige Margita Kipasto.

Internetis läbi viidud rahvahääletusel kogus enim toetust Urmas Sarja, kes on Lüübnitsa külas elanud küll ainult 5 aastat, aga on selle aja jooksul suutnud külarahvale hinge pugeda ja külarahvast ühendanud. Ta on ettevõtlik talgute korraldaja, lööb aktiivselt kaasa küla arendamises tehes koostööd kohaliku omavalitsusega ja osaledes mitmetes projektides.

Võru maakonna toimekaim ühing 2018 on Krabi Külateater. „Krabi külateater on tegutsenud 18 aastat omaloominguliste ja omakeelsete näitemängude loomise ja lavale toomisega. Teadaolevalt on etendatud 26 erinevat lavastust. Külateatris on läbi aastate kaasa teinud sadakond kohalikku näitemängusõpra erinevatest põlvkondadest. Nad kaasavad noori ja löövad kaasa koos teiste piirkonna vabatahtlike ja külaseltsi liikmetega ürituste korraldamises. Sel aastal on nad kogunud tiitleid ka mitmelt külateatrite festivalilt,“ kiidab ühingu toimekust Paganamaa Arendamise MTÜ juhatuse liige Eda Lüütsepp.

Võru maakonna kodanikuühiskonna toetaja 2018 on OÜ Merling Reisid. Selle bussifirmaga on häid kokkupuuteid paljudel maakonna vabaühendustel, kes kõik kinnitavad, et nendega reisides saab alati osaks suur rõõm ja hea tunne toredast bussijuhist ja mõistlikust firmast.

Aasta külaks valiti Lüübnitsa küla, mis sel aastal tähistas 635. sünnipäeva, pidas Seto Kuningriiki ning sibula- ja kalalaata, külas elavad väga töökad ja aktiivsed inimesed, kes on korraldanud talguid elukeskkonna parandamiseks, pidanuid koosolekuid leidmaks uusi lahendusi küla arendamiseks ja koostööks naaberküladega, elanikel on väga suur ühtekuuluvustunne, aktiivselt osaleti ka Setomaa valla uue arengukava koostamisel.

Kokku esitati tunnustamiseks 17 kodanikku, 9 ühendust, 5 ettevõtet ning 6 küla. Laureaadid valis töögrupp, kus oli esindatud SA Võrumaa Arenduskeskus, Võru Instituut, Setomaa Liit, Võrumaa Partnerluskogu ja Eesti Kodanikuajakirjanduse Selts.

Tunnustamise sai teoks tänau SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja SA Võrumaa Arenduskeskuse rahastusele.

Foto Jaanus Tanilsoo: laureaadid, vasakult Urmas Sarja, rahvahääletuse võitja ning Lüübnitsa küla esindaja, Krabi Külateatri naised, Annika Anton, keskel Marje Mürk ja Daisy Anton, tegusaima kodaniku esindaja Agu Soon ja Inge Vill Merling Reisidest.

ühisnädal

Eesti kodakondsuse kehtestamise 100. aastapäeva tähistatakse Ühisnädalaga

Täna, 26. novembril algab üle-eestiline Ühisnädal, millega tähistatakse saja aasta möödumist Maanõukogu kodakondsuse määruse kinnitamisest. Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul on Ühisnädala teemaks „Sada aastat aktiivset kodanikku.“ 

„Tegusus ja ettevõtlikkus on liikumapanevad jõud ning kannavad Eestit edasi,“ sõnas Riigikantselei EV100 programmi juht Maarja-Liisa Soe. „Suur rõõm on, et juubeliaastal tõmmatakse aktiivsetele kodanikele ja kodanikealgatustele tähelepanu kõigis Eesti maakondades,“ lisas Soe.

„Ühisnädala eesmärk on kutsuda üles inimesi märkama ja tunnustama vabaühendusi nende panuse eest meie ühiskonda,“ selgitas Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku turunduse projektijuht Riina Nõupuu. Nõupuu lisas, et oktoobrikuu seisuga on Eestis enam kui 22 000 mittetulundusühingut, mis tegutsevad selle nimel, et meie ühiskonda paremaks muuta lahendades erinevaid probleeme kohalikul kui ka üle-eestilisel tasandil. Tema sõnul on kogu meie elukorraldus meie endi kätes ja seetõttu on oluline motiveerida üha enam inimesi ise peale hakkama ja panustama.

