Aasta õpetaja

Tunnustusüritust Aasta Õpetaja gala on korraldatud 2013. aastast. Ürituse peakorraldajad on Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustöötajate Liit.

Aunimetuse andmise statuut

Statuudid ja kandidaatide esitamise vormid leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehelt.

 • Aasta lasteaiaõpetaja
 • Aasta klassiõpetaja
 • Aasta klassijuhataja
 • Aasta põhikooli aineõpetaja
 • Aasta gümnaasiumiõpetaja
 • Aasta kutseõpetaja
 • Aasta huviala õpetaja
 • Aasta õppejõud
 • Aasta tugispetsialist
 • Aasta õppeasutuse juht
 • Aasta haridustegu
 • Aasta hariduse sõber
 • Elutööpreemia

Tutvu maakondliku komisjoniga!

Aunimetuse pälvinud

Haridusvaldkonna Võru maakonna parimad aastal 2023:
- Aasta lasteaiaõpetaja 2023 laureaat – Ülle Lepind (Võru Lasteaed Sõleke)
- Aasta klassiõpetaja 2023 laureaat – Annika Kevvai (Rõuge Põhikool)
- Aasta klassijuhataja 2023 laureaat – Marika Karden-Raud (Võru Gümnaasium)
- Aasta põhikooli aineõpetaja 2023 laureaat – Triinu Kärbla (Võru Kesklinna Kool)
- Aasta gümnaasiumi õpetaja 2023 laureaat – Kerli Hellamaa (Antsla Gümnaasium)
- Aasta kutseõpetaja 2023 laureaat – Vally Koorits (Võrumaa Haridus- ja Tehnoloogiakeskus ja Urvaste Kool)
- Aasta huvihariduseõpetaja 2023 laureaat – Janno Prants (Vastseliina Spordiklubi)
- Aasta tugispetsialist 2023 laureaat – Maire Piiroja (Võru Kreutzwaldi Kool)
- Aasta õppeasutuse juht 2023 laureaat – Jaanika Käst (Urvaste Kool)
- Aasta haridustegu 2023 laureaat – Võrumaa lasteaiad 105 – spordinädal “Suur seiklus jätkub…“ (Lasva Lasteaed Pargihaldjas )
- Aasta hariduse sõber 2023 laureaat – Eesti Töötukassa Võrumaa osakond
Võru maakonna 2022 aasta haridusvaldkonna parimad:
- Aasta lasteaiaõpetaja 2022 laureaat – Annika Eliste (Lasva Lasteaed Pargihaldjas)
- Aasta klassiõpetaja 2022 laureaat – Ene Kärg (Parksepa Keskkool)
- Aasta klassijuhataja 2022 laureaat – Liis Orro (Võru Kreutzwaldi Kool)
- Aasta põhikooli aineõpetaja 2022 laureaat – Helena Elgindy (Värska Gümnaasium)
- Aasta kutseõpetaja 2022 laureaat – Merike Aruväli (Võrumaa Kutsehariduskeskus)
- Aasta huvialaõpetaja 2022 laureaat – Eliise Abel (Võimlemisklubi Janika Võru osakond)
- Aasta tugispetsialist 2022 laureaat – Liivia Horn (esitaja Rõuge Koostöökeskus)
- Aasta õppeasutuse juht 2022 laureaat – Liina Palu (Värska Gümnaasium)
- Aasta haridustegu 2022 laureaat – Matemaatika olümpiaad LÕK õpilastele (Urvaste Kool ja Valga Jaanikese Kool)
- Aasta hariduse sõber 2022 laureaat – Martin Arula (Toftan AS)