Võrumaa Arenduskeskus ootab kandidaate maakonna teenetemärkidele

SA Võrumaa Arenduskeskus ootab 1. veebruariks taotlusi maakonna kõrgeimate autasude, vapi- ja teenetemärkide omistamiseks.

Tänavused teenetemärkide kavalerid kuulutab Võrumaa Arenduskeskus juhatuse liige Tiit Toots välja Eesti Vabariigi 101. aastapäeva eel toimuval pidulikul kontsert-aktusel 21. veebruaril Võru Kandles.

Võru maakonna vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma töö ja tegevusega on oluliselt kaasa aidanud maakonna arengule. Võru maakonna teenetemärgiga tunnustatakse kodanikke, kes on silma paistnud maakonna jaoks olulise saavutusega.

Vapi- ja teenetemärkide andmise taotlusi võivad esitada maakonna omavalitsused, volikogud, juriidilised isikud, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.

Taotluse vormid ja lisainfo teenetemärkide kohta on leitav Võrumaa Arenduskeskuse kodulehelt https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/teenetemargid/

Digitaalselt allkirjastatud taotlused on oodatud e-posti aadressile: arenduskeskus@vorumaa.ee. Paberkandjal taotlused saata märksõnaga „Teenetemärgid“ SA Võrumaa Arenduskeskuse postiaadressil Jüri 12, 65620 Võru.

Taotlusi oodatakse hiljemalt 1. veebruariks 2019.

Lisainfo: Aigi Pall, kultuurispetsialist, tel 5912 9200, e-post aigi.pall@vorumaa.ee