Gordoni Perekool

Gordoni perekool on suhtlemiskoolitus lapsevanemale, kellel on tekkinud mured või küsimused seoses laste kasvatamisega ja peresuhetega.

Gordoni perekool on suhtlemiskoolitus lapsevanemale, kellel on tekkinud mured või küsimused seoses laste kasvatamisega ja peresuhetega.

Koolitusel saab õppida ja harjutada:

 • kuidas tulla toime lapse jonni ja vastupanuga;
 • kuidas ennast vanemana kehtestada nii, et suhted ei saaks kahjustada;
 • kuidas last kuulamise abil rahustada;
 • kuidas seada piire ja koduseid reegleid nii, et pereliikmed neid järgiksid;
 • kuidas ära hoida ja lahendada konflikte pereliikmete vahel;
 • kuidas vanemana jaksata ja enda vajaduste eest seista.

Põhiteemad: aktiivne kuulamine, kehtestamine, konflikti lahendamine

Meetodid: lühiloengud, rühmatööd, kogemuste analüüs, rollimängud, arutelud

Koolitaja: Tea Ausin on psühholoog, läbinud pereteraapia väljaõppe sissejuhatava kursuse ning Perekoolitusühing Sina ja Mina litsentseeritud koolitaja.

Loe lisaks http://www.sinamina.ee/ee/koolitused/gordoni-perekool/

Koolitus koosneb kaheksast kohtumisest ja toimub Võru linnas, Tartu tn 25 IV korrus, konverentsisaalis.

Koolitus toimub teisipäeva õhtuti 17.00-20.00

Kuupäevad: 16.04, 23.04, 30.04, 07.05,14.05, 21.05, 28.05, 11.06

Osalema ootame Võru maakonnas elavaid lapsevanemaid.

Osalustasu ühele lapsevanemale on 25 eurot. Osalustasu arve saadame e-mailile. Osalustasu tuleb tasuda hiljemalt 1.04.2025

Grupi suurus: kuni 16 lapsevanemat.


Koolitus on osa Võru maakonna vanemahariduse koolituskavast.

Sihtrühm: Võru maakonna lapsevanemad ja laste, noorte ja peredega töötavad spetsialistid 

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada Võru maakonna lapsevanemate vanemlike teadmisi ja oskusi, tõstes seeläbi teadlikkust vanemaharidusest ja toetavatest koolitusprogrammidest . 

Koolitused läbinu:  

 • teab kuidas tugevdada ja parandada enda ning lapse vahelist suhtlemist; 
 • tunneb konfliktide lahendamise viise 
 • teab, kuidas kehtestada piire ja reegleid; 
 • tunneb enesehoidu toetavaid tehnikaid ja lähenemisi; 
 • teab, kuidas ennast kahjustamata kasutada nutiseadmeid ja digimaailma võimalusi; 
 • teab, kuidas toetada laste liikumisharjumusi; 
 • on teadlikum partner paarisuhtes; 
 • teab kuidas oma raha(asju) paremini planeerida; 
 • teab kuidas toitumine mõjutab lapse füüsilist ja vaimset tervist; 

Väljund: koolitusel osalenu saab soovi korral tõendi. Vastav märge teha koolitusele registreerimisel.

Võru linn, Tartu tn 25 IV korrus (konverentsisaal)
16.04.2024
Koolitus toimub teisipäeva õhtuti 17.00-20.00
25 eurot
tiina.jaanimagi@vorumaa.ee
+372 5309 1046