Võru maakonna tegusaid kodanikke ja ühendusi ning neid toetanud ettevõtteid tunnustatakse 29. novembril Vana-Võromaa Kultuurikojas. Tõstame fookusesse tunnustamise, kui sellise. Me ei ürita leida kõige-kõigemat vaid keskendume kiituse andmisele ja märkamisele ehk et märkajal ja kiitjal on sama oluline roll, kui tunnustataval. Enne veel, aga kolmapäeval, 28. novembril aga toimub Võru kultuurimajas „Kannel“ Ühisnädala mälumäng, et mõelda just kodanikuühiskonna 100aastasele ajaloole nii Eestis kui Euroopas.

Esmakordselt kogutakse Eesti Vabariigi juubeliaasta puhul vabaühenduste tekkelugusid, et koostada ülevaade ühenduste tegevusest viimase saja aasta jooksul. „Meil on palju tegutsevaid ühendusi ja arvukalt neid, mis tegutsevad juba mitmekümneid aastaid. Soovime ühtekokku panna pikalt tegutsenud vabakondade lood, et näidata, kui aktiivsed on meie inimesed olnud viimase saja aasta jooksul,“ sõnas lugude kogumise kampaania juht Taive Saar. Saar kustus üles vabaühendusi kirjutama ja saatma enda lugusid. Lisinfo www.uhisnadal.ee/lugu

Ühisnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega alates 2012. aastast. Juubeliaastal toimub Ühisnädal 26. novembrist 2.detsembrini.

Ühisnädala tutvustavad videod: http://uhisnadal.ee/videod/
Veebilehekülg: http://uhisnadal.ee/
Facebook: https://www.facebook.com/uhisnadal/

2018. aastal möödub 100 aastat Eesti Vabariigi loomisest. Lähem info juubelisündmuste kohta on leitav veebilehelt www.EV100.ee.

ühisnädal

Üle-eestiline Ühisnädal saab avapaugu kogukonnateenuste laadal Jõhvi Gümnaasiumis

Ühisnädal avab täna kogukonnateenuste laadaga oma tegevused.
Esmakordselt kogunevad haridusprogrammi Ettevõtlik Kool õppeasutuste noorte meeskonnad ja vabaühendused Jõhvi Gümnaasiumi, et tutvustada oma teenust, mis on suunatud kogukonna elu parendamiseks. Kogukonnateenuste laat algab Jõhvi Gümnaasiumi aatriumis kell 14:30. Ühinädala üle-eestilised sündmused jätkuvad 26. novembrist kuni 2. detsembrini. 

Ürituse ühe korraldaja Hälis Rooste sõnul pööratakse sündmusega tähelepanu kooli ja kogukonna omavahelisele rollile. Rooste selgitab: „Pea sada aastat tagasi oli just kool ja aktiivne kooliõpetaja kultuuri ning kogukonna hoidja. Soovime Ühisnädala raames innustada koole ja kogukondasid taas suuremale koostööle, sest just kogukonnakool on tugeva kodanikuühiskonna kasvulavaks“.

Eestis esmakordselt toimuv kogukonnateenuste laat koondab kokku enam kui 20 õpilasmeeskonda ja vabaühendust, mis on alguse saanud noorte ja lapsevanemate või õpetajate koostööst. „Kõik teenused, mis laadal on esindatud, on seotud koolis omandatud oskustega. Näiteks pakuvad noored kujundusteenust plakatite või logode tegemiseks, ürituste modereerimiseks ja korraldamiseks, filmiseks või pildistamiseks, suveniiride valmistamiseks jne“, kirjeldab Rooste.

