Blog

04.10.2023 | 10:00-15:40 | Võru kultuurimaja Kannel

EPK strateegilise planeerimise koolitusprogramm

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda korraldab Strateegilise planeerimise koolitusprogrammi koos õppereiside ja juhendamisega kohaliku toodangu tootmiseks, töötlemiseks, turustamiseks ja selleks vajalikuks koostööks taludes või maaettevõtetes väiketoidu...

Kohaliku omaalgatuse programmi I vooru tähtaeg on 1 aprill

Kohaliku omaalgatuse toetuse eesmärgiks on kohalik areng ja piirkondade konkurentsivõime kasv läbi kogukonna kaasamise ja tugevdamise. Programmi rakendatakse kogu Eesti territooriumil kahes sihtpiirkonnas: 1) maapiirkondades (alla 2500 elanikuga asulad) 2)...

Võrumaa Partnerluskogu projektitoetuste taotlusvoorud

Meede 1 Elukeskkonna parandamine Alameede- Kohaliku kultuuripärandi säilitamine - taotlusvoor avatud 09.02.- 23.03.2009 Meetme raames toetatakse projekte mille eesmärgiks on koostöö ja omaalgatuse suurendamine, kohaliku kultuuripärandi säilitamine ja arendamine....

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev Võrus

Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev taotlejatele toimub 12.märtsil 2009 algusega kell 10.00 Võru Maavalitsuse II korruse saalis (aadress: Jüri 12, Võru). Taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2009. Taotlused tuleb esitada Võru Maavalitsuse arengu- ja...