Kultuur

Võru maakonna kultuuri-, spordi- ja turismivaldkond on mitmekülgne, kvaliteetne ja kõigile kättesaadav ning siinsed omanäolised kultuuriruumid on elujõulised.

Kultuurisündmused

Võrumaa laulu-ja tantsupidu
Lõuna-Eesti memme-taadi rahvapidu
Võru-Seto Noortefest

Kultuurisündmused

Tartu 2024

Kultuuriruumi sümboolika

Võrumaa kui piirkonna märk on välja kasvanud Vana-Võromaa kultuuripärandi sümboolikast. Kahte märki eristavad värvilahendused.

Sümboolikat võivad kasutada Võrumaa ettevõtjad ja organisatsioonid oma teenuste, toodete või sündmuste esiletoomiseks. Sümboolika kasutamisel tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest ja sarnaste märkide kasutamisel väljakujunenud heast tavast.

Tunnusmärgi kujundaja: Epp Margna, +372 514 4718, hinokad@gmail.com
Tunnusmärgi hoidja on SA Võrumaa Arenduskeskus, kontaktisik: Kaido Palu, +372 5855 0202, kaido.palu@vorumaa.ee