Juhatus

Sihtasutuse tööd juhib üheliikmeline juhatus
Tiit Toots, juhatuse liige
tiit.toots@vorumaa.ee, 514 5985

Nõukogu

Kalvi Kõva, Võru linnapea
kalvi.kova@voru.ee, 521 6732

Avo Kirsbaum, Antsla vallavanem
avo.kirsbaum@antsla.ee, 523 2573

Britt Vahter, Rõuge vallavanem
britt.vahter@rauge.ee, 523 3009

Raul Kudre, Setomaa vallavanem
raul.kudre@setomaa.ee, 525 6695

Kalmer Puusepp, Võru vallavanem
kalmer.puusepp@voruvald.ee, 5347 0970

Vello Saar, AS Värska Sanatoorium juhatuse liige
vello.saar@spavarska.ee 518 3693

Aivar Rosenberg, Roosu talu peremees
aivarrosenberg@gmail.com, 505 5707

Kadri Rauba, AS Linda Nektar juhatuse liige
kadri.rauba@lindanektar.ee, 529 5769

Kaido Mäesalu, Liblikaaed OÜ,
kaido@liblikaaed.ee, +372 511 2021