Aigi Young Europe Direct Lõuna-Eesti keskuse juhataja mob 5309 0923
tel 786 8301
aigi.young@vorumaa.ee

Kõik kontaktid

Europe Direct Lõuna-Eesti Võru kuulub Euroopa Komisjoni poolt loodud üle-euroopalisse võrgustiku.

Põhiülesandeks on edastada kohalikule elanikkonnale informatsiooni Euroopa Liitu (EL) puudutavates küsimustes.

Europe Direct Lõuna-Eesti Võru asub SA Võrumaa Arenduskeskuse aadressil, Jüri 12, Võru I korrusel.

Europe Direct Lõuna-Eesti Võru teabekeskuses me:

 • Jagame Euroopa Liidu alast teavet ja trükiseid;
 • Nõustame huvitatuid Euroopa Liitu puudutavates küsimustes või vajadusel suuname asjakohastesse EL võrgustikku või Europe Direct kõnekeskusesse;
 • Korraldame maakonnas põnevaid Euroopa Liidus alaseid üritusi (kinoõhtud, õppereisid, infopäevad jne)
 • Jagame informatsioon rahvusvaheliste projektikonkursside kohta;
 • Oleme vajadusel abiks Sinu poolt korraldataval Euroopa Liidu teemalisel üritustel

Teabekeskus on avatud E-N 8.00-17.00, R 8.00-14.30, keskuse külastamiseks palume lahkesti eelnevalt aeg kokku leppida helistades telefonil 5309 0923 või kirjutades euroinfo@vorumaa.ee.

ELi alane eesti keelne info on kättesaadav tasuta telefonil 00 800 6789 1011.

Hoia end kursis ürituste ja EL teemaaliste uudistega meie Europe Direct Võru Facebooki lehel.

Loe lisaks

Euroopa Komisjoni Esindus Eestis
Euroopa Liidu infokeskus
Teie Euroopa (Praktiline EL alane info kodanikule ja ettevõtjale)
Euroopa Liidu struktuurifondid
Eesti Euroopa Liidus
Euroopa Liidu alane elektrooniliste päringute teenus
Euroopa Parlamendi Infobüroo Eestis
Euroopa Liidu asjade koordineerimine Eestis

Tagasiside

Palun vastake Europe Direct kodulehe tagasisideküsitlusele. Küsitlus on anonüümne ja aitab meil oma teenuseid parendada.

