Digi- ehk nutisõltuvus

Osaleja saab teada mis on digisõltuvus. Kuidas vahet teha sõltumiskäitumisel ja liigsel nutiseadmete kasutamisel.

Osaleja saab teada mis on digisõltuvus. Kuidas vahet teha sõltumiskäitumisel ja liigsel nutiseadmete kasutamisel.

 • Digisõltuvuse tagajärjed, mõjud lapse ja nooruki arengule. Riskifaktorid ja geneetiline haavatavus.
 • Kuidas märgata ja kuidas toimida digisõltuvuse korral.
 • Kuidas ennetada. Soovitused ja nõuanded. Kliinilise töö käigus kogunenud praktilised näited.

Koolitaja: Inga Grinberg


Koolitus on osa Võru maakonna vanemahariduse koolituskavast.

Sihtrühm: Võru maakonna lapsevanemad ja laste, noorte ja peredega töötavad spetsialistid 

Koolitusprogrammi eesmärk on toetada Võru maakonna lapsevanemate vanemlike teadmisi ja oskusi, tõstes seeläbi teadlikkust vanemaharidusest ja toetavatest koolitusprogrammidest . 

Koolitused läbinu:  

 • teab kuidas tugevdada ja parandada enda ning lapse vahelist suhtlemist; 
 • tunneb konfliktide lahendamise viise 
 • teab, kuidas kehtestada piire ja reegleid; 
 • tunneb enesehoidu toetavaid tehnikaid ja lähenemisi; 
 • teab, kuidas ennast kahjustamata kasutada nutiseadmeid ja digimaailma võimalusi; 
 • teab, kuidas toetada laste liikumisharjumusi; 
 • on teadlikum partner paarisuhtes; 
 • teab kuidas oma raha(asju) paremini planeerida; 
 • teab kuidas toitumine mõjutab lapse füüsilist ja vaimset tervist; 

Väljund: koolitusel osalenu saab soovi korral tõendi. Vastav märge teha koolitusele registreerimisel. 

Veebis!
14.05.2024
17.30-19.00
Tasuta!
tiina.jaanimagi@vorumaa.ee
+372 5309 1046