Valminud Kagu-Eesti bioressursside uuring motiveerib kohalikke ettevõtjaid oma biojäätmeid väärindama

Kagu-Eesti bioressursi ühise väärindamise vastu tunnevad huvi paljud ettevõtjad. Foto: Terje Moisto

Eile, 16. jaanuaril, toimus Võru Kandles Kagu-Eesti bioressursside uuringu lõppseminar. Tegemist oli teise seminariga, mis on osa protsessist, mille eesmärgiks oli koondada ja süstematiseerida Võru, Valga ja Põlva maakonna bioressursside info ja leida võimalusi valdkonna arendamiseks.

“Valminud uuring on oluline alus, et Kagu-Eestis ettevõtjad suudaksid tootmises tekkivaid biolagunevaid jäätmeid vähendada,” ütles Võrumaa Arenduskeskuse projektijuht Terje Moisto. Selleks kaardistas Eesti Maaülikool siinsed bioressurssid, et näha, millised on potentsiaalsed väärindamise võimalused Kagu-Eesti ettevõtjatele. 

Uuringust selgus, et puudust tunnevad ettevõtjad enim püsirohumaade niite väärindamise võimalustest. Kõige sagedamini nimetati väärindamise võimalusena bioenergia tootmist biogaasijaamas, mis uuringu andmetel oleks võimalik üksnes tootjatevahelises koostöös.

Võrumaa Arenduskeskuse juhatuse liige Tiit Toots tõi välja, et tänu uuringule on juba paranenud Kagu-Eesti konkurentsivõime investorite meelitamise osas. “Tänu saadud ülevaatele, saavad piirkonna kolm arenduskeskust vastata senisest sisukamalt investorpäringutele,” ütles Toots.

Samas nentis Toots, et ka juba piirkonnas tegutsevad ettevõtjad saavad lähipiirkonna ressursside ülevaatest palju kasu, kuna see võimaldab koostöös arendada biogaasijaama mõtet. Ta lisas: “ Kui suurtel tootjatel on biogaasijaama arendamine lihtsam, siis väikesed ettevõtjad peavad bioressurssi väärindamiseks seljad kokku panema.”

Lisaks uuringu tutvustamisele said seminaril osalejad laiema pildi kogu valdkonnast. Näiteks andis Cris-Tiina Pärn Eesti Keskkonnauuringute Keskusest ülevaate Eesti ja Euroopa Liidu arengutest ja tuleviku suundadest, mis mõjutavad bioressursside väärindamist.

Argo Peepson Maaeluministeeriumist rääkis seminaril aga biomajanduse arengu- ja toetusvõimalustest ning kõrvalsaaduste ja jääkide väärindamisest. “Rääkides biomajandusest räägime me enamjaolt taastuva biomassi tootmisest ja muutmisest, peamiselt toiduks, biotoodeteks ja bioenergiaks ning bioloogiliste ressurssidega teenuste pakkumisest. Sealjuures asendatakse biotoormega võimalikud palju fossiilsest toormest,” ütles Peetson. 

Enim rõhutab Peepson ökoloogiliste piiride tunnetamist, et mitte tarbida rohkem kui loodus pakkuda suudab. “Esmapilgul jäägist on võimalik toota päris kalleid tooteid sealhulgas kemikaale nagu näiteks ksülitool,” tutvustas Peepson.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma, aga lisas, et biojäätmete väärindamisel peavad olema täidetud mitmed aspektid: “Jäätmete kogumisest ainult ei piisa, peab olema ka käitlusvõimekus.”

Seminari läbiviimist rahastati Kagu-Eesti programmist. 

Kagu-Eesti bioressursside uuringu aruandega on võimalik tutvuda siin!

Lisainfo: Terje Moisto, projektijuht (ettevõtluse suund), 5360 6054, terje.moisto@vorumaa.ee