TAOTLUSVOOR: Kohaliku omaalgatuse programm

Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) eesmärk on kohaliku arengu ja kogukondade elujõulisuse tugevdamine kogukondliku initsiatiivi, koostöö ja identiteedi tugevdamise ning kohalike elanike teadmiste ja oskuste kasvu kaudu. KOP programmi kaudu toetatakse kogukonna liikmete aktiivset osalemist kohalikus arengus ja ühiskonnas kaasarääkimisel, kogukonnapärandi säilitamist tulevaste põlvede jaoks ning kogukonnale oluliste kogukonnateenuste arendamist.

Toetust saab 2016. aastal taotleda kahest meetmest:
Meede 1 „Kogukonna areng”
Meede 2 „Elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine”.
Taotlusi toetuse saamiseks võivad esitada piirkondlikult ja avalikes huvides tegutsevad:
– mittetulundusühingud, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus või riik;
– sihtasutused, mis pole asutatud kohaliku omavalitsuse või riigi osalusel.
Toetuse piirsumma on 2000 eurot meetme kohta. Taotlejal on õigus esitada ühes taotlusvoorus kuni kaks taotlust, kuid need peavad olema esitatud toetuse taotlemiseks erinevatest meetmetest.
Taotluste esitamise tähtaeg 2016. aastal sügisvoorus on 3. oktoober

Taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada maavalitsusele taotluse esitamise tähtpäevaks:
E-postiga digitaalselt allkirjastatud taotlused aadressile info@voru.maavalitsus.ee kuni kella 16.30-ks
Postiga aadressil Võru maavalitsus, Jüri 12, Võru 65620 (postitempel ei tohi olla hilisem kui taotluse esitamise tähtpäev)
Paberkandjal ühes eksemplaris Võru maavalitsusse aadressil Jüri 12, tuba 109 hiljemalt kella 16.30-ks

Projektide alast nõustamisabi saab Võrumaa Arenguagentuuri kodanikuühenduste konsultandilt, Tel 525 1750, evelyn@vorumaa.ee.
Toetuse taotlemise kord, tingimused, taotlusvormid ning taotluse koostamise juhendid asuvad KÜSK kodulehel.

Lisainfo: Annika Kuus, Võru Maavalitsus, Arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist, Tel: 78 68 322, e-post: annika.kuus@voru.maavalitsus.ee

NB! Infopäev taotlejatele toimub 12. septembril MTÜ Võluvõru ruumides. Täpsem päevakava ja registreerimisinfo on siin. Registreerisega tegeleb Võrumaa Arenguagentuuri konsultant Evelyn Tõniste evelyn@vorumaa.ee, tel 525 1750.