Vanemahariduse koolitused 2024

2024. aasta veebruarist kuni detsembrini toimuvad Võru maakonna lapsevanematele ning laste, noorte ja peredega töötavatele spetsialistidele suunatud vanemahariduse koolitused.

2024. aasta veebruarist kuni detsembrini toimuvad Võru maakonna lapsevanematele ning laste, noorte ja peredega töötavatele spetsialistidele suunatud vanemahariduse koolitused. Koolitusprogrammi eesmärk on toetada Võru maakonna lapsevanemate vanemlike teadmisi ja oskusi, tõstes seeläbi üldist teadlikkust vanemaharidusest ja toetavatest koolitusprogrammidest. Iga koolitusel osaleja saab soovi korral koolitustõendi, mille kohta leiab lisainfot iga registreerimisvormi juurest. 

Koolitused läbinu:  

 • teab kuidas tugevdada ja parandada enda ning lapse vahelist suhtlemist; 
 • tunneb konfliktide lahendamise viise 
 • teab, kuidas kehtestada piire ja reegleid; 
 • tunneb enesehoidu toetavaid tehnikaid ja lähenemisi; 
 • teab, kuidas ennast kahjustamata kasutada nutiseadmeid ja digimaailma võimalusi; 
 • teab, kuidas toetada laste liikumisharjumusi; 
 • on teadlikum partner paarisuhtes; 
 • teab kuidas oma raha(asju) paremini planeerida; 
 • teab kuidas toitumine mõjutab lapse füüsilist ja vaimset tervist; 
Liitu vanemahariduse infolistiga

 

Vestlusõhtu: MARET JA TANEL JÄPPINEN “Kuidas ületada paarisuhte kriisid?”

Vanemahariduse koolituste ajakava

Koolituse läbinud vanem oskab tugevdada ja taastada kontakti oma lapse ning pereliikmetega ning lahendada igapäeva suhtlusolukordi suhteid kahjustamata ja võimu kasutamata.

Registreerumine on lõppenud!

 

Koolituse läbinu oskab paremini mõista, miks ühe pere õed-vennad üksteisega vahel nii võimatult käituvad. Teab mida lapsevanemana teha, et aidata neil omavahel paremini läbi saada.

Koolitus on lõppenud!

 

Koolitusel osalenud omandab teadmised, kuidas uni lapse vanuse kasvades areneb ja milline on normaalne uni. Saab oskused, kuidas lapse unekvaliteeti parandada.

Koolitus on lõppenud!

 

Koolituse läbinud vanem oskab tugevdada ja taastada kontakti oma lapse ning pereliikmetega ning lahendada igapäeva suhtlusolukordi suhteid kahjustamata ja võimu kasutamata.

Registreerumine on avatud!

 

Osaleja saab teada mis on digisõltuvus. Kuidas vahet teha sõltumiskäitumisel ja liigsel nutiseadmete kasutamisel.

 • Digisõltuvuse tagajärjed, mõjud lapse ja nooruki arengule. Riskifaktorid ja geneetiline haavatavus.
 • Kuidas märgata ja kuidas toimida digisõltuvuse korral.
 • Kuidas ennetada. Soovitused ja nõuanded. Kliinilise töö käigus kogunenud praktilised näited.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Veel koolitusi:

Rahatark lapsevanem | Tõnu Timma 

18.05.2024 | 10.00-11.30 | Antsla kogukonnafestival

Koolituse läbinu:

 • oskab teha vahet “vajan ja tahan”;
 • teab mis on meelerahufond;
 • teab rikkaks saamise valemit;
 • mõistab pensionifondi valiku olulisust;
 • mõistab laste rahatarkuse olulisust.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Kuidas lapsevanemana ellu jääda? | Inge Bachaus

07.09.2024 | kellaaeg täpsustamisel |  Rõuge kogukonnafestival

Vanemahariduse koolitusel osalenud saab piiridest ja nende vajalikkusest. Mis seos on lapsevanemana ellu jäämisel ja piiridel. Milleks on piirid kasulikud ja vajalikud, kellele neid seada ja mis saab määravaks piiride seadmisel.

Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Kuidas alustada liikumisega nii, et see oleks jätkusuutlik? | Siim Tõnisson

19.09.2024 | 17.30-19.00 | veebikoolitus

Koolitusel osalenu:

 • oskab seada endale mõistlikud eesmärgid tervislikuma elustiili suunas;
 • omab algteadmisi liikumise vajalikkusest;
 • omab teadmisi ohtudest, mis kaasnevad inaktiivse eluviisiga;
 • omab teadmisi lapse kaasamiseks sportimisel.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Lapse keha turvalisus | Veronika Madalvee

02.10.2024 | 17.30-19.00 | Värska Kultuurikeskus

Koolitusel läbinu teab mis on küberahistamine nutiajastul. Teab mis on seksuaalne väärkohtlemine, kuidas teha ennetust ning kuhu pöörduda juhtumi/kahtluse korral.

Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Vanemlik süütunne ja enesehoid | Merilin Mandel

31.10.2024 | 17.30-19.30 | veebikoolitus

Vanemahariduse koolituse läbinu oskab:

 • saab baasteadmised vaimsest tervisest, süütundest ning nende mõjust lapsevanemluse kogemusele;
 • mõistab paremini, kuidas isiklik süütunne on seotud ühiskondlike ootustega;
 • saab nippe, kuidas praktiseerida enesehoidu seoses vanemliku süütundega.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Imelised aastad | Tea Ausin ja Kadri Kõiv

Sügisel | (32 tundi) | Võru linn

Vanemahariduse koolituse läbinu oskab:

 • kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;
 • last julgustada ja tunnustada;
 • õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;
 • arendada last mängu abil;
 • lahendada konflikte.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Imelised aastad | Iiris Tagen ja Katrin Kadastik

Sügisel | (32 tundi) | Võru vald

Vanemahariduse koolituse läbinu oskab:

 • kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;
 • last julgustada ja tunnustada;
 • õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;
 • arendada last mängu abil;
 • lahendada konflikte.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Imelised aastad | Tea Ausin ja Kadri Kõiv

Sügisel | (32 tundi) | Antsla vald

Vanemahariduse koolituse läbinu oskab:

 • kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;
 • last julgustada ja tunnustada;
 • õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;
 • arendada last mängu abil;
 • lahendada konflikte.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Imelised aastad | Katrin Kadastik ja Iiris Tagen

Sügisel | (32 tundi) | Setomaa vald

Vanemahariduse koolituse läbinu oskab:

 • kehtestada tõhusalt piire ja reegleid;
 • last julgustada ja tunnustada;
 • õpetada last tugevate tunnetega toime tulema;
 • arendada last mängu abil;
 • lahendada konflikte.
Registreerumine ei ole veel avatud!

 

Toidu mõju lapse füüsilisele ja vaimsele tervisele | Madleen Simson

03.12.2024 | 17.30-19.00 | veebikoolitus

Vanemahariduse koolituse läbinu oskab:

 • teab kuidas toetada toitumise abil lapse füüsilist ja vaimset tervist;
 • teab millised on tervisele ohtlikud ja tervisele kasulikud toiduained;
 • teab kuidas välja kujundada lapsele tervislikke toitumisharjumusi alates väikelapseeast ning sellega ennetada nii füüsilisi, kui vaimseid terviseprobleeme.
Registreerumine ei ole veel avatud!