Ühisnädala turunduse projektijuht Riina Nõupuu: „Aktiivsed ja ettevõtlikud noored on meie tulevik, kõik kogukonnateenuste laadal osalejad on suurepärane näide ettevõtlikest ja julgetest noortest, kes omaenda soovist on pannud aluse tegevustele, millega panustada oma kodukohta, kooli, ühiskonda üldiselt“. Nõupuu sõnul on oluline, et inimesed soovivad ja julgevad ise peale hakata ja panustada meie elukorraldusesse. Ühisnädala turunduse projektijuht rõhutab, et meie edu sõltub just aktiivsetest inimestest.

Kogukonnateenuste laat jätkub Ida-Virumaa vabaühenduste, koolide koostööpartnerite ja aktiivsete õpetajate tunnustamisüritusega, mis toimub samuti Jõhvi Gümnaasiumis.

Üritus toimub koostöös programmiga Ettevõtlik Kool, mille eesmärk on tuua koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut. Ühisnädal on kodanikualgatusi tutvustav nädal, mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega alates 2012. aastast. Sellel aastal kuulub Ühisnädal EV100 juubeliprogrammi ja toimub kõigis 15 maakonnas. Ühisnädala üle-eestilised sündmused toimuvad vahemikus 26. november kuni 2. detsember.

Lisainfo:
1) Veebilehelt: http://uhisnadal.ee/
2) Facebookist: https://www.facebook.com/uhisnadal/

2018. aastal toetati Võru maakonna ühinguid Kohaliku omaalgatuse programmist (KOP) 58 439 euroga

2018. aastal eraldati Võru maakonnale programmi vahenditeks kokku 58 439 eurot, mis jaotati omakorda kaheks taotlusvooruks. Kevadises taotlusvoorus maksti välja 34 930,36 eurot ja sügisvoorus toetati ühendusi 23 508,64 euroga. Kohaliku omaalgatuse programm käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Aastatega on sellest kujunenud üks populaarsemaid siseriiklike programme. 2018 alustas programmi menetlemist Võru maakonnas SA Võrumaa Arenduskeskus.

Programmi populaarsust ja olulisust kohalike ühendust jaoks näitab ka see, et kahe taotlusvooru peale laekus kokku 88 taotlust kogusummas (toetus pluss omaosalus) 150 555 eurot. Kahjuks jätkus vahendeid vaid 41 projekti toetamiseks kogusummas 70 389,13 eurot. On väga positiivne, et Võru maakonna vabaühendused on teotahtelised ja aktiivsed, ning soovivad oma kodukanti nii ajaliselt kui rahaliselt panustada. Taotlusi laekus kõikidest valdadest, kuid kindlasti saab esile tuua aktiivsete piirkondadena Vastseliina ja Antsla piirkonna, kust laekus taotlusi mitmelt erinevalt ühingult.

Kohaliku omaalgatuse programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks toetatakse projekte kahe erineva meetme kaudu. Kogukonna arengule suunatud meetme rahastatud projektide hulgas olid näiteks Luhametsa külapäeva ning Võrumaa noorte suvepäevade korraldamine Rogosi mõisas, sügisvoorust aga toetati lihatöötlemise koolitust kogukonnale ning Nedsaja küla ajalugu talletava kodulehe valmimist. Elukeskkonna ja kogukonna teenuse arendamiseks suunatud projektidest, võiks esile tuua kevadvoorust rahastatud Tsoorus asuva tervisetoa sisustamise ning sügisvoorust Lüübnitsa küla ja piirkonda tutvustava kaardi – infotahvli paigaldamise.

Kõik 2018. aastal toetust saanud projektid on nimetatud SA Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Aigi Young, projektispetsialist, tel 5309 0923, e-post aigi.young@vorumaa.ee

ühisnädal, kiida tegijat

Kätte on jõudnud märkamise ja tunnustamise aeg Võru maakonnas!

Novembri lõpus tähistatakse taas Ühisnädalat, mille raames tõstame esiplaanile kodanikuühiskonna tegemised ja algatused, koosloomine ja ühised ettevõtmised. Tunnustame inimesi, kes oma ühiskondliku tegevusega on olnud eeskujuks ning andud oma panuse Võru maakonna kodanikuühenduste tegemistesse, kiidame ühendusi, kelle tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne ning väärtustame ettevõtteid, kes on toetanud kodanikuühiskonda.

