Konverents “Noorte heaks lõimitud maakond”

Konveretsi fookuses on meie maakonna olukord, kogemus ning edasivaatav pilk laste ja noorte õpiteekonna hoidmisel ja jätkamisel. Vaatame tagasi 2022-2024 elluviidud projektile Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” ja seame uusi samme edasiseks. 

Konverentsi “Noorte heaks lõimitud maakond” fookuses on meie maakonna olukord, kogemus ning edasivaatav pilk laste ja noorte õpiteekonna hoidmisel ja jätkamisel. Vaatame tagasi 2022-2024 elluviidud projektile Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” ja seame uusi samme edasiseks.
PÄEVAKAVA
10:00 Avasõnad

10:05 Ülevaade projekti “Lõimitud teenused koolist väljalangemise ennetamiseks Võru maakonnas” teekonnast. Kerli Kõiv

10:15 Kuidas tegutseda lapsekeskselt? Külli Joasaar, pereterapeut

10:45 Avaliku väärtuse koosloome ja seda mõjutavad tegurid. Kadri Kangro, Rõuge valla abivallavanem ja sotsiaalse innovatsiooni uurija

11:15 Paneelarutelu kohalike omavalitsuste spetsialistidega

12:00 Lõunapaus

12:30 Videolink Islandile. Vaba aja tegevuste ja noorsootöö väärtus noorte toetamise. Projekti väliseksperdi vaade Eesti praktikale. Eyglo Runarsdottir, õppejõud, Islandi Ülikool

12:45 Aju potentsiaal ja haavatavus meie õpiteekonnal. Cristina Kroon, neuroteadlane, Berliini Charite Kliinik

13:10 Millised on LÕIM projekti koostöise juhtumikorralduse tulemused teadlaste pilgu läbi? Katrin Saks, kaasprofessor, Tartu Ülikool ja Marju Medar, sotsiaaltöö dotsent, Tallinna Ülikool

14:00 Pilguheit edasistesse plaanidesse: Eesti Töötukassa pilootprojekti „Noorte tööleasumise takistuste väljaselgitamine ning nõustamine ja teenuste osutamine tööle rakendumise parandamiseks” tutvustus. Ene Kerge, osakonna juhataja, Eesti Töötukassa Võrumaa osakond.

14:15 Noorte kogemused ja unistused. Arutelu maakonna noortega.

14:45 LÕIM 1st LÕIM 2ks. Projektijuhid Kerli Kõiv ja Mariann Toots

14:55 Tänu ja tähistamine!

 

Konverentsi modereerib Kristi Vals.

Konverentsi ülekanne ja salvestus Ceesu Media.

Konverents on rahastatud summas  Euroopa Majanduspiirkonna ning Norra finantsmehhanismi 2014-2021 toel läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse.

 

Rohkem infot LÕIM projekti kohta!
Võru Kultuurimaja Kannel
19.04.2024
10:00 - 15:30
Tasuta!
kerli.koiv@vorumaa.ee
+372 5560 3988