RSS Euroopa Liidu uudised

 • Euroopa Komisjon esitas meetmepaketi energiahindade tõusuga seotud mõju leevendamiseks 13. okt. 2021
  Euroopa Komisjon võttis täna vastu energiahindu käsitleva teatise, et tegeleda energiahindade üleilmse erakorralise tõusuga, mis prognooside kohaselt kestab läbi talve. Teatis sisaldab meetmepaketti, mida EL ja selle liikmesriigid võivad kasutada praeguse hinnatõusu vahetu mõju leevendamiseks ja selleks, et tugevdada vastupidavust tulevastele vapustustele. Lühiajalised riiklikud meetmed hõlmavad erakorralist sissetulekutoetust kodumajapidamistele, riigiabi ettevõtjatele ja sihipäraseid maksuvähendusi. Komisjon toetab ka investeeringuid taastuvenergiasse […]
 • ELi-Ukraina tippkohtumine: üheskoos edasi 12. okt. 2021
  Täna Kiievis toimunud ELi ja Ukraina 23. tippkohtumisel kinnitasid Euroopa Liit ja Ukraina taas oma tugevat partnerlust ja kindlat tahet tugevdada Ukraina poliitilist assotsieerumist ja majanduslikku integreerumist Euroopa Liiduga.
 • Euroopa Komisjon jagab noortele eurooplastele 60 000 rongipassi 11. okt. 2021
  Komisjon jagab algatuse „DiscoverEU“ raames tasuta rongipasse 60 000 noorele eurooplasele vanuses 18–20 aastat. 2022. aasta (mis on ühtlasi ka Euroopa noorteaasta) reisiperioodiks saab taotlusi esitada alates homsest,12. oktoobri keskpäevast kuni 26. oktoobri keskpäevani.
 • NextGenerationEU: Euroopa Komisjon kiitis heaks Eesti 969,3 miljoni euro suuruse taaste- ja vastupidavuskava 5. okt. 2021
  Euroopa Komisjon võttis täna vastu Eesti taaste- ja vastupidavuskavale antud positiivse hinnangu. See on oluline samm selleks, et EL saaks taaste- ja vastupidavusrahastust Eestile välja maksta 969,3 miljonit eurot. Rahastust toetatakse Eesti taaste- ja vastupidavuskavas esitatud investeeringute ja reformide rakendamist. Sellel on tähtis roll, et Eesti saaks COVID-19 pandeemiast tugevamana välja tulla.
 • Komisjon esitas rändeteemalise aruande 29. sept. 2021
  Aasta pärast uue rände- ja varjupaigaleppe ettepaneku vastuvõtmist esitas komisjon täna aruande rände- ja varjupaigaküsimuste kohta. Aruandes antakse ülevaade peamistest rändeteedest, uuritakse pandeemia mõju ning käsitletakse ELi asutuste tegevust piirihalduse ja varjupaiga valdkonnas, komisjoni jätkuvat toetust surve all olevatele liikmesriikidele, rahastamist ning ebaseadusliku rände küsimust ELis. Lisaks tuuakse esile, kuidas EL reageeris olukorrale Afganistanis, ELi toetust […]
 • Euroopa Komisjon tegi ettepaneku elektroonikaseadmete ühtse laadija kohta 23. sept. 2021
  Komisjoni ettepanek aitab vähendada tulevikus elektroonikajäätmeid ja võimaldab elektroonikaseadmeid edaspidi laadida ühe ja sama laadijaga. Komisjoni tegevus on küll viimase kümne aasta jooksul aidanud vähendada turul olevate laadimislahenduste arvu 30-lt 3-le, kuid seni ei ole probleemile täielikku lahendust pakutud.
 • Komisjoni septembri rikkumisotsustest kaks puudutavad ka Eestit 23. sept. 2021
  Mõlemad komisjoni etteheited Eestile puudutavad digivaldkonda, täpsemalt telekommunikatsioonieeskirjade ja audiovisuaalsisu normide ülevõtmist.
 • Käivitus uus Erasmus+ rakendus, millesse on integreeritud Euroopa üliõpilaspilet 21. sept. 2021
  Täna tööle hakanud Erasmus+ rakendus on kättesaadav kõigis ELi keeltes ning selle kaudu saab taotleda digitaalset Euroopa üliõpilaspiletit, mis kehtib kogu Euroopa Liidus. Uuendatud rakendusega muudetakse üliõpilaste elu veelgi paberivabamaks.
 • Uus tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku asutus HERA aitab ennetada tervisega seotud hädaolukordi 16. sept. 2021
  Euroopa Komisjon käivitas täna ELi tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse (HERA), et vältida ja avastada tervisega seotud hädaolukordi ning neile kiiresti reageerida. HERA aitab andmeid kogudes ja vajalikku reageerimisvõimekust luues ennetada ohte ja võimalikke tervisekriise. HERA võimaldab hädaolukordadeks välja töötada, toota ja levitada ravimeid, vaktsiine ja muid meditsiinilisi vastumeetmeid (nt kaitsekindad ja maskid), […]
 • Uus Euroopa Bauhaus on kaasav ja taskukohane ning ühendab kestliku ja stiilse 15. sept. 2021
  Täna vastu võetud uue Euroopa Bauhausi kontseptsioon hõlmab mitmeid poliitikameetmeid ja rahastamisvõimalusi. Projekti eesmärk on kiirendada erinevate majandussektorite, näiteks ehitus- ja tekstiilisektori ümberkujundamist, et kõigil oleks võimalus soetada kestlikult toodetud kaupu.