Esitatud kandidaat peab vastama vähemalt ühele statuudis välja toodud kriteeriumile.

Võrumaa tegusa kodaniku tunnustuse saaja:

 • omab kogukonnas olulist rolli kas mõtte või tegudega
 • on panustanud piirkonna arengusse
 • on aktiivne ja koostööaldis
 • on kogukonda ühendav
 • on panustanud vähemalt ühe vabaühenduse töösse

Võrumaa silmapaistva ühenduse tunnustuse saaja:

 • tegevus piirkonnas on olnud tänuväärne
 • on teistele ühendustele eeskujuks
 • on oluliselt aidanud kaasa erinevate sektorite tulemuslikule koostööle

Kodanikuühiskonda toetanud ettevõtte/ettevõtja tunnustuse saaja:

 • on toetanud vabaühenduste tegevust rahaliselt või mõnel muul moel
 • on loonud, hoidnud ja/või innustanud koostööd era- ja mittetulundussektori vahel

Aasta küla / külade piirkonna tunnustuse saaja:

 • on olnud positiivse arenguga ja hea külasisese koostööga viimase kolme aasta jooksul
 • on edukalt algatanud ja ellu viinud külaarenduslike projekte
 • on olnud aktiivsete ühistegevuste korraldaja ning hea näide koostööst kohaliku omavalitsusega
 • on avatud ja tuntud kohalikul ja maakondlikul tasandil

Kõigi tunnustatavate ja tunnustajate (soovi korral) nimed avaldatakse tänutäheks Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Tunnustuse andmise otsustab komisjon lähtuvalt esitatud kandidaatidest. Komisjonil on õigus omistada tunnustatutele täiendavaid aunimetusi (nt loovuse sütitaja, kogukonna vedur, Võrumaa uuendaja, säravaim tegu jne)

Palun anna meile hiljemalt 31. oktoobriks teada, keda võiksime sel aastal tunnustada ja pane mõne lausega kirja ka, et miks. Täida ankeet aadressil: http://bit.ly/kiidategijat . Paberkandjal taotlused saata Võrumaa Arenduskekuse aadressile Jüri tn 12, Võru linn 65605.

Tunnustamist korraldab ja rahastab Võrumaa Arenduskeskus koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitaliga. Vaata ka https://vaa.ee/vabauhendused/kodanike-tunnustamine/

Lisainfo: Katrin Volman, vabaütisüisi nõvvuandja, mob 525 1750, e-post katrin.volman@vorumaa.ee

Kodukant tuleb võrokestega plaani pidama

Eesti Külaliikumine Kodukant koos Võrumaa Arenduskeskusega kutsub osalema 9. oktoobril Võrus riigimajas toimuval info- ja koolituspäeval „Nutikas küla vajab nutikaid inimesi!“ Oodatud on külavanemad, külaelu eestvedajad, omavalitsuste töötajad ning teised tegusad inimesed.  

Raplamaa Kuusiku külavanem Ants Kuningas kõneleb Kodukandis valminud värskest külavanema statuudist ja koos osalejatega arutletakse külavanema rolli üle tuleviku-Eestis. Kodukandi juhatuse liige Krista Habakukk kõneleb Kodukandi tegemistest laiemalt, sealhulgas täiskasvanute haridusest külades.

Infopäeval arutatakse sedagi, kuidas Võrumaa kodanikuühendused saaksid läbi Kodukandi liikumise paremini maaelu arengu eest seista. Tugevad ja tegusad piirkonnad on Kodukandi jaoks võtmeküsimus. „Järgmine aasta tuleb külaliikumises taas väga tegus, sest iga maakond valib oma Aasta küla. Kodukandi tähtsündmusel – augustis toimuval Eesti Külade Maapäeval, mis toimub Põlvamaal – kuulutame välja Eesti Aasta küla,“ ütles Kodukandi juht Krista Habakukk. Maapäev on siiski ennekõike tõsiste arutelude aeg – eelmisel aastal toimunud Maapäeva külastasid nii Vabariigi President, peaminister kui ka ametis olev ning mitmed eelnevad maaeluministrid. Maapäeva manifestis  teemad võttis maaeluminister oma südameasjaks.

