TAOTLUSVOORU INFOPÄEV: kohaliku omaalgatuse programm ja kogukondlik turvalisus

Võru maavalitsus koostöös Võrumaa Arenguagentuuriga korraldab 12. septembril kell 13.00 – 16.00 MTÜ Võluvõru ruumides (Jüri 19a III k) sügisese infopäeva Võrumaa kodanikuühendustele.
Infopäev on eelregistreerimisega. Registreerida saab siin kuni 07. septembrini 2016.
Lisaks KOP 2016. a sügisvoorule, tutvustame muudatusi läbinud kogukondliku turvalisuse taotlusvooru. Samuti teeme lühiülevaate LEADER projektist Kogukonna Kasvulava, millega soovime Võrumaa aktiivsetele inimestele pakkuda uusi koolitusvõimalusi, õppereise ja põnevaid kohtumisining jagame põgusalt infot Kogukonnapraktika projekti laienemisest Võrumaale.
Infopäeva ajaplaan:

12.45 Saabumine ja tervituskohv
13.00 Ülevaade LEADER projektist “Kogukonna kasvulava”, infovahetus
13.30 Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) tutvustus
14.50 Sirutuspaus
15.00 Kogukondliku turvalisuse taotlusvooru tutvustus
16.00 Päeva lõpp

Lisainfo: Evelyn Tõniste, evelyn@vorumaa.ee, 525 1750, Võrumaa Arenguagentuuri MTÜde konsultant

Kohaliku omaalgatuse programmi saab taotlusi esitada 22. septembrist 3. oktoobrini 2016. Lisainfot taotlusvooru kohta ja taotluse esitamiseks vajalikud vormid on leitavad KÜSK kodulehel: http://kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop16-sygisvoor

Kogukondliku turvalisuse taotlusvoor on avatud 01. september kuni 01. november 2016.  Lisainfot taotlusvoorude kohta ja taotluse esitamiseks vajalikud vormid on leitavad KÜSK kodulehel: http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/tur16.

Taotlusi menetlevad maavalitsused.