Tutvun maakonna ettevõtluskeskkonnaga

Võru maakond on Eesti keskmine maakond - rahvaarvult Eesti seitsmes ja pindalalt kaheksas maakond. Võru maakonnas on 5 omavalitsust, maakonnakeskus on Võru linn.

Ettevõtlus Võru maakonnas, nagu ka mujal Eestis, nõuab hoolikat planeerimist ja teadmisi. Siin on koond maakonna majanduskeskkonda, ettevõtlust ja ettevõtteid iseloomustavatest andmetest.

Väärtused
Kauni ja rikkaliku looduse ning rahuliku elukeskkonnaga meelitame siia nii elanikke, turiste kui ettevõtteid, kes peavad lugu puhtast loodusest.
Võrgustik ja koostöö
Au sees on ettevõtete koostöö ja koostöövõrgustikud. Löö kaasa Kagu-Eesti puiduklastris, ühine Uma Mekk toiduvõrgustikuga, arenda Lõuna-Eesti turismisihtkohta ja liitu turismiklastriga!
Võtmevaldkonnad
Ettevõtluse võtmevaldkondadeks on puidu-, mööbli ja metsatööstus, toidutootmine ja turism. Oluliseks peame ka metallitööstust.

Elanikkond

Elanike demograafiline jaotus | VÕRU MAAKOND, 01.01.2023

Allikas: rahvastikuregister

 

Omavalitsus lapsed 0-6 lapsed 7-18 tööealised 19-64 eakad 65+ Rahvaarv KOKKU
Antsla vald     251     525     2 554     999       4 329
Rõuge vald     273     561     3 145  1 274       5 253
Setomaa vald     186     308     1 971     732       3 197
Võru vald     689  1 455     6 354  2 197     10 695
Võru linn     877  1 449     6 403  2 803     11 532
KOKKU  2 276  4 298   20 427  8 005     35 006

Ettevõtete arv ja SKP

Majandussektorid ja suurimad valdkonnad ja ettevõtted

Ettevõtete nimekiri alustades käibelt suurimast

Maakondliku tunnustuse pälvinud ettevõtted

Sektorite käive | VÕRU MAAKOND, 2022

Allikas: Maksu- ja Tolliamet

 

Sektorite käive | VÕRU MAAKOND, 2022

2022. a käive
Puidu- ja mööblitööstus (EMTAK 16, 17, 31) 423 478 269
Hulgi- ja jaekaubandus (45-47) 296 602 605
Põllumajandus, metsakasvatus, kalandus, toiduaine- ja jookide tööstus (01, 02, 03, 10, 11) 202 398 676
Ehitus (41-43) 79 281 926
Muu tööstus (18-30, 32,33) 73 920 378
Transport, logistika (49, 52, 53) 58 909 210
Hotellid, kuurortravi, restoranid (55, 56, 86, 93, 96) 19 431 777
Tekstiili-, rõiva-, naha tööstus (13-15) 7 581 656
Muud valdkonnad 79 330 100

 

Ettevõtete käekäik | töötajate arvu ja käibe muutus kvartalite kaupa 

Märkus:
– Ettevõte, kes tegutseb mitmes maakonnas, kajastub andmestikes registreerimismaakonna põhiselt ja maakondlikud andmed pole eristatavad.
– Ettevõte, kes tegutseb mitmel tegevusalal, kajastub andmestikes tema käibelt suurimal tegevusalal

Töötus ja brutokuupalk