Päevakava: https://kodukant.ee/sundmused/info-ja-koolituspaev-vorus/

Lähem info: Krista Habakukk, Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige, tel 5553 3990

Projektitoetuste sügisvoorude infopäev toimub 17. sept kell 16

SA Võrumaa Arenduskeskus korraldab 17. septembril algusega kell 16:00 Jüri tn 12 teise korruse saalis sügiseste toetusvoorude infopäeva.

Avatud on toetusvoorud:

Palun registreeri oma osalemine hiljemalt 14. septembril aadressil http://bit.ly/kopsygis2018

Kavas:
15.45 -16.00 Kogunemine, tervituskohv
16.00-16.30 KOP programmi tutvustus (Aigi Young, KOP programmi menetleja maakonnas)
16.30-17.00 Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tutvustus (Riina Savisaar, toetusvooru menetleja maakonnas)
17.00-17.30 Heaolu parandavate, kestlike ja tõenduspõhiste algatuste projektitaotlusvooru tutvustus (Riina Savisaar, toetusvooru menetleja maakonnas; Maali Käbin, Tervise Arengu Instituut – kestlikud tõenduspõhised algatused)
17.30-18.00 SA Võrumaa Arenduskeksuse eelarvetoetuse ning kodanikuühenduste konsultandi lühitutvustus (ettekandjad Kaido Palu, arenduskeskuse tegevjuht; Katrin Volman, MTÜde konsultant)

Taotluste esitamist nõustab kodanikuühenduste konsultant Katrin Volmann, katrin.volman@vorumaa.ee, 525 1750

Kohaliku omaalgatuse programmi 2018. aasta sügisvoor on tänasest avatud

Kohaliku omaalgatuse programmi sügisene taotlusvoor on avatud.  Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada 1. oktoobriks 2018 hiljemalt kella 16.:30ks digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressile arenduskeskus@vorumaa.ee. Programmi tutvustav infopäev toimub 17. septembril kell 16.00 Võru riigimaja 2. korruse saalis aadressil Jüri tn 12, Võru linn. Lisaks KOP programmile tutvustatakse ka heaolu ja kogukondliku turvalisuse taotlusvoorusid. Palume oma osalusest teada anda hiljemalt 14. septembriks aadressil  http://bit.ly/kopsygis2018.

Kohaliku omaalgatuse programm (lühendatult KOP) käivitati 1996. aastal, et toetada külaliikumist. Sellest on tänaseks kujunenud üks tuntumaid siseriiklikke regionaalarengu programme, mis ulatub inimestele kõige lähemale. 2018. aastast koordineerib programmi menetlemist maakonnas SA Võrumaa Arenduskeskus.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

 • Meede 1 – kogukonna areng, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.
 • Meede 2 – elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus liikmena ei osale kohaliku omavalitsuse üksus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole.

Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti kogumaksumusest. Omafinantseering peab olema rahaline.

Programmi viiakse ellu 2 korda aastas avatavate taotlusvoorude kaudu.

Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid asuvad Võrumaa Arenduskeskuse kodulehel.

Lisainfo: Aigi Young, projektispetsialist, tel. 5309 0923, e-post aigi.young@vorumaa.ee

Kuriteoennetuse projektikonkurss ootab kogukondlikke muresid lahendavaid projekte

Justiits- ja siseministeerium kuulutavad välja Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku konkursi leidmaks parimaid ideid elanike, ettevõtete, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ühiste kogukonnakesksete kuriteoennetuslike algatuste elluviimisel. Konkursi peapreemia on 10 000 eurot, lisaks antakse välja kaks 5000-eurost auhinda.

Justiitsministeeriumi analüüsitalituse nõunik Anu Lepsi sõnul on Euroopa parimate ennetusprojektide valimine Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku suurim avalik sündmus juba 21 aastat. „Uhkusega saame nentida, et ka Eesti kuriteoennetuse projekte on mitmeid kordi kõrgelt tunnustatud. Mullu pälvis 18 riigi seast Eesti esmakordselt peaauhinna – konkursi võitis Põltsamaa ühisgümnaasiumi küberkaitse projekt. Lisaks on Eesti pjedestaalile valitud kahel korral – 2012. aastal veebipolitsei ja 2010. aastal eakatele mõeldud vabatahtliku häirenupu projekti eest,“ rääkis Leps.

