Blog

13. detsembril kell 9.30 – 15.00 Võru HUUBis

Kortermajade renoveerimise infopäev toimub 13. septembril

Kortermajade renoveerimise infopäev toimub 13. septembril

Hea Võru maakonna korteriühistu esindaja! Kutsume sind kortermajade renoveerimise infopäevale, kus räägime KredExi toetustest, laenudest ja käendustest. Jagame infot ühistule sobivate teenuste, tingimuste, vajalike dokumentide ja ajakava kohta, samuti räägime...

9.-10. september toimub II Võro-ja Seto noorteFEST” Setomaal, Värskas

9.-10. september toimub II Võro-ja Seto noorteFEST” Setomaal, Värskas

Aastal 2022 toimub tänu Võru maakonna omavalitsuste ühisele koostööle teine „Võro- ja Seto noorteFEST“ Setomaal Värskas Sündmuse idee on kogu maakonda ühendav noortefestival, mis kestab kaks päeva ja pakub mitmekülgset tegevust erinevas vanuses noortele läbi...

Valgamaal toimus Kagu-Eesti kultuurivedurite suveseminar

Valgamaal toimus Kagu-Eesti kultuurivedurite suveseminar

2.-3. augustil toimus Valgamaal Järvesilma turismitalus Valga-, Viljandi-, Võru- ja Põlvamaa kultuurivedurite suveseminar. Kahepäevasel seminaril osalesid Valga-, Viljandi-, Võru- ja Põlva maakondade kultuurikeskuste juhid, omavalitsuste kultuurispetsialistid ja...

“Vunki Mano!” Loometalgud tulevad kuuendat korda!

“Vunki Mano!” Loometalgud tulevad kuuendat korda!

Sel sügisel 23.- 24. septembril toimuvad kuuendad Vunki Mano! Loometalgud Setomaal. Loometalgud ehk kogukonna häkaton on koosloomise vorm, mille tulemusena tekib ühine vaade kogukonna probleemidele ja nende innovatiivsetele lahendustele. Kogukonna liikmetele on loodud...

Võrumaa Omavalitsuste Liit kuulutas välja hanke

Võrumaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja hanke teenusedisaini protsessi juhtimiseks projekti "Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas" raames ning käesoleva kutsega teeb kõikidele potentsiaalsetele pakkujatele ettepaneku esitada pakkumus...

Aset leidis haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar

Aset leidis haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar

Täna, 27. juunil, toimus Võru Kandles Võru maakonna haridusasutuste maheuuringu tegevuskava seminar. Tutvustati koostöös Eesti Maaülikooli Mahekeskusega valminud uuringu tulemusi ja tegevuskava tööversiooni, kuidas jõuda 20% mahetooraine kasutamiseni aastal 2024....

Ukrainlased tutvusid Võru maakonnaga

Ukrainlased tutvusid Võru maakonnaga

Nädalavahetusel käisid hetkel Võru maakonnas elavad ukrainlased üheskoos ekskursioonil Võrumaal elavad ukrainlased said näha meie ilusat loodust ja põnevaid paiku. Tutvuti mitmete kohalike vaatamisväärsustega nagu nagu Alaveski loomapark, Mõniste Talurahva muuseum,...

Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt 

Võrumaal alustas mahukas koolist väljalangemist ennetav projekt 

Täna, 14. juunil startis Võrumaal kaheaastane protsess "Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas", mille käigus otsitakse vastuseid, lahendusi ja mudeleid, mis toetaksid laste ja noorte õpihuvi ja toimetulekut ning vähendaksid meie õppijate...