Võru maakonna teenetemärgid

Vapimärk

 

Võrumaa vapimärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriti oluliste teenete ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks.  Vapimärk omistatakse üldjuhul elutöö eest.

Vapimärgi on pälvinud:

 1. a  Valdur Raudvassar
 2. a  Heino Pehk
 3. a  Heinar Kool
 4. a  Ants Joonas
 5. a  Hillar Kalda
 6. a  Helgi Noormets
 7. a  Viktor Puolakainen
 8. a  Väino Repp
 9. a  Heino Vildo
 10. a  Enno Raag
 11. a  Mart Timmi

Võru maakonna_vapimärgi_taotluse_vorm

 

Võru maakonna teenetemärk

Teenetemärk antakse isikule Võru maakonnale osutatud eriliste teenete või väljapaistva saavutuse tunnustamiseks.

Teenetemärgi on pälvinud:

 1. a  Helmut Kostabi, Harri Neem
 2. a  Rein Kaiv
 3. a  Sixten Sild
 4. a  Ruti Murusalu, Egon Johanson
 5. a  Aimi Hollo
 6. a  Elmar Ruusamäe
 7. a  Aare Hõrn
 8. a  Ere Raag
 9. a  Ale Sprenk, Reet Kangro
 10. a Helle Laapere, Artur Ruusmaa, Ivar traagel
 11. a Merike Kapp, Aivar Leok

Võru maakonna_teenetemärgi_taotluse_vorm

 

Teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks. Erakorraliselt võib teenetemärki anda ka muul ajal.

Võru maakonna teenetemärgid on kinnitatud SA Võrumaa Arenduskeskuse nõukogu otsusega nr 1 4.01.2019

Arenduskeskuse_nõukogu_otsus_nr_1_maakonna_teenetemärkide_väljaandmine