Alustan ettevõtlusega koolis

See lehekülg on sulle kui oled ettevõtlik noor või haridustöötaja ja soovid teada rohkem õpilastele suunatud ettevõtlusvaldkonna tegemistest. Alljärgnevalt leiad algatused, mis toetavad noorte ettevõtlikust.

Tegeleme igapäevaselt noorte ettevõtluse ja ettevõtlikkuse toetamisega. Korraldame iga aastaselt õpilastele, õpetajatele, koordinaatoritele ja koolimeeskondadele erinevaid kohtumisi ettevõtluse teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning ettevõtlikkuse toetamiseks.

Ideefaktor

Ideefaktor on Võru maakonnas õpilasfirmadele ja juhendajatele mõeldud koolitusprogramm. Tegemist on ärikiirendiga, mis aitab õpilasfirmadel koostöös mentori abiga valideerida oma ideed ning saada kogemus ettevõtlusmaailmas. 

Ideedele kasvuvõimaluse pakkumine koos koolitusprogrammiga suurendab süsteemselt Võru maakonna ettevõtlusteadlikkust ning muudab võrdsetel alustel kättesaadavaks noorele alustavatele ettevõtjatele kui ka juhendajatele.

Ettevõtlik kool

“Ettevõtlik kool” on haridusprogramm, mis on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus. Võru maakonnast on liitunud 9 kooli ja 1 lasteaed. 

Haridusprogrammi raames viime koolides läbi kvaliteedimärgise taotlemise protsesse ehk enesehindamist. Lisaks toimuvad erinevad arenguprogrammid, koolitused ning üle-eestiline edulugude konkurss. 

Maakondlikult tunnustame  edulugusid sügisel toimuval “Eesti õpib ja tänab” tunnustusüritusel. Üle-eestiliselt toimub aga tunnustamine Haridusfestivalil, tuuakse esile edulood ja head praktikad ettevõtlikkusest, ettevõtlusõppest ja karjääripädevustest otse koolijuhtidelt, õpetajatelt. Lisaks parimad metoodikad ja soovitused oma ala ekspertidelt ja teadlastelt. Sihtgrupp on ettevõtlusõppe, karjääriõppe ja ettevõtliku hariduse eestvedajad ja elluviijad ning kõik teised aineõpetajad, haridusvaldkonna töötajad, koolijuhid ning haridusse panustajad.  

Liitunud koolide ja täpsema info haridusprogrammi kohta leiad Ettevõtliku Kooli koduleheküljelt

Mini- ja õpilasfirmade laat

Võru maakonnas korraldatakse juba traditsiooniks saanud mini-ja õpilasfirmade kevadlaata Võru Kagukeskuses. Laadal tutvustavad ja müüvad oma tooteid ning teenuseid nii põhikooli – kui ka gümnaasiuminoored. Ainult ametlikult registreeritud firmad saavad üritusel osaleda. Laat on toimunud üle-eestiliselt, Kagu-Eesti ning maakonnapõhiselt. Kõige rohkem on osalenud üle 70 firma. #toetamekohalikkenoori

Üle-eestilised programmid

Maakondlikud Arenduskeskused panustavad ühiselt noorte ettevõtlikkusse. Rahandusministeerium koostöös Ettevõtliku Kooliga viivad läbi rahatarkuse mentorklubisid õpetajatele. Algatus on mõeldud üldhariduskoolide ning lasteaedadele eesmärgiga rahatarkusalaseid  teadmisi värskendada, edasiarendada ja kinnistada, et nad tunneksid end neis teemades enesekindlamalt ja oskasid neid õpilastele edasi anda. Õpetajate rahatarkuse mentorklubid on AASTA INVESTEERIMISTEGU 2023. 

Arenduskeskused on koostöös loonud ka õpilasfirma juhendajatele mentorprogrammi, mille eesmärgiks on pakkuda tuge alustavatele mini- ja õpilasfirmade juhendajatele. õpetajatele. Programmi korraldamine liigub ühest maakonnast teise, mis eeldab maakondlike arenduskeskuste head omavahelist koostööd. Mentorprogrammis toimuvad põnevad koolitused ning kogemuste vahetamised. Esimesel hooajal osales programmis ligi 50 juhendajat. Alustavate juhendajate mentorprogramm toetab ettevõtlikkust ja ettevõtlust ning maakondade ülest koostööd koolide, õpilaste ja õpetajate vahel.

Kagu-Eesti Ideelabor

Kagu-Eesti Idee Labor on gümnasistidele ehk tulevastele õpilasfirmadele suunatud üritus, kellel on huvi luua ja arendada oma äriideed ning saada innustust vormida see elujõuliseks ärimudeliks. Üritus toimub rotatsiooni korras Võrus, Valgas ning Põlvas, osalevad Kagu-Eesti gümnasistid. Sündmusel toetavad meeskondi mobiilsed mentorid, kes aitavad mõjusate ning suunavate küsimustega.

Võta ise ette

Võrumaa Arenduskeskus korraldab minifirmadele mõeldud ideede genereerimise häkatoni  “Võta ise ette”.

“Võta ise ette“ on 5 tunnine koolitus ettevõtlusest ja minifirmade loomisest põhikooli III astme (7.-9. klassi) õpilastele. Selle käigus tutvutakse ettevõtlusega, ettevõtjale vajalike oskustega, JA Eesti minifirma programmiga, tehakse 5- liikmelistes rühmades viie tunni jooksul läbi ettevõtte loomine, alustades äriidee välja töötamisest kuni prototüübi esitluseni. „Võta ise ette“ koolitust viivad läbi JA Eesti noored töötajad.

„Võta ise ette“ on õppimine tegevuse kaudu. Koolitusel vahelduvad terav mõttetegevus mõnusate mänguliste vahepalade ja praktilise tööga. Päeva lõpuks on igal grupil valmis suur ülesanne ehk idee prototüüp. Äriidee läbimõtlemist toetavad väiksed ülesanded ja lühiloengud, mis annavad prototüübi loomiseks vajalikke teadmisi. Prototüüpi testitakse ja lõpuks esitletakse rühmatöö tulemusi kõigile osalejatele. Koolituse käigus omandatakse teadmisi ettevõtlusest, loovusest, meeskonnatööst, minifirma asutamisest ja tegevusest.