Tänavusele konkursile, mida korraldab eesistujariik Austria, oodatakse projekte, mis toetavad kogukonnakeskseid lähenemisi ja milles selgitatakse välja kogukonna murekohti ja lahendatakse neid ühiselt huvigruppide koostööna. Projekt tuleb esitada hiljemalt 4. septembriks 2018 inglisekeelsel vormil justiitsministeeriumisse aadressil konkurss@just.ee märksõnaga „ECPA 2018“.

Seejärel valitakse esmalt riigisisesel konkursil välja nominent, kelle projekti esitab justiitsministeerium 15. septembriks valikukomisjonile, kuhu kuuluvad Euroopa kuriteoennetuse võrgustiku esindajad Bulgaariast, Austriast, Rumeeniast ja Soomest.

Euroopa kolm parimat projekti tehakse teatavaks 5.-6. detsembril Viinis toimuval Euroopa Liidu liikmesriikide kogukonnakesksete koostööprojektide ja kogukonnakeskse politseitöö konverentsil. Eesti nominendi esindajatel on võimalus konverentsil osaleda. Lisaks enda projektiidee levitamisele saab konverentsil tutvuda teiste liikmesriikide heade praktikatega, sõlmida otsekontakte ja viia end kurssi valdkondlike arengutega teaduses.

Täpsem info nõuetest ja tingimustest kriminaalpoliitika osakonna kodulehelt.

Ühisnädal otsib sündmusi!

Suurim üle-eestiline kodanikuühiskonna nädal – Ühisnädal, tuleb taas! Kutsume üles kõiki ühendusi, kogukondi, ettevõtteid ja aktiivseid kodanikke korraldama erinevaid sündmusi, et haarata tegevustesse kõik Eestimaa kodanikud ja seeläbi tähistada kodanikuühiskonna sajandat tegutsemisaastat.

Maakondlike arenduskeskuste turunduse projektijuht Riina Nõupuu märkis, et põhjust on uhkust tunda, sest juba kuuendat korda toimuv Ühisnädal on sellel aastal pühendatud aktiivsele kodanikule ja kodanikuühiskonna arengule üldiselt viimase saja aasta jooksul. Nõupuu: “Soovime näidata, kuhu on inimeste koostöö ja hoolivus meie ühiskonna viinud”. Ühisnädala keskne teema on 100 aastat kodanikuühiskonda Eestis seoses 26. novembril 1918. aastal Maanõukogu poolt vastu võetud määrusega Eesti kodakondsuse kohta, ehkki seltsiliikumise ajalugu ulatub lausa 18. sajandisse.

Ühisnädalal toimub üle Eesti palju põnevaid sündmusi, kus tutvustatakse inimeste omaalgatuslikke ettevõtmisi ja räägitakse kodanikuühiskonna tähtsusest ja rollist riigi arengus. Nõupuu: “Tegemist on meie kõigi suure pidupäevaga, mida tähistame terve nädala vältel, seetõttu ootame ka kõiki: vabaühendusi, ettevõtjaid, kodanikke esitama sündmusi Ühisnädala kavasse!”

Enda sündmustest on võimalik anda märku kuni 11. novembrini 2018 Ühisnädala veebiaadressil: http://uhisnadal.ee/esita-enda-sundmus/

Ühisnädal on kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, mida korraldab Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koostöös partneritega. Sellel aastal toimub Ühisnädal juba kuuendat korda ja leiab aset 26. novembrist kuni 2. detsembrini, kodanikupäeva lähistel, üle Eesti.

Ühisnädala toimumist toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja EV100 toimkond.

Lisainfo: http://uhisnadal.ee/

Pressiteate edastas:
Riina Nõupuu
MAK-võrgustiku turunduse projektijuht
GSM: 55975839
Riina.noupuu@arenduskeskused.ee

Rohkem uudiseid