Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 aasta sügisvooru taotluste esitamine on avatud Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas 1. septembrist kuni 2. oktoobri kella 16.30-ni.

Üldinfo

Kohaliku omaalgatuse programmiga eesmärk on kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu:

Meede „Kogukonna areng” (maksimaalne toetus 2500 eurot), millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse.

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine” (maksimaalne toetus 4000 eurot), millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Omafinantseeringu minimaalne määr on 10% projekti abikõlblikest kuludest (kogumaksumusest). Omafinantseering peab olema rahaline.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole.

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusest teavitamine: Toetust saanud vabaühendusel on kohustus KOP toetuse kasutamisest ja projekti tulemustest avalikkust teavitada. Teavitamiseks tuleb projekti üritustel, trükistel, dokumentidel, materjalidel, veebilehel sobivas kohas lisada lause: „Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest“.
NB! KOP programmil ei ole logo, palume teavituses toetusele viidata lausega.

Tutvu kindlasti programmi määruse ja hindamismetoodikaga!

 

2023

Taotlusvoorude rahaline maht kogusummas 56 359 eurot jaotatakse:

  • kevadvoorus jagamiseks 33 816 eurot (60% kogusummast);
  • sügisvoorus jagamiseks 22 543 eurot (40% kogusummast).

Kevadvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 aasta kevadvooru taotluste esitamine on avatud Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas  1. märtsist kuni 3. aprilli kella 16.30-ni. 

Võru maakonna taotlusvormide lingid:

Meede “Kogukonna areng”

Meede “Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023. aasta kevadvooru üleriigilised infopäevad toimusid veebikeskkonnas Zoom 7., 8., 13., ja 14. märtsil. 

Infopäevade slaidid leiad siit: KOP kevadvooru infopäev

ja osalejate küsimused ning vastused nendele leiad siit: KOP 2023 kevad_ infopäevade küsimused-vastused

 

Sügisvoor

Kohaliku omaalgatuse programmi 2023 aasta sügisvooru taotluste esitamine on avatud Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas  1. septembrist kuni 2. oktoobri kella 16.30-ni. 

Sügisvoorus on jagamiseks 53153,99 eurot.

Võru maakonna taotlusvormide lingid (Pane tähele, et valiksid õige meetme!):

Meede „Kogukonna areng“

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=8776

Meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine“

https://etoetus.rtk.ee/esf2web/#/esfos-desktop/application/register?callForProposalsRefNum=8754

I infopäev

  1. septembri infopäeva salvestus: https://www.youtube.com/watch?v=mWUz1KL6izk

Salvestus sisaldab kaht ettekannet:

  • Maile Kesküla (SA Läänemaa) „Nõuded taotlejale ja taotlusele“
  • Kersti Kurvits (SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus) „E-toetuse taotlusvormi tutvustus“ (alates 00:44:12)

II infopäev

  1. september kell 14.00-17.00

Link: https://us02web.zoom.us/j/83683697029?pwd=SW4xU3BDWDZ4aUtObXd3L3RxVkZsQT09

Meeting ID: 836 8369 7029

 

III infopäev

  1. septembri infopäeva Kristiina Maripuu (Saaremaa KOP hindamiskomisjoni liige) ettekanne „Taotlustest hindaja pilgu läbi“: https://www.youtube.com/watch?v=pc0wX0cDOSc

 

Venekeelne infopäev

Toimus 5. september kell 14.00-15.30.

 

Toetatud projektid

KOP 2023 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2022 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2022 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2021 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2021 kevadvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2020 sügisvoorust toetuse saanud projektid

KOP 2020 kevadvoorust toetuse saanud projektid

 

Materjalid

„Kohaliku omaalgatuse programmi määrus“

SK KOP maaruse seletuskiri

Hindamismetoodika

 

Abimaterjalid ja näidised

Näidisvorm-juhend taotelajtele

Taotlusvormi näidis meetmele_Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine

Taotlusvormi näidis meetmele_Kogukonna areng

Näited väljundi tõendusdokumentidest

 

Komisjon

SA Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liikme käskkirjaga kinnitati KOP hindamiskomisjoni järgnevas koosseisus:

Airi Hallik- Konnula – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Kaja Tullus – Eesti Külaliikumise Kodukant esindaja;
Tiina Hallimäe;
Mairi Raju-Toots;
Merle Tsirk.

Kontakt

Projektitaotluse kirjutamisel küsi nõu vabaühenduste konsultantidelt:

Maris Andreller, maris.andreller@vorumaa.ee ja Meel Valk, meel.valk@vorumaa.ee

Lisainfo e-toetuse keskkonna kasutamisel:

Kaire Trumm, kaire.trumm@vorumaa.ee, projektispetsialist (KOP vahendid)