Kood/Võru programmeerimiskooli rajamise mõju-uuringud ja analüüsid

Projekti eesmärgiks on Kood/Võru programmeerimiskooli rajamise projektitaotluse esitamiseks vajalike mõju-uuringute ja analüüside koostamine.

Üldinfo

Projekti nimi: „Kood/Võru programmeerimiskooli rajamise mõju-uuringud ja analüüsid“

Projekti periood: 31.01.2023 – 31.07.2023

Maksumus: Kogumaksumus on 25 752 eurot; omafinantseering on 7 726 eurot; toetus on 18 026 eurot

Meede: 2021-2027 Tervikliku arengu jne soodustamine mujal kui linnapiirkonnas

Taotlusvoor: Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus 2022-2024 – Võrumaa

Rahastus: Projekti kaasrahastatakse 2021-2027 struktuurivahendite toetustest ning projekti on „Kaasrahastanud Euroopa Liit“.

 

Lühikirjeldus

Projekti eesmärgiks on Kood/Võru programmeerimiskooli rajamise projektitaotluse esitamiseks vajalike mõju-uuringute ja analüüside koostamine.

Projektiga tegevuste tulemusena valmib kood/Võru rajamise PEEK meetmesse projektitaotluse esitamiseks mõju-uuring, viiakse läbi kliimakindluse tagamise hindamine ja “Ei kahjusta oluliselt” põhimõttele vastavuse hindamine. Valminud dokumendid peavad vastama toetusmeetme “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” tingimustele, et oleks võimalik toetusmeetmest taotleda rahastust kood/Võru programmeerimiskooli rajamiseks.

 

Taotlejad ja partnerid

Projekti taotlejaks on SA Võrumaa Arenduskeskus.

Projekti on kaasatud kõik Võru maakonna kohalikud omavalitsused.

Projekti eestkõnelejaks on Võru Linnavalitsus (projekti algatusrühma on juhtinud linnavolikogu esimees Anti Haugas), kelle haldusterritooriumile kool on kavandatud.

SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu kaudu on omavalitsute juhid informeeritud projekti käigust ja kavandatavatest tegevustest. Kõikides maakonna kohalike omavalitsuste volikogudes on Võru Linnavolikogu esimees Anti Haugas tutvustanud projekti ideed ja tegevusplaani.

Maakonna kohalikud omavalitsused on sõlminud ühiste kavatsuste protokolli kooli rajamiseks.

 

Tegevused

Projekti tulemused

Koostatakse uuringud ja analüüsid:

  • Mõju-uuring
  • Kliimakindluse tagamise hinnang kood/Võru koolihoone rajamisele
  • Kliimakindluse tagamise hinnang kood/Võru majutushoone rajamisele (juhul kui tasuvusanalüüsi tulemusena selgub vajadus)
  • „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavuse hinnang kood/Võru koolihoone rajamisele
  • „Ei kahjusta oluliselt“ põhimõttele vastavuse hinnang kood/Võru majutushoone rajamisele (juhul kui tasuvusanalüüsi tulemusena selgub vajadus)

Projekti toel tellitud alusuuringud võimaldavad esitada projektitaotluse meetmesse “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” tehnoloogiakooli kood/ Võru avamiseks. Projekt kaasabil laiendatakse ja toetatakse õpivõimalusi Võru maakonnas vastavalt tööturu arenguvajadustele ning suurendab võimalusi omandamaks kaasaegset infotehnoloogiaharidust piirkonnas.

Uuringud ja analüüsid

Kontakt

Aivar Nigol, arendusnõunik, e-post aivar.nigol@vorumaa.ee

Logod