Teen koostööd

Kagu-Eesti Puiduklastriga on liitunud 36 ettevõtet, Uma Mekk toiduvõrgustikus on 66 aktiivsaet liiget, Lõuna-Eesti Turismiklastrisse on liitunud 23 ettevõtet.

Toetame erinevate ühisprojektide abil ettevõtete koostööd ja koostöövõrgustikke.

Kagu-Eesti puiduklaster

Kagu-Eesti Puiduklastrisse kuulub 31 puidu- ja mööblitootjat Lõuna-Eestist. Lisaks on klastris 9 toetajaliiget. Klastri liikmed on tööandjad kokku umbes 750 inimesele.

Klastri väärtusteks on:

 • Teha kvaliteetset mööblit, mis sobib nii peenesse butiiki kui ka paljulapselise pere talumajja.
 • Olla loodussäästlikud: vähem jääke, lühemad tarneahelad, keskkonnasõbralikud materjalid.
 • Hoida üksteist ja anname tööd maapiirkonna inimestele.

Klastri tegevused ja info valdkonna ettevõtjatele

Uma Mekk toiduvõrgustik

UMA MEKK loodi 14 aastat tagasi. UMA MEKK on toiduvõrgustik, mis ühendab enda alla Vana-Võromaal tegutsevaid väiketootjaid, kes kasvatatavad kohalikku toorainet või kasutavad seda toodangu valmistamisel. Võrgustikku kuulub ligikaudu 70 talunikku, pereettevõtet või väiketootjat.

UMA MEKKi eesmärk on toetada ja ühendada kohalikke tegijaid läbi erinevate turundus- ja müügitegevuste. Ühiselt koos tegutsedes, saame ettevõtjatele pakkuda erinevaid lahendusi, mida väiketootjal üksinda on keeruline saada. Võrgustikuga saab liituda 4 korda aastas esitades taotlus UMA MEKK kaubamärgile.

Vaata lähemalt: https://umamekk.ee/

Lõuna-Eesti Turismiklaster

Lõuna-Eesti Turismiklastri loomine. Foto: Tartu Linnavalitsus

Lõuna-Eesti Turismiklaster alustas tegevust 01.01.2021 ning sinna kuuluvad turismiettevõtjad, võrgustikud ja maakondlikud arenduskeskused Lõuna-Eestist.

Miks?

 • Muuta Lõuna–Eesti atraktiivsemaks ja paremini nähtavaks;
 • Terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine;
 • Ühistel väärtustel põhinev tootearendus, paremad võimalused atraktiivsete toodete/teenuste väljatöötamiseks;
 • Innovatiivne ja tõhus turismiturundus;
 • Partner Tartu 2024 turismiturunduses;
 • Sünergia ja efektiivsus.

Kellele?

Turismiklaster on mõeldud Lõuna-Eesti turismiettevõtetele ja teenusepakkujatele ning turismivaldkonna organisatsioonidele.

Kuidas liituda?

 • Ettevõtja saab liituda vabatahtlikult.
 • Kaasamise aluseks on liikmeleping ehk konsortsiumleping. 
 • Liikmetele rakendub liikmemaks (liikmepaketi põhiselt), mis sätestab aastamaksu ja selles sisalduvad teenused.

Klastri väärtuspakkumine ettevõtjatele:

 • Lõuna–Eesti kui turismisihtkoha parem nähtavus ja suurem atraktiivsus sihtturgudel;
 • klastri ettevõtjate tuntuse/külastajate arvu/käibe/kasumi suurenemine, turismitulu kasv Lõuna-Eestis;
 • väljaspool Tartut olevatel piirkondadel võimalus nähtavamaks saada;
 • terviklikum ja kvaliteetsem väärtuspakkumine külastajatele;
 • uute kvaliteetsete külaliste saabumine Lõuna-Eestisse ning turistide kohalviibimise aja
  pikenemine, korduvkülastuste kasv;
 • suurem võimekus (inimressurss, finantsressurss, teadmised, vähem dubleerimist,
  spetsialiseerumine, võrgustikud, tooted);
 • osalus ja kaasatus Lõuna-Eesti väärtustel põhinevas tootearenduses, paremad võimalused sihtgrupile
  atraktiivsete toodete/teenuste väljatöötamiseks;
 • innovatiivne ja tõhus turismiturundus;
 • teadmiste, kogemuste koondamine – sünergia.

Lisainfo: Kaia Lehtsaar, Lõuna-Eesti turismiklaster, kaia.lehtsaar@visitsouthestonia.com.

Vaata lähemalt: https://visittartu.com/et/l%C3%B5una-eesti-turismiklaster