Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuste andmise statuut

1. Võru maakonna aasta ettevõtjate aunimetuste (edaspidi aunimetuste) väljaandmise eesmärgiks on avaldada tunnustust Võru maakonnas tegutsevatele tublidele ettevõtjatele ja
ettevõtetele tuues eeskujuks ja väärtustades ühiskonnas ettevõtlust ja ettevõtlikkust.

2. Aunimetuste andmist korraldab SA Võrumaa Arenduskeskus (edaspidi arenduskeskus).
3. Aunimetuse saaja peab olema:
3.1. ettevõte või ettevõtja kes tegutseb Võru maakonnas;
3.2. majandusnäitajate alusel edukas ja stabiilne, hea mainega;
3.3. puuduvad maksuvõlgnevused.
4. Aunimetus antakse välja kuues kategoorias:
4.1. Võru maakonna aasta suurettevõte;
4.2. Võru maakonna aasta väikeettevõte;
4.3. Võru maakonna aasta mikroettevõte;
4.4. Võru maakonna aasta startija;
4.5. Võru maakonna aasta tööandja;
4.6. Võru maakonna aasta ettevõtja.
5. Aunimetus:
5.1. Võru maakonna aasta suurettevõte antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on rohkem kui 50 töötajat ja kes on
tegutsenud kauem kui 3 aastat;
5.2. Võru maakonna aasta väikeettevõte antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 50 ja üle 10 töötaja ja kes on
tegutsenud kauem kui 3 aastat;
5.3. Võru maakonna aasta mikroettevõte antakse välja konkurentsivõimelise majandustegevusega ettevõttele, milles on alla 10 töötaja ja kes on tegutsenud
kauem kui 3 aastat;
5.4. Võru maakonna aasta startija antakse välja kuni 3 aastat tegutsenud ettevõttele,kes on oma tegevuse edukalt käivitanud;
5.5. Võru maakonna aasta tööandja antakse välja ettevõttele, kes on oma tegevusega oluliselt panustanud oma töötajatele heade töötingimuste ja töökeskkonna
loomisel, on toetanud töötajate ühistegevusi ja heaolu;
5.6. Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetus antakse välja edukale ettevõtjale, kelle juhtida on kaks või enam ettevõtet ja/või kes on ühiskondlikult aktiivne,
panustanud kogukonda, esile toonud oma tegevuses piirkonna kultuurilist eripära ning on eeskujuks teistele.
6. Võru maakonna aasta ettevõtja aunimetuste kandidaate võivad esitada nii kohalikud omavalitsused, ettevõtted, organisatsioonid kui ka üksikisikud. Konkursile võib esitada
ettevõtteid, kus töötab alla 250 töötaja, mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või mille bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot.
7. Aunimetuse andmiseks esitatakse arenduskeskusele vormikohane ettepanek, mis on antud statuudi lisa. Aunimetuse andmise ettepanekus märgitakse aunimetuse kategooria,
ettevõtte ärinimi, ettevõtte registrikood, ettevõtja nimi, ettevõtte juhatuse liikme(te) nimed, kontaktandmed (telefon, e-post) kandidaadi lühiiseloomustus ning tunnustamise
põhjendus.
8. Aunimetuse andmise ettepanekute esitamise tähtajad teatatakse arenduskeskuse ja maakondlikes infokanalites.
9. Aunimetuse andmise otsustamiseks moodustab arenduskeskuse juhatus viieliikmelise komisjoni, kuhu kuuluvad arenduskeskuse esindaja, kohalike omavalitsuste esindaja,
ettevõtjate esindaja, ajakirjanike esindaja ja ettevõtluse tugiorganisatsiooni esindaja.
10. Komisjon vaatab tähtaegselt laekunud ettepanekud läbi kahe nädala jooksul. Komisjonil on õigus teostada kandidaatide vastavuskontrolli ning võtta esitatud
kandidaatidega kontakti täiendavate andmete hankimiseks. Komisjonil on õigus jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind
välja andmata.
11. Aunimetuse tulemuste väljaselgitamiseks võetakse vajadusel aluseks äriregistrile esitatud taotlemisele eelnenud majandusaasta aastaaruande tulemused (v.a Võru maakonna
aasta Startija).
12. Aunimetuse andmise otsus avalikustatakse arenduskeskuse kodulehel.
13. Aasta ettevõtja tiitel koos meene ja tänukirjaga antakse üle ettevõtjate pidulikul tunnustusüritusel.

Taotlus-Võru maakonna-aasta-ettevõtja-aunimetuse-andmiseks

Aunimetused 2019

 • Võru maakonna  aasta suurettevõte 2019 – aktsiaselts Barrus
 • Võru maakonna aasta  väikeettevõte 2019 – osaühing Hamery
 • Võru maakonna aasta mikroettevõte 2019 – OÜ VIP-Mööbel
 • Võru maakonna aasta  startija 2019 – Solarflow OÜ
 • Võru maakonna aasta tööandja 2019  – aktsiaselts Värska Vesi
 • Võru maakonna aasta ettevõtja 2019- Taimar Timmi

Aunimetused 2018

 • Võru maakonna  aasta suurettevõte 2018 – Combilink OÜ
 • Võru maakonna aasta  väikeettevõte 2018 – aktsiaselts Lapi MT
 • Võru maakonna aasta mikroettevõte 2018 – OÜ HK Puhastus
 • Võru maakonna aasta  startija 2018 – Forega Logistics OÜ
 • Võru maakonna aasta tööandja 2018  – aktsiaselts Värska Sanatoorium
 • Võru maakonna aasta ettevõtja 2018- Andri Needo

Aunimetused 2017

 • Võrumaa Parim Suurettevõte 2017 – SCAN PRODUCTION OÜ
 • Võrumaa Parim Väikeettevõte 2017 – aktsiaselts Võru EMPAK
 • Võrumaa Parim Mikroettevõte 2017 – osaühing Meisli
 • Võrumaa Edukas Startija 2017 – Võrumaa maitsed OÜ
 • Võrumaa Parim Tööandja 2017 – aktsiaselts Linda Nektar

Aunimetused 2016

 • Võrumaa Parim Suurettevõte 2016  aktsiaselts TOFTAN
 • Võrumaa Parim Väikeettevõte 2016  Kagu Elekter OÜ
 • Võrumaa Parim Mikroettevõte 2016   osaühing ABZ Reisid
 • Võrumaa Edukas Startija 2016  Juustupoisid OÜ
 • Võrumaa Parim Tööandja 2016  aktsiaselts “Rauameister”

Aunimetused 2015

 • Võrumaa ettevõtluse Suur Vedur 2015  aktsiaselts FÖRMANN NT
 • Võrumaa ettevõtluse Väike Vedur 2015  Baltic Steelarc OÜ
 • Võrumaa Edukas Mikroettevõtja 2015    KALVET CAPITAL OÜ
 • Võrumaa Edukas Startija 2015  Kotli Köök OÜ
 • Võrumaa Nutikas ettevõtja 2015 WERROWOOL OÜ