Muutused lapse unes – 0-4 aastat

Koolituse läbinu oskab paremini mõista, miks ühe pere õed-vennad üksteisega vahel nii võimatult käituvad. Teab mida lapsevanemana teha, et aidata neil omavahel paremini läbi saada.

Koolituse läbinu oskab paremini mõista, miks ühe pere õed-vennad üksteisega vahel nii võimatult käituvad. Teab, mida lapsevanemana teha, et aidata neil omavahel paremini läbi saada.

Koolitaja: Ketlin Reis


Koolitus on osa Võru maakonna vanemahariduse koolituskavast.

Sihtrühm: Võru maakonna lapsevanemad ja laste, noorte ja peredega töötavad spetsialistid 

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada Võru maakonna lapsevanemate vanemlike teadmisi ja oskusi, tõstes seeläbi teadlikkust vanemaharidusest ja toetavatest koolitusprogrammidest . 

Koolitused läbinu:  

  • teab kuidas tugevdada ja parandada enda ning lapse vahelist suhtlemist; 
  • tunneb konfliktide lahendamise viise 
  • teab, kuidas kehtestada piire ja reegleid; 
  • tunneb enesehoidu toetavaid tehnikaid ja lähenemisi; 
  • teab, kuidas ennast kahjustamata kasutada nutiseadmeid ja digimaailma võimalusi; 
  • teab, kuidas toetada laste liikumisharjumusi; 
  • on teadlikum partner paarisuhtes; 
  • teab kuidas oma raha(asju) paremini planeerida; 
  • teab kuidas toitumine mõjutab lapse füüsilist ja vaimset tervist; 

Väljund: koolitusel osalenu saab soovi korral tõendi. Vastav märge teha koolitusele registreerimisel. 

Veebis!
03.04.2024
17.30-19.00
Tasuta!
tiina.jaanimagi@vorumaa.ee
+372 5309 1046