Esmakordselt Võru maakonnas: 15. Maapäeval toimuvad arutelud seitsmes külas

Maapäeva esimesel päeval võõrustavad seitse ärksameelset kogukonda külalisi üle Eesti, otsides mõttetalgutel “Vunki Külale!” ühiselt neid teadmisi, oskusi ja väärtusi - ellujäämise kunste - mis aitavad tulevikus maal hästi elada ning oma kultuurist kantuna paremat homset luua.

17.-18. augustil toimub Eesti külade parlament ehk Maapäev, mille eesmärk on koondada Eesti külade esindajad, koostööpartnerid ja võimuorganid ühistesse mõttetalgutesse maaelu arendamise teemal.  Maapäev toimub juba 15. korda ning 2024. aastal esmakordselt Võru maakonnas. Maapäeva korraldavad MTÜ Kodukant ja Võrumaa Arenduskeskus. 

Maapäeva esimesel päeval võõrustavad seitse ärksameelset kogukonda külalisi üle Eesti, otsides mõttetalgutel “Vunki Külale!” ühiselt neid teadmisi, oskusi ja väärtusi – ellujäämise kunste – mis aitavad tulevikus maal hästi elada ning oma kultuurist kantuna paremat homset luua. Aruteluteemad on kerkinud võõrustavate külade seast ehk need on just täna Võru maakonnas aktuaalsed, kuid samas laiaulatuslikud ning puudutavad ka teisi kogukondi mujal Eestis. Ühtlasi on tegemist keeruliste ja käivitavate teemadega, mis vajavad täna uusi lahendusi ja laia kaasamõtlejate ringi.  

“Maaelu käsitlevate mõttetalgute puhul ei saa üle ega ümber regionaalpoliitilistest kitsaskohtadest,” alustas Võrumaa Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Maris Andreller arutelude teemade tutvustamist. Näiteks arutletakse paigaidentiteedi ja põliskultuuri säilitamise ning regionaalpoliitika rolli üle kultuurilise mitmekesisuse hoidmisel (Haanimaa), samuti kogukonna, riigi ja omavalitsuse partnerlusest avalike teenuste loomisel ja säilitamisel ning ääremaade elukeskkonna hoidmisel (Mehkamaa). 

Võrumaa külades peetakse oluliseks põlvkondadeülesust. “Näiteks Nursis mõtestatakse noorte kaasamist kogukonnaellu ja Navil vanemaealiste kõrvalejäetuse probleemi ning kogukonna rolli selle lahendamisel,” ütles vabaühenduste konsultantide tandemi teine pool Meel Valk. Maaelu majanduslikku jätkusuutlikkust lahatakse läbi kahe aspekt. Uuritakse turismiettevõtluse mõju kohalikule kultuurile ja kogukonnale (Obinitsa) ning sotsiaalsete ettevõtetena tegutsevate külaseltside murekohti (Urvaste). Suurte muutuste mõju kogukonna arendamisele arutatakse endisest vallakeskusest külakogukonnaks kujunevas Mikitamäe külas. 

Lisaks Maapäeva delegaatidele on Vunki Külale arutelud (17.08 kell 12.30 -17.30) avatud ka teistele huvilistele. Osalemine on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud ning arutelusse tuleb eelnevalt registreerida. 

Registreerimine on avatud 8.-31. juulini https://loometalgud.ee/