RenoWave

One-Stop-Shop laiendatud mudel korterelamufondi renoveerimise suurendamiseks Läänemere piirkonnas. 

Üldinfo

Projekti nimi: RenoWave

Periood ja rahastus: Projekt kestab jaanuarist 2023 kuni 2025 aasta lõpuni ja selle kaasrahastajaks on Interreg Läänemere piirkonna programm.

Lühikirjeldus

One-Stop-Shop laiendatud mudel korterelamufondi renoveerimise suurendamiseks Läänemere piirkonnas. 

Sihtasutus Võrumaa Arenduskeskus osaleb partnerina rahvusvahelises RenoWave projektis, mille eesmärk on toetada Läänemere piirkonna riikides korterelamute renoveerimise protsessi, pakkudes selleks kontseptsioone, tööriistu ja mudeleid.

RenoWave projekt töötab välja One-Stop-Shop (OSS) ärimudelite raamistiku, mis põhineb ideel tugevdada energia säästlikkusele orienteeritud mitme sidusrühma partnerlust, mis on spetsiaalselt loodud Läänemere piirkonna riikide kortermajade jaoks. OSSi ärimudelite raamistikud on välja töötatud lähtudes riiklikest vajadustest ja organisatsioonilistest võimalustest, et rakendada neid erinevates Läänemere piirkonna riikides, mis on seotud projekti elluviimisega.

Projekti tegevused on kavandatud toetama piirkondlikke ametiasutusi, tehnilisi lahendusi ja kompetentsi pakkuvaid ettevõtteid ning korterelamute omanikke nende energiasäästlike renoveerimisprojektide kavandamisel ja elluviimisel.

Taotlejad ja partnerid

Projekti viivad ellu üksteist organisatsiooni seitsmest Läänemere piirkonna riigist: Rootsi, Soome, Leedu, Läti, Poola, Eesti ja Saksamaa.

Tegevused

  • Andmete kogumine ja energiasäästu eesmärkide seadmine piirkondlikele ametiasutustele ja energiaagentuuridele
  • Teadlikkuse tõstmise kampaaniad ja üldised nõuanded majaomanikele
  • Koostööfoorumite kättesaadavus projekti sidusrühmadele
  • Tehniline abi projekti sidusrühmadele OSS-i kontseptsiooni arendamise ja testimise perioodilOne-Stop-Shop (OSS) laiendatud mudel on mõeldud spetsiaalselt Läänemere piirkonna riikide korterelamutele. OSS-mudel sisaldab traditsioonilisi ja täiendavaid OSS-teenuseid, mis hõlmavad kõiki samme, mis on vajalikud korterelamute energiatõhusate renoveerimisprojektide algatamiseks ja elluviimiseks.Pilootprojektina luuakse OSS Võrumaa Arenduskeskuse juurde.

Lisamaterjalid

 

Koduomanike Kogu kohtumine 20.06.2023 Võru Kandles: esitluste slaidid

Koduomanike Kogu kohtumine 26.09.2023 Võrumaa Arenduskeskuses

  • 10 sammu korterelamu renoveerimiseni
    Dmitri Matin, SEB Pank, ärikliendihaldur (VIDEO kohtumiselt)
  • Kortermaja rekonstrueerimisprojekti maksumus ja eelarve äsja KredExi toetuse saanud ja renoveerimist alustava kortermaja näitel
    Argo Mõttus, KÜ Jüri 80  juhatuse esimees (VIDEO kohtumiselt)

Koduomanike Kogu kohtumine 29.11.2023 Antslas

Koduomanike Kogu kohtumine 12.03.2024 Võrumaa Arenduskeskuses

Koduomanike Kogu kohtumine 04.06.2024 Võrumaa Arenduskeskuses

 

Kontakt

Siim Meeliste, siim@tepsli.eu, +372 5647 8568

Jaanus Mark, jaanus.mark@vorumaa.ee, +372 5217